Entrepreneur - wat is een entrepreneur?

Als u interesse heeft in het ondernemerschap hoort u de term entrepreneur waarschijnlijk regelmatig voorbijkomen. Misschien denkt u aan Steve Jobs, Elon Musk en Jeff Bezos, echter kan iedereen met de juiste mindset een entrepreneur worden.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Tegenwoordig wordt de term entrepreneur vaak geassocieerd met ambitieuze, moedige ondernemers die soms met enorme risico's hun passie nastreven en hierin tegen alle verwachtingen in succes vinden.

Een entrepreneur worden

Er zijn heel veel verschillende wegen denkbaar die kunnen leiden tot succesvol ondernemerschap en elke entrepreneur heeft een uniek verhaal. Echter zijn er een aantal basiselementen die het fundament vormen van elke succesvolle ondernemer zoals:

  • De entrepreneur dient een goed, realistisch idee te hebben

  • Het vinden van het benodigde kapitaal

  • Het opstellen van een ondernemingsplan

  • Het vinden van het juiste personeel en/of de juiste partners

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar toch zijn deze eerste stappen vaak het moeilijkst uit te voeren en zijn ze eveneens de belangrijkste stappen. Zonder een goed fundament stort een huis mogelijk in.

De meeste entrepreneurs zeggen dat de grootste uitdagingen het vinden van voldoende kapitaal , het vinden van het juiste personeel en complexe netwerk van wetgeving en de relevante instellingen leren begrijpen.

De herkomst van het woord entrepreneur

Ondanks de veelvoorkomende associatie met het woord entrepreneur, is de feitelijke betekenis van het woord een stuk simpeler. Het woord entrepreneur komt van origine uit het Frans en is in het Engels opgenomen, de letterlijke vertaling van entrepreneur is ondernemer. Een entrepreneur is namelijk een individu die een onderneming start en daarbij genoegen neemt met de daaraan gekoppelde risico's.

Het is moeilijk een onderneming voor te stellen die compleet zonder risico opgericht is. Daarom zullen veel mensen die zich misschien niet als entrepreneur zullen beschrijven, wel aan de letterlijke definitie voldoen.

Er zijn waarschijnlijk net zoveel typen entrepreneurs als dat er entrepreneurs zijn. Echter zijn een aantal soorten entrepreneurs die we tegenwoordig veel zien social entrepreneurs, dat zijn entrepreneurs die zich inzetten voor de samenleving en serial entrepreneurs. Serial entrepreneurs zijn ondernemers die meerdere ondernemingen oprichten, Elon Musk is hier een uitstekend voorbeeld van.

Entrepreneurs en de economie

U hoort vaak hoe belangrijk mkb's zijn voor de lokale economie. Dit zou nooit mogelijk geweest zijn zonder de inspanning en passie van entrepreneurs die hun idealen, ideeën of hobby nastreven om een inkomen te genereren.

Doordat entrepreneurs zowel geld als kennis in hun onderneming stoppen dragen zij bij aan een gezonde, groeiende economie en neemt het bbp toe.

Entrepreneurs en facturatie- en boekhoudsoftware

Als startend entrepreneur krijgt u het gegarandeerd druk en is tijd misschien wel uw meest waardevolle middel. U wilt dan natuurlijk zoveel mogelijk tijd besparen op secundaire zaken zodat u uw geheel op uw bedrijfswerkzaamheden kunt storten.

Helaas is dat natuurlijk niet realistisch, u heeft natuurlijk veel werk dat niet direct bijdraagt aan de winstgevendheid of groei van de onderneming, maar dat wel noodzakelijk is. Daaronder valt ook de boekhouding, daarom kan het verstandig zijn een facturatie-en boekhoudprogramma te gebruiken zodat u snel en nauwkeurig uw boekhouding bij kunt houden en zodat u nette facturen kunt versturen.