Stichting - wat is een stichting?

Een stichting is een organisatie die een bepaald doel probeert te realiseren. Net als bij een vereniging het geval is moet eventuele winst in dat doel geïnvesteerd worden, echter zijn stichtingen vaak op goede doelen gericht zoals de bestrijding van armoede of de verbetering van het milieu.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Stichtingen zijn vaak op goede doelen gericht zoals de bestrijding van armoede of de verbetering van het milieu. Bekende voorbeelden van stichtingen zijn de Bill and Melinda Gates Foundation en Stichting INGKA.

Een stichting geldt als rechtspersoon, dat betekent dat bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de stichting.

Wat is het verschil tussen een stichting en een vereniging?

In veel opzichten komt een stichting overeen met een vereniging, het zijn immers allebei rechtsvormen die een specifiek doel nastreven. Echter kunt u lid worden van een vereniging terwijl een stichting alleen een bestuur heeft.

Dit heeft tot gevolg dat een vereniging vaak gericht is op het organiseren van activiteit voor haar leden, zoals een voetbalvereniging. Terwijl een stichting vaak gericht is op het inzamelen van geld voor een maatschappelijk doel.

Hoe richt u een stichting op?

Om een stichting op te richten moet u eerst naar de notaris om de notariële akte of testament op te maken. Vervolgens kunt u de stichting inschrijven in het handelsregister van de KvK, hierbij is het van belang dat u een naam heeft met het woord 'stichting', dat u een doel hebt opgesteld, dat u de procedure voor het benoemen en ontslaan van bestuurders en dat er een bestemming voor het geld is als de stichting opgeheven wordt.