Patent – Wat is een patent?

Stelt u zich voor dat u als ondernemer veel moeite, tijd en geld hebt gestopt in het ontwikkelen van een nieuw product of een nieuwe dienst, u staat op het punt uw uitvinding op de markt te brengen maar vervolgens gaat uw concurrentie met hetzelfde idee aan de haal.

Om dit soort oneerlijke concurrentie te vorkomen kunt u dan een patent aanvragen.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Een patent (ook wel octrooi genoemd) is een juridisch middel waarmee een ondernemer zijn uitvinding en intellectueel bezit kan beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Op die manier wordt voorkomen dat innovatie ontmoedigd wordt door de dreiging dat een ander er met het idee vandoor gaat.

Wat kan er gepatenteerd worden?

Over het algemeen zijn er twee belangrijke criteria waaraan een product of dienst aan moet voldoen, om voor een patent in aanmerking te komen:

  • Het moet gaan om iets nieuws (dus geen recreatie van iets dat al bestaat)

  • Het moet om iets gaan dat inventief is (het kan dus niet te voor de hand liggend zijn)

  • Het moet industrieel toepasbaar zijn, het moet dus fysiek geproduceerd kunnen worden

Waarom zijn patenten zo belangrijk?

Een patent of octrooi biedt ondernemers die een nieuw, inventief product op de markt brengen bescherming tegen het risico dat hun idee gestolen of gekopieerd wordt.

Het patent geeft de uitvinder zo de juridische mogelijkheid actie te ondernemen tegen concurrentie die het patent schenden door het intellectuele eigendom achter het product te stelen of te kopiëren.

Het is belangrijk dat ondernemers de mogelijkheid hebben nieuwe uitvindingen te beschermen tegen oneerlijk concurrentie, zonder patenten zou innovatie immers veel te riskant zijn voor ondernemers.

Hoe vraagt u een patent aan?

Het proces of een patent of octrooi aan te vragen is relatief complex en het kan daarom verstandig zijn iemand in te huren die u hierin kan begeleiden.

Het proces kan langdurig, duur en uiteindelijk onsuccesvol blijken. Op de website van de rijksoverheid kunt u meer lezen over het aanvragen van een patent en kunt u beoordelen of dit voor uw onderneming een verstandige stap is.

Alternatieven voor patenten

Hoewel patenten vaak de veiligste optie zijn, bestaan er ook andere manieren om uw intellectueel eigendom te beschermen als u niet voor een patent in aanmerking komt of als u het aanvraagproces voor een patent niet wilt doorlopen.

In plaats van een patent kunt u bijvoorbeeld een handelsmerk of auteursrecht aanvragen, op die manier beschermt u ook uw uitvinding of ontwerp.