Douane-unie - Wat is een douane-unie?

Als u in Nederland (of een ander EU-land) woont, heeft u waarschijnlijk, misschien onbewust, al regelmatig profijt gehad van de grootste Douane-unie ter wereld, de Douane-unie van de Europese Unie (EU).

Wellicht heeft u ooit een pakketje besteld vanuit Spanje zonder daarbij extra tarieven te betalen of misschien heeft u grootschalige import en export bedreven met Duitsland. Iedereen profiteert enigszins van de Europese Douane-unie, daarom is het interessant om erbij stil te staan wat een Douane-unie precies is.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Een douane-unie is een overeenkomst tussen meerdere landen, waarmee tarieven en limieten op import en exporteert verlaagd of geheel geëlimineerd worden, dit doen zij om internationale handel te vergemakkelijken en te vereenvoudigen.

Een douane-unie omvat alleen de landen die tot de unie zijn toegetreden. Voor landen buiten de handelsunie wordt een algemeen tarief toegepast voor de handel met de douane-unie.

De voordelen van een douane-unie

Landen gaan vaan akkoord tot het vormen van een Douane-unie vanwege de vele voordelen die dit oplevert, enkele prominente voordelen zijn:

  • Toename van de handel tussen landen: Omdat de unie helpt het handelsproces te vereenvoudigen en te versnellen, leidt dit over het algemeen tot een toename van de handel. Het kan ook bijdragen tot meer politieke samenwerking, aangezien het in het belang van de betrokken landen is.

  • Toename in de handelscreatie: Handelscreatie verwijst naar de landen die efficiënter zijn en verkopen aan landen die minder efficiënt zijn, waardoor het gebruik en de distributie van de beschikbare middelen worden verbeterd.

  • Daling van de handelsafwijking: Landen met een vrijhandelsovereenkomst (Free Trade Agreement) hebben verschillende tarieven. Wanneer een land koopt van een land met een laag tarief en verkoopt aan een land met een hoog tarief, creëert dit wat bekend staat als een handelsafwijking, dit de handel kan verstoren. Douane-unies voorkomen dit door één extern tarief toe te passen.

Dit zijn de belangrijkste voordelen van een douane-unie voor de lidstaten, er zijn echter niet alleen maar voordelen op het vormen van een Douane-unie van toepassing.

De nadelen van een douane-unie

Douane-unies kampen naast de voordelen ook met enkele nadelen, de belangrijkste zijn:

  • Afname van de economische soevereiniteit: Als zij deel uitmaken van een Douane-unie, mogen landen niet onderhandelen over hun eigen handelsovereenkomsten met niet-unielanden. De onderhandelingen moeten echter plaatsvinden tussen externe landen en de Douane-unie als geheel.

  • Ongelijke verdeling van de inkomsten uit belastingen: Over het algemeen worden hogere percentages van de inkomsten bijgehouden door de landen in de unie die daadwerkelijk de inkomsten innen als gevolg van de extra kosten.

  • Moeite met het vaststellen van tarieven: Omdat meerdere landen deel uitmaken van de unie en tarieven rekenen aan externe landen die handel met hen drijven, moet dit tarief door de Douane-unie als geheel worden bepaald, dit kan natuurlijk onenigheid onder de lidstaten van de unie opleveren.

Voorbeeld van een douane-unie

Het meest voor de hand liggende voorbeeld van een douane-unie is de douane-unie van de Europese Unie. Dit is de grootste douane-unie ter wereld, gemeten naar de economische productie, die wordt gevormd door de 27 lidstaten van de EU.

In het kader van de douane-unie van de EU genieten de leden een standaardisatie van de douanerechten voor ingevoerde goederen, evenals de distributie van tariefvrije goederen binnen de unie (zowel voor goederen die binnen de EU geproduceerd zijn als goederen die uit externe landen worden ingevoerd).