SumUps generelle vilkår og betingelser

Gjelder fra 02.08.2021

Merk: Skriv ut en kopi av dette dokumentet og oppbevar det for fremtidig referanse.

Innledning

Disse generelle vilkårene og betingelsene («generelle vilkår») er en juridisk avtale mellom deg og SumUp Limited («SumUp», «vi», «oss») som styrer din bruk av produktene og tjenestene våre, inkludert programvaren, maskinvaren, mobilapplikasjonene («app») og nettstedene («nettsted») våre (samlet «tjenestene»), uavhengig av hvorvidt slike tjenester tilbys av SumUp eller en av SumUps tilknyttede partnere (samlet «SumUp-gruppen»). 

Når du oppretter en SumUp-konto (definert nedenfor) eller bruker tjenestene, godtar du disse generelle vilkårene. Du godtar også ytterligere vilkår og betingelser spesifikt for produktene og tjenestene du bruker («ytterligere vilkår») som blir en del av avtalen din med oss. Hvis du oppretter en SumUp-konto på vegne av en bedrift, bekrefter du at du har autorisering til å gjøre dette, og du samtykker til at du godtar disse generelle vilkårene og ytterligere vilkår på vegne av denne bedriften. Hvis du ikke godtar disse generelle vilkårene og ytterligere vilkår som kan gjelde for deg, har du ikke tillatelse til å bruke tjenestene.

Du finner de ytterligere vilkårene i lenken under og på Juridisk-siden på nettstedet vårt. 

Det er viktig at du forstår ansvaret ditt i henhold til disse generelle vilkårene og eventuelle gjeldende ytterligere vilkår. Les alle vilkårene og betingelsene nøye. 

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager i forbindelse med de generelle vilkårene, de ytterligere vilkårene eller tjenestene – eller hvis du vil be om en kopi av de generelle vilkårene og ytterligere vilkår – kan du ta kontakt med SumUps kundestøtte på [email protected]. Mange takk, og vi ser frem til å kunne hjelpe deg med å bygge virksomheten din! 

1. Opprette SumUp-kontoen din

Hvis du vil bruke tjenestene, må du være fylt 18 pr og registrere en konto hos oss («SumUp-konto», «profil» eller «konto»).

Du kan kun registrere deg for én SumUp-konto, med mindre vi eksplisitt tillater deg å opprette ytterligere kontoer. Du kan opprette eller iverksette oppretting av underkontoer for dine autoriserte ansatte eller andre representanter («autorisert bruker»). Dine autoriserte brukere kan få tilgang til SumUp-kontoen din og bruke tjenestene på dine vegne via slike underkontoer. Autoriserte brukere må registreres separat hos oss, og du har ansvar for å sikre at vedkommende overholder disse generelle vilkårene og ytterligere vilkår. Vi forbeholder oss retten til å begrense antallet underkontoer og avvise registreringen av de autoriserte brukerne dine. 

I forbindelse med registreringen for og bruken av kontoen din, kan det hende at du blir bedt om å oppgi navn, e-postadresse og annen informasjon. Vi bruker denne informasjonen til en rekke forskjellige formål, inkludert å verifisere identiteten din, utføre kredittvurderinger og til å oppfylle våre juridiske og forskriftsmessige plikter. Du kan lese mer om hvordan vi bruker opplysningene dine i vår Personvernerklæring. Du må oppgi fullstendige og nøyaktige opplysninger til SumUp og sørge for at informasjonen på SumUp-kontoen din er oppdatert. Du kan informere oss om endringer ved å ta kontakt med SumUp Kundeservice. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte kontoen din, og/eller begrense tilgangen til tjenestene hvis du ikke oppgir fullstendige og nøyaktige opplysninger, eller hvis du ikke oppfyller kravene for registrering og verifisering av kontoen.

2. Personvern

Personvern er viktig for oss. Når du godtar disse generelle vilkårene og oppretter en SumUp-konto, godtar du også SumUps Personvernerklæring, som forklarer hvordan SumUp og deres partnere behandler og beskytter personopplysningene dine når de handler som behandlingsansvarlige. Spørsmål vedrørende beskyttelse av opplysninger bør sendes til [email protected].

3. Sikre SumUp-kontoen din

SumUp har implementert en rekke forskjellige tiltak for å sikre informasjonen din, men du spiller også selv en viktig rolle når det gjelder å forhindre uautorisert tilgang til kontoen din. Du er ansvarlig for å sikre passordet og innloggingsopplysningene for kontoen din. Ikke skriv ned passordet ditt eller oppbevar det elektronisk på en usikret måte. Ikke oppbevar passordet ditt på eller sammen med datamaskinen eller mobilenheten din. Aldri del passordet ditt med andre, og pass på slik at andre ikke kan se det når du bruker det. Du må endre passordet ditt og umiddelbart melde fra til SumUp Kundeservice hvis passordet eller innloggingsopplysningene dine går tapt eller blir stjålet, ved uautorisert tilgang til kontoen din eller hvis du oppdager eller mistenker andre mulige sikkerhetsbrudd.

 4. Produkter, tjenester og kostnader

SumUp og deres partnere kan tilby forskjellige produkter eller tjenester som en del av tjenestene, som er underlagt disse ytterligere vilkårene. Ved å bruke slike ytterligere vilkår, godtar du alle relevante ytterligere vilkår, og disse ytterligere vilkårene vil gjelde mellom oss (eller vår partner) og deg i henhold til de ytterligere tjenestene. Disse generelle vilkårene gjelder også for de ytterligere tjenestene, med mindre noe annet er oppgitt i de ytterligere vilkårene. 

SumUp og deres tilknyttede selskaper kan tilby visse tjenester som du må betale for regelmessig eller som brukt («kostnader»). Når du bruker slike tjenester, godtar du å betale kostnadene og eventuelle avgifter i henhold til vilkårene i de relevante ytterligere vilkårene. Kostnader kan betales via forskjellige betalingsmetoder som gjøres tilgjengelige av SumUp. Du godar og autoriserer at SumUp, på egne vegne eller som agent for sine tilknyttede selskaper, kan innkreve kostnader for tjenester via alle tilgjengelige metoder, inkludert belaste et debet- eller kredittkort som er koblet til kontoen din, eller trekke fra beløpet fra transaksjonsinntektene dine. Gjeldende Gebyrer er tilgjengelige på nettstedet vårt.

Avgifter som belastes regelmessig («abonnementsavgifter») belastes ved kjøp samt på den relevante fornyelsesdato frem til tjenesten avsluttes. Abonnementet ditt fornyes automatisk med mindre det avsluttes. Du kan avslutte abonnementet ditt når som helst, og du vil fortsatt ha tilgang til de relevante produktene eller tjenesten frem til den inneværende abonnementsperioden din utløper og den neste abonnementsavgiften skal betales. Abonnementsavgifter kan ikke refunderes, og vi refunderer eller krediterer ingen deler av abonnementsperioder eller tjenester som ikke ble brukt.

Hvis en betaling ikke utlignes som følge av forfall, utilstrekkelige midler eller annet og du ikke avslutter abonnementet ditt, kan vi suspendere tilgangen din til det relevante produktet etter tjenesten frem til vi har mottatt betaling av abonnementsavgiften. SumUp forbeholder seg retten til å belaste deg et gebyr for alle påløpende ytterligere kostnader (deriblant bankgebyrer) som SumUp pådrar seg i forbindelse med undersøkelser eller formidling av mislykket betaling av abonnementsavgifter. 

SumUp forbeholder seg retten til å belaste avgifter fra en enhet i SumUp-gruppen og å belaste faktureringsenheter etter eget skjønn.

5. Varsler og kommunikasjon

Vi kan komme til å ta kontakt med deg fra tid til annen i forbindelse med kontoen din eller bruken av tjenestene. Du godtar at vi kan sende deg skriftlige varsler og annen informasjon ved å sende dem på e-post til den primære e-postadressen tilknyttet kontoen din, eller på tekstmelding til det primære mobiltelefonnummeret tilknyttet kontoen din, sende dem via tjenestene og/eller ved å publisere dem på appen eller nettstedet vårt. Slik elektronisk kommunikasjon anses å være mottatt av deg innen 24 timer etter overføing, så pass på å sjekke kontoen og innboksen din regelmessig. Forsikre deg også om at e-postadressen og andre kontaktopplysninger på kontoen din forblir oppdatert og nøyaktig, siden vi ikke er ansvarlige for kommunikasjon som ikke når deg fordi du ikke gjorde dette. Vi forbeholder oss også retten til å ta kontakt med deg på post eller telefon om nødvendig. Kommunikasjon eller varsler som sendes i posten vil anses som mottatt av deg 7 dager etter postdato.

I den grad det er mulig for oss å gjøre det, vil vi kommunisere med deg på språket i landet du valgte under registreringsprosessen, men vi forbeholder oss retten til å kommunisere med deg på engelsk om nødvendig, og du godtar at kommunikasjonen på engelsk er rimelig for alle formål tilknyttet disse generelle vilkårene og eventuelle ytterligere vilkår. 

6. Kompatibilitet og tredjepartstjenester

Din bruk at tjenestene kan kreve at du har en kompatibel mobilenhet og tilgang til Internett. Kostnader fra tredjeparter for mobilenheter, nettverks- eller Internett-tilgang eller tilknyttede tjenester i forbindelse med tilgangen din til eller bruken av tjenestene må betales av deg alene. Selv om vi gjør vårt beste for å opprettholde en oppdatert liste over kompatible mobilenheter på nettstedet vårt, garanterer vi ikke at appen eller tjenestene vil være kompatible med mobilenheten, mobilleverandøren eller Internett-leverandøren din. Du kan ikke bruke tjenestene med en mobilenhet som har blitt modifisert i strid med produsentens retningslinjer for programvare eller maskinvare.

 7.Appen

Det kan hende at du må laste ned og installere appen vår for å kunne bruke visse tjenester. Du må laste ned og bruke den nyeste versjonen av appen som er tilgjengelig for mobilenheten din, og deriblant laste ned og installere oppdateringer som blir tilgjengelige fra tid til annen. 

8. Ditt innhold

Du kan kunne laste opp eller distribuere tekst, bilder, logoer, produkter og andre materialer eller informasjon («innhold») i forbindelse med SumUp-kontoen din og bruken din av tjenestene. Du bekrefter at du ikke vil laste opp eller distribuere innhold med mindre du har skapt innholdet selv eller har tillatelse av innholdets eier til å gjøre dette. Du gir oss, våre samarbeidspartnere og etterfølgere en global, ikke-eksklusiv, royalty-fri, fullstendig betalt, overførbar og underlisensierbar rett til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, offentlig utøve og offentlig vise innholdet ditt i alle medier for å levere og reklamere for tjenesten. Du beholder alle rettigheter i forbindelse med innholdet ditt, underlagt rettighetene som er tildelt oss i disse generelle vilkårene. Du kan modifisere eller fjerne innholdet ditt via kontoen din eller ved å avslutte kontoen, men innholdet ditt kan opprettholdes i historiske, arkiverte eller cashede kopier og versjoner av det som er tilgjengelig på eller via tjenestene.

Du godtar å ikke laste opp eller utlevere innhold eller på annen måte legge ut på tjenestene, overføre, distribuere eller formidle materialer som er (i) feilaktige, villedende, ulovlige, støtende, uanstendig, anstøtende, pornografisk, æreskrenkende, truende, trakasserende, hatefullt eller krenkende; (ii) oppfordrer til atferd som kan tolkes som ulovlig eller forårsaker erstatningsansvar; (iii) bryter forpliktelser overfor eller rettighetene til en person eller enhet, inkludert rett til personlighet, personvern eller åndsverk; (iv) inneholder skadet data, virus, skadelig programvare eller andre skadelige, forstyrrende eller destruktive filer; eller (v) etter vårt skjønn er støtende eller som kan utsette oss, våre partnere eller kunder for skade, vanære eller ansvar av noe slag.

Selv om SumUp ikke er pålagt å overvåke innhold, forbeholder vi oss retten til å fjerne innhold til enhver tid og av alle årsaker uten varsel. Du forstår at du ved å bruke tjenesten kan utsettes for innhold som er støtende, uanstendig eller upassende. Verken SumUp eller deres partnere påtar seg ansvar for innhold, inkludert tap eller skade på innholdet ditt.

9. Våre immaterielle rettigheter

SumUps immaterielle rettigheter ("I-rettigheter") inkluderer alle og enhver rettighet direkte eller indirekte relatert til tjenestene, appene, nettsiden, Internett-domenenavnene, innhold, teknologi tilknyttet tjenestene og logoer, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrettigheter, moralske rettigheter, databaserettigheter, varemerker, tjenestemerker, navnerettigheter, bruksmodeller og designrettigheter, patenter og alle andre eksklusive og ikke-eksklusive rettigheter verden over, som nå kan eksistere eller som kan komme til å eksistere, som innvilges eller overføres i.

Vi (eller våre lisensgivere) er den eksklusive eieren av alle I-rettigheter, og ingenting i disse ytterligere vilkårene skal tolkes som en overføring eller bevilling av I-rettighetene til deg. Du har en lisens til å bruke tjenestene i henhold til disse generelle vilkårene og ytterligere vilkår. Lisensen er personlig, begrenset, tilbakekallbar og kan ikke viderelisensieres. Du får ingen ytterligere I-rettigheter.

Du godtar at du ikke kan gå til eller overvåke materialer eller informasjon på nettstedet eller i systemene våre ved bruk av uthenting av data, nettskraping eller lignende prosesser – verken manuelle eller automatiske. Du godtar også at du ikke vil kopiere, reprodusere, endre, modifisere, opprette avledede verk av, offentlig publisere, viderepublisere, laste opp, publisere, overføre, videreselge eller distribuere tjenestene eller andre materialer eller informasjon som vi gjør tilgjengelig for deg.

10. Merverdiavgift

Du er alene ansvarlig for å beregne, innhente, holde tilbake, rapportere og remittere alle og enhver avgift som pålegges, pådras, eller kreves innhentet, betalt eller tilbakeholdt av enhver grunn i forbindelse med bruken av våre tjenester, til de aktuelle skattemyndighetene. Vi er ikke ansvarlige i forbindelse med avgifter du kan skylde i tilknytning til din bruk av tjenestene.

11. Ingen garantier

Tjenestene tilbys deg «som de er» og «som tilgjengelig» uten garantier eller betingelser, uttrykkelig eller stilltiende, med unntak av det som er spesifikt oppgitt i disse generelle vilkårene. Vi garanterer ikke kontinuerlig, sikker eller uavbrutt tilgang til noen del av tjenestene, og vi er ikke ansvarlige overfor deg for avbrudd eller begrensning av tjenestene. Selv om vi gjør vårt beste for å varsle deg om planlagt vedlikehold eller annen aktivitet som kan føre til avbrudd eller begrensning av din tilgang til eller bruk av tjenestene, forbeholder vi oss retten til å utføre slikt arbeid uten varsel om nødvendig.

12. Begrensninger

Utover andre vilkår som er angitt i disse generelle vilkårene og ytterligere vilkår, godtar du at du ikke vil bruke tjenestene, og at du ikke vil tillate andre personer å bruke tjenestene (a) i forbindelse med bedrifter eller aktiviteter som på vårt nettsted er oppført som en Virksomheter som ikke støttes; (b) til å bryte lover, regler eller forskrifter som gjelder for virksomheten din; (c) på en måte som anses som svindel eller til svindelformål; eller (d) på en måte som kan påvirke eller forstyrre tjenestene.  I henhold til forpliktelsene våre, rapporterer vi mistenksom aktivitet og samarbeider med relevante rettshåndhevende myndigheter og tilsynsmyndigheter i forbindelse med vår levering av tjenestene. Det kan hende at tjenestene ikke er tilgjengelige eller kun delvis vil være tilgjengelige i visse land, og vi forbeholder oss retten til å endre tjenestenes tilgjengelighet uten forutgående varsel.

13. Opphør

Du kan bringe disse generelle vilkårene og de ytterligere vilkårene til opphør og avslutte SumUp-kontoen din når som helst og uten kostnad, og du må gjøre dette hvis du ikke lenger godtar og samtykker i disse generelle vilkårene og de gjeldende ytterligere vilkårene. Hvis du vil gjøre dette, må du ta kontakt med SumUps kundestøtte på [email protected].

Vi kan bringe disse generelle vilkårene og ytterligere vilkår til opphør og lukke SumUp-kontoen din etter eget skjønn etter å ha gitt deg rimelig varsel i henhold til del 5 i disse generelle vilkårene. Vi kan også bringe disse generelle vilkårene og ytterligere vilkår til opphør, eller suspendere eller lukke SumUp-kontoen din uten foregående varsel hvis (a) du bryter vilkår eller bestemmelser i disse generelle vilkårene eller de gjeldende ytterligere vilkårene; (b) vi har grunn til å tro at du bryter lover eller forskrifter som gjelder for din bruk av tjenestene våre; (c) vi har grunn til å tro at du er involvert i svindel, hvitvasking, terrorfinansiering eller annen ulovlig aktivitet; (d) du utgjør en uakseptabel kreditt- eller svindelrisiko for oss; (e) en tilsynsmyndighet eller rettshåndhevende myndighet ber oss om å gjøre dette; eller (f) vi har grunn til å tro at SumUp-kontoen din har blitt kompromittert eller på annen måte utgjør en sikkerhetsrisiko.

Hvis SumUp-kontoen din er suspendert eller lukket, godtar du at (a) du fortsatt vil bindes av relevante bestemmelser i disse generelle vilkårene og ytterligere vilkår frem til utestående forpliktelser og ansvar mellom deg og oss er gjort opp; (b) du umiddelbart vil slutte å bruke tjenestene; (c) lisensen din for tilgang til og bruk av tjenestene avsluttes; (d) vi kan slette all informasjon og opplysninger tilknyttet kontoen din som lagres på serverne våre, med mindre vi er pålagt å oppbevare dem i henhold til gjeldende lov; og (v) vi ikke er ansvarlige overfor deg eller en tredjepart i forbindelse med opphør av tilgangen din til tjenestene eller sletting av kontoinformasjonen eller -opplysningene dine.

Dersom det ikke er noen aktivitet på kontoen din i to påfølgende år, vil vi ha rett til å sende et varsel til den registrerte e-postadressen din, og i tilfelle du ikke svarer på varselet vårt innen tretti dager og oppgir at du ønsker å beholde kontoen din, vil vi automatisk stenge kontoen din. Du vil fremdeles kunne løse inn midlene dine ved å ta kontakt med kundeservice på [email protected].

14. Ansvarsbegrensning

I den utstrekning det er tillatt ved lov, vil verken SumUp eller deres partnere være ansvarlig overfor deg for følgende typer tap eller skade som forårsakes av disse generelle vilkårene, eventuelle ytterligere vilkår eller din bruk av tjenestene: (a) indirekte tap eller følgetap eller skade (inkludert tapt omsetning, goodwill, virksomhet, kontrakt, inntekt eller forventet innsparing, selv om vi har mottatt underretning om muligheten for slik skade); (b) tap eller skade på data; (c) tap eller skade som ikke direkte forårsakes av vårt brudd på disse generelle vilkårene eller eventuelle ytterligere vilkår; (d) tap eller skade som forårsakes av handlinger eller utelatelser fra din side eller fra tredjeparter; (e) tap eller skade som følge av vår overholdelse av krav som pålegges oss av gjeldende lover, forskrifter eller regler; (f) tap eller skade som forårsakes av hendelser utenfor vår rimelige kontroll, deriblant brann, telekommunikasjons- eller Internett-svikt, svikt i offentlige forsyningstjenester, strømbrudd, utstyrssvikt, streik, opprør, krig, terrorangrep, epidemier, pandemier og leverandørers og forhandleres ikke-ytelse.

Ingenting i disse generelle vilkårene eller eventuelle ytterligere vilkår er tiltenkt å, eller vil, begrense vårt ansvar forårsaket av svindel, grov uaktsomhet eller forsettlig overtredelse fra SumUp eller for dødsfall eller personskade som følge av SumUps uaktsomhet.

I den utstrekning det er tillatt ved lov og i henhold til de foregående paragrafene, godtar du at SumUp og deres partneres samlede ansvar i forbindelse med krav eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse generelle vilkårene, eventuelle ytterligere vilkår eller bruken av tjenestene ikke overskrider den større verdien av (a) kostnadene som du betaler til oss for tjenestene i løpet av en periode på tre måneder umiddelbart før hendelsen som forårsaket ansvarskravet, eller (b) 250 € (EUR) eller tilsvarende lokal verdi.

15. Skadesløshet

I den utstrekning det er tillatt ved lov, godtar du å forsvare, holde uskyldig og frita oss og våre respektive direktører, agenter, partnere og representanter fra og mot alle krav (inkludert tredjepartskrav), kostnader, sak, krav, tap, ansvar, skade, handling, prosedyre, dom, straff, renter og utgifter (inkludert uten begrensning rimelige advokatsalærer) som følge av eller tilknyttet (a) faktiske eller påståtte brudd av deg av disse generelle vilkårenes eller ytterligere vilkårenes bestemmelser; (b) din urettmessige eller feilaktige bruk av tjenestene; (c) ditt brudd på tredjeparters rettigheter, inkludert uten begrensing rett til personvern, personlighet eller immaterielle rettigheter; (d) ditt brudd av gjeldende lover, regler eller forskrifter; og (e) enhver autoriserte bruker eller annen parts tilgang til eller bruk av tjenestene via SumUp-kontoen din eller underkontoer.

16. Revisjon og endringer

Vi har til enhver tid rett til å endre, slette eller utvide disse generelle vilkårene og ytterligere vilkår, eller til å endre tjenestene. Hvis vi gjør dette, vil vi varsle deg som beskrevet i del 5 i de generelle vilkårene i samsvar med våre juridiske forpliktelser. Hvis du ikke godtar de reviderte vilkårene, må du varsle oss før de trer i kraft, og i så fall kan du lukke kontoen din og bringe disse generelle vilkårene og ytterligere vilkår til opphør uten ytterligere kostnader. Din fortsatte bruk av tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen til de reviderte vilkårene vil utgjøre din godkjennelse av disse vilkårene. 

Enhver revidert versjon av disse generelle vilkårene eller ytterligere vilkår publiseres på nettstedet vårt og/eller kommuniseres til deg via appen eller tjenestene. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer umiddelbart uten foregående varsel om nødvendig, for å vedlikeholde våre systemers sikkerhet eller for å overholde gjeldende lover, bestemmelser og forskrifter. 

17. Tildeling

Disse generelle vilkårene, eventuelle gjeldende ytterligere vilkår og/eller tilknyttede rettigheter og forpliktelser kan ikke overføres eller tildeles av deg uten skriftlig forutgående samtykke, men kan overføres og tildeles av oss uten ditt samtykke eller andre begrensninger.

18. Hele avtalen; atskilt ugyldighet

Disse generelle vilkårene og eventuelt gjeldende ytterligere vilkår utgjør hele avtalen mellom deg og oss med hensyn til din tilgang til og bruk av tjenestene, og de har forrang fremfor og annullerer enhver og alle tidligere avtaler mellom deg og oss vedrørende din tilgang til og bruk av tjenestene. Hvis det oppstår en konflikt mellom disse generelle vilkårene, ytterligere vilkår og en annen avtale eller erklæring, vil disse generelle vilkårene gjelde for emnene i disse generelle vilkårene, og eventuelt gjeldende ytterligere vilkår vil gjelde for emnene i slike gjeldende ytterligere vilkår med mindre noe annet er bestemt i disse generelle vilkårene.

Hvis en del av disse generelle vilkårene eller de ytterligere vilkårene ikke gjelder, er ulovlige eller ikke kan håndheves av en domstol i en kompetent jurisdiksjon, vil kun denne bestemmelsen anses som ugyldig, og gyldigheten, lovligheten og håndhevelsen av de gjenstående bestemmelsene påvirkes eller svekkes ikke. Hvis en domstol avgjør at en bestemmelse i disse generelle vilkårene eller de ytterligere vilkårene er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves, har domstolen autorisasjon til å endre bestemmelsen slik at den ligner den opprinnelige hensikten i størst mulig grad i henhold til gjeldende lov.

19. Gyldighet

Bestemmelser som er rimelig nødvendige for å oppfylle eller håndheve formålet til disse generelle vilkårene og gjeldende ytterligere vilkår, fortsetter å gjelde og forblir gyldige i henhold til sine respektive vilkår når disse generelle vilkårene og gjeldende ytterligere vilkår opphører.

20. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse generelle vilkårene og de ytterligere vilkårene styres av og tolkes under og i henhold til Irlands lovgivning. Du godtar at domstolene i Irland har eksklusiv jurisdiksjon til å høre tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse generelle vilkårene, eventuelle ytterligere vilkår eller bruk av tjenestene, inkludert brudd, opphør eller ugyldighet av disse. Før en tvist henvises til domstolen, godtar du å først samarbeide med oss for å løse tvisten gjennom vennskapelig mekling.

OM OSS

SumUp Limited er et selskap med begrenset ansvar, registrert i Irland, med registreringsnummer 505893, mva-nummer IE9813461A, og sitt registrerte kontor i Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland D02 K580. Vi er en autorisert elektronisk pengeinstitusjon (lisensnr. C195030, utstedt 27. oktober 2020) regulert av Irlands sentralbank.