Kleineondernemersregeling (KOR) - Wat is de KOR?

De kleineondernemersregeling (KOR) is een regeling die belastingvoordelen biedt aan kleine ondernemingen die geen rechtspersoon zijn. Het is bedoeld om de (administratieve) lasten voor kleine ondernemers te verminderen en hen te stimuleren te ondernemen.

Verstuur nu uw eerste factuur!

De kleineondernemersregeling kan zowel een financieel voordeel als administratief voordeel opleveren. Wanneer u minder dan €1.883 btw hoeft af te dragen aan de Belastingdienst, kunt u een vermindering van de te betalen btw krijgen of zelfs helemaal geen btw hoeven te betalen.

Daarnaast kunt u ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw vragen. In dit artikel bespreken we dit uitgebreider.

Voor wie geldt de kleineondernemersregeling?

U kunt in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw bedrijf heeft geen rechtspersoonlijkheid (bijv. een eenmanszaak, maatschap of VOF)

  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd

  • U voldoet aan alle administratieve verplichtingen voor de btw

  • Na aftrek van de voorbelasting, hoeft u minder dan €1.883 btw te betalen in een jaar

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een vermindering van de te betalen btw.

Hoe berekent u uw belastingvoordeel?

Om te bepalen hoeveel voordeel de KOR kan opleveren, moet u eerst berekenen hoeveel btw u zou moeten betalen na aftrek van de voorbelasting. Afhankelijk van de hoogte hiervan kunt u aan de hand van de volgende tabel berekenen hoeveel belastingvermindering u kunt krijgen.

Voorbeeld berekening btw-vermindering tussen €1.345 en €1.883:

Mark heeft een jaaromzet van €25.000. Hierover heeft hij 21% btw in rekening gebracht, in totaal €5.250.

Daarnaast heeft Mark ook verschillende zakelijke uitgaven gedaan, waarvan hij de betaalde btw mag aftrekken als voorbelasting. De voorbelasting is een totaalbedrag van €3.800. Het bedrag waarmee de vermindering berekend wordt is daarom €5.250 - €3.800 = €1.450. Dit ligt tussen de €1.345 en €1.883.

In dit overzicht ziet u hoe de uiteindelijk te betalen btw berekend wordt:

Bijzondere situaties

Er gelden bijzondere situaties die de berekening van de KOR vermindering kunnen beïnvloeden. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

  • Wanneer u goederen/diensten uit EU-landen afneemt

  • Wanneer u goederen/diensten van buiten de EU afneemt

  • Wanneer u te maken hebt met onderaanneming of uitlening van personeel

Let dus goed op wanneer u zaken doet in het buitenland en de btw verlegd heeft. U moet de verlegde btw optellen bij het oorspronkelijke te betalen btw-bedrag.

Lees meer informatie over de berekening van de vermindering in alle specifieke situaties op de Belastingdienst website.

Wat betekent ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw?

Wanneer u minder dan €1.345 aan btw per jaar hoeft te betalen en verwacht dat dit zo zal blijven, dan kunt u om ontheffing van de administratieve verplichtingen vragen.

Dit betekent dat u geen btw-aangifte hoeft te doen en geen btw in rekening hoeft te brengen op uw facturen.

Er kunnen wel situaties voorkomen waarin een ontheffing nadelig kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer de btw op uw zakelijke uitgaven of investeringen hoger is dan de btw die u zou moeten afdragen. U kunt deze voorbelasting namelijk niet aftrekken.

Nieuwe ondernemersregeling (1 januari 2020)

De KOR zal vanaf 1 januari 2020 veranderen. De grootste veranderingen zijn dat de belastingvermindering verdwijnt en er bij een omzet onder de €20.000 een btw-vrijstelling mogelijk is. U hoeft dan ook geen btw-aangifte meer te doen.

Dit betekent echter ook dat voorbelasting niet meer afgetrokken mag worden van zakelijke uitgaven. Dus het is de vraag of u hier als ondernemer voor wilt kiezen.

Lees meer over de nieuwe wijzigingen van de ondernemersregeling op de webpagina van de Belastingdienst.