Overname - Wat is een overname?

De betekenis van een overname (in het Engels acquisition) is het door een grotere onderneming kopen van een kleinere onderneming, deze wordt vervolgens opgenomen in het bedrijf of deze gaat los als dochteronderneming verder.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Voor de meeste mkb's, waartoe de meeste SumUp gebruikers behoren, zullen overnames niet relevant zijn, aangezien dit vaker voorkomt op het toneel van grotere ondernemingen, toch kan het interessant zijn om u hier meer in te verdiepen.

Overnames halen vaak het nieuws, een recent voorbeeld van een overname was de (tot nu toe) mislukte overname van Sandd door PostNL, waarbij de rechter de vergunning voor de overname introk.

Wat is het verschil tussen een fusie en een overname?

De termen fusie en overname worden soms door elkaar gehaald, echter verschillen deze twee termen op belangrijke punten van elkaar, deze verschillen leggen we hier uit:

Wat is een fusie?

Een fusie is een situatie waarin twee zelfstandige ondernemingen samengevoegd worden tot één onderneming, er is over het algemeen sprake van twee ondernemingen van ongeveer gelijke grootte die als een nieuw bedrijf verdergaan.

Wat is een overname?

In tegenstelling tot een fusie is in geval van een overname geen sprake van twee gelijke ondernemingen, in plaats daarvan is er een grotere onderneming die de kleinere onderneming overneemt. De kleine onderneming kan hierbij zijn eigen naam verliezen en totaal opgenomen worden in de grote onderneming, of kan (al dan niet tijdelijk) semiautonoom blijven voortbestaan.

De verschillende soorten fusies en overnames

Er bestaan verschillende soorten overnames die afhankelijk van de situatie kunnen worden toegepast, we zullen deze hier kort beschrijven:

Aandelenverkoop

Een aandelenverkoop is de meest simpele vorm van een overname, er is hierbij simpelweg sprake van de koop van alle (of een significant deel van de) aandelen die een onderneming uitgeeft door een andere onderneming gekocht worden. Zodoende krijgt de kopende firma volledig zeggenschap over de gekochte firma.

Activa-transactie

Bij een activa-transactie worden niet de aandelen van kleinere onderneming aan de grotere onderneming verkocht, maar worden de activa van deze onderneming verkocht.

Vijandige overname

Een speciale vorm van overname is de vijandige overname. De definitie van de vijandige overname is dat een koper direct zaken met de aandeelhouders doet en dus buiten het ongewillige management van deze onderneming omgaat. Vaak biedt de kopende onderneming een veel hoger bedrag dan de eigenlijke waarde van de onderneming, dit wordt ook wel een berenknuffel of bear hug genoemd.

De voordelen van overnames

Het doel van een overname is om de waarde en productiviteit van een onderneming te doen toenemen, door middel van een overname kan een onderneming groeien in een tempo dat normaal gesproken niet mogelijk zou zijn, andere voordelen van een overname zijn:

  • Toegang tot nieuwe technologie

  • Een uitbreiding van het klantenbestand

  • Toegang tot intellectueel eigendom zoals namen, trademarks en patenten

  • Een aanvulling van het personeelsbestand met alle kennis en ervaring van dien

  • Een verminderde concurrentie

  • Verminderde kosten en overhead

De risico's van overnames

Als een onderneming een overname overweegt, is het natuurlijk ook van groot belang dat eventuele nadelen ook meegenomen worden in de beslissing, de meest voorkomende risico's van een overname zijn:

  • Een botsing tussen de verschillende bedrijfsculturen binnen de ondernemingen

  • Activa die minder waardevol bleken dan aanvankelijk werd gedacht

  • Kosten van het overnameproces die hoger uitvallen dan werd ingeschat

  • Personeel kan zich tegen de overname keren