EORI-nummer – Wat is een EORI-nummer?

EORI-nummer – Wat is een EORI-nummer?

EORI staat voor “Economic Operator Registration Identification” en is een identificatienummer dat bedrijven die importeren uit of exporteren naar landen buiten de Europese Unie (EU) nodig hebben.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Het EORI-nummer werd in 2009 door de EU geïntroduceerd en vormt sindsdien een belangrijk middel voor Douanes om bedrijven te identificeren. Voorheen werd het “Traders Union Reference Number System ” gebruikt om internationale transacties in de gaten te houden, maar dit systeem is geheel vervangen door EORI.

Als u niet zeker weet of uw onderneming een geldig EORI-nummer heeft voor een specifiek land, kunt u een online EORI-checker gebruiken, zoals bijvoorbeeld de EORI-checker van het Verenigd Koninkrijk, om te kijken of uw onderneming in een EORI-database staat.

Heeft uw onderneming een EORI-nummer nodig?

Elk individu of bedrijf, ongeacht grootte, die goederen wil exporteren naar of importeren van buiten de EU om commerciële redenen, heeft een EORI-nummer nodig, dat geldt ook voor landen met een sterke handelsrelatie met de EU zoals Zwitserland en Noorwegen.

Het EORI-nummer wordt gebruikt voor de import en export van goederen om commerciële redenen, bij import en export voor particuliere consumptie is dit nummer dus niet noodzakelijk.

Als uw onderneming in verschillende landen in de EU actief is, heeft u voor elk land apart een EORI-nr. nodig, als u vanuit dat land goederen importeert of exporteert.

Wat als u geen EORI-nummer heeft?

Als u geen EORI-nummer heeft en u toch goederen wilt importeren en exporteren van of naar een land buiten de EU, kunt u in het beste geval een langdradig en duur proces verwachten bij de desbetreffende Douane. In het ergste geval worden de goederen geweigerd en verliest u de gemaakte kosten en misschien zelfs de goederen.

Hoe komt u aan een EORI-nummer

Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende manieren om aan een EORI-nummer te komen, sommige ondernemers kunnen hun nummer zelf samenstellen terwijl anderen dit nummer zullen moeten aanvragen bij de Belastingdienst.

EORI-nummer zelf samenstellen

Als u zelf aangifte doet in Nederland kunt u zelf een EORI-nummer samenstellen, u doet dit als volgt:

  • Begin het EORI-nummer met “NL”.

  • Vervolgens plaatst u achter “NL” uw RSIN-nummer, als u een eenmanszaak heeft gebruikt u in plaats daarvan uw BSN-nummer.

  • Het EORI-nr. dient uit 9-cijfers te bestaan, dus als uw nummer korter is vult u deze op met nullen tussen “NL” en uw RSIN/BSN-nummer.

Een kort voorbeeld van een zelf samengesteld EORI-nummer: is uw RSIN-nummer 123456? Dan is uw EORI-nummer dus NL000123456.

EORI-nummer aanvragen

Als u in het buitenland aangifte doet of als u een andere aangifte laat doen, moet u een EORI-nummer aanvragen. U doet dit simpelweg door een formulier op de website van de Belastingdienst in te vullen.

Het EORI-nummer en Brexit

De Brexit die 1 januari 2021 voltrokken is brengt natuurlijk veel onzekerheden met zich mee en het kan voor ondernemers soms moeilijk zijn zich aan de nieuwe situatie aan te passen.

Aangezien handel met het Verenigd Koninkrijk nu ineens een transactie tussen de EU en een land buiten de EU is, heeft u nu voor import en export tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk een EORI-nummer nodig.

Het is belangrijk dat u goed uitzoekt hoe de nieuwe situatie in elkaar zit, voor sommige ondernemers is het namelijk nodig om zowel over een Nederlands als een Brits EORI-nummer te beschikken. We raden u aan de informatie op de website van de Britse overheid goed door te lezen.