Commanditaire vennootschap (cv) - Wat is een cv?

Een commanditaire vennootschap (cv) is een vorm van vennootschap onder firma (vof), die gedeeltelijk uit beherende vennoten en voor een deel uit stille (commanditaire) vennoten bestaat.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Net als bij een vof en een maatschap het geval is kent de cv geen rechtspersoonlijkheid waardoor de beherende vennoten met hun privévermogen garant staan voor de schulden van de onderneming.

Wat is het verschil tussen de commanditaire vennootschap en de normale vennootschap onder firma?

In principe is een cv een vorm van vof, er is echter een belangrijk onderscheid tussen de vennoten van een cv. In geval van een cv onderscheiden we de beherende vennoten van de stille vennoten.

Beherende vennoten zijn de vennoten die daadwerkelijk actief zijn in het bestuur van de onderneming, zoals meestal alle vennoten binnen een normale vof dat zijn. Echter kent een cv ook nog stille (commanditaire) vennoten, dit zijn vennoten die slechts financieel bij de onderneming betrokken zijn.

Alleen de beherende vennoten kunnen met hun privévermogen aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de onderneming, terwijl stille vennoten alleen hun ingebrachte kapitaal riskeren. Alleen als stille vennoten zich toch met de bedrijfsvoering van de cv bemoeien kunnen zij aansprakelijk gesteld worden.

Is een commanditaire vennootschap iets voor jou?

Het kan interest zijn het oprichten van een cv te overwegen wanneer u van plan bent samen een aantal vennoten een onderneming op te richten, maar sommige van deze vennoten alleen geïnteresseerd zijn geld of kapitaal te investeren. Op die manier krijgen deze passieve vennoten toch een kans een deel van de onderneming uit te maken.

Het kan ook zo zijn dat u als vaste groep beherende vennoten op zoek gaat naar financierders en zodoende commanditaire vennoten in uw onderneming opneemt. Er zijn echter nog veel manieren om kapitaal aan te trekken, denk bijvoorbeeld aan crowdfunding. Er zijn heel veel manieren om kapitaal aan te trekken en het is daarom van groot belang dat u alle opties goed tegen elkaar afweegt.