Aanmaning - Wat is een aanmaning?

Als ondernemer is het misschien wel een van de grootste ergernissen, u heeft een product of dienst geleverd en de factuur verstuurd, maar desondanks komt er geen betaling binnen. Als u zelfs na meerdere vriendelijke herinneringen aan de klant, nog steeds geen betaling ontvangt, moet u helaas actie ondernemen.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Als deze situatie zich voordoet, kunt u ervoor kiezen een aanmaning te sturen, een aanmaning is een schriftelijke waarschuwing, waarmee u een klant sommeert het verschuldigde bedrag te betalen. Ook kunt u hem eventueel op de hoogte brengen van incassokosten en overige consequenties die de klant bij verdere wanbetaling te wachten staan.

Wanneer is het verstandig een aanmaning te versturen?

Als u overweegt een aanmaning te versturen is het belangrijk dat u eerst alle eerdere stappen doorlopen hebt. Een aanmaning is namelijk een strenge waarschuwing richting uw klant, kiest u er te vroeg een aanmaning te versturen, dan kan dit de relatie met de klant schaden.

Doorloop eerste de volgende stappen om het probleem op een vriendelijkere manier op te lossen:

 1. Voorkom de wanbetaling door duidelijk een betalingstermijn op de factuur te vermelden.

 2. Verstuur uw klant een vriendelijke betalingsherinnering.

 3. Neem telefonisch contact met uw klant op.

Als u er na het telefoongesprek nog steeds niet in geslaagd bent uw klant te laten betalen, kunt u een assertievere toon aannemen en een aanmaning versturen. U kunt ervoor kiezen in uw aanmaning incassokosten te verrekenen om meer druk op de ketel te zetten, maar het kan verstandig zijn te beginnen met een 'gratis' aanmaning.

Aan het in rekening brengen van incassokosten zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 1. De klant heeft niet of te laat betaald

 2. U heeft al eerder een betalingsherinnering naar uw klant verstuurd

 3. De klant heeft niet binnen 14 dagen na het ontvangen van de eerste betalingsherinnering betaald.

Als deze aanmaning nog steeds geen succes heeft kunt u kiezen voor een tweede, gevolgd door een derde en zelfs een vierde aanmaning te versturen. Het is belangrijk dat u steeds aangeeft welke stappen u bij verdere wanbetaling gaat ondernemen.

Mijn klant betaald zelfs na meerdere aanmaningen niet, wat nu?

Als u er zelfs naar meerdere aanmaningen niet in geslaagd bent uw klant tot betalen te brengen, kunt u ervoor kiezen nog zwaardere middelen in te zetten.

U heeft de volgende opties:

 1. Een incassobureau inhuren: Een incassobureau kan in uw naam brieven met een verzoek tot betaling versturen, echter heeft een incassobureau geen bevoegdheid om een betaling af te dwingen.

 2. Een deurwaarder inschakelen: In tegenstelling tot een incassobureau heeft een deurwaarder wel bevoegdheden om dwangmiddelen te gebruiken. Hij kan bijvoorbeeld met toestemming van de rechter beslag leggen op de goederen van de klant.

 3. Een incasso-advocaat inhuren: Een incasso-advocaat kan in uw naam aanmaningen versturen, een dagvaarding opstellen en kan zelfs het faillissement van een schuldenaar aanvragen.

Aanmaningen bij SumUp Facturen

U kunt met de SumUp software gemakkelijk een overzicht van openstaande facturen inzien en betalingsherinneringen versturen door de volgende stappen te volgen:

 1. Open de openstaande factuur.

 2. Klik op 'Meer' en kies dan voor 'Creëer' > 'Herinnering'.

 3. Selecteer vervolgens welk type betalingsherinnering u wilt versturen en pas eventueel het bericht aan.

 4. Vul eventueel incassokosten in