Mkb-winstvrijstelling - Wat is de mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling is een belastingvoordeel voor ondernemers om de lasten verlagen. Met de mkb-vrijstelling mag u in 2019 14% van de belastbare winst aftrekken na ondernemersaftrek. Zo hoeft u minder inkomstenbelasting betalen.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Voor ZZP'ers en andere ondernemers bestaan meerdere aftrekposten om ondernemen aantrekkelijker en voordeliger te maken. Zonder deze aftrekposten zou de inkomstenbelasting die u over de winst zou moeten betalen behoorlijk hoog kunnen zijn en afschrikkend kunnen werken voor kleine ondernemers. Daarom zijn voordelen als de mkb-winstvrijstelling in het leven geroepen.

Wie heeft recht op de mkb-winstvrijstelling?

De mkb-winstvrijstelling geldt voor alle ondernemers. Tot 2010 werd nog de eis gesteld dat u moest voldoen aan het urencriterium van 1.225 uren per jaar, maar dit is tegenwoordig niet meer het geval. Bij uw belastingaangifte wordt het percentage van de vrijstelling automatisch van uw winst afgetrokken.

Om (startende) ondernemers verder te stimuleren bestaan er verschillende belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de kleineondernemersregeling. Hier kunnen wel meerdere voorwaarden aan verbonden, dus bekijk altijd of u aan de voorwaarden voor de specifieke regeling voldoet.

Hoe berekent u de mkb-winstvrijstelling?

De 14% van de mkb-winstvrijstelling wordt berekend over de belastbare winst nadat u alle ondernemersaftrekposten heeft toegepast. Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe u de uiteindelijke belastbare winst waar u inkomstenbelasting over moet betalen kunt berekenen. Het kan zijn dat u meer aftrekposten kunt toepassen, maar we gebruiken in het voorbeeld alleen de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

De uiteindelijk belastbare winst is het bedrag waarover de inkomstenbelasting zal worden berekend en als winst uit onderneming opgenomen wordt in box 1 van uw belastingaangifte.

Mkb-winstvrijstelling geldt ook bij verlies

Ook wanneer uw bedrijf verlies draait wordt de mkb-winstvrijstelling toegepast. Dit levert echter een nadeel op voor u als ondernemer. U mag een verlies uit onderneming namelijk in de volgende 9 jaren verrekenen met uw winst. Daarmee kunt u uw belastbare winst verlagen in de komende jaren en betaalt i dus minder inkomstenbelasting.

Door de mkb-winstvrijstelling wordt uw verlies echter met 14% verkleind. Hierdoor wordt het bedrag dat u in de volgende jaren kunt aftrekken lager dan wanneer de mkb-winstvrijstelling niet toegepast zou worden. Dit is natuurlijk een ongunstig gevolg van de regeling, maar het Gerechtshof Amsterdam heeft in 2018 bepaald dat dit nadeel gerechtvaardigd is. De mkb-winstvrijstelling moet daarom ook bij verlies toegepast worden.