Factuursjabloon - Wat is een factuursjabloon?

Een factuursjabloon (ook wel factuur template genoemd) is een kant en klare factuur, waarvan de structuur en stijl al gevormd zijn en die alleen nog maar met de relevante informatie ingevuld hoeft te worden. Door van een factuursjabloon gebruik te maken bespaart een ondernemer veel tijd, zien alle facturen er hetzelfde uit en zullen de facturen altijd van de juiste informatie voorzien zijn.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Het gebruik van goede, rechtsgeldige facturen is van groot belang voor elke ondernemer. Niet alleen zorgt een goede factuur voor een professionele en betrouwbare uitstraling, het niet naleven van de regels met betrekking tot factureren kan ook problemen opleveren.

Wie heeft er baat bij een factuursjabloon?

In het bedrijfsleven wordt grafische vormgeving in toenemende mate belangrijk gevonden. Een consequente en kwalitatieve facturering is hierbij van groot belang. Elke ondernemer heeft daarom baat bij een goed factuursjabloon, vooral MKB- bedrijven en zzp'ers die geen tijd hebben om zelf hun facturen te ontwerpen zullen er veel aan hebben dit proces uit te besteden.

Welke informatie moet in een factuursjabloon zijn opgenomen?

De Nederlandse wetgever stelt een aantal eisen aan de informatie waarover een factuur en dus ook een factuursjabloon moet beschikken. De volgende punten moeten tenminste op een factuursjabloon opgenomen zijn:

 • De volledige naam van de ondernemer en de klant

 • Het volledige adres van de ondernemer en de klant. Het is hierbij van belang dat het volledige adres waar het bedrijf van de ondernemer gevestigd is genoemd wordt, alleen een postbusnummer is dus niet voldoende.

 • Het btw-nummer van de ondernemer

 • Het KvK-nummer van de ondernemer

 • De datum waarop de factuur is gemaakt

 • Een factuurnummer, het is verplicht een systeem van opeenvolgende nummers te handhaven

 • Het soort goederen en/of diensten die zijn geleverd

 • De hoeveelheid van de goederen en/of de omvang van de diensten die zijn geleverd

 • De datum van levering van de goederen en/of diensten of de datum van vooruitbetaling

 • Het bedrag dat de ondernemer in rekening brengt, exclusief btw

 • Het btw-tarief dat de ondernemer in rekening brengt

 • Het bedrag dat de ondernemer in rekening brengt, inclusief btw

Factuursjablonen bij SumUp Facturen

Het is heel gemakkelijk om uw klanten via SumUp te factureren. U krijgt hierbij de keus uit verschillende factuursjablonen, maar u kunt de factuur ook altijd aan uw eigen wensen aanpassen. Met ons gebruiksvriendelijke factuurprogramma, maakt u zonder grafische ervaring, met gemak een professionele factuur die aan alle wettelijke eisen voldoet. Op deze manier krijgen ondernemers die via SumUp factureren de kans om met een unieke factuur op te vallen en positieve indruk achter te laten.

Periodieke facturen

Verkoopt u abonnementsproducten? Of heeft u een aantal vaste klanten die met regelmaat dezelfde producten kopen? Dan kunt u met de SumUp software periodieke facturen versturen, die automatisch met een door u gekozen frequentie worden verstuurd. Op die manier vermindert u het risico op fouten en bespaart u veel tijd.

Factureren naar het buitenland

Als u klanten in het buitenland wilt factureren kunnen de factuursjablonen van SumUp ervoor zorgen dat uw factuur altijd van de juiste informatie voorzien is en dat uw factuur heel simpel de juiste taal en munteenheid heeft. Uiteraard moet u zorgen dat u rekening houdt met alle eisen die gesteld worden aan factureren naar het buitenland, in grote lijnen zijn de regels als volgt:

 • Als u een factuur verstuurd naar een particulier binnen de EU brengt u het Nederlandse btw-tarief van 9% of 21%

 • Gaat het om een onderneming binnen de EU, dan hanteert u een btw-tarief van 0%, geef hierbij duidelijk op de factuur aan dat de btw verlegd is en vermeld ook het EU btw-nummer van de klant

 • Als u exporteert naar een klant of onderneming buiten de EU hanteert u altijd een btw-tarief van 0%, het kan wel voorkomen dat het desbetreffende land administratieve verplichtingen in rekening brengt. Om uit te zoeken hoe u het best uw situatie om kunt gaan kunt u gebruik maken van dit hulpmiddel van de belastingdienst