Incassokosten - Wat zijn incassokosten?

Incassokosten of herinneringskosten zijn extra kosten die u als ondernemer in rekening kunt brengen bij de klant wanneer deze uw factuur niet op tijd heeft betaald.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Incassokosten of herinneringskosten zijn bedoeld om de kosten te dekken van de acties die u moet ondernemen om het factuurbedrag te innen. Dit bedrag komt bovenop het factuurbedrag dat de klant nog aan u moet betalen.

Wanneer mag u incassokosten in rekening brengen bij uw klant?

U kunt incassokosten in rekening brengen bij uw klant wanneer u kunt aantonen dat:

 • De klant uw factuur te laat of niet heeft betaald

 • U eerst een betalingsherinnering of aanmaning hebt verstuurd aan de klant

 • De klant niet binnen 14 dagen na het ontvangen van de betalingsherinnering heeft betaald.

U bent wettelijk dus niet verplicht om eerst een tweede of derde herinnering te sturen en u hoeft niet per sé een incassobureau of andere derde in te schakelen om incassokosten in rekening te kunnen brengen.

Het is wel verstandig om de gevolgen van wanbetaling op te nemen in uw betalingsvoorwaarden in de Algemene Voorwaarden of in de facturen.

Hoe hoog mogen de incassokosten zijn?

Er zijn wettelijke regels verbonden aan de hoogte van incassokosten. Dit is afhankelijk van de hoogte van het factuurbedrag. De maximale percentages van wat u aan incassokosten in rekening kan brengen zijn:

 • 15% over de eerste € 2.500 van het verschuldigde bedrag

 • 10% over de volgende € 2.500

 • 5% over de volgende € 5.000

 • 1% over de volgende € 190.000

 • 0,5% over het bedrag boven de € 190.000

Het minimumbedrag voor incassokosten is € 40. Bij factuurbedragen lager dan € 267 zullen de incassokosten dus meer dan 15% zijn.

Herinneringskosten in SumUp Facturen

Hoe kunt u herinneringskosten of incassokosten in rekening brengen met SumUp? Herinneringskosten kunt u heel makkelijk toevoegen aan uw betalingsherinnering.

 1. Klik op Meer in de achterstallige factuur en kies dan voor Creëer > Herinnering

 2. Kies vervolgens een type betalingsherinnering en pas eventueel het bericht aan

 3. Vul dan de Herinneringskosten (incassokosten) in aan de rechterkant, het bedrag wordt dan opgeteld bij het oorspronkelijke factuurbedrag

 4. Klik op Creëer en check het voorbeeld. Als alles klopt drukt u op Verzenden en u bent klaar!

SumUp wil u helpen sneller betaald te krijgen. Zo zit u met de betalingsherinneringen van SumUp altijd bovenop uw achterstallige facturen.