Bendrosios „SumUp“ sąlygos

Įsigalioja 2022-02-07

Pastaba: atsispausdinkite šio dokumento kopiją ir saugokite jį, jeigu prireiks ateityje.

Įvadas

Šios Bendrosios sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) yra jūsų ir UAB „SumUp EU Payments“ (toliau – „SumUp“, mes, mūsų ir kitos žodžio „mes“ formos) teisinis susitarimas, reglamentuojantis jūsų naudojimąsi mūsų produktais bei paslaugomis, įskaitant mūsų programinę įrangą, aparatinę įrangą, mobiliąsias programėles (toliau – Programėlė) ir svetaines (toliau – Svetainė, o kartu – Paslaugos), nesvarbu, ar tokias Paslaugas siūlo „SumUp“ ar su „SumUp“ susijusi įmonė (toliau kartu – „SumUp Group“). 

Kad galėtumėte naudotis Paslaugomis, turite sutikti su visomis šių Bendrųjų sąlygų nuostatomis. Varnele pažymėdami, kad suprantate ir sutinkate su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, patvirtinate, jog įsipareigojate laikytis visų šių Bendrųjų sąlygų nuostatų. Taip pat sutinkate laikytis visų kitų konkrečiai jūsų naudojamiems produktams ir paslaugoms taikomų papildomų sąlygų (toliau – Papildomos sąlygos), kurios yra jūsų sutarties su mumis dalis. Sukurdami „SumUp“ paskyrą (apibrėžta toliau) arba naudodamiesi bet kuria Paslauga, patvirtinate savo sutikimą laikytis šių Bendrųjų sąlygų ir visų kitų taikytinų Papildomų sąlygų. 

Jei „SumUp“ paskyrą kuriate įmonės vardu, garantuojate, kad turite teisę tai daryti, ir patvirtinate, kad įmonės vardu sutinkate su šiomis Bendrosiomis sąlygomis bei visomis kitomis Papildomomis sąlygomis. 

Jei nesutinkate su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir visomis kitomis jums taikomomis Papildomomis sąlygomis, jums draudžiama naudotis Paslaugomis.

Papildomos sąlygos pateiktos toliau ir jas rasite mūsų svetainės dalyje „Teisinė informacija“.

Svarbu, kad suprastumėte savo pareigas pagal šias Bendrąsias sąlygas ir visas taikomas Papildomas sąlygas. Atidžiai perskaitykite visas sąlygas.

Bendrosios sąlygos ir visos taikytinos Papildomos sąlygos yra parengtos lietuvių kalba ir su jomis sutikdami patvirtinate, kad suprantate šią kalbą, neprieštaraujate, kad ši kalba būtų vartojama kaip jūsų ir mūsų sutartinių santykių kalba, ir sutinkate būti saistomi Bendrųjų sąlygų ir kitų taikytinų Papildomų sąlygų ta kalba, kuria jos parengtos.

Jei turite klausimų, nuogąstavimų ar skundų dėl Bendrųjų sąlygų, Papildomų sąlygų ar Paslaugų arba jei norite paprašyti Bendrųjų sąlygų ir Papildomų sąlygų kopijos, susisiekite su „SumUp“ klientų aptarnavimo skyriumi el. pašto adresu [email protected].

Dėkojame ir tikimės padėti jums kurti savo verslą! 

1. „SumUp“ paskyros sukūrimas

Norėdami naudotis Paslaugomis, turite būti ne jaunesni kaip 18 metų ir mūsų platformoje susikurti paskyrą (toliau – „SumUp“ paskyra, Profilis arba Paskyra). Sutikdami su šiomis Bendrosiomis sąlygomis, patvirtinate, kad esate verslininkas, laisvai samdomas darbuotojas arba įmonės savininkas, ir paslaugomis naudojatės tik verslo tikslais. Nepilnamečiams draudžiama registruotis.

Galite susikurti tik vieną „SumUp“ paskyrą, nebent aiškiai suteiktume leidimą susikurti papildomas paskyras. Savo įgaliotiems darbuotojams ar kitiems atstovams (toliau – Įgaliotasis naudotojas) galite sukurti arba pavesti sukurti antrines paskyras. Per šias antrines paskyras jūsų Įgaliotieji naudotojai gali pasiekti jūsų „SumUp“ paskyrą ir naudotis Paslaugomis jūsų vardu. Visi Įgaliotieji naudotojai turi būti atskirai užsiregistravę mūsų platformoje, o jūs esate atsakingi už tai, kad jie laikytųsi šių Bendrųjų sąlygų ir kitų taikytinų Papildomų sąlygų. Mes pasiliekame teisę apriboti jūsų antrinių paskyrų skaičių ir neregistruoti jūsų Įgaliotųjų naudotojų. 

Registruojantis ir naudojant paskyrą, jūsų gali būti paprašyta nurodyti savo vardą, el. pašto adresą ir kitą informaciją. Informaciją naudosime įvairiais tikslais, įskaitant jūsų tapatybės patvirtinimą, kredito patikras ir savo teisinių bei reguliavimo įsipareigojimų vykdymą. Daugiau apie tai, kaip naudojame jūsų duomenis, galite perskaityti mūsų Privatumo politikoje. Jūs turite pateikti „SumUp“ išsamią ir tikslią informaciją ir nuolat atnaujinti informaciją savo „SumUp“ paskyroje. Apie bet kokius pakeitimus galite pranešti susisiekę su „SumUp“ klientų aptarnavimo skyriui. Pasiliekame teisę sustabdyti arba nutraukti jūsų paskyrą ir (arba) apriboti prieigą prie bet kokių Paslaugų, jei nepateiksite išsamios ir tikslios informacijos arba jei nesilaikysite bet kokių Paskyros registracijos ar patvirtinimo reikalavimų.

2. Duomenų apsauga

Duomenų apsauga mums yra svarbi. Sutikdami su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir sukurdami „SumUp“ paskyrą, jūs sutinkate su „SumUp“ Privatumo politika, kurioje paaiškinama, kaip „SumUp“ ir su ja susijusios įmonės, veikdamos kaip duomenų valdytojos, apdoroja ir saugo jūsų asmens duomenis. Visus su duomenų apsauga susijusius klausimus reikia siųsti adresu [email protected].

3. „SumUp“ paskyros apsauga

„SumUp“ ėmėsi įvairių priemonių, skirtų apsaugoti jūsų informaciją, tačiau jūs taip pat atliekate esminį vaidmenį užkirsdami kelią neteisėtai prieigai prie savo Paskyros. Jūs esate atsakingi už savo Paskyros slaptažodžio ir prisijungimo informacijos apsaugą. Neužsirašykite savo slaptažodžio ir nelaikykite jo elektroniniu būdu nesaugiai. Nelaikykite slaptažodžio kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje ar šalia jų. Niekada niekam neatskleiskite savo slaptažodžio, o jį įvesdami įsitikinkite, kad niekas negali jo nužiūrėti. Turite pakeisti slaptažodį ir nedelsdami apie tai pranešti „SumUp“ klientų aptarnavimo skyriui, jei slaptažodį arba prisijungimo informaciją pametėte, ji buvo pavogta, jei prie jūsų Paskyros neteisėtai prisijungta arba jei aptikote ar įtariate kitą galimą saugumo pažeidimą.

4. Produktai, paslaugos ir mokesčiai

„SumUp“ ir su ja susijusios įmonės kaip Paslaugų dalį gali siūlyti įvairius produktus ar paslaugas, kurioms iš dalies taikomos Papildomos sąlygos (toliau – Papildomos paslaugos). Naudodamiesi šiomis Papildomomis paslaugomis, sutinkate su visomis atitinkamomis Papildomomis sąlygomis ir tos Papildomos sąlygos yra taikomos mums (arba mūsų susijusiai įmonei) ir jums Papildomų paslaugų atžvilgiu. Šios Bendrosios sąlygos taip pat taikomos Papildomoms paslaugoms, nebent Papildomose sąlygose numatyta kitaip. 

„SumUp“ ir su ja susijusios įmonės gali pasiūlyti tam tikras Paslaugas, už kurias jūs mokate periodiškai arba naudojimosi pagrindu (toliau – Mokesčiai). Naudodamiesi šiomis Paslaugomis, sutinkate mokėti Mokesčius ir visus taikomus mokesčius pagal atitinkamų Papildomų sąlygų nuostatas. Mokesčiai gali būti sumokėti įvairiais „SumUp“ pateiktais mokėjimo būdais. Jūs sutinkate ir suteikiate „SumUp“ teisę, kad ji savo vardu arba kaip su ja susijusių įmonių agentas rinktų mokesčius už Paslaugas bet kuriuo galimu būdu, įskaitant nurašymą iš su jūsų Paskyra susietos debeto ar kredito kortelės arba išskaitymą iš jūsų pardavimo operacijų pajamų. Dabartinius mokesčius rasite mūsų svetainėje.

Periodiškai taikomi mokesčiai (toliau – Prenumeratos mokesčiai) nustatomi perkant ir paskui atitinkamą prenumeratos pratęsimo datą iki atšaukimo. Savo prenumeratos planą, jei toks yra, galite peržiūrėti mūsų internetinėje svetainėje. Ji pratęsiamas automatiškai, nebent būtų atšauktas. 

Galite bet kada atšaukti savo prenumeratos planą ir toliau turėsite prieigą prie atitinkamo produkto ar paslaugos iki esamo prenumeratos laikotarpio pabaigos, kai turi būti sumokėtas kitas Prenumeratos mokestis. Prenumeratos mokesčiai negrąžinami, taip pat negrąžiname pinigų ir nesuteikiame kredito už jokius dalinius prenumeratos laikotarpius ar nepanaudotas paslaugas.

Jei mokėjimo nepavyksta gauti dėl galiojimo pabaigos, lėšų trūkumo ar kitų priežasčių, o jūs neatšaukiate savo prenumeratos plano, galime sustabdyti jūsų prieigą prie atitinkamo produkto ar paslaugos, kol gausime prenumeratos mokesčio mokėjimą. „SumUp“ pasilieka teisę imti iš jūsų Mokestį už bet kokias susijusias papildomas išlaidas (pvz., banko mokesčius), kurias patiria „SumUp“ tiriant arba tarpininkaujant bet kokiems nepavykusiems prenumeratos mokesčio mokėjimams. 

„SumUp“ pasilieka teisę apmokestinti mokesčius iš bet kurio „SumUp“ grupės subjekto ir keisti atsiskaitymo subjektus, kai mano esant reikalinga.

5. Pranešimai ir bendravimas

Kartais mums gali tekti susisiekti su jumis dėl jūsų Paskyros ar Paslaugų naudojimo. Sutinkate, kad galėtume pateikti jums rašytinį pranešimą ir kitą informaciją, išsiųsdami ją el. paštu su jūsų Paskyra susietu pagrindiniu el. pašto adresu arba tekstiniu pranešimu su jūsų Paskyra susietu pagrindiniu mobiliojo telefono numeriu, siųsdami ją per Paslaugas ir (arba) paskelbdami savo programėlėje ar internetinėje svetainėje. Laikoma, kad tokį elektroninį pranešimą gavote per 24 valandas nuo perdavimo, todėl įpraskite reguliariai tikrinti savo Paskyrą ir el. paštą. Taip pat įsitikinkite, kad Paskyroje nurodytas el. pašto adresas ir kita kontaktinė informacija yra tiksli ir aktuali, nes mes nesame atsakingi, jei pranešimas nepasiekia jūsų dėl to, kad to nepadarėte. Taip pat pasiliekame teisę prireikus susisiekti su jumis paštu arba telefonu. Bet koks pranešimas ar skelbimas, išsiųstas paštu, bus laikomas gautu per 7 dienas nuo išsiuntimo.

Kiek galėsime, susisieksime su jumis registracijos metu pasirinktos šalies kalba; tačiau pasiliekame teisę prireikus bendrauti su jumis anglų kalba, o jūs sutinkate, kad bendravimas anglų kalba yra tinkamas visiems tikslams pagal šias Bendrąsias sąlygas ir visas Papildomas sąlygas. 

6. Suderinamumas ir trečiųjų šalių paslaugos

Norint naudotis Paslaugomis, reikalingas tinkamas mobilusis įrenginys ir prieiga prie interneto. Visus trečiųjų šalių taikomus mobiliojo įrenginio, tinklo, interneto ar kitų paslaugų, susijusių su mūsų Paslaugų naudojimu, mokesčius mokate jūs. Nors stengiamės nuolatos atnaujinti suderinamų mobiliųjų įrenginių sąrašą savo internetinėje svetainėje, negarantuojame, kad Programėlė ar Paslaugos yra suderinamos su jūsų mobiliuoju įrenginiu, mobiliojo ryšio operatoriumi ar interneto paslaugų teikėju. Negalite naudotis Paslaugomis mobiliuoju įrenginiu, kuris buvo modifikuotas nepaisant gamintojo programinės ar techninės įrangos gairių.

7. Programėlė

Kad galėtumėte naudotis tam tikromis Paslaugomis, reikia atsisiųsti ir įdiegti mūsų Programėlę. Turite atsisiųsti ir naudoti naujausią jūsų mobiliajam įrenginiui skirtą Programėlės versiją ir taip pat atsisiųsti bei įdiegti retkarčiais pasirodančius jos naujinius. 

8. Jūsų turinys

Naudodami „SumUp“ paskyrą ir Paslaugas, galite įkelti arba pateikti tekstą, nuotraukas, logotipus, prekes ir kitą medžiagą ar informaciją (toliau – Turinys). Jūs sutinkate, kad neįkelsite ir nepateiksite jokio Turinio, nebent patys sukūrėte tą Turinį arba turite Turinio savininko leidimą tai padaryti. Jūs suteikiate mums, mūsų susijusioms įmonėms ir mūsų teisių perėmėjams pasaulinę, neišskirtinę, nemokamą, visiškai apmokėtą, perleidžiamą ir sublicencijuojamą teisę naudoti, atkurti, modifikuoti, pritaikyti, skelbti, rengti išvestinius kūrinius, platinti, viešai atlikti ir viešai rodyti jūsų Turinį bet kurioje medijoje, kad galėtume teikti ir reklamuoti Paslaugas. Jūs išlaikote visas teises į savo turinį, atsižvelgiant į teises, suteiktas mums šiose Bendrosiose sąlygose. Savo Turinį galite keisti arba pašalinti naudodami savo Paskyrą arba uždarydami Paskyrą, tačiau jūsų Turinys gali išlikti istorinėse, archyvuotose arba talpykloje esančiose kopijose ir jų versijose, pasiekiamose Paslaugose arba per jas.

Sutinkate neįkelti ir neteikti Turinio ar kitaip neskelbti, neperduoti, neskleisti ar neplatinti per Paslaugas jokios medžiagos, kuri: i) yra klaidinga, klaidinanti, neteisėta, nepadori, nepriderama, nešvanki, pornografinė, šmeižikiška, grasinanti, priekabiaujanti, kelianti neapykantą arba įžeidžianti; ii) skatina elgesį, kuris būtų laikomas baudžiamuoju nusikaltimu arba užtraukia civilinę atsakomybę; iii) pažeidžia bet kokias pareigas ar teises bet kuriam asmeniui ar subjektui, įskaitant viešumo, privatumo ar intelektinės nuosavybės teises; iv) turi sugadintų duomenų, kompiuterinių virusų, kenkėjiškų programų ar bet kokių kitų žalingų, kenkėjiškų ar destruktyvių failų; arba v) mūsų nuomone, yra nepriimtinas arba gali sukelti mums, mūsų susijusioms įmonėms ar klientams bet kokio pobūdžio žalą, negarbę ar atsakomybę.

Nors „SumUp“ neprivalo stebėti jokio Turinio, mes pasiliekame teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties pašalinti Turinį be įspėjimo. Jūs suprantate, kad naudodamiesi paslaugomis galite susidurti su įžeidžiančiu, nepadoriu ar nepriimtinu Turiniu. Nei „SumUp“, nei jos susijusios įmonės neprisiima jokios atsakomybės už jokį Turinį, įskaitant bet kokį jūsų Turinio praradimą ar žalą.

9. Mūsų intelektinė nuosavybė

„SumUp“ intelektinės nuosavybės teisės (toliau – Intelektinės nuosavybės teisės) apima visas teises, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su Paslaugomis, Programėle, Svetaine, interneto domenų pavadinimais, turiniu, su Paslaugomis susijusiomis technologijomis ir logotipais, įskaitant autorių teises, neturtines teises, duomenų bazių teises, prekių ženklus, paslaugų ženklus, teises į pavadinimą, naudingųjų modelių ir dizaino teises, patentus ir visas kitas išskirtines ir neišimtines teisės visame pasaulyje, kurios dabar gali egzistuoti arba gali atsirasti, gali būti suteikiamos arba perleidžiamos, bet tuo neapsiribojant.

Mes (arba mūsų licencijų išdavėjai) esame išskirtiniai visų Intelektinės nuosavybės teisių savininkai, ir niekas šiose Bendrosiose sąlygose ar Papildomose sąlygose nėra aiškinama kaip Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas ar perleidimas jums. Jūs turite licenciją naudoti Paslaugas pagal šias Bendrąsias sąlygas ir visas Papildomas sąlygas. Licencija yra asmeninė, ribota, atšaukiama, neišskirtinė, neperleidžiama ir nesublicencijuojama. Kitaip jums nesuteikiamos jokios intelektinės nuosavybės teisės.

Jūs sutinkate, kad nepasieksite ir nestebėsite jokios medžiagos ar informacijos mūsų internetinėje svetainėje ar sistemose, naudodami bet kokį duomenų ištraukimą, žiniatinklio iššifravimą ar panašų procesą – nei rankiniu, nei automatizuotu būdu. Taip pat sutinkate, kad nekopijuosite, neatkursite, nekeisite, nemodifikuosite, nekursite išvestinių kūrinių, viešai nerodysite, neperskelbsite, neįkelsite, neskelbsite, neperduosite, neperparduosite ir neplatinsite Paslaugų arba jokios mūsų jums pateiktos medžiagos ar informacijos.

10. Mokesčiai

Tik jūs esate atsakingi už su mūsų Paslaugų naudojimu susijusių nustatytų, mokėtinų arba dėl kokių nors priežasčių privalomų rinkti, mokėti arba išskaičiuoti mokesčių apskaičiavimą, rinkimą, išskaičiavimą, deklaravimą ir pervedimą atitinkamai mokesčių institucijai. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, susijusios su jokiais mokesčiais, kuriuos turite mokėti už naudojimąsi Paslaugomis.

11. Jokių garantijų

Paslaugos jums siūlomos „tokios, kokios yra“ ir „kaip pasiekiamos“ be jokių garantijų ar sąlygų, išreikštų ar numanomų, išskyrus atvejus, kaip konkrečiai nurodyta šiose Bendrosiose sąlygose. Mes negarantuojame nuolatinės, nepertraukiamos ar saugios prieigos prie bet kurios Paslaugų dalies ir nesame atsakingi už jokius Paslaugų teikimo pertraukimus ar sutrikimus. Nors stengsimės visada jus informuoti apie bet kokius planuojamus techninės priežiūros darbus ar kitą veiklą, kuri gali trukdyti ar pakenkti jūsų galimybėms pasiekti Paslaugas arba jomis naudotis, pasiliekame teisę, jei reikia, tokius darbus atlikti be išankstinio įspėjimo.

12. Ribojimai

Be visų kitų šiose Bendrosiose sąlygose ir Papildomose sąlygose nustatytų sąlygų, jūs sutinkate, kad nesinaudosite Paslaugomis ir neleisite jokiam kitam asmeniui naudotis Paslaugomis, a) susijusioms su įmonėmis ar veikla, nurodytomis mūsų svetainėje kaip Nepalaikomas verslo modelis; b) pažeisti bet kokius jūsų verslui taikomus įstatymus, taisykles ar nuostatas; c) bet kokiu nesąžiningu būdu arba bet kokiu nesąžiningu tikslu; arba d) bet kokiu būdu, kuris trukdo ar trikdo Paslaugas. Laikydamiesi savo įsipareigojimų, pranešame apie įtartiną veiklą ir bendradarbiaujame su atitinkamomis teisėsaugos institucijomis bei reguliavimo institucijomis, susijusiomis su mūsų Paslaugų teikimu. Paslaugos gali būti nepasiekiamos arba prieinamos tik iš dalies tam tikrose šalyse, todėl pasiliekame teisę keisti Paslaugų prieinamumą be išankstinio įspėjimo.

13. Nutraukimas

Galite bet kuriuo metu nemokamai nutraukti šias Bendrąsias sąlygas bei visas Papildomas sąlygas ir uždaryti savo „SumUp“ paskyrą, ir jūs turite tai padaryti, jei nesutinkate su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir taikomomis Papildomomis sąlygomis. Norėdami tai padaryti, susisiekite su „SumUp“ klientų aptarnavimo skyriumi el. pašto adresu [email protected].

Galime nutraukti šias Bendrąsias sąlygas bei visas Papildomas sąlygas ir uždaryti jūsų „SumUp“ paskyrą mums patogiu metu, pateikę jums atitinkamą pranešimą pagal šių Bendrųjų sąlygų 5 dalį. Taip pat galime nutraukti šias Bendrąsias sąlygas ir visas Papildomas sąlygas arba sustabdyti ar uždaryti jūsų „SumUp“ paskyrą be išankstinio įspėjimo, jei a) pažeidžiate bet kurią šių Bendrųjų sąlygų arba taikomų Papildomų sąlygų nuostatą; b) turime pagrindo manyti, kad pažeidžiate bet kurį įstatymą ar reglamentą, taikomą naudojantis mūsų paslaugomis; c) turime pagrindo manyti, kad esate bet kokiu būdu susiję su nesąžininga veikla, pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ar kita nusikalstama veikla; d) keliate mums nepriimtiną kredito ar sukčiavimo riziką; e) reguliavimo arba teisėsaugos institucija prašo mūsų tai padaryti; arba f) turime pagrindo manyti, kad jūsų „SumUp“ paskyra buvo pažeista arba kitaip kelia pavojų saugumui.

Jei jūsų „SumUp“ paskyra yra laikinai sustabdyta arba uždaryta, sutinkate, kad a) būsite saistomi bet kokių atitinkamų šių Bendrųjų sąlygų ir bet kokių Papildomų sąlygų nuostatų, kol bus išspręstos bet kokios neįvykdytos jūsų ir mūsų pareigos bei įsipareigojimai; b) nedelsdami nustosite naudotis Paslaugomis; c) jūsų licencija pasiekti ir naudoti Paslaugas nustos galioti; d) galime ištrinti visą informaciją ir duomenis, susijusius su jūsų Paskyra, kurie yra saugomi mūsų serveriuose, nebent pagal taikomus įstatymus privalome juos saugoti; ir e) nesame atsakingi jums ar bet kuriai trečiajai šaliai dėl jūsų prieigos prie Paslaugų nutraukimo arba jūsų paskyros informacijos ir duomenų ištrynimo.

Jei dvejus metus iš eilės jūsų Paskyroje nevykdoma jokia veikla, mes turėsime teisę išsiųsti pranešimą jūsų registruotu el. pašto adresu ir, jei per trisdešimt dienų neatsakysite į mūsų pranešimą, nurodydami, kad norite pasilikti savo Paskyrą, automatiškai uždarysime jūsų Paskyrą. Nepaisant to, galėsite gauti visas Paskyroje esančias lėšas susisiekę su klientų aptarnavimo skyriumi el. pašto adresu [email protected].

14. Atsakomybės apribojimas

Tiek, kiek leidžia įstatymai, nei „SumUp“, nei su ja susijusios įmonės nėra atsakingos už jokius toliau nurodomų tipų nuostolius ar žalą, atsirandančią dėl šių Bendrųjų sąlygų, Papildomų sąlygų arba jūsų naudojimosi Paslaugomis: a) netiesioginius arba pasekminius nuostolius ar žalą (įskaitant prarastą pelną, prestižą, verslą, sutartis, pajamas arba numatomas santaupas, net jei mums pranešama apie tokios žalos galimybę); b) duomenų praradimą arba sugadinimą; c) nuostolius ar žalą, kuri nėra tiesioginė šių Bendrųjų sąlygų arba Papildomų sąlygų pažeidimo pasekmė; d) nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl jūsų ar bet kokių trečiųjų šalių veikimo ar neveikimo; e) nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl to, kad laikomės reikalavimų, kuriuos mums kelia taikomi įstatymai, teisės aktai ar taisyklės; f) nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl bet kokių įvykių, kurių mes negalime pagrįstai kontroliuoti, pavyzdžiui, gaisrų, telekomunikacijų ar interneto gedimų, komunalinių paslaugų gedimų, elektros energijos tiekimo gedimų, įrangos gedimų, darbo streikų, riaušių, karų, teroristinių išpuolių, epidemijų, pandemijų bei pardavėjų ar tiekėjų įsipareigojimų nevykdymo.

Jokia šių Bendrųjų sąlygų ar Papildomų sąlygų nuostata nėra skirta arba neapriboja mūsų atsakomybės dėl sukčiavimo, didelio neatsargumo ar tyčinio „SumUp“ nusižengimo arba mirties ar kūno sužalojimo, atsiradusio dėl „SumUp“ neatsargumo.

Kiek leidžia įstatymai ir atsižvelgiant į ankstesnes pastraipas, jūs sutinkate, kad visa bendra „SumUp“ ir su ja susijusių įmonių atsakomybė, susijusi su bet kokia pretenzija ar pretenzijomis, kylančiomis iš šių Bendrųjų sąlygų, bet kokių Papildomų sąlygų arba naudojimosi Paslaugomis, neviršys didesnio iš a) mokesčių, kuriuos mums sumokėjote už Paslaugas per trijų mėnesių laikotarpį prieš pat įvykio, dėl kurio buvo pareikštas ieškinys dėl atsakomybės, sumos arba b) 250 € (EUR), arba lygiavertės vietinės vertės.

15. Žalos atlyginimas

Tiek, kiek leidžia įstatymai, sutinkate ginti, atlyginti nuostolius ir apsaugoti mus bei mūsų atitinkamus direktorius, agentus, susijusias įmones, darbuotojus ir atstovus nuo bet kokių pretenzijų (įskaitant visas trečiųjų šalių pretenzijas), išlaidų, ieškinio, reikalavimo, nuostolių, atsakomybės, žalos, veiksmo, proceso, sprendimo, baudos, palūkanų ir išlaidų (įskaitant, bet neapsiribojant, pagrįstus advokato mokesčius), atsirandančių dėl a) bet kokio faktinio ar tariamo bet kurios šių Bendrųjų sąlygų nuostatos ar bet kokios Papildomos sąlygos pažeidimo; b) neteisėto ar netinkamo naudojimosi Paslaugomis; c) bet kokios mokėjimo operacijos, atliktos naudojantis mūsų paslaugomis; d) jūsų bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimo, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias teises į privatumą, viešumo teises ar intelektinės nuosavybės teises; e) bet kokio taikomo įstatymo, taisyklės ar reglamento pažeidimo; ir f) bet kokio Įgaliotojo naudotojo ar kitos šalies prieigos prie Paslaugų arba jų naudojimo per jūsų „SumUp“ paskyrą arba bet kurią antrinę paskyrą.

16. Peržiūra ir pakeitimai

Mes turime teisę bet kuriuo metu keisti, ištrinti arba papildyti šias Bendrąsias sąlygas ir visas Papildomas sąlygas arba pakeisti Paslaugas. Jei tai padarysime, pagal savo teisinius įsipareigojimus pateiksime jums pranešimą, kaip aprašyta Bendrųjų sąlygų 5 dalyje. Jei nesutinkate su pakeistomis sąlygomis, turite apie tai mums pranešti prieš joms įsigaliojant. Tokiu atveju galite nemokamai uždaryti savo Paskyrą ir nutraukti šias Bendrąsias sąlygas bei visas Papildomas sąlygas. Jei toliau naudositės Paslaugomis po peržiūrėtų sąlygų įsigaliojimo datos, vadinasi, sutinkate su šiomis sąlygomis.

Bet kuri pataisyta šių Bendrųjų sąlygų arba Papildomų sąlygų versija bus paskelbta mūsų internetinėje svetainėje ir (arba) perduota jums per Programėlę arba Paslaugas. Pasiliekame teisę nedelsiant, be išankstinio įspėjimo, įgyvendinti pakeitimus, jei tai būtina siekiant užtikrinti mūsų sistemų saugumą arba laikytis taikomų įstatymų, taisyklių ir reglamentų, arba, jei pakeitimas susijęs su papildomomis esamų Paslaugų funkcijomis, Paslaugų kaina ar bet koks kitas pakeitimas, kuris nesumažina jūsų teisių ir nepadidina jūsų pareigų. 

17. Teisių perleidimas

Šios Bendrosios sąlygos, bet kokios Papildomos sąlygos ir (arba) bet kokios susijusios teisės ir įsipareigojimai negali būti jūsų perduoti ar perleisti be išankstinio raštiško sutikimo, tačiau mes galime jas perduoti ir perleisti be jūsų sutikimo ar kitų apribojimų.

18. Visas susitarimas; atskiriamumas

Šios Bendrosios sąlygos ir visos taikytinos Papildomos sąlygos sudaro visą jūsų ir mūsų susitarimą dėl jūsų prieigos prie Paslaugų ir naudojimosi jomis, jos pakeičia ir panaikina visas ankstesnes jūsų ir mūsų sudarytas sutartis dėl jūsų prieigos prie Paslaugų ir naudojimosi jomis. Jei kyla prieštaravimų tarp šių Bendrųjų sąlygų, bet kokių Papildomų sąlygų ir bet kurios kitos sutarties ar politikos, šioms Bendrosioms sąlygoms taikoma viršenybė pagal šių Bendrųjų sąlygų dalyką, o bet kokios Papildomos sąlygos bus viršesnės tokių taikomų Papildomų sąlygų dalykui, jei šiose Bendrosiose sąlygose nenurodyta kitaip.

Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas bet kurią šių Bendrųjų sąlygų ar Papildomų sąlygų dalį pripažįsta negaliojančia, neteisėta arba neįgyvendinama, tik ta nuostata yra laikoma neveikiančia, o likusių nuostatų galiojimas, teisėtumas ir vykdytinumas nėra niekaip pažeistas ar paveiktas. Jei teismas nustato, kad šių Bendrųjų sąlygų arba bet kurių Papildomų sąlygų nuostata yra negaliojanti, neteisėta arba neįgyvendinama, teismas turi teisę pakeisti nuostatą taip, kad pradinis ketinimas būtų kuo didesnis pagal taikomą teisę.

19. Išlikimas

Bet kuri nuostata, kuri pagrįstai reikalinga šių Bendrųjų sąlygų ir bet kurių taikomų Papildomų sąlygų tikslui pasiekti arba įgyvendinti, išlieka ir galioja pagal atitinkamas sąlygas, kai nutraukiamos šios Bendrosios sąlygos ir visos taikomos Papildomos sąlygos.

20. Taikoma teisė ir jurisdikcija

Šios Bendrosios sąlygos ir visos Papildomos sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos teisę. Jūs sutinkate, kad Lietuvos teismai turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti bet kokį ginčą, kylantį iš šių Bendrųjų sąlygų, Papildomų sąlygų ar naudojimosi Paslaugomis, įskaitant jų pažeidimą, nutraukimą ar negaliojimą. Prieš kreipdamiesi į teismą, sutinkate bendradarbiauti su mumis ir išspręsti klausimą taikiomis derybomis.

APIE MUS

UAB „SumUp EU Payments“ Lietuvos bankas suteikė leidimą veikti kaip elektroninių pinigų įstaigai (licencijos Nr. 56, išduota 2019 m. rugpjūčio 27 d.). Elektroninių pinigų įstaigos licencija, išduota bendrovei „SumUp“, skelbiama oficialioje Lietuvos banko svetainėje ir ją galima rasti pasinaudojus šiomis nuorodomis:

Anglų k. https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

Lietuvių k. https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

„SumUp“ yra įtraukta į viešąjį Lietuvos banko tvarkomą sąrašą „Elektroninių pinigų įstaigos, turinčios elektroninių pinigų įstaigos licenciją“, skelbiamą oficialioje Lietuvos banko svetainėje. Sąrašą galima rasti pasinaudojus nuoroda https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32

„SumUp“ veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio buveinės adresas – Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono Nr. +370 800 50 500. Daugiau informacijos apie Lietuvos banką galima rasti oficialioje svetainėje https://www.lb.lt/.

Su bendrove SumUp galima susisiekti el. pašto adresu [email protected]