Kamer van Koophandel – Wat is de KvK?

De Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) werd in 1829 opgericht en functioneerde in het begin vooral als belangenbehartigende organisatie voor de handel en nijverheid en had een adviserende functie naar de (lokale) overheid. Door de jaren heen zijn deze taken echter steeds verder uitgebreid

Verstuur nu uw eerste factuur!

De Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce in het Engels) is een organisatie waarmee vrijwel iedere Nederlandse in aanraking komt, daarom legt dit artikel uit wat de taken van de KvK zijn en op welke manieren u als ondernemer met de KvK in aanraking komt.

Wat zijn de taken van de KvK?

De Kamer van Koophandel heeft een aantal verschillende taken die in grove lijnen betrekking hebben op het bijhouden van het Handelsregister, het coachen en stimuleren van ondernemers, innovatie en de regionale economie, en het beheer van de ondernemerspleinen.

Beheer van het Handelsregister

De eerste en misschien wel de voornaamste taak, is dat de KvK het Handelsregister bijhoudt. In het Handelsregister van de KvK staan ondernemers van alle rechtsvormen geregistreerd. Vaak is het dan ook een van de eerste stappen voor een nieuwe onderneming om zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Het Handelsregister vormt een belangrijke bron van informatie voor ondernemers en overheidsorganisaties, zo kunnen (potentiële) klanten via het Handelsregister informatie van uw onderneming opvragen en zo kunt u zelf van andere bedrijven informatie opvragen in het Handelsregister van de KvK.

Voorlichting, innovatiestimulering en regionale economiestimulering

Naast het bijhouden van het Handelsregister vervult de Kamer van Koophandel ook een rol door (startende) ondernemers voor te lichten en van informatie te voorzien. Hoe begin ik een nieuwe onderneming? Hoe exporteer ik mijn product naar het buitenland? Met dit soort vragen kunnen ondernemers terecht bij de KvK voor deskundig advies middels informatie op de website, Webinars, apps en individueel advies via e-consulting of via de telefoon.

Consistent met de voorlichting die door de KvK gegeven wordt, wordt het stimuleren van innovatie ook tot haar taken gerekend. Zo organiseert de Kamer van Koophandel evenementen zoals de Dag van de Innovatie, MKB Innovatie Top 100 en KVK Hackathon, daarmee probeert de KvK om de innovatie in Nederland te stimuleren.

Tot slot probeert de KvK ook de regionale economie te stimuleren door projecten uit te voeren die verschillende initiatieven helpen bundelen en verbinden, waardoor zij een krachtiger economisch effect hebben. De KvK helpt met het faciliteren van afstemming tussen regionale en nationale verbanden, op die manier draagt de Kamer van Koophandel bij aan het oplossen van knelpunten in de regio.

Beheer van het digitaal en fysiek ondernemingsplein

Tot slot is de Kamer van Koophandel verantwoordelijk voor het beheren van de fysieke ondernemingspleinen en het digitale ondernemingsplein. Het fysieke KvK ondernemersplein is een ontmoetingsplek voor ondernemers in de regio, zij kunnen hier op één locatie alle spelers zoals overheden, bedrijven etc. vinden.

Naast de georganiseerde netwerkbijeenkomsten is het KvK ondernemersplein ook de plek waar ondernemers terecht kunnen voor advies op maat. De ondernemingspleinen van de KvK bevinden zich in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen en Rotterdam.

Naast de fysieke ondernemingspleinen beheert de Kamer van Koophandel ook een digitaal ondernemingsplein, dit is een website waarop ondernemers informatie kunnen vinden wat betreft wetgeving, belastingregels, subsidies, etc. Zo kunnen ondernemers de belangrijkste informatie op één centraal punt vinden en blijft er meer tijd over voor het daadwerkelijk ondernemen.

Hoe komt u als ondernemer in aanraking met de KvK?

Als ondernemer heeft u de keuze gebruik te maken van advies en netwerkdiensten die door de Kamer van Koophandel worden aangeboden, elke ondernemer moet zich echter verplicht inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel alvorens aan de slag te gaan met een nieuw bedrijf.

Tijdens de inschrijving bij de KvK krijgt u de belangrijkste identificatienummers voor ondernemers zoals uw KvK-nummer, btw-id en omzetbelastingnummer toegewezen.

Wanneer uw bedrijf officieel staat ingeschreven bij de KvK worden de volgende gegevens openbaar:

  • Uw KvK-nummer

  • Uw bedrijfsnaam

  • Uw vestigingsgegevens

  • Uw adresgegevens

Iedereen kan online een Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel van een bedrijf opvragen om deze gegevens in te zien.