SWOT analyse - Wat is een SWOT analyse?

Een SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analyse is een veelvoorkomend onderzoek in het bedrijfsleven, dat inzicht moet geven wanneer binnen een bedrijf een grote beslissing genomen moet worden of wanneer een ondernemer overweegt een nieuw bedrijf op te richten.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Door een SWOT analyse te maken krijgt u inzicht in de sterkten en zwakten van uw organisatie en hoe de organisatie zich tot de omgeving verhoudt. Door de 4 factoren te analyseren kunt u op ideeën komen om uw onderneming te verbeteren door kansen te benutten en u in te dekken tegen de risico's.

De opbouw van uw SWOT analyse

Acroniemen zijn erg populair in de bedrijfskunde en sommigen zijn slechts een korte hype. Acroniemen zoals SWOT en EBITDA zijn echter verankerd in de bedrijfskunde en belangrijk voor ondernemers om te begrijpen. De SWOT analyse is uit de volgende 4 elementen opgebouwd:

Strengths (sterkten)

De sterkten gaan vooral over de positieve aspecten van de onderneming, denk bijvoorbeeld aan:

 • Wat goed gaat binnen de onderneming

 • Hoe de onderneming zich van de concurrentie onderscheidt

 • Unieke kennis binnen de onderneming

 • Waardevolle activa in bezit van de onderneming

 • Overige middelen in bezit van de onderneming

Sterke punten van een onderneming kunnen variëren van heel uniek en specifiek, tot meer universele sterkten. Het is belangrijk om als ondernemer goed te begrijpen wat deze sterkten zijn.

Weaknesses (zwakten)

De zwakten zijn net als de sterkten redelijk eenvoudig de dingen waarin een onderneming het slechtst is, denk hierbij aan:

 • Dingen waarvan u weet dat ze beter kunnen

 • Dingen die uw concurrenten beter doen

 • Gebrek aan of beperkte toegang tot bepaalde middelen

Onder andere kunnen deze punten u helpen bij het vinden van verbeterpunten in uw onderneming.

Opportunities (kansen)

Het vinden en aangrijpen van kansen kan essentieel zijn in het succes van een onderneming, echter doen niet alle kansen zich even duidelijk voor, een kans kan zich op veel verschillende manieren voordoen:

 • Markten waarin uw product of service het goed doet

 • Een markt met weinig concurrentie

 • Een markt die nog steeds in groei is

 • Een kans om publiciteit voor uw onderneming te genereren

 • Technologische vooruitgang

Deze situaties kunnen allemaal mogelijkheden bieden om uw onderneming te laten groeien. Zorg dat u altijd scherp blijft op nieuwe kansen.

Threats (bedreigingen)

Tot slot krijgt elk bedrijf te maken met bepaalde bedreigingen, die kunnen uw bedrijf doen krimpen of zelfs een faillissement tot gevolg hebben, zorg daarom dat u weet met wat voor soort bedreigingen u te maken kunt krijgen zoals:

 • Nieuwe concurrenten

 • Nieuwe wetgeving waardoor uw bedrijvigheid beperkt wordt

 • Negatieve publiciteit zoals slechte reviews

 • Slecht financieel management

Bedreigingen zullen afhankelijk van uw bedrijf, branche, grootte en locatie variëren. Daarom is het des te belangrijker dat u heel goed begrijpt waar uw onderneming mee te maken krijgt.

Het toepassen van de SWOT analyse

Een SWOT analyse kan gemakkelijk worden uitgevoerd door een individu of een groep. Zo kunt u als ondernemer een beter inzicht in uw bedrijf vergaren. U begint een SWOT analyse door u af te vragen wat de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van uw onderneming zijn. Vervolgens kunt u de resultaten in een overzicht verwerken, een voorbeeld van een SWOT analyse kan er als volgt uitzien:

Als u de SWOT analyse op een dergelijke, grafische manier wilt verwerken, kunt u online veel verschillende SWOT analyse templates vinden, daarmee kunt u gemakkelijk uw SWOT analyse invullen.