Naamloze vennootschap (nv) - Wat is een naamloze vennootschap?

Een naamloze vennootschap (nv) is een Nederlandse rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid waarvan de aandelen vrij verhandelbaar zijn. De reden dat de vennootschap 'naamloos' is, is omdat er geen register van aandeelhouders bijgehouden hoeft te worden.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Er staan in Nederland slechts 2.500 nv's ingeschreven, dat is dus aanzienlijk minder dan het aantal besloten vennootschappen. De reden dat er minder nv's bestaan is omdat de lat voor de oprichting van een nv aanzienlijk hoger is, het oprichten van een nv is uitsluitend voor grote ondernemingen weggelegd.

Is het een goed idee om een nv te starten?

Het is belangrijk dat u bij uw keuze van een rechtsvorm een geïnformeerde beslissing neemt. Daarom helpen we u op weg door de voor- en nadelen van een nv voor u samen te vatten:

De voordelen van een nv

U heeft beperkte aansprakelijkheid: Als u een nv opricht, heeft u als eigenaar of oprichter een beperkte aansprakelijkheid. Net als bij een bv het geval is kan schade die door bijvoorbeeld nalatigheid ontstaat u wel aangerekend worden.

Aandelen zijn gemakkelijk overdraagbaar: Het belangrijkste kenmerk van een bv is dat de aandelen van de onderneming vrij verhandelbaar zijn en dat de onderneming geen register van aandeelhouders hoeft bij te houden. Dit maakt een snelle handel mogelijk voor aandeelhouders en de onderneming kan bij de beursgang (primaire emissie) veel geld binnenhalen. In tegenstelling kan een aandeel van bv alleen via een notaris aan een nieuwe eigenaar overgedragen worden.

De onderneming kan uit meerdere oprichters bestaan: Als u een nv opricht kunt u als enige bestuurder optreden, maar u heeft ook de keuze om meerdere bestuurders aan te stellen.

U kunt gebruik maken van een aantal belastingvoordelen: U kunt met een nv gebruik maken van een paar aftrekposten waarop u met een andere rechtsvorm geen recht zou hebben, zoals de investeringsaftrek, de belastingaftrek door willekeurige afschrijving en de belastingaftrek door Research & Developmentaftrek.

De nadelen van een nv

U heeft een aanzienlijk startkapitaal nodig: In tegenstelling tot een bv heeft u een startkapitaal nodig om een nv op te richten, dit startkapitaal moet minimaal €45.000 bedragen en in de onderneming gestort worden. Van alle rechtsvormen heeft u voor het oprichten van een nv veruit het meeste geld nodig en daarom is deze rechtsvorm doorgaans niet geschikt voor nieuwe ondernemingen.

U kunt geen gebruik maken van belastingvoordelen voor kleine bedrijven: U kunt als nv geen gebruik maken van de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de mkb-vrijstelling en de kleine-ondernemersregeling.

U heeft relatief hoge administratieve lasten: Als nv moet u een zeer complexe boekhouding bijhouden, u bent verplicht een accountant in te huren en u zult regelmatig uw cijfers moeten publiceren.