Grondstoffen - Wat zijn grondstoffen?

Grondstoffen zijn de materialen die door een onderneming gebruikt worden om haar producten te fabriceren.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Als u in de dienstverlenende sector werkzaam bent komt u waarschijnlijk niet met grondstoffen in aanraking, u produceert immers niets. Heeft u echter een onderneming waarbij u met productieprocessen te maken krijgt, dan krijgt u ongetwijfeld ook met grondstoffen te maken.

Welke soorten grondstoffen bestaan er?

We kunnen grondstoffen in een aantal verschillende soorten onderverdelen:

  • Natuurlijke of primaire grondstoffen: Afhankelijk van het soort productieproces kunt u te maken krijgen met natuurlijke of primaire grondstoffen, dat zijn grondstoffen die direct in de natuur voorkomen zoals olie, gas, erts en gesteente. Deze grondstoffen vormen de basis voor veel producten zoals benzine, metaal, enz.

  • Halffabricaten: Een andere vorm van grondstof is het halffabricaat, dat is een grondstof die al een eerdere bewerkingsstap is ondergaan. Wat voor de ene onderneming het product is, is voor de volgende onderneming weer een grondstof. Stelt u zich een onderneming voor die metaal produceert uit erts en dat metaal vervolgens doorverkoopt aan een horlogefabrikant, het metaal is voor de horlogemaker een grondstof.

  • Informatie als grondstof: Zelfs kennis of informatie kan in zeker zin als een grondstof beschouwd worden als deze informatie tot een zeker product verwerkt wordt. Zeker vanuit het perspectief van de overgang van industriële maatschappij naar kennismaatschappij is dit relevant. Een voorbeeld van het gebruik van informatie als grondstof is een boekhouder die informatie van verschillende transacties van een klant ontvangt en deze informatie verwerkt tot een belastingaangifte.

  • Secundaire grondstoffen: Tot slot zijn er ook nog secundaire grondstoffen, dat zijn 'oude' producten die vervolgens weer als grondstof voor een nieuw product gebruikt kunnen worden, recycling dus.

Grondstoffen en de boekhouding

In de boekhouding worden grondstoffen meestal op de balans bijgehouden als inventaris. Voor een toename van de grondstoffen worden de grondstoffen gedebiteerd en cash of de te betalen rekeningen worden gecrediteerd.

Wanneer deze grondstoffen vervolgens in het productieproces verbruikt worden, worden de grondstoffen gecrediteerd en wordt de voorraad eindproducten gedebiteerd. Wanneer de producten eenmaal verkocht zijn, wordt de prijs van de grondstoffen verwerkt in de kosten van de verkochte goederen.