Startersaftrek - Wat is de startersaftrek?

De startersaftrek is een verhoging van het bedrag van de zelfstandigenaftrek speciaal voor startende ondernemers. De startersaftrek wordt samen met de zelfstandigenaftrek in mindering gebracht op het winstbedrag waarover inkomstenbelasting betaald moet worden.

Verstuur nu uw eerste factuur!

De startersaftrek is een belangrijke extra aftrekpost voor beginnende ZZP'ers.

De hoogte van de startersaftrek wordt (net als de zelfstandigenaftrek) jaarlijks door de Belastingdienst vastgesteld. In 2019 is de hoogte van de startersaftrek vastgesteld op € 2.123 en de zelfstandigenaftrek op € 7.280. U kunt daarom een totale aftrek van € 9.403 krijgen.

De startersaftrek en zelfstandigenaftrek mogen samen niet hoger zijn dan uw belastbare winst vóór aftrek. In zulks geval kunt u maximaal de hoogte van uw belastbare winst aftrekken zodat uw uiteindelijke belastbare winst € 0 is.

Wie mag de startersaftrek toepassen?

Om de startersaftrek toe te mogen passen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U kunt in het aangiftejaar de zelfstandigenaftrek krijgen. Dit houdt in dat u een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent en dat jaar aan het urencriterium voldoet.

 • In de voorafgaande 5 jaar was u minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting

 • U heeft in deze voorafgaande 5 jaar niet meer dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toegepast.

 • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek en daarmee ook de startersaftrek, moet u eerst kijken of u een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent en voldoet aan het urencriterium van 1.225 uren per kalenderjaar. Hieronder leggen we deze twee eisen verder uit.

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

U moet in het jaar waarvoor u de startersaftrek wilt toepassen een ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn en daarnaast in de voorafgaande 5 jaren minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn geweest.

Maar wanneer bent u voor de Belastingdienst een ondernemer voor de inkomstenbelasting? De Belastingdienst bepaalt dit aan de hand van verschillende factoren waaronder:

 • Hoeveel winst uw onderneming maakt

 • Of u voldoende kapitaal in uw onderneming hebt

 • Hoeveel tijd u in uw onderneming steekt

 • Hoeveel opdrachtgevers u heeft

 • Of u promotiewerk doet voor uw onderneming

 • Of u ondernemersrisico loopt

 • Of u aansprakelijk bent voor schulden (afhankelijk van uw rechtsvorm)

U kunt de Ondernemerscheck van de Belastingdienst invullen om te kijken of u mogelijk een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Wat houdt het urencriterium van 1.225 uren in?

Het urencriterium houdt in dat u in een kalenderjaar minimaal 1.225 uren hebt besteed aan uw bedrijf. Alle werkzaamheden die u in het belang van uw bedrijf verricht tellen mee voor het urencriterium. Het maakt hierbij niet uit of deze uren productief of verstandig zijn of niet. Ook studie-uren tellen bijvoorbeeld mee voor het urencriterium.

Het is natuurlijk lastig voor de Belastingdienst om het exacte aantal uren te controleren. U moet het aantal uren die u aan uw onderneming hebt besteed echter wel “aannemelijk” kunnen maken aan de hand van bijvoorbeeld een urenadministratie.

Werkt u naast uw eigen onderneming ook in loondienst? Dan moet het aantal uren die u in uw onderneming stopt hoger zijn dan uw uren in loondienst om van de zelfstandigenaftrek gebruik te kunnen maken.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Ook als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent kunt u aanspraak maken op de startersaftrek. Het bedrag is zelfs hoger wanneer u deels arbeidsongeschikt bent. Naast de standaard voorwaarden met betrekking tot de laatste 5 kalenderjaren, gelden er in dit geval de volgende aangepaste voorwaarden:

 • U heeft recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (zoals WIA, WAO, WAJONG, WAZ)

 • U voldoet aan het verlaagd urencriterium van 800 uren (in plaats van 1.225 uren) die u aan uw onderneming besteedt

Het bedrag van de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid varieert afhankelijk van hoe vaak u er al gebruik van hebt gemaakt in de laatste 5 kalenderjaren.

Net zoals bij de reguliere startersaftrek kan het bedrag van de startersaftrek niet hoger zijn dan de behaalde winst in dat jaar en wordt het bij de zelfstandigenaftrek opgeteld.

Verrekenen van niet-gerealiseerde startersaftrek

Aangezien de startersaftrek samen met de zelfstandigenaftrek niet hoger mag zijn dan de totale winst van dat jaar, kunt u in sommige jaren misschien niet gebruik maken van het volledige aftrekbedrag. De Belastingdienst biedt de mogelijkheid om het resterende niet-gerealiseerde bedrag in de komende 9 jaren alsnog te verrekenen met uw winst (bovenop de zelfstandigenaftrek van het betreffende jaar).

In het artikel over de zelfstandigenaftrek vindt u een rekenvoorbeeld van de verrekening in de opvolgende jaren.