Zelfstandigenaftrek - Wat is de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat ondernemers in mindering mogen brengen op de belastbare winst. Dit betekent dat ze over een lager winstbedrag inkomstenbelasting hoeven te betalen.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Elk jaar stelt de Belastingdienst de hoogte vast van het bedrag dat u af mag trekken van uw belastbare winst. In 2019 is de zelfstandigenaftrek vastgesteld op € 7.280.

U kunt niet meer aftrekken dan het bedrag van uw totale belastbare winst (vóór enige ondernemersaftrek). Wanneer u belastbare winst in een jaar te laag is om de gehele zelfstandigenaftrek te verbruiken, dan kan het restant van de zelfstandigenaftrek verrekend worden in de volgende jaren.

Vooral voor eenmanseenmanszaken en zzp’ers is de zelfstandigenaftrek een belangrijk fiscaal voordeel.

Wie komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek?

Er zijn een paar voorwaarden waaraan u moet voldoen om de volledige zelfstandigenaftrek toe te mogen passen:

  • U moet een ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn

  • U moet aan het urencriterium voldoen van 1.225 uren per jaar

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Wanneer ziet de Belastingdienst u als een ondernemer voor de inkomstenbelasting? De Belastingdienst bepaalt dit aan de hand van verschillende factoren waaronder:

  • Hoeveel winst u maakt met uw onderneming

  • Hoe zelfstandig u bent

  • Hoeveel tijd u in uw onderneming steekt

  • Hoeveel opdrachtgevers u heeft

  • Of u voldoende kapitaal hebt

  • Of u ondernemersrisico loopt

  • Of u aansprakelijk bent voor schulden (afhankelijk van uw rechtsvorm)

Gebruik de Ondernemerscheck van de Belastingdienst om te kijken of u mogelijk een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent.

Houd er wel rekening mee dat wanneer u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, u nog steeds een ondernemer voor de btw kunt zijn.

Het urencriterium van 1.225 uren

Het urencriterium houdt in dat u in een kalenderjaar minimaal 1.225 uren hebt besteed aan uw bedrijf. Dit criterium bestaat om te voorkomen dat iedereen met slechts een Kamer van Koophandel inschrijving en minimale input gebruik kan maken van de belastingvoordelen voor ondernemers.

Alle werkzaamheden die u in het belang van uw bedrijf verricht tellen mee voor het urencriterium. Het maakt hierbij niet uit of deze uren productief of verstandig zijn of niet. De Belastingdienst mag geen oordeel vellen over hoe u uw bedrijf runt. U moet het aantal uren die u aan uw onderneming heeft besteed wel kunnen verantwoorden aan de hand van bijvoorbeeld een urenadministratie.

Werkt u naast uw eigen onderneming ook in loondienst? Dan moet het aantal uren die u in uw onderneming stopt hoger zijn dan uw uren in loondienst om van de zelfstandigenaftrek gebruik te kunnen maken.

Zelfstandigenaftrek bij het bereiken van de AOW-leeftijd

De zelfstandigenaftrek werkt anders wanneer u als ondernemer de AOW-leeftijd al heeft bereikt. In dit geval is de zelfstandigenaftrek 50% van het vastgestelde bedrag. Deze verlaging van de zelfstandigenaftrek bestaat omdat u een AOW-uitkering ontvangt vanaf deze leeftijd die een basisinkomen garandeert.

Verrekenen niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Zeker wanneer u net uw eigen bedrijf bent gestart is de kans groot dat u in de eerste jaren niet direct een hoge winst realiseert. Uw belastbare winst kan in een jaar lager uitvallen dan het bedrag van de zelfstandigenaftrek, wat betekent dat u niet van het volledige bedrag gebruik kunt maken.

De Belastingdienst geeft u de kans om het niet-verbruikte restant van de zelfstandigenaftrek te verrekenen in de volgende 9 jaar. U moet in deze opvolgende jaren wel een hogere belastbare winst hebben dan de zelfstandigenaftrek.

Voorbeeld verrekening van de zelfstandigenaftrek

In 2018 is uw belastbare winst voor aftrek: € 6.000, de zelfstandigenaftrek bedraagt in 2018: € 7.280, uw belastbare winst na zelfstandigenaftrek: € 0.

U betaalt dit jaar geen inkomstenbelasting over uw winst.

De zelfstandigenaftrek kan niet hoger zijn dan uw winst en is daarom beperkt tot € 6.000. Er blijft een restant over van € 7.280 - € 6.000 = € 1.280.

In 2019 is uw belastbare winst voor aftrek: € 25.000, de zelfstandigenaftrek bedraagt in 2019: € 7.280, uw belastbare winst na zelfstandigenaftrek: € 17.720

U kunt het niet-gerealiseerde restant van de zelfstandigenaftrek uit 2018 nu alsnog aftrekken van uw belastbare winst in 2019.

Het winstbedrag waarover uw inkomstenbelasting zou moeten betalen in 2019 is daarom € 17.720 - € 1.280 (restant 2018) = € 16.440