Termenele și condițiile generale SumUp

Data intrării în vigoare 7.2.2022

Notă: imprimați o copie a acestui document și păstrați-o pentru consultare ulterioară.

Introducere

Prezentele Termene și condiții generale („Condițiile generale”) reprezintă un acord juridic încheiat între dvs. și SumUp EU Payments UAB („SumUp”, „noi”, „nouă”) care reglementează utilizarea de către dvs. a produselor și a serviciilor noastre, inclusiv a software-ului, a hardware-ului, a aplicațiilor pentru mobil („Aplicația”) și a site-urilor („Site-ul”) (numite colectiv „Serviciile”), dacă respectivele Servicii sunt oferite de SumUp sau de un afiliat al SumUp (numiți colectiv „Grupul SumUp”). 

Pentru a utiliza Serviciile, trebuie să acceptați integral prezentele Condiții generale. Bifarea unei casete confirmă faptul că ați înțeles și acceptat prezentele Condiții generale și servește drept dovadă a faptului că confirmați și vă angajați să respectați toate prevederile prezentelor Condiții generale. De asemenea, sunteți de acord cu orice termene și condiții suplimentare specifice produselor și serviciilor pe care le utilizați („Condițiile suplimentare”) și care devin parte a acordului dvs. încheiat cu noi. Prin crearea unui Cont SumUp (definit mai jos) sau prin utilizarea oricărora dintre Servicii, confirmați că acceptați în continuare și sunteți de acord cu prezentele Condiții generale și cu orice Condiții suplimentare aplicabile. 

Dacă creați un cont SumUp în numele unei societăți comerciale, declarați că aveți autoritatea de a proceda astfel și sunteți de acord că acceptați prezentele Condiții generale și orice Condiții suplimentare în numele respectivei societăți. 

Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Condiții generale și cu orice Condiții suplimentare care vi se aplică, nu aveți permisiunea de a utiliza Serviciile.

Mai jos se află un link către Condițiile suplimentare, care se află pe Pagina cu informații juridice a Site-ului nostru. 

Este important să înțelegeți responsabilitățile care vă revin prin prezentele Condiții generale și orice Condiții suplimentare aplicabile. Citiți cu atenție toate termenele și condițiile.

Condițiile generale și orice Condiții suplimentare aplicabile sunt redactate în limba română și, prin acceptarea acestora, confirmați că înțelegeți această limbă, că nu aveți obiecții cu privire la utilizarea acestei limbi ca limbă a relațiilor contractuale dintre dvs. și noi și sunteți de acord să intrați sub incidența Condițiilor generale și a oricăror Condiții suplimentare în limba în care sunt redactate.

Dacă aveți întrebări, preocupări sau reclamații cu privire la Condițiile generale, Condițiile suplimentare sau Servicii sau dacă doriți să solicitați un exemplar al Condițiilor generale și al Condițiilor suplimentare, contactați Serviciul de asistență clienți SumUp la adresa [email protected].

Vă mulțumim și dorim să vă ajutăm în continuare să vă dezvoltați afacerea! 

1. Crearea contului dvs. SumUp

Pentru a putea utiliza Serviciile trebuie să aveți vârsta de minimum 18 ani și să vă deschideți un cont la noi („Contul SumUp”, „Profilul” sau „Contul”). Prin acceptarea prezentelor Condiții generale, confirmați că sunteți antreprenor, liber-profesionist sau proprietar al unei societăți comerciale și că utilizați serviciile exclusiv în scop profesional. Minorii nu au permisiunea de a deschide un cont.

Vă puteți deschide numai un singur Cont SumUp, cu excepția cazului în care aprobăm explicit deschiderea mai multor Conturi. Puteți crea sau asigura crearea unor conturi secundare pentru angajații dvs. autorizați sau alți reprezentanți ai dvs. („Utilizator autorizat”). Prin intermediul unor astfel de conturi secundare, Utilizatorii dvs. autorizați pot accesa Contul dvs. SumUp și pot utiliza Serviciile în numele dvs. Orice Utilizatori autorizați trebuie să își deschidă un cont separat și aveți sarcina de a vă asigura că aceștia respectă prezentele Condiții generale și orice Condiții suplimentare aplicabile. Ne rezervăm dreptul de a limita numărul conturilor dvs. secundare și de a refuza înregistrarea Utilizatorilor dvs. autorizați. 

În legătură cu deschiderea și utilizarea Contului dvs., vi se poate solicita să vă comunicați numele, adresa de e-mail și alte informații. Vom utiliza informațiile în mai multe scopuri, inclusiv pentru a vă verifica identitatea, a desfășura verificări ale bonității și a ne îndeplini obligațiile juridice și reglementare. Puteți citi mai multe despre modul în care utilizăm datele dvs., înPolitica de confidențialitate. Trebuie să furnizați informații complete și exacte către SumUp și trebuie să mențineți actualizate informațiile din Contul dvs. SumUp. Ne puteți informa cu privire la orice modificări contactând SumUp Asistență pentru clienți. Ne rezervăm dreptul de a vă suspenda sau închide Contul și/sau de a vă limita accesul la oricare dintre Servicii, dacă un oferiți informații complete și exacte sau dacă nu îndepliniți cerințele privind înregistrarea sau verificarea Contului.

2. Confidențialitatea datelor

Confidențialitatea datelor este importantă pentru noi. Prin acceptarea prezentelor Condiții generale și prin crearea unui Cont SumUp, sunteți de acord cu Politica de confidențialitate, fapt care explică modul în care SumUp și afiliații acesteia prelucrează și protejează datele dvs. cu caracter personal în momentul în care acționează în calitate de operator de date. Orice întrebări legate de protecția datelor trebuie adresate către [email protected].

3. Securizarea Contului dvs. SumUp

SumUp a adoptat diverse măsuri în scopul de a vă menține informațiile în siguranță, însă și dvs. jucați un rol esențial în prevenirea accesului neautorizat la Contul dvs. Sunteți responsabil de protejarea parolei Contului dvs. și a informațiilor de autentificare. Nu scrieți parola și nu o păstrați electronic într-o manieră nesecurizată. Nu păstrați parola pe sau alături de computerul sau dispozitivul dvs. mobil. Nu comunicați niciodată parola unei persoane și, când o completați, asigurați-vă că nu mai poate fi văzută de altcineva. Trebuie să vă schimbați parola și să înștiințați imediat SumUp Asistență pentru clienți dacă parola sau informațiile dvs. de autentificare sunt pierdute sau furate, dacă se produce o accesare neautorizată a Contului dvs. sau dacă descoperiți sau suspectați o altă potențială încălcare a securității.

4. Produse, servicii și comisioane

SumUp și afiliații săi pot oferi diverse produse sau servicii ca parte a Serviciilor, reglementate parțial prin Condiții suplimentare („Serviciile suplimentare”). Prin utilizarea unor astfel de Servicii suplimentare, sunteți de acord cu orice Condiții suplimentare relevante, iar respectivele Condiții suplimentare se vor aplica între noi (sau afiliații noștri) și dvs. cu privire la Serviciile suplimentare. Prezentele Condiții generale se vor aplica și cu privire la Serviciile suplimentare, numai dacă nu se prevede altfel în Condițiile suplimentare. 

SumUp și afiliații săi pot oferi anumite Servicii plătibile de către dvs. în mod recurent sau în funcție de utilizare („Comisioane”). Prin utilizarea acestor Servicii, sunteți de acord să achitați Comisioanele și orice taxe aplicabile în conformitate cu prevederile Condițiilor suplimentare relevante. Comisioanele trebuie plătite folosind diverse metode de plată puse la dispoziție de SumUp. Sunteți de acord și autorizați SumUp ca, în numele său sau ca reprezentant al afiliaților săi, să poată colecta taxe pentru Servicii folosind orice metodă disponibilă, inclusiv prelevarea de pe un card de debit sau un card de credit asociat Contului dvs. sau sub formă de deducere din veniturile obținute din tranzacția dvs. Actual Comisioane sunt disponibile pe Site-ul nostru.

Comisioanele percepute în mod recurent („Taxele de abonament”) vor fi prelevate la achiziție, precum și la data relevantă a reînnoirii, până la momentul în care vor fi anulate. Abonamentul dvs., dacă există, poate fi vizualizat pe Site-ul nostru. Acesta se va reînnoi automat până la momentul în care este anulat. 

Vă puteți anula abonamentul în orice moment și veți continua să aveți acces la produsul sau serviciul relevant până la finalul perioadei de abonare în curs, moment în care trebuie achitată următoarea Taxă de abonament. Taxele de abonament sunt nerambursabile și nu putem returna sumele achitate sau nu putem oferi credite pentru perioade de abonament parțiale sau servicii neutilizate.

Dacă o plată nu se poate efectua din cauza expirării, a fondurilor insuficiente sau din alte motive și nu vă anulați abonamentul, vă putem suspenda accesul la produsul sau serviciul relevant până când vom primi plata Taxei de abonament. SumUp își rezervă dreptul de a vă percepe o Taxă pentru orice costuri suplimentare asociate (precum comisioane bancare) suportate de SumUp în legătură cu investigarea sau medierea oricăror plăți eșuate ale Taxei de abonament. 

SumUp își rezervă dreptul de a preleva Comisioane de la orice entitate din Grupul SumUp și de a schimba entitățile care facturează astfel cum consideră necesar.

5. Înștiințări și comunicare

Poate fi necesar să vă contactăm periodic cu privire la Contul sau la utilizarea de către dvs. a Serviciilor. Sunteți de acord că vă putem transmite o înștiințare scrisă sau o altă informație prin e-mail, la adresa principală de e-mail asociată Contului dvs., prin mesaj SMS la numărul de telefon mobil principal asociat Contului dvs., prin intermediul Serviciilor și/sau prin publicarea acesteia în Aplicația sau pe Site-ul nostru. Orice astfel de comunicare electronică va fi considerată primită de dvs. în termen de 24 (douăzeci și patru) de ore de la transmitere, așadar vă recomandăm să vă verificați Contul și adresa de e-mail cu regularitate. De asemenea, asigurați-vă că adresa de e-mail și alte informații de contact din Contul dvs. sunt actuale și exacte, deoarece nu ne asumăm nicio răspunderea în cazul în care o comunicare nu vă parvine deoarece nu ați procedat astfel. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a vă contacta prin poștă sau telefonic, după cum va fi necesar. Orice comunicare sau notificare trimisă prin poștă va fi considerată primită de dvs. în termen de 7 (șapte) zile de la data poștei.

În măsura posibilului, vom comunica cu dvs. folosind limba din țara pe care ați ales-o în timpul înregistrării; cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a comunica cu dvs. în limba engleză, după cum va fi necesar, iar dvs. sunteți de acord că această comunicare în limba engleză este adecvată tuturor obiectivelor din prezentele Condiții generale și din orice Condiții suplimentare. 

6. Compatibilitate și servicii terțe

Utilizarea de către dvs. a Serviciilor poate necesita un dispozitiv mobil compatibil și acces la internet. Achitarea oricăror taxe percepute de terți pentru dispozitive mobile, accesul la rețea sau la internet sau serviciile conexe aferente accesării sau utilizării de către dvs. a Serviciilor este responsabilitatea dvs. Deși ne străduim să menținem o listă actualizată a dispozitive mobile compatibile pe Site-ul nostru, nu garantăm că Aplicația sau Serviciile vor fi compatibile cu dispozitivul dvs. mobil, cu operatorul mobil sau cu furnizorul de servicii internet. Nu aveți permisiunea de a utiliza Serviciile cu un dispozitiv mobil care a fost modificat fără a ține cont de recomandările producătorului de software sau hardware.

7. Aplicația

Pentru a utiliza anumite Servicii, poate fi necesar să descărcați și să instalați Aplicația noastră. Trebuie să descărcați și să utilizați cea mai recentă versiune a Aplicației care este disponibilă pentru dispozitivul dvs. mobil, inclusiv să descărcați și să instalați orice actualizări care devin disponibile periodic. 

8. Conținutul dvs.

În legătură cu Contul dvs. SumUp și cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor, puteți să încărcați sau să furnizați text, fotografii, logouri, produse și alte materiale de informare („Conținut”). Sunteți de acord că nu veți încărca sau nu veți furniza niciun Conținut, decât dacă ați creat personal respectivul Conținut sau aveți permisiunea proprietarului Conținutului pentru a proceda astfel. Ne acordați nouă, afiliaților noștri și succesorilor noștri un drept aplicabil la nivel mondial, neexclusiv, fără redevențe, achitat integral, transferabil și sublicențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, pregăti lucrări derivate, distribui, interpreta în public și afișa în public Conținutul dvs. pe orice suport în scopul de a furniza și a promova Serviciile. Vă păstrați toate drepturile cu privire la Conținutul dvs., în concordanță cu drepturile pe care ni le-ați acordat prin prezentele Condiții generale. Puteți modifica sau elimina Conținutul dvs. din Cont sau prin închiderea Contului dvs., însă Conținutul dvs. poate rămâne în copiile istorice, arhivate sau din memoria cache și în versiunile acestora disponibile în sau prin Servicii.

Sunteți de acord să nu încărcați sau să oferiți Conținut sau să postați, transmiteți, distribuiți sau diseminați în alt mod prin intermediul Serviciilor orice materiale care: (i) sunt false, înșelătoare, ilicite, obscene, indecente, lascive, pornografice, defăimătoare, amenințătoare, hărțuitoare, care incită la ură sau abuzive; (ii) încurajează un comportament ce ar putea fi considerat infracțiune sau care dă naștere unei răspunderi civile; (iii) încalcă orice obligație cu privire la drepturile unei persoane sau entități, inclusiv drepturile la publicitate, confidențialitate sau proprietate intelectuală; (iv) conține date deteriorate, viruși informatici, malware sau alte fișiere vătămătoare, perturbatoare sau distructive; sau (v) la propria noastră latitudine, sunt controversate sau ne pot expune pe noi, afiliații sau clienții noștri unor prejudicii, știrbirii reputației sau unor răspunderi de orice natură.

Deși SumUp nu are nicio obligație de a monitoriza Conținutul, ne rezervăm dreptul de a elimina orice Conținut în orice moment și din orice motiv, fără notificare. Înțelegeți că, prin utilizarea Serviciilor, puteți fi expus unui Conținut care este ofensator, indecent sau controversat. Nici SumUp, nici afiliații săi nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru orice Conținut, inclusiv pentru orice pierdere sau prejudiciu adus Conținutului dvs.

9. Proprietatea noastră intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală ale SumUp („Drepturile PI”) includ oricare și toate drepturile legate direct sau indirect de Servicii, de Aplicație, de Site, de numele domeniilor de internet, de conținut, de tehnologia asociată Serviciilor și de logouri, ceea ce include, fără limitare, drepturi de autor, drepturi morale, drepturi asupra bazelor de date, mărci comerciale, mărci de servicii, drepturi asupra numelui, modele de utilitate și drepturi de design, brevete și toate celelalte drepturi exclusive și neexclusive de la nivel mondial care pot exista la momentul de față sau pot începe să existe, și sunt acordate sau transferate.

Noi (sau licențiatorii noștri) suntem deținătorii exclusivi ai tuturor Drepturilor PI și nimic din prezentele Condiții generale sau din orice Condiții suplimentare nu va fi interpretat ca reprezentând un transfer sau o concesionare a Drepturilor PI către dvs. Beneficiați de licență pentru a utiliza Serviciile în conformitate cu prezentele Condiții generale și Condiții suplimentare. Licența este personală, limitată, revocabilă, neexclusivă, netransferabilă și nesublicențiabilă. Nu vi se acordă în alt mod drepturi de proprietate intelectuală.

Sunteți de acord că nu veți accesa sau monitoriza materiale sau informații pe Site-ul nostru sau în sistemele noastre folosind orice procese de extragere sau colectare de date ori alte procese similare, manuale sau automatizate. De asemenea, sunteți de acord cu faptul că nu veți copia, reproduce, modifica, schimba, crea lucrări derivate, afișa public, republica, încărca, posta, transmite, revinde sau distribui Serviciile sau orice materiale sau informații puse la dispoziția dvs. de către noi.

10. Taxe

Sunteți singura persoană responsabilă de calcularea, colectarea, reținerea, raportarea și remiterea către autoritățile fiscale adecvate a oricăror taxe evaluate, suportate sau necesare a fi colectate, plătite sau reținute din orice motiv în legătură cu utilizarea Serviciilor noastre. Nu ne asumăm nicio răspundere în legătură cu orice taxe pe care le puteți datora în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor.

11. Inexistența garanțiilor

Serviciile vă sunt oferite „ca atare” și „în funcție de disponibilitate”, fără nicio garanție sau condiție, expresă sau implicită, cu excepția celor prevăzute în mod specific în prezentele Condiții generale. Nu garantăm accesul continuu, neîntrerupt sau securizat la orice parte a Serviciilor și nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru orice întrerupere sau disfuncție a Serviciilor. Deși facem tot posibilul pentru a vă înștiința cu privire la orice întreținere planificată sau altă activitate care ar putea întrerupe sau afecta capacitatea dvs. de a accesa sau utiliza Serviciile, ne rezervăm dreptul de a desfășura aceste activități fără înștiințare, după cum va fi necesar.

12. Restricții

Pe lângă orice alte stipulări prevăzute în prezentele Condiții generale și în orice Condiții suplimentare, sunteți de acord că nu veți utiliza Serviciile și nu veți permite nici altor persoane să utilizeze Serviciile (a) în legătură cu activitatea sau acțiunile listate pe Site-ul nostru ca Activitate restricționată; (b) pentru a încălca orice legi, norme sau reglementări aplicabile activității dvs.; (c) într-un mod fraudulos sau în scopuri frauduloase; sau (d) într-un mod care interferează cu sau perturbă Serviciile. În conformitate cu obligațiile noastre, raportăm activitatea suspectă și cooperăm cu instituțiile relevante din domeniul aplicării legii și cu autoritățile de reglementare în legătură cu furnizarea Serviciilor noastre. Este posibil ca Serviciile să nu fie disponibile sau să fie doar parțial disponibile, în anumite țări, și ne rezervăm dreptul de a modifica disponibilitatea Serviciilor fără notificare prealabilă.

13. Anulare

Puteți denunța prezentele Condiții generale și orice Condiții suplimentare și vă puteți închide Contul SumUp în orice moment și în mod gratuit și trebuie să procedați astfel dacă nu mai acceptați și dacă nu mai sunteți de acord cu prezentele Condiții generale și cu Condițiile suplimentare aplicabile. Pentru a proceda astfel, contactați Serviciul de asistență clienți SumUp, la [email protected].

Putem anula prezentele Condiții generale și orice Condiții suplimentare și vă putem închide Contul SumUp la latitudinea noastră, după ce v-am oferit o înștiințare adecvată în concordanță cu secțiunea 5 din prezentele Condiții generale. De asemenea, putem anula prezentele Condiții generale și orice Condiții suplimentare sau putem suspenda ori închide Contul dvs. SumUp fără notificare prealabilă dacă (a) încălcați orice prevedere sau condiție din prezentele Condiții generale sau din Condițiile suplimentare aplicabile; (b) avem motive să considerăm că încălcați orice lege sau reglementare aplicabilă utilizării de către dvs. a Serviciilor noastre; (c) avem motive să credem că sunteți implicat în vreun mod într-o activitate frauduloasă, în spălarea de bani, în finanțarea terorismului sau într-o altă activitate criminală; (d) generați un risc inacceptabil de credit sau fraudă pentru noi; (e) acest lucru ne este solicitat de o autoritate de reglementare sau de aplicare a legii; sau (f) avem motive să considerăm că Contul dvs. SumUp a fost compromis sau generează un risc de securitate în alt mod.

În cazul în care Contul dvs. SumUp este suspendat sau închis, sunteți de acord că (a) veți continua să intrați sub incidența oricăror prevederi relevante ale prezentelor Condiții generale și a oricăror Condiții suplimentare până ce toate responsabilitățile și obligațiile neîndeplinite dintre dvs. și noi sunt îndeplinite; (b) veți înceta imediat să utilizați Serviciile; (c) licența dvs. de accesare și utilizare a Serviciilor va lua sfârșit; (d) putem șterge toate informațiile și datele aferente Contului dvs. care sunt stocate pe serverele noastre, cu excepția cazului în care trebuie să le păstrăm în conformitate cu legislația aplicabilă; și (e) nu vom fi responsabili față de dvs. sau o terță parte în legătură cu anularea accesului dvs. la Servicii sau cu ștergerea informațiilor și a datelor asociate Contului dvs.

Dacă nu există nicio activitate în Contul dvs. timp de doi ani consecutivi, vom avea dreptul de a transmite o înștiințare la adresa dvs. de e-mail înregistrată și, în cazul în care nu răspundeți la înștiințarea noastră în termen de 30 (treizeci) de zile, menționând că doriți să vă păstrați Contul, vă vom închide automat Contul. Veți putea în continuare să vă valorificați orice fonduri deținute în Contul dvs., contactând Serviciul de asistență clienți la [email protected].

14. Limitarea răspunderii

În măsura maximă permisă prin lege, nici SumUp și nici afiliații săi nu vor fi răspunzători față de dv.s pentru oricare dintre următoarele tipuri de prejudicii sau pierderi rezultate din prezentele Condiții generale, orice Condiții suplimentare sau din utilizarea de către dvs. a Serviciilor: (a) pierderi sau prejudicii indirecte sau apărute pe cale de consecință (inclusiv pierderea de profituri, a fondului comercial, a oportunităților de afaceri, a contractelor, a veniturilor sau a economiilor anticipate, chiar dacă suntem informați cu privire la posibilitatea producerii acestor pagube); (b) pierderea sau coruperea datelor; (c) pierderea sau pagubele ce nu reprezintă un rezultat direct al încălcării de către noi a prezentelor Condiții generale sau a oricăror Condiții suplimentare; (d) pierderea sau prejudiciile rezultate din acte sau omisiuni ale dvs. sau ale oricăror terți; (e) pierderea sau pagubele rezultate din respectarea de către noi a cerințelor impus nouă prin legile, reglementările sau normele aplicabile; (f) pierderea sau pagubele rezultate din orice eveniment asupra căruia nu avem niciun control rezonabil, precum incendii, defectări ale serviciilor de telecomunicații sau internet, defectări ale rețelelor de utilități, ale alimentării cu energie sau ale echipamentelor, greve, rebeliuni, războaie, atacuri teroriste, epidemii, pandemii și neîndeplinirea obligațiilor furnizorilor.

Nicio prevedere din prezentele Condiții generale sau din orice Condiții suplimentare nu este destinată limiteze și nici nu va limita răspunderea noastră rezultată din fraudă, neglijență gravă sau conduită dolosivă din partea SumUp sau pentru decesul ori vătămarea personală rezultată din neglijența SumUp.

În măsura maximă permisă prin legislația aplicabilă și în concordanță cu paragrafele precedente, sunteți de acord că răspunderea totală agregată a SumUp și a afiliaților acesteia față de dvs. în legătură cu orice pretenție sau pretenții rezultate din sau legate de prezentele Condiții generale, de orice Condiții suplimentare sau de utilizarea Serviciilor nu va depăși (a) suma comisioanelor plătite de dvs. către noi pentru Servicii în perioada de trei luni imediat anterioară evenimentului care a dat naștere pretenției privind răspunderea sau (b) 250 de euro sau valoarea locală echivalentă, oricare dintre aceste două sume este mai mare.

15. Despăgubire

În măsura maximă permisă prin lege, sunteți de acord că apărați, să despăgubiți și să exonerați de răspundere administratorii noștri, reprezentanții, afiliații, angajații și reprezentanții noștri cu privire la orice pretenție (inclusiv pretențiile terților), cost, acțiune în justiție, cerere, pierdere, răspundere, prejudiciu, acțiune, sentință, sancțiune, dobândă și cheltuieli (ceea ce include, fără limitare, onorariile de avocat rezonabile) rezultate din sau legate de (a) orice încălcare efectivă sau presupusă de către dvs. a oricărei prevederi din Condițiile generale și orice Condiții suplimentare; (b) utilizarea ilicită sau inadecvată de către dvs. a Serviciilor; (c) orice tranzacții de plată desfășurate în momentul utilizării Serviciilor noastre; (d) încălcarea de către dvs. a oricăror drepturi ale terților, ceea ce include, fără limitare, orice drepturi de confidențialitate, de publicitate sau de proprietate intelectuală; (e) încălcarea de către dvs. a oricărei legi, norme sau reglementări aplicabile; și (f) accesarea sau utilizarea de către un Utilizator autorizat sau de către o altă entitate a Serviciilor prin intermediul Contului dvs. SumUp sau a oricărui cont secundar.

16. Revizuiri și modificări

Avem dreptul de a modifica, șterge sau completa prezentele Condiții generale și orice Condiții suplimentare sau de a modifica Serviciile, în orice moment. În cazul în care procedăm astfel, vă vom înștiința astfel cum se descrie la secțiunea 5 din Condițiile generale, în concordanță cu obligațiile noastre prevăzute prin lege. Dacă nu sunteți de acord cu prevederile revizuite, trebuie să ne înștiințați înainte ca acestea să intre în vigoare și, în acest caz, vă puteți închide Contul și puteți denunța prezentele Condiții generale și orice Condiții suplimentare, în mod gratuit. Utilizarea în continuare de către dvs. a Serviciilor după data intrării în vigoare a prevederilor revizuite va constitui acceptarea respectivelor prevederi.

Orice versiune revizuită a prezentelor Condiții generale sau Condiții suplimentare va fi publicată pe Site-ul nostru și/sau vă va fi comunicată prin intermediul Aplicației sau al Serviciilor. Ne rezervăm dreptul de a implementa modificările imediat, fără notificare prealabilă, dacă acest lucru este necesar pentru a menține securitatea sistemelor noastre sau pentru a respecta legile, normele și reglementările aplicabile sau dacă modificarea are legătură cu o funcționalitate suplimentară a Serviciilor existente, cu o reducere a costului Serviciilor sau cu orice altă modificare ce nici nu vă reduce drepturile, nici nu vă sporește responsabilitățile. 

17. Cesionare

Prezentele Condiții generale, orice Condiții suplimentare și/sau orice drepturi și obligații asociate nu pot fi transferate sau cesionate de către dvs. fără consimțământul nostru prealabil în formă scrisă însă pot fi transferate sau cesionate de către noi fără consimțământul dvs. sau alte restricții.

18. Integralitatea acordului; separabilitatea clauzelor

Prezentele Condiții generale și orice Condiții suplimentare aplicabile constituie întregul acord dintre dvs. și noi cu privire la accesarea și utilizarea de către dvs. a Serviciilor și acestea înlocuiesc și anulează oricare și toate acordurile anterioare încheiate între dvs. și noi legate de accesarea și utilizarea de către dvs. a Serviciilor. În eventualitatea unei discrepanțe între prezentele Condiții generale, orice Condiții suplimentare și orice alte acorduri sau politici, prezentele Condiții generale vor prevala în privința obiectului prezentelor Condiții generale și orice Condiții suplimentare vor prevala asupra obiectului respectivelor Condiții suplimentare, numai dacă nu se prevede altfel în prezentele Condiții generale.

În eventualitatea în care oricare parte din prezentele Condiții generale sau Condiții suplimentare este considerată nulă, ilegală sau inaplicabilă de către o instanță competentă, numai respectiva prevedere va fi considerată inaplicabilă, iar valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea prevederilor rămase nu va fi afectată sau diminuată în niciun caz. Dacă o instanță stabilește că o prevedere din prezentele Condiții generale sau din orice Condiții suplimentare este nulă, inaplicabilă sau ilegală, instanța este în acest caz autorizată să modifice prevederea astfel încât să genereze efectele avute inițial în vedere în cea mai mare măsură posibilă, conform legislației aplicabile.

19. Rămânerea în vigoare

Orice prevedere care este necesară în mod rezonabil pentru a aduce la îndeplinire sau a pune în aplicare scopul prezentelor Condiții generale și al oricăror Condiții suplimentare va rămâne în vigoare și va continua să producă efecte în conformitate cu stipulările sale, la momentul încetării prezentelor Condiții generale și al oricăror Condiții suplimentare aplicabile.

20. Norma conflictuală și competență

Prezentele Condiții generale și orice Condiții suplimentare vor intra sub incidența și vor fi interpretate în conformitate cu legislația din Lituania. Sunteți de acord că instanțele din Lituania vor avea competență materială și teritorială exclusivă de a audia și a soluționa orice diferende rezultate din sau legate de prezentele Condiții generale, de orice Condiții suplimentare sau de utilizarea Serviciilor, aceasta incluzând încălcarea, încetarea sau inaplicabilitatea acestora. Înainte de a înainta un astfel de diferend spre a fi soluționat pe cale judiciară, sunteți de acord ca, mai întâi, să colaborați cu noi pentru a remedia situația pe calea negocierilor amiabile.

Despre noi

Compania SumUp EU Payments UAB este autorizată de Banca Lituaniei ca instituție monetară electronică (sub licența nr. 56, emisă la 27 august 2019). Licența pentru instituție emitentă de monedă electronică acordată SumUp este publicată pe site-ul oficial al Băncii Lituaniei și se poate găsi la linkurile de mai jos:

În engleză: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

În lituaniană: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

SumUp este inclusă pe lista publică „Instituții emitente de monedă electronică ce dețin o licență acordată instituțiilor emitente de monedă electronică” gestionată de Banca Lituaniei și care este publicată pe site-ul oficial al Băncii Lituaniei. Lista este disponibilă la următorul link: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32

Activitățile SumUp sunt supravegheate de Banca Lituaniei, situată pe strada Gedimino nr. 6, LT-01103, Vilnius, Republica Lituania, telefon nr. +370 800 50 500. Detalii suplimentare despre Banca Lituaniei sunt disponibile pe site-ul oficial al acesteia: https://www.lb.lt/en/.

SumUp poate fi contactată prin e-mail: [email protected]