UBO-register – Wat is het UBO-register?

UBO-register – Wat is het UBO-register?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, het is een register dat op Europees niveau is opgezet om de belanghebbenden van organisaties vast te leggen als initiatief tegen corruptie en witwassen.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Het is belangrijk dat u als ondernemer van de betekenis van het UBO-register op de hoogte bent, zodat u zich, wanneer dat op uw onderneming van toepassing is, ook in kunt schrijven in het register.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register is een register dat lidstaten van de Europese Unie (EU) verplicht bij moeten houden, om de uiteindelijk begunstigden van ondernemingen vast te leggen, het doel van deze plicht is om witwassen en andere financiële criminaliteit te bestrijden.

Het UBO-register biedt zo transparantie over wie er binnen Nederlandse organisaties aan het roer staan. Daardoor wordt het moeilijk voor kwaadwillenden om financiële criminaliteit achter een organisatie te verschuilen.

In het UBO-register staan dus die mensen die een groot belang hebben in een organisatie, dit zijn mensen met 25% aandelenbezit of zeggenschap over de onderneming.

Wie kan het UBO-register inzien?

De Kamer van Koophandel (KvK) beheert het Nederlandse UBO-register, wettelijk is bepaald dat de gegevens in het UBO-register gedeeltelijk openbaar zijn, de volgende gegevens kunnen door iedereen worden ingezien:

  • Voor- en achternaam

  • Nationaliteit

  • Woonland

  • Geboortemaand en geboortejaar

  • Het belang dat een UBO in een organisatie heeft

U kunt zelf de gegevens van een organisatie in het UBO-register inzien door een uittreksel van het UBO-register te bestellen op de website van de KvK.

In sommige gevallen kunnen de persoonsgegevens van een UBO afgeschermd zijn, dit kan voorkomen wanneer de UBO onder politiebescherming, curatele of bewindvoering staat of minderjarig is.

Welke organisaties moeten UBO’s inschrijven?

Niet elke organisatie moet haar UBO’s inschrijven in het register, dat is alleen voor de volgende organisatievormen verplicht:

Als uw onderneming in het UBO-register moet worden opgenomen moet u aanvullende formulieren invullen met de informatie van de belanghebbenden.

Hoe moet u UBO’s inschrijven?

Als u een nieuwe organisatie inschrijft bij de KvK, dan schrijft u de UBO’s simpelweg in bij de KvK balie of bij de notaris, u vult hierbij het UBO-formulier in. Het is in dit geval niet mogelijk de UBO’s online in te schrijven.

Om de UBO’s van een al bestaande organisatie in te schrijven, vult u de online UBO-opgave in op de website van de Kamer van Koophandel.

Het is sinds 27 september 2020 verplicht voor organisaties om UBO's in te schrijven.