Interne markt - Wat is een interne markt?

Een interne markt is een gebied dat uit meerdere landen bestaat die geen interne grenzen handhaven, waardoor vrij vervoer van goederen, diensten en personen mogelijk is.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Als u in Nederland (of een ander EU-land) woont, heeft u waarschijnlijk al veelvuldig gebruik gemaakt van de voordelen die de Europese interne markt met zich meebrengt, bijvoorbeeld als u met uw familie gezellig naar Frankrijk rijdt en een paar dozen wijn mee terug neemt, zonder daarbij ook maar enige documentatie nodig te hebben.

De voordelen van een interne markt

Een aantal belangrijke voordelen voor bedrijven binnen een interne markt zijn:

  • Bedrijven hebben een enorme afzetmarkt met 450 miljoen potentiële klanten, dankzij deze grotere markt kunnen ondernemers meer specialiseren en op grotere schaal produceren, waardoor de kosten omlaaggaan.

  • Ondernemers hebben gemakkelijk toegang tot een enorm aanbod van leveranciers, die op hun beurt door het bovenstaande effect goedkoper goederen kunnen leveren.

Een aantal belangrijke voordelen voor consumenten binnen een interne markt zijn:

  • Consumenten hebben dankzij de interne markt, toegang tot een veel groter scala aan producten en diensten.

  • Consumenten hoeven zich geen zorgen te maken over het betalen van importtarieven op producten die zijn in het buitenland kopen.

  • Dankzij de bovengenoemde schaalvergroting kunnen producten goedkoper worden aangeboden.

De nadelen van een interne markt

Ondanks de vele voordelen brengt de interne mark ook nadelen met zich mee. Als landen met verschillende welvaartsniveaus samen deel uitmaken van dezelfde interne markt, kunnen werknemers in de meer welvarende landen, waar lonen hoger zijn, te maken krijgen met concurrentie van werknemers die bereid zijn tegen een lager salaris hetzelfde werk te doen.

Een ander nadeel is dat staten die deel uitmaken van een interne markt, daarvoor een deel van hun soevereiniteit moeten opgeven, denk daarbij aan bepaalde standaarden voor producten en grenscontroles. Beslissingen over dit soort onderwerpen moeten soms centraal genomen worden en soms zijn landen afhankelijk van de keuzes van andere landen binnen de interne markt.

Wat is het verschil tussen een interne markt en een douane-unie?

Een interne markt kan gemakkelijk verward worden met een douane-unie, ondanks dat er duidelijke overeenkomsten tussen deze twee vormen van economische samenwerking zijn, bestaan er ook belangrijke verschillen tussen de definitie van een interne markt en een douane-unie.

Een douane-unie heeft als belangrijkste kenmerken dat de unie een handelsblok vormt dat eenzelfde tarief hanteert wanneer met andere landen handelgedreven wordt en dat er intern, binnen de lidstaten, geen tarieven bestaan.

Net als een douane-unie heeft ook een interne markt geen interne handelsbarrières en een algemeen extern tarief, echter gaat een interne markt verder dan een douane-unie door ook te voorzien in vrij verkeer van kapitaal, arbeid en personen.

Dit verschil is zichtbaar in het geval van Turkije, een land dat wel lid is van de Europese douane-unie, maar niet van de Europese interne markt.

Voorbeelden van interne markten

Een aantal voorbeelden van interne markten zijn:

  • De Europese interne markt is de grootste interne markt ter wereld die bestaat uit de 27 lidstaten van de Europese Unie en 5 andere staten, de Europese interne markt garandeert vrije verplaatsing van goederen, diensten, kapitaal en arbeid.

  • De Caribische gemeenschap (CARICOM) is een interne markt die bestaat uit 15 Caribische landen, deze interne markt coördineert buitenlandse zaken en bevordert economische integratie.

  • De ASEAN Economic Community (AEC) is een interne markt die bestaat uit 10 landen in Zuidoost-Azië, deze markt bevorderd onderlinge politieke samenwerking en economische, politieke, educatieve en veiligheid gerelateerde samenwerking tussen de lidstaten.