Belasting toegevoegde waarde (btw) - Wat is btw?

Btw staat voor Belasting Toegevoegde Waarde, en wordt ook wel Omzetbelasting genoemd. Het is de belasting die wordt geheven bij de verkoop van goederen en diensten en wordt betaald door de consument die de goederen of diensten heeft aangeschaft.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Voor ondernemers is het registreren van de btw belangrijk in de boekhouding, omdat de Belastingdienst de meeste bedrijven vraagt om elk kwartaal een btw-aangifte te doen.

Hoe werkt de btw?

De btw wordt in principe door de afnemer of consument betaald en zit in de verkoopprijs. Wanneer u als ondernemer producten of diensten verkoopt, dan moet u de btw hierover innen bij uw klant.

Vervolgens bent u verantwoordelijk voor het afdragen van de btw over uw verkopen aan de Belastingdienst.

Het bedrag dat u als ondernemer aan btw moet afdragen wordt verminderd met de btw die u heeft betaald aan andere bedrijven bij uw bedrijfsuitgaven. Deze btw wordt daarom aftrekbaar genoemd.

Btw-plichtige bedrijven onderling heffen dus wel btw aan elkaar, maar dragen het feitelijk niet af aan de Belastingdienst.

Wanneer bent u btw-plichtig?

Voor de meeste goederen en diensten geldt dat u als ondernemer btw in rekening moet brengen bij uw klanten.

Er zijn echter verschillende goederen en diensten door de Belastingdienst vrijgesteld van de btw. Wanneer uw bedrijf alleen vrijgestelde goederen en diensten levert, hoeft u dus geen btw te berekenen en te heffen.

Voorbeelden van door de Belastingdienst vrijgestelde goederen en diensten zijn:

 • Onderwijs

 • Gezondheidszorg

 • Kinderopvang

Bij inschrijving van uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel wordt meestal duidelijk of u btw-plichtig bent. U zult in dat geval een btw-nummer toegekend krijgen. Er zijn echter ook bedrijven die zowel vrijgestelde als goederen en diensten inclusief btw leveren.

Kleineondernemersregeling

Handig om te weten: u kunt belastingvermindering op de btw krijgen wanneer u een kleine ondernemer bent die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen

 • Na aftrek van de voorbelasting moet u in één jaar minder dan € 1.883 btw afdragen

 • Uw onderneming is in Nederland gevestigd

 • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw

De kleineondernemersregeling kan u veel voordeel opleveren, dus let goed op of u aan deze voorwaarden voldoet. In ons artikel over de kleineondernemersregeling kunt u meer lezen.

Welke btw-tarieven zijn er?

Er zijn verschillende btw-tarieven die kunnen gelden. De hoogte van het toegepaste tarief is afhankelijk van welke goederen en diensten verkocht worden.

21% standaard btw-tarief

Sinds 1 oktober 2012 geldt het standaard btw-tarief van 21% op goederen en diensten. Dit algemene tarief geldt wanneer geen uitzondering met een lager tarief of vrijstelling van toepassing is.

9% laag btw-tarief

Er geldt een lager btw-tarief wanneer u bepaalde soorten goederen en diensten levert.

Belangrijke voorbeelden voor goederen met een laag tarief zijn:

 • Voedingsmiddelen (etenswaren en niet-alcoholische drinkwaren)

 • Water

 • Hulp- en geneesmiddelen

 • Kunst en boeken

 • Land- en tuinbouw

Voorbeelden van diensten met een laag tarief zijn:

 • Fiets-, schoen- en kledingreparatie

 • Diensten van kappers

 • Uitvoerende kunst

 • Sport

 • Personenvervoer

Op 1 januari 2019 is het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%.

0% btw-tarief

De Nederlandse btw of omzetbelasting belast alleen de goederen en diensten die in Nederland worden verbruikt.

Wanneer het verbruik in het buitenland plaatsvindt, geldt daarom een btw-tarief van 0%. Dit zogenaamde nultarief komt bijvoorbeeld voor als u goederen exporteert of werkt in internationaal transport of personenvervoer. u moet dan de btw verleggen.

De Belastingdienst heeft een sectie over alle btw-tarieven voor meer informatie over welke goederen en diensten onder welke tarieven vallen of vrijgesteld zijn.

Btw-aangifte doen

De meeste bedrijven moeten per kwartaal een btw-aangifte (ook wel aangifte Omzetbelasting) doen bij de Belastingdienst.

In uw aangifte moet u ten eerste aangeven hoeveel omzet u heeft gemaakt door verkoop van uw goederen of diensten (in het binnen- en buitenland) en hoeveel btw u hierover heeft ontvangen. U kunt ook de aftrekbare voorbelasting opgeven die u heeft betaald voor uw zakelijke uitgaven.

Wanneer u de hele btw-aangifte heeft ingevuld is de uitkomst het bedrag dat u nog aan de Belastingdienst moet betalen of van hen terug moet krijgen.

Ook wanneer u net gestart bent met uw bedrijf en nog geen omzet hebt, bent u verplicht een btw-aangifte te doen. u krijgt voor de eerste keer van de Belastingdienst bericht over hoe en wanneer u uw btw-aangifte moet doen.

Btw op een factuur

De btw is een belangrijk en verplicht onderdeel van uw factuur. De Belastingdienst eist dat u tenminste de volgende punten voor de btw in uw facturen opneemt:

 • het factuurbedrag exclusief btw dat bij de klant in rekening zal worden gebracht

 • het btw-tarief waarmee berekend wordt

 • het btw-bedrag dat door de klant betaald moet worden

Wanneer er verschillende btw-tarieven op uw goederen of diensten van toepassing zijn, dan moet u deze apart op uw factuur vermelden.