Woordenboek

3

3D Secure (3DS)

A

Aanmaning

Accountoverzicht

Algemene verordening gegevensbescherming

B

B2b

B2c

Belasting toegevoegde waarde (btw)

Besloten vennootschap (bv)

Betalingsbewijs

Betalingsherinnering

Betalingsvoorwaarden

Bruto binnenlands product (bbp)

Btw-identificatienummer

Btw-nummer

C

Card payment

Card reader

Chip and PIN

Cloud

Commanditaire vennootschap (cv)

Consumentenprijsindex (CPI)

Coöperatie

Creditnota

Csv-bestand

D

De Belastingdienst

Douane-unie

Douanerechten

E

EC Terminal

Eenmanszaak

Entrepreneur

EORI-nummer

F

Facturatiesoftware

Factuur

Factuurnummer

Factuursjabloon

Factuurstelsel

Faillissement

Fintech

Fusie

G

Grondstoffen

H

Hoofdelijke aansprakelijkheid

I

IBAN

Identificatienummers voor ondernemers

Incassokosten

Inflatie

Interne markt

K

Kamer van Koophandel

Kartenlesegerät

Klantverloop

Kleineondernemersregeling (KOR)

KvK-nummer

M

Maatschap

Midden- en kleinbedrijf (mkb)

Mkb-winstvrijstelling

Monopolie

N

Naamloze vennootschap (nv)

O

Offerte

Omzetbelastingnummer

Ondernemingsplan

Overname

P

Pagamento con carta di credito

Pakbon

Patent

Periodieke Factuur

POS mobile

POS-systeem

Prijselasticiteit

Pro forma Factuur

R

Regelgevende instanties

RSIN

S

SEPA

Startersaftrek

Stichting

SWOT analyse

U

UBO-register

Urencriterium

V

Valuta

Vennootschap Onder Firma (vof)

Vereniging - wat is een vereniging?

Z

Zelfstandige zonder personeel (zzp)

Zelfstandigenaftrek