Urencriterium - Wat is het urencriterium?

Het urencriterium is een vereiste van de Belastingdienst voor verschillende belastingvoordelen voor ondernemers. Het urencriterium houdt in dat u minimaal 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan uw bedrijf en deze uren meer dan 50% bedragen van uw totale gewerkte uren in dat jaar.

Verstuur nu uw eerste factuur!

De belangrijkste reden voor het urencriterium is om te voorkomen dat iedereen, met slechts een KvK-nummer en een minimale inzet, gebruik kan maken van de belastingvoordelen voor ondernemers. U moet daarom voor bepaalde belastingvoordelen kunnen aantonen dat u daadwerkelijk een ondernemer bent en niet in loondienst werkt het grootste gedeelte van uw tijd.

Bij welke belastingvoordelen moet u aan het urencriterium voldoen?

De criteria voor de verschillende belastingvoordelen kunnen uiteenlopen, maar voor de volgende voordelen is het urencriterium in 2019 in ieder geval een vereiste:

Welke uren vallen onder het urencriterium?

Vaak bestaat er verwarring over wat u mee mag tellen als uren die u aan uw bedrijf hebt besteed. In principe geldt: alle werkzaamheden die u in het belang van uw bedrijf verricht tellen mee voor het urencriterium.

Werkt u ook in loondienst naast uw eigen bedrijf? Dan moet het aantal uren die u in uw bedrijf stopt hoger zijn dan uw uren in loondienst.

Een paar voorbeelden van uren die onder het urencriterium vallen zijn:

  • Studie-uren

  • Reistijd naar uw klanten

  • Tijd besteed aan uw administratie en boekhouding

  • Tijd voor het maken van uw website

  • Voorbereidingstijd voor een opdracht

  • Netwerken

  • Aanschaf en onderhoud van uw bedrijfsapparatuur

Hoe kunt u aantonen dat u voldoet aan het urencriterium?

Aangezien er veel verschillende activiteiten meegerekend kunnen worden als uren besteed aan uw onderneming, is het voor de Belastingdienst lastig om dit exact te controleren. U moet het aantal uren dat u opgeeft wel kunnen verantwoorden en aannemelijk kunnen maken aan de hand van bijvoorbeeld een urenadministratie.

Of deze uren productief of verstandig besteed zijn maakt hierbij niet uit. De Belastingdienst mag niet oordelen over de manier waarop u uw bedrijf runt. De uren moeten echter wel proportioneel zijn. Als u aangeeft 800 uren te hebben besteed aan het maken van uw website, maar verder bijna geen omzet draait, dan zal de Belastingdienst dit waarschijnlijk niet accepteren. Houd uw uren daarom altijd vanaf het begin netjes bij om te voorkomen dat u niet kunt bewijzen dat u aan het urencriterium voldoet.