Inflatie - Wat is inflatie?

Inflatie is een economische term die slaat op het geleidelijk duurder worden van goederen en diensten.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Inflatie heeft invloed op de kosten van uw levensonderhoud doordat inflatie invloed heeft op alles in uw omgeving. Als producten en diensten gemiddeld duurder worden, dan wordt uw geld dus minder waard. Tenzij het gemiddelde inkomen binnen een economie met de inflatie meestijgt, daalt de gemiddelde koopkracht.

De koopkracht van één eenheid van uw valuta verminderd in geval van inflatie, in andere woorden uw spaargeld kan zomaar minder waard worden. Zodoende kan de gemiddelde levensstandaard ook zakken.

Hoe ontstaat inflatie?

Er zijn veel verschillende factoren die tot inflatie kunnen leiden, maar dit zijn de meest voorkomende oorzaken van inflatie:

  • Kosteninflatie ontstaat wanneer de kosten van bedrijven stijgen en zij deze toename doorberekenen in de prijzen. Een speciale vorm van kosteninflatie is loonkosteninflatie, daarbij stijgen de loonkosten die een bedrijf maakt en die kosten worden vervolgens weer doorberekend in de prijs van het product of dienst.

  • Bestedingsinflatie ontstaat wanneer er een overmaat van vraag naar producten is en bedrijven aan het maximum van hun productiecapaciteit zitten. Bedrijven zullen dan een hogere prijs voor goederen rekenen, want er is toch wel vraag.

  • Winstinflatie is wanneer bedrijven hun prijzen verhogen om meer winst te maken.

  • Geïmporteerde inflatie komt voor wanneer prijzen in andere landen stijgen en we die producten (en de hogere prijs) naar ons land importeren.

Andere factoren die inflatie veroorzaken

De oorzaken van inflatie die we hierboven genoemd hebben komen het meest voor, maar er zijn tal van andere oorzaken van inflatie, voorbeelden zijn:

  • Een verhoging van de btw zal tot gevolg hebben dat (bijna) alle producten duurder worden en dit zal dus tot inflatie leiden.

  • Als de valuta van een land minder waard wordt ten opzichte van andere muntsoorten wordt het duurder producten te importeren en ontstaat er ook inflatie.