SumUp Allmänna villkor

Träder i kraft 2021-08-02

Obs: Skriv ut en kopia av detta dokument och spara det på en säker plats.

Inledning

Dessa Allmänna villkor ("Allmänna villkor") är ett juridiskt avtal mellan dig och SumUp Limited ("SumUp", "vi", "oss") som reglerar din användning av våra produkter och tjänster, inklusive vår programvara, hårdvara, mobilapplikationer ("Appen") och webbplatser ("Webbplatsen") (tillsammans "Tjänsterna"), oavsett om sådana Tjänster erbjuds av SumUp eller ett dotterbolag till SumUp (tillsammans, "SumUp Group"). 

Genom att skapa ett SumUp-konto (definieras nedan) eller genom att använda några av tjänsterna godkänner du våra Allmänna villkor. Du samtycker också till alla ytterligare villkor som är specifika för de produkter och tjänster du använder ("Ytterligare villkor"), som blir en del av ditt avtal med oss. Om du skapar ett SumUp-konto åt ett företag intygar du att du har befogenhet att göra detta. Du bekräftar även att du godkänner dessa Allmänna villkor och eventuella Ytterligare villkor å företagets vägnar. Om du inte godkänner dessa Allmänna villkor och eventuella Ytterligare villkor som gäller för dig, har du inte rätt att använda Tjänsterna.

Ytterligare villkor är länkade nedan och finns på Juridisk sida på vår Webbplats. 

Det är viktigt att du förstår ditt ansvar enligt dessa Allmänna villkor och eventuella Ytterligare villkor. Läs alla villkoren noggrant. 

Om du har några frågor, funderingar eller klagomål om de Allmänna villkoren, de Ytterligare villkoren eller Tjänsterna – eller om du vill begära en kopia av de Allmänna villkoren och eventuella Ytterligare villkor – ska du kontakta SumUps kundsupport på [email protected]. Tack, och vi ser fram emot att hjälpa dig att bygga ditt företag! 

1. Skapa ditt SumUp-konto

Om du vill använda Tjänsterna måste du vara minst 18 år och registrera ett konto hos oss ("SumUp-konto", "Profil" eller "Konto").

Du kan bara registrera dig för ett SumUp-konto, såvida vi inte uttryckligen godkänner att ytterligare Konton öppnas. Du kan skapa eller orsaka skapande av underkonton för dina auktoriserade anställda eller andra representanter (“Auktoriserad användare”). Genom sådana underkonton kan dina auktoriserade användare komma åt ditt SumUp-konto och använda Tjänsterna för dina räkning. Alla auktoriserade användare måste vara registrerade separat hos oss, och det är ditt ansvar att se till att de följer dessa Allmänna villkor och tillämpliga Ytterligare villkor. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet underkonton och att vägra registreringen av dina Auktoriserade användare. 

I samband med att du registrerar dig för och använder ditt konto kan du bli ombedd att ange ditt namn, e-postadress och annan information. Vi kommer att använda informationen för ett antal syften, bland annat för att verifiera din identitet, utföra kreditkontroller och för att uppfylla våra lagliga och reglerande skyldigheter. Du kan läsa mer om hur vi använder dina uppgifter i vår Integritetspolicy. Du måste tillhandahålla fullständig och korrekt information till SumUp och hålla informationen i ditt SumUp-konto uppdaterad. Du kan informera oss om eventuella ändringar genom att kontakta SumUp Kundsupport. Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta ditt Konto, och/eller begränsa åtkomsten till någon av Tjänsterna, om du inte tillhandahåller fullständig och korrekt information eller om du inte uppfyller kraven för registrering eller verifiering av Kontot.

2. Datasekretess

Datasekretess är viktigt för oss. När du accepterar dessa Allmänna villkor och skapar ett SumUp-konto godkänner du SumUps Integritetspolicy, vilken förklarar hur SumUp och dess dotterbolag behandlar och skyddar dina personuppgifter när de agerar som personuppgiftsansvarig. Eventuella frågor som rör datasekretess riktas till [email protected].

3. Säkra ditt SumUp-konto

SumUp har vidtagit olika åtgärder för att skydda din information, men du spelar också en viktig roll för att förhindra obehörig åtkomst till ditt Konto. Du är ansvarig för att skydda ditt kontolösenord och din inloggningsinformation. Skriv inte ner ditt lösenord och lagra det inte heller elektroniskt på ett oskyddat sätt. Spara inte ditt lösenord på eller med din dator eller mobila enhet. Dela aldrig ditt lösenord med någon och se till att ingen annan kan se det när du anger det. Du måste ändra ditt lösenord och omedelbart meddela SumUp Kundsupport om du förlorar ditt lösenord eller din inloggningsinformation eller om den blir stulen, om det sker obehörig åtkomst till ditt Konto eller om du upptäcker eller misstänker någon annan potentiell säkerhetsöverträdelse.

 4. Produkt, tjänster och avgifter

SumUp och dess dotterbolag kan erbjuda olika produkter eller tjänster som en del av Tjänsterna, som delvis styrs av Ytterligare villkor. Genom att använda sådana Ytterligare tjänster godkänner du alla relevanta Ytterligare villkor, och dessa Ytterligare villkor kommer att gälla mellan oss (eller vårt dotterbolag) och dig med avseende på de Ytterligare tjänsterna. Dessa Allmänna villkor kommer också att gälla för de Ytterligare tjänsterna om inte annat anges i de Ytterligare villkoren. 

SumUp och dess dotterbolag kan erbjuda vissa Tjänster som du återkommande betalar för eller som du betalar för vid användning ("Avgifter"). Genom att använda sådana Tjänster samtycker du till att betala avgifterna och eventuell tillämplig moms i enlighet med villkoren i relevanta Ytterligare villkoren. Avgifter kan betalas med olika betalningsmetoder som görs tillgängliga av SumUp. Du samtycker till och godkänner att SumUp för egen räkning eller som agent för ett dotterbolag kan ta ut avgifter för Tjänster via valfri tillgänglig metod, inklusive att debitera ett kontokort eller kreditkort som är länkat till ditt Konto eller att debitera pengar från dina transaktionsintäkter. Nuvarande Avgifter finns på vår Webbplats.

Avgifter som debiteras regelbundet ("Prenumerationsavgifter") kommer att debiteras vid köpet, liksom på relevant förnyelsedatum tills de annulleras. Din Prenumerationsplan förnyas automatiskt om den inte annulleras. Du kan avbryta din Prenumerationsplan när som helst och du kommer att fortsätta ha tillgång till relevant produkt eller tjänst till slutet av din nuvarande prenumerationsperiod, när nästa Prenumerationsavgift ska betalas. Prenumerationsavgifter återbetalas inte, och vi tillhandahåller inte återbetalningar eller krediter för några partiella prenumerationsperioder eller oanvända tjänster.

Om en betalning inte genomförs när prenumerationen upphör på grund av otillräckliga medel eller annan orsak, och du inte avbryter din prenumerationsplan, kan vi stänga av din åtkomst till relevant produkt eller tjänst tills vi framgångsrikt har fått en betalning av Prenumerationsavgiften. SumUp förbehåller sig rätten att debitera dig en avgift för eventuella tilläggskostnader (t.ex. bankavgifter) som SumUp ådragit sig i samband med att undersöka eller förmedla eventuella misslyckade betalningar för abonnemangsavgifter. 

SumUp förbehåller sig rätten att fakturera avgifter från alla entiteter i SumUp Group och att ändra faktureringsentiteter efter eget gottfinnande.

5. Meddelanden och kommunikation

Vi kan behöva kontakta dig då och då angående ditt Konto eller användning av Tjänsterna. Du samtycker till att vi kan ge dig ett skriftligt meddelande och annan information genom att skicka det via e-post till den primära e-postadressen som är kopplad till ditt Konto eller via textmeddelande till det primära mobiltelefonnummer som är kopplat till ditt Konto, genom att skicka det via Tjänsterna och/eller genom att publicera det på vår App eller Webbplats. All denna elektroniska kommunikation anses vara mottagen av dig inom 24 timmar efter att den skickats. Se därför till att regelbundet kontrollera ditt Konto och din e-post. Vänligen se även till att e-postadressen och andra kontaktuppgifter på ditt Konto är aktuella och korrekta, då vi inte kan ansvara för fall där kommunikation inte når dig på grund av felaktiga kontaktuppgifter. Vi förbehåller oss också rätten att kontakta dig via post eller telefon vid behov. Alla meddelanden eller notiser som skickas via post anses vara mottagna av dig 7 dagar från dagen för utskicket.

Vi kommer att i högsta möjliga mån att kommunicera med dig på språket i det land du väljer under registreringen. Vi förbehåller oss däremot rätten att vid behov kommunicera med dig på engelska och du samtycker till att kommunikation på engelska är tillräckligt för alla ändamål enligt dessa Allmänna villkor och eventuella Ytterligare villkor. 

6. Kompatibilitet och tjänster från tredje part

Din användning av Tjänsterna kan kräva att du har en kompatibel mobil enhet och åtkomst till internet. Eventuella avgifter som tas ut av tredje part för mobila enheter, nätverks- eller internetåtkomst eller relaterade tjänster i samband med din åtkomst till eller användning av Tjänsterna är uteslutande ditt ansvar att betala. Vi gör vårt bästa för att tillhandahålla en uppdaterad lista över kompatibla mobila enheter Vi garanterar inte att Appen eller Tjänsterna på vår Webbplats är kompatibla med din mobila enhet, mobiloperatör eller Internetleverantör. Du får inte använda Tjänsterna med en mobil enhet som har modifierats i strid med tillverkarens riktlinjer för programvara eller hårdvara.

7. App

Innan du kan använda vissa Tjänster kan du behöva ladda ner och installera vår App. Du måste ladda ner och använda den senaste versionen av Appen som är tillgänglig för din mobila enhet, inklusive nedladdning och installation av uppdateringar som blir tillgängliga då och då. 

8. Ditt innehåll

I samband med ditt SumUp-konto och din användning av Tjänsterna, kan du eventuellt ladda upp eller tillhandahålla text, foton, logotyper, produkter och annat material eller annan information (“Innehåll”). Du samtycker till att du inte laddar upp eller tillhandahåller något Innehåll om du inte har skapat Innehållet själv eller om du har tillstånd från Innehållsägaren att göra det. Du ger oss, våra dotterbolag och våra efterträdare en världsomspännande, icke-exklusiv, royaltyfri, fullt betald, överförbar och underlicensierad rätt att använda, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, förbereda derivatverk av, distribuera, offentligt utföra och offentligt presentera ditt Innehåll i alla media för att tillhandahålla och marknadsföra Tjänsterna. Du behåller alla rättigheter i ditt Innehåll, med förbehåll för de rättigheter som beviljas oss i dessa Allmänna villkor. Du kan ändra eller ta bort ditt Innehåll via ditt Konto eller genom att stänga ditt Konto, men ditt Innehåll kan finnas kvar i historiska, arkiverade eller cachelagrade kopior och versioner av dessa tillgängliga på eller genom Tjänsterna.

Du samtycker till att inte ladda upp eller tillhandahålla Innehåll eller på annat sätt lägga upp, sända, distribuera eller sprida material genom Tjänsterna som: (i) är falskt, vilseledande, olagligt, obscent, oanständigt, obscent, pornografiskt, förtalande, hotande, trakasserande, hatiskt eller kränkande; (ii) som uppmuntrar till beteenden som kan betraktas som ett brott eller som ger upphov till civilrättsligt ansvar; (iii) som bryter mot någon persons eller enhets skyldighet, eller rättigheter, inklusive publicitets- och integritetsrättigheter eller immateriella rättigheter; (iv) som innehåller skadade data, datavirus, skadlig kod eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer; eller (v) som enligt vår bedömning är anstötligt eller riskerar att utsätta oss, våra dotterbolag eller våra kunder för skada, vanrykte eller skyldighet av något slag.

Även om SumUp inte har någon skyldighet att övervaka något Innehåll, förbehåller vi oss rätten att ta bort Innehåll när som helst och av någon anledning utan föregående meddelande. Du förstår att du genom att använda Tjänsterna kan utsättas för Innehåll som är stötande, oanständigt eller anstötligt. Varken SumUp eller dess dotterbolag tar något ansvar eller accepterar skyldighet för något innehåll, inklusive förlust eller skada på något av ditt Innehåll.

9. Våra immateriella rättigheter

SumUps Immateriella rättigheter (”IP-rättigheter”) omfattar alla rättigheter som är direkt eller indirekt förknippade till tjänsterna, appen, webbplatsen, internetdomännamn, innehåll, teknikrelaterad till tjänsterna och logotyper inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, moraliska rättigheter, databasrättigheter, varumärken, servicemärken, namnrättigheter, verktygsmodeller och designrättigheter, patent och alla andra exklusiva och icke-exklusiva rättigheter runt om i världen som nu existerar eller kommer att existera, beviljas eller överförs i framtiden.

Vi (eller våra licensgivare) är exklusiva ägare av alla immateriella rättigheter, och ingenting i dessa allmänna villkor eller några ytterligare villkor ska tolkas som överföring eller avträde av de immateriella rättigheterna till dig. Du har licens att använda tjänsterna i enlighet med dessa allmänna villkor och eventuella ytterligare villkor. Licensen är personlig, begränsad, återkallbar, icke-exklusiv, ej överförbar och inte underlicensierbar. Du beviljas heller inga immateriella rättigheter i övrigt

Du samtycker till att inte använda eller övervaka något material eller information på vår webbplats eller vårt system med datautvinning, webbskrapning eller liknande process, vare sig det sker manuellt eller automatiserat. Du samtycker också till att du inte kommer att kopiera, reproducera, ändra, modifiera, skapa derivatverk av, presentera, publicera, ladda upp, posta, sända, sälja vidare eller distribuera tjänsterna eller allt material eller information som görs tillgängligt för dig av oss.

10. Moms

Du ska ensamt hållas ansvarig för att beräkna, samla in, innehålla källskatt, rapportera och överlämna till de berörda skattemyndigheterna alla fastställda skatter, som ådragits eller krävts samlas in, betalas eller kvarhållas av någon anledning i samband med användningen av våra tjänster. Vi tar inget ansvar i samband med moms du kan vara skyldig i samband med din användning av Tjänsterna.

11. Inga garantier

Tjänsterna erbjuds "i befintligt skick" och "i mån av tillgång" utan garantier eller villkor, varken uttryckliga eller underförstådda, förutom vad som särskilt anges i dessa Allmänna villkor. Vi garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker åtkomst till någon del av ändringen av Tjänsterna och kan ej ansvara gentemot dig för några störningar eller försämringar av Tjänsterna. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att meddela dig om planerat underhåll eller annan aktivitet som kan störa eller försämra din förmåga att komma åt eller använda Tjänsterna förbehåller vi oss rätten att vid behov utföra sådant arbete utan föregående meddelande.

12. Begränsningar

Förutom alla villkor som anges i dessa Allmänna villkor och eventuella Ytterligare villkor, godkänner du att du inte kommer att använda Tjänsterna, och du kommer inte att tillåta någon annan person att använda Tjänsterna, (a) i samband med företag eller aktiviteter som anges på vår Webbplats som en Affärsmodell som inte stöds; (b) för att bryta mot lagar, regler eller förordningar som är tillämpliga för ditt företag; (c) på något bedrägligt sätt eller i något bedrägligt syfte; eller (d) på något sätt som stör Tjänsterna.  I enlighet med våra skyldigheter rapporterar vi misstänkta aktiviteter och samarbetar med relevanta brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter i samband med vårt tillhandahållande av Tjänsterna. Tjänsterna kanske inte är tillgängliga eller bara delvis tillgängliga i vissa länder, och vi förbehåller oss rätten att ändra tillgängligheten av Tjänsterna utan föregående meddelande.

13. Uppsägning

Du kan säga upp dessa Allmänna villkor och alla Ytterligare villkor och avsluta ditt SumUp-konto när som helst och utan kostnad, och du måste göra det om du inte längre accepterar och godkänner dessa Allmänna villkor och tillämpliga Ytterligare villkor. Gör detta genom att kontakta SumUp kundsupport på [email protected].

Vi kan säga upp dessa Allmänna villkor och alla Ytterligare villkor och stänga ditt SumUp-konto efter eget gottfinnande efter att du har lämnat ett lämpligt meddelande i enlighet med avsnitt 5 i dessa Allmänna villkor. Vi kan också säga upp dessa Allmänna villkor och eventuella Ytterligare villkor avsluta eller stänga av ditt SumUp-konto utan föregående meddelande om (a) du bryter mot något villkor i dessa Allmänna villkor eller tillämpliga Ytterligare villkor; (b) vi har anledning att tro att du bryter mot lagar eller regler som är tillämpliga för din användning av våra Tjänster; (c) vi har anledning att tro att du på något sätt är involverad i bedräglig verksamhet, penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan kriminell verksamhet; (d) du utgör en oacceptabel kredit- eller bedrägeririsk för oss; (e) en tillsynsmyndighet eller brottsbekämpande myndighet uppmanar oss att göra det; eller (f) vi har anledning att tro att ditt SumUp-konto har äventyrats eller på annat sätt utgör en säkerhetsrisk.

Om ditt SumUp-konto avslutas eller stängs av godkänner du att (a) du kommer att fortsätta att vara bunden av alla relevanta bestämmelser i dessa Allmänna villkor och eventuella Ytterligare villkor tills eventuella utestående ansvar och skyldigheter mellan dig och oss har lösts; (b) du kommer omedelbart att sluta använda Tjänsterna; (c) din licens för åtkomst och användning av Tjänsterna upphör; (d) vi kan ta bort all information och alla uppgifter om ditt konto som lagras på våra servrar, såvida vi inte är skyldiga att behålla dessa uppgifter enligt tillämplig lag; och (v) vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part i samband med att du avslutar din åtkomst till Tjänsterna eller tar bort din Kontoinformation och dina data.

Om där inte förekommer någon aktivitet på ditt Konto på två år i följd har vi rätt att skicka ett meddelande till din registrerade e-postadress och om du inte svarar på vårt meddelande inom trettio dagar och uppger att du vill behålla ditt Konto kommer vi automatiskt att stänga ditt Konto. Du kommer fortfarande att kunna lösa in pengar som finns på ditt konto genom att kontakta kundsupport på [email protected].

14. Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som lagen tillåter är varken SumUp eller dess dotterbolag ansvariga gentemot dig för någon av följande typer av förlust eller skada som härrör från dessa Allmänna villkor, eventuella Ytterligare villkor eller din användning av Tjänsterna: (a) indirekt förlust eller följdförlust eller skada (inklusive förlust av vinst, goodwill, affärer, kontrakt, omsättning eller förväntade besparingar även om vi informeras om möjligheten till sådana skador); (b) förlust eller korruption av data; (c) förlust eller skada som inte är ett direkt resultat av vårt brott mot dessa Allmänna villkor eller eventuella Ytterligare villkor; (d) förlust eller skada till följd av handlingar eller utelämnanden från dig eller någon tredje part; (e) förlust eller skada till följd av vår efterlevnad av krav som ställs på oss genom tillämpliga lagar, förordningar eller regler; (f) förlust eller skada till följd av händelser som vi inte har någon rimlig kontroll över, såsom bränder, telekommunikation eller internetfel, strömavbrott, strömavbrott, utrustningsfel, strejker, upplopp, krig, terroristattacker, epidemier, pandemier och återförsäljares eller leverantörers oförmåga att tillhandahålla tjänster.

Ingenting i dessa Allmänna villkor eller eventuella Ytterligare villkor är avsedda att begränsa vårt ansvar till följd av bedrägeri, grov vårdslöshet eller uppsåtligt uppförande från SumUps sida eller för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet från SumUps sida.

I den utsträckning som lagen tillåter, och med förbehåll för föregående stycken, samtycker du till att SumUps och dess dotterbolags totala ansvarsskyldighet gentemot dig i samband med alla anspråk som härrör från eller relaterar till dessa Allmänna villkor, Ytterligare villkor eller användning av Tjänsterna, inte kommer att överstiga det högsta av (a) det belopp som du betalat till oss för tjänsterna under den tremånadersperiod som omedelbart föregår den händelse som ger upphov till anspråk på ansvarsskyldighet eller (b) 250 Euro eller motsvarande lokalt värde.

15. Skadeersättning

I den utsträckning som tillåts enligt lagen samtycker du till att försvara, gottgöra och hålla oss och våra respektive styrelseledamöter, ombud, medlemsförbund och representanter skadeslösa från och mot alla anspråk (inklusive alla tredjepartsanspråk), kostnad, stämning, begäran, förlust, ansvar, skada, handling, förfarande, dom, straff, ränta och utgift (inklusive, och utan begränsning, rimliga advokatarvoden) som uppstår på grund av eller i relation till (a) någon faktisk eller påstådd överträdelse av dig mot någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor eller något Ytterligare villkor; (b) din felaktiga eller olämpliga användning av Tjänsterna; (c) din kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive, och utan begränsning, rätt till integritet, publicitetsrättigheter eller immateriella rättigheter; (d) ditt brott mot tillämplig lag, regel eller förordning; och (e) auktoriserad användares eller annan parts åtkomst till eller användning av Tjänsterna via ditt SumUp-konto eller något underkonto.

16. Revision och ändringar

Vi har rätt att när som helst ändra, ta bort eller lägga till i dessa Allmänna villkor och eventuella Ytterligare villkor, eller att ändra Tjänsterna. Om vi gör detta kommer vi att meddela dig såsom beskrivs i del 5 av de Allmänna villkoren i enlighet med våra juridiska skyldigheter. Om du inte godkänner de reviderade villkoren måste du meddela oss innan de träder i kraft. Då kan du avsluta ditt Konto och dessa Allmänna villkor samt eventuella Ytterligare villkor kostnadsfritt. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter ikraftträdandet av reviderade villkor kommer att utgöra ditt godkännande av dessa villkor. 

Alla reviderade versioner av dessa Allmänna villkor eller Ytterligare villkor kommer att publiceras på vår webbplats och/eller meddelas till dig via Appen eller Tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att genomföra ändringar omedelbart utan föregående meddelande, om det behövs för att upprätthålla säkerheten i våra system eller för att följa tillämpliga lagar, regler och förordningar. 

17. Uppdrag

Dessa Allmänna villkor, Ytterligare villkor och/eller relaterade rättigheter och skyldigheter får inte överföras eller tilldelas av dig utan vårt föregående skriftliga medgivande, men kan överföras och tilldelas av oss utan ditt samtycke eller andra begränsningar.

18. Hela avtalet; skiljbarhet

Dessa Allmänna villkor och alla tillämpliga Ytterligare villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss med avseende på din tillgång till och användning av Tjänsterna och de ersätter alla tidigare avtal mellan dig och oss angående din tillgång till och användning av Tjänsterna. I händelse av en konflikt mellan dessa Allmänna villkor, eventuella Ytterligare villkor och andra avtal eller policyer, kommer dessa Allmänna villkor att gälla föremålet för dessa Allmänna villkor och alla tillämpliga Ytterligare villkor kommer att gälla föremålet för sådana tillämpliga Ytterligare villkor, om inte annat anges i dessa Allmänna villkor.

Om någon del av dessa Allmänna villkor eller Ytterligare villkor anses vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att genomföra av en domstol med behörig jurisdiktion, anses endast den bestämmelsen vara ogiltig och giltigheten, lagligheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna kommer inte att på något sätt påverkas. Om en domstol fastställer att en bestämmelse i dessa Allmänna villkor eller några Ytterligare villkor är ogiltig, olaglig eller omöjlig att genomföra, är domstolen behörig att ändra bestämmelsen så att den upprätthåller den ursprungliga avsikten i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag.

19. Gällande villkor

Alla bestämmelser som rimligen är nödvändiga för att uppnå eller upprätthålla syftet med dessa Allmänna villkor och alla tillämpliga Ytterligare villkor, kommer att fortsätta gälla och förbli i kraft i enlighet med dess respektive villkor när dessa Allmänna villkor och eventuella Ytterligare villkor upphör.

20. Gällande lag och jurisdiktion

Dessa Allmänna villkor och eventuella Ytterligare villkor ska regleras av och tolkas under och i enlighet med lagen i Irland. Du samtycker till att domstolar i Irland kommer att ha exklusiv behörighet att pröva tvister som uppstår på grund av eller i samband med dessa Allmänna villkor, Ytterligare villkor eller användning av Tjänsterna, inklusive överträdelse, uppsägning eller ogiltighet därav. Innan du hänskjuter en tvist till domstol, samtycker du först till att samarbeta med oss för att lösa ärendet genom uppgörelser i godo.

OM OSS

SumUp Limited är ett företag med begränsat ansvar som är registrerat i Irland med sitt registreringsnummer 505893, momsnummer IE9813461A, och med sitt säte vid Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ireland D02 K580. Vi är ett auktoriserat institut för elektroniska pengar (licensnr. C195030, utfärdad den 27 oktober 2020) reglerad av Central Bank of Ireland.