Splošni pogoji in določila SumUp

V veljavi od 7. 2. 2022

Opomba: Natisnite kopijo tega dokumenta in jo shranite za nadaljnjo uporabo.

Uvod

Ti splošni pogoji in določila (»splošni pogoji«) so pravni sporazum med vami in SumUp EU Payments UAB (»SumUp«, »mi«, »nas«), ki ureja vašo uporabo naših izdelkov in storitev, vključno z našo programsko opremo, strojno opremo, mobilno aplikacijo (»aplikacija«) in spletnimi mesti (»spletno mesto«) (skupaj »storitve«), ne glede na to, ali takšne storitve ponuja SumUp ali podružnica SumUp (skupaj »skupina SumUp«). 

Če želite uporabljati storitve, morate v celoti sprejeti te splošne pogoje. Z označitvijo polja potrjujete, da razumete in sprejemate te splošne pogoje, kar služi kot dokaz, da potrjujete in se zavezujete, da boste upoštevali vse klavzule teh splošnih pogojev. Hkrati se strinjate tudi z vsemi dodatnimi določili in pogoji, specifičnimi za izdelke in storitve, ki jih uporabljate (»dodatni pogoji«), ki postanejo del vaše pogodbe z nami. Z ustvarjanjem računa SumUp (opredeljeno spodaj) ali uporabo katere koli od storitev potrjujete, da nenehno sprejemate in soglašate s temi splošnimi pogoji in vsemi veljavnimi dodatnimi pogoji. 

Če ustvarite račun SumUp v imenu podjetja, izjavljate, da imate za to pooblastilo, in se strinjate, da sprejemate te splošne pogoje in vse dodatne pogoje v imenu tega podjetja. 

Če se ne strinjate s temi splošnimi pogoji in morebitnimi dodatnimi pogoji, ki veljajo za vas, vam uporaba storitev ni dovoljena.

Povezava do dodatnih pogojev je navedena spodaj, najdete jih lahko na zavihku Pravne informacije naše spletne strani. 

Pomembno je, da razumete svoje odgovornosti v skladu s temi splošnimi pogoji in morebitnimi veljavnimi dodatnimi pogoji. Pozorno preberite vse pogoje in določila.

Splošni pogoji in vsi veljavni dodatni pogoji so pripravljeni v slovenskem jeziku in s sprejetjem potrjujete, da razumete ta jezik, nimate zadržkov, da se ta jezik uporablja kot jezik pogodbenih odnosov med vami in nami ter se strinjate, da vas zavezujejo splošni pogoji in vsi ustrezni dodatni pogoji v jeziku, v katerem so sestavljeni.

Če imate kakršna koli vprašanja, pomisleke ali pritožbe glede splošnih pogojev, dodatnih pogojev ali storitev – ali če želite zahtevati kopijo splošnih pogojev in morebitnih dodatnih pogojev – se obrnite na podporo za stranke SumUp na e-naslov [email protected].

Hvala! Veselimo se, da vam bomo pomagali pri gradnji vašega posla. 

1. Ustvarjanje računa SumUp

Za uporabo storitev morate biti stari najmanj 18 let in registrirati račun pri nas (»račun SumUp«, »profil« ali »račun«). S sprejetjem teh splošnih pogojev potrjujete, da ste podjetnik, samostojni podjetnik ali lastnik podjetja in da storitve uporabljate izključno za poslovno uporabo. Mladoletnim osebam je registracija prepovedana.

Registrirate se lahko samo za en račun SumUp, razen če izrecno odobrimo odpiranje dodatnih računov. Ustvarite ali povzročite lahko ustvarjanje podračunov za svoje pooblaščene zaposlene ali druge predstavnike (»pooblaščeni uporabnik«). Prek takšnih podračunov lahko vaši pooblaščeni uporabniki dostopajo do vašega računa SumUp in uporabljajo storitve v vašem imenu. Vsi pooblaščeni uporabniki morajo biti ločeno registrirani pri nas, vaša odgovornost pa je, da zagotovite skladnost s temi splošnimi pogoji in vsemi veljavnimi dodatnimi pogoji. Pridržujemo si pravico, da omejimo število vaših podračunov in zavrnemo registracijo vaših pooblaščenih uporabnikov. 

V povezavi z registracijo in uporabo vašega računa boste morda morali navesti svoje ime, e-poštni naslov in druge podatke. Podatke bomo uporabili za številne namene, vključno s potrditvijo vaše identitete, preverjanjem kreditne sposobnosti in izpolnjevanjem naših zakonskih in regulativnih obveznosti. Več o tem, kako uporabljamo vaše podatke, si lahko preberete v našem pravilniku o zasebnosti. Družbi SumUp morate zagotoviti popolne in točne podatke ter posodabljati podatke v svojem računu SumUp. O morebitnih spremembah nas lahko obvestite tako, da se obrnete na podporo strankam SumUp. Pridržujemo si pravico, da začasno onemogočimo ali ukinemo vaš račun in/ali omejimo dostop do storitev, če ne zagotovite popolnih in točnih informacij ali če ne izpolnjujete zahtev za registracijo ali preverjanje računa.

2. Zasebnost podatkov

Zasebnost podatkov nam je pomembna. S sprejetjem teh splošnih pogojev in ustvarjanjem računa SumUp potrjujete, da sprejemate pravilnik o zasebnosti SumUp, ki pojasnjuje, kako SumUp in njegove podružnice obdelujejo in varujejo vaše osebne podatke, ko delujejo kot upravljavec podatkov. Za vsa vprašanja v zvezi z varstvom podatkov se obrnite na [email protected].

3. Zavarovanje vašega računa SumUp

SumUp je sprejel različne ukrepe, namenjene varovanju vaših podatkov, vendar tudi vi imate bistveno vlogo pri preprečevanju nepooblaščenega dostopa do vašega računa. Odgovorni ste za varovanje gesla in podatkov za prijavo v svoj račun. Gesla ne zapisujte in ne shranjujte v elektronski obliki na nezavarovan način. Ne shranjujte ga v računalniku ali mobilni napravi ali z njeno pomočjo. Svojega gesla nikoli ne delite z nikomer in pri vnašanju poskrbite, da ga nihče drug ne vidi. Geslo morate spremeniti in takoj obvestiti podporo strankam SumUp , če se vaše geslo ali podatki za prijavo izgubijo ali vam jih ukradejo, če pride do nepooblaščenega dostopa do vašega računa ali če odkrijete ali sumite kakršno koli drugo možno varnostno kršitev.

4. Izdelek, storitve in provizije

SumUp in njegove podružnice lahko kot del storitev ponujajo različne izdelke ali storitve, ki jih delno urejajo dodatni pogoji (»dodatne storitve«). Z uporabo takšnih dodatnih storitev se strinjate z vsemi ustreznimi dodatnimi pogoji in ti dodatni pogoji bodo veljali med nami (ali našim povezanim podjetjem) in vami v zvezi z dodatnimi storitvami. Ti splošni pogoji bodo veljali tudi za dodatne storitve, razen če je v dodatnih pogojih določeno drugače. 

SumUp in njegove podružnice lahko ponudijo določene storitve, ki jih plačate periodično ali po uporabi (»provizije«). Z uporabo takšnih storitev se strinjate, da boste plačali provizije in vse veljavne davke v skladu s pogoji ustreznih dodatnih pogojev. Provizije je mogoče plačati z različnimi plačilnimi sredstvi, ki jih ponuja SumUp. Strinjate se in pooblaščate, da lahko SumUp v svojem imenu ali kot zastopnik svojih podružnic pobira provizije za storitve na kateri koli razpoložljiv način, vključno z bremenitvijo debetne ali kreditne kartice, povezane z vašim računom, ali odbitkom od vaših prihodkov od transakcij. Trenutne provizije lahko najdete na naši spletni strani.

Provizije, ki se zaračunavajo periodično (»naročnine«), bodo zaračunane ob nakupu, pa tudi na ustrezni datum podaljšanja vse do preklica. Svoj naročniški paket, če je to ustrezno, si lahko ogledate na našem spletnem mestu. Samodejno se bo podaljšal, razen če ga prekličete. 

Svoj naročniški paket lahko kadar koli prekličete in še naprej boste imeli dostop do ustreznega izdelka ali storitve do konca trenutnega naročniškega obdobja, ko je treba plačati naslednjo naročnino. Naročnine se ne vračajo in ne zagotavljamo vračil ali dobropisov za delna obdobja naročnine ali neuporabljene storitve.

Če plačilo ni uspešno poravnano zaradi poteka veljavnosti, nezadostnih sredstev ali drugega vzroka in ne prekličete svojega naročniškega paketa, vam lahko začasno onemogočimo dostop do ustreznega izdelka ali storitve, dokler ne bomo uspešno prejeli plačila naročnine. SumUp si pridržuje pravico, da vam zaračuna provizijo za vse povezane dodatne stroške (kot so bančne provizije), ki jih ima SumUp v zvezi s preiskavo ali posredovanjem pri morebitnih neuspelih plačilih provizij za naročnine. 

SumUp si pridržuje pravico, da zaračuna provizije od katerega koli subjekta v skupini SumUp in spremeni subjekte za obračun, kot meni, da je primerno.

5. Obvestila in komunikacija

Morda bomo morali občasno stopiti v stik z vami glede vašega računa ali uporabe storitev. Strinjate se, da vam lahko posredujemo pisno obvestilo in druge informacije tako, da jih pošljemo po e-pošti na primarni e-poštni naslov, povezan z vašim računom, ali prek besedilnega sporočila na primarno številko mobilnega telefona, ki je povezana z vašim računom, jih pošljemo prek storitev in/ali z objavo v naši aplikaciji ali na spletnem mestu. Za vsako takšno elektronsko sporočilo bo 24 ur po pošiljanju obravnavano, da ste ga prejeli, zato vas prosimo, da redno preverjate svoj račun in e-pošto. Prav tako poskrbite, da bodo e-poštni naslov in drugi kontaktni podatki v vašem računu točni in posodobljeni, saj v nasprotnem primeru ne bomo odgovorni, če sporočilo ne prispe do vas. Prav tako si pridržujemo pravico, da vas po potrebi kontaktiramo po pošti ali po telefonu. Vsako sporočilo ali obvestilo, poslano po pošti, se šteje za prejeto 7 dni od datuma pošiljanja.

Kolikor bomo sposobni, bomo z vami komunicirali v jeziku države, ki jo izberete med registracijo; vendar si pridržujemo pravico, da po potrebi z vami komuniciramo v angleščini in strinjate se, da je komunikacija v angleščini ustrezna za vse namene v skladu s temi splošnimi pogoji in morebitnimi dodatnimi pogoji. 

6. Združljivost in storitve tretjih oseb

Za uporabo storitev boste morda morali imeti združljivo mobilno napravo in dostop do interneta. Vse provizije, ki jih tretje osebe zaračunavajo za mobilne naprave, dostop do omrežja ali interneta ali povezane storitve v zvezi z vašim dostopom do storitev ali njihovo uporabo, so izključno vaša odgovornost. Čeprav se trudimo redno posodabljati seznam združljivih mobilnih naprav , ki je na voljo na našem spletnem mestu, ne jamčimo, da bo aplikacija ali storitve združljive z vašo mobilno napravo, mobilnim operaterjem ali ponudnikom internetnih storitev. Storitve ne smete uporabljati z mobilno napravo, ki je bila spremenjena v nasprotju s smernicami proizvajalca za programsko ali strojno opremo.

7. Aplikacija

Za uporabo nekaterih storitev boste morda morali prenesti in namestiti našo aplikacijo. Prenesti in uporabljati morate najnovejšo različico aplikacije, ki je na voljo za vašo mobilno napravo, vključno s prenosom in namestitvijo vseh posodobitev, ki so občasno na voljo. 

8. Vaša vsebina

V povezavi z vašim računom SumUp in vašo uporabo storitev boste morda lahko naložili ali posredovali besedilo, fotografije, logotipe, izdelke in drugo gradivo ali informacije (»vsebina«). Strinjate se, da ne boste nalagali ali posredovali nobene vsebine, razen če ste jo sami ustvarili ali če imate za to dovoljenje lastnika vsebine. Nam, našim podružnicam in našim naslednikom dajete svetovno, neizključno, brezplačno, v celoti plačano, prenosljivo in podlicencirano pravico za uporabo, reproduciranje, spreminjanje, prilagajanje, objavo, pripravo izpeljanih del, distribucijo, javno izvajanje in javno prikazovanje vaše vsebine v katerem koli mediju za zagotavljanje in promoviranje storitev. Vi obdržite vse pravice do svoje vsebine, v skladu s pravicami, ki so nam podeljene v teh splošnih pogojih. Svojo vsebino lahko spremenite ali odstranite prek svojega računa ali tako, da zaprete račun, vendar lahko vaša vsebina ostane v preteklih, arhiviranih ali predpomnjenih kopijah in različicah, ki so na voljo v storitvah ali prek njih.

Strinjate se, da prek storitev ne boste nalagali ali zagotavljali vsebine ali kako drugače objavljali, prenašali, distribuirali ali razširjali kakršnega koli gradiva, ki: (i) je lažno, zavajajoče, nezakonito, opolzko, nespodobno, razvratno, pornografsko, obrekovalno, grozeče, nadleguje, je sovražno ali žaljivo; (ii) spodbuja ravnanje, ki bi veljalo za kaznivo dejanje ali bi povzročilo civilno odgovornost; (iii) krši kakršno koli dolžnost ali pravice katere koli osebe ali subjekta, vključno s pravicami do publicitete, zasebnosti ali intelektualne lastnine; (iv) vsebuje poškodovane podatke, računalniške viruse, zlonamerno programsko opremo ali kakršne koli druge škodljive, moteče ali uničujoče datoteke; ali (v) je po naši izključni presoji sporno ali lahko izpostavi nas, naše podružnice ali stranke ter povzroči škodo, slab ugled ali odgovornost kakršne koli narave.

Čeprav SumUp nima obveznosti spremljanja kakršne koli vsebine, si pridržujemo pravico, da vsebino kadar koli in iz katerega koli razloga odstranimo brez predhodnega obvestila. Razumete, da ste lahko z uporabo storitev izpostavljeni žaljivi, nespodobni ali sporni vsebini. Niti SumUp niti njegove podružnice ne prevzemajo nikakršne odgovornosti ali obveznosti za katero koli vsebino, vključno z izgubo ali poškodbo katere koli vaše vsebine.

9. Naša intelektualna lastnina

Pravice intelektualne lastnine družbe SumUp (»pravice IL«) vključujejo vse pravice, ki so neposredno ali posredno povezane s storitvami, aplikacijo, spletnim mestom, internetnimi domenskimi imeni, vsebino, tehnologijo, povezano s storitvami, in logotipi, kar med drugim vključuje avtorske pravice, moralne pravice, pravice do podatkovnih baz, blagovne znamke, storitvene znamke, pravice do imena, uporabnih modelov in pravice do dizajna, patente in vse druge izključne in neizključne pravice po vsem svetu, kot obstajajo zdaj ali še bodo oziroma so podeljene ali prenesene.

Mi (ali naši dajalci licence) smo izključni lastnik vseh pravic intelektualne lastnine in nič v teh splošnih pogojih ali kakršnih koli dodatnih pogojih se ne razlaga kot prenos ali koncesija pravic intelektualne lastnine na vas. Imate licenco za uporabo storitev v skladu s temi splošnimi pogoji in morebitnimi dodatnimi pogoji. Licenca je osebna, omejena, preklicna, neizključna, neprenosljiva in je ni mogoče podlicencirati. Drugače vam niso podeljene nobene pravice intelektualne lastnine.

Strinjate se, da ne boste dostopali ali spremljali nobenega gradiva ali informacij na našem spletnem mestu ali sistemih z uporabo kakršnega koli pridobivanja podatkov, spletnega luščenja ali podobnega postopka, bodisi ročnega ali avtomatiziranega. Prav tako se strinjate, da ne boste kopirali, reproducirali, spreminjali, prilagajali, ustvarjali izpeljanih del, javno prikazovali, znova objavljali, nalagali, objavljali, prenašali, preprodajali ali distribuirali storitev ali kakršnega koli materiala ali informacij, ki vam jih damo na voljo.

10. Davki

Izključno vi ste odgovorni za izračun, zbiranje, zadržanje, poročanje in nakazilo davkov ustreznim davčnim organom, tako ocenjenih, nastalih ali zahtevanih, ki jih je treba zbrati, plačati ali jih zadržati iz katerega koli razloga, in so povezani z uporabo naših storitev. Ne prevzemamo nobene odgovornosti v zvezi s kakršnimi koli davki, ki bi jih vi morda dolgovali v zvezi z uporabo storitev.

11. Brez jamstev

Storitve so vam na voljo na podlagi »kot so« in »kot je na voljo« brez kakršnega koli jamstva ali pogojev, izrecnih ali implicitnih, razen kot je izrecno navedeno v teh splošnih pogojih. Ne jamčimo nenehnega, neprekinjenega ali varnega dostopa do katerega koli dela storitev in ne odgovarjamo za kakršne koli motnje ali poslabšanje storitev. Čeprav se bomo po svojih najboljših močeh potrudili, da vas obvestimo o kakršnem koli načrtovanem vzdrževanju ali drugi dejavnosti, ki bi lahko prekinila ali zmanjšala vašo zmožnost dostopa do storitev ali njihove uporabe, si pridržujemo pravico, da po potrebi takšno delo izvedemo brez predhodnega obvestila.

12. Omejitve

Poleg vseh drugih pogojev, določenih v teh splošnih pogojih in morebitnih dodatnih pogojih, se strinjate, da ne boste uporabljali storitev in nobeni drugi osebi ne boste dovolili uporabe storitev (a) v zvezi s podjetji ali dejavnostmi, navedenimi na naši spletni strani kot nepodprta poslovna dejavnost; (b) za kršenje zakonov, pravil ali predpisov, ki veljajo za vaše podjetje; (c) na kakršen koli goljufiv način ali za kakršen koli goljufiv namen; ali (d) na kakršen koli način, ki posega v naše storitve ali jih moti. V skladu z našimi obveznostmi sumljive dejavnosti prijavimo in sodelujemo z ustreznimi organi pregona ter regulatorji v zvezi z našim zagotavljanjem storitev. Storitve morda niso na voljo ali pa so na voljo le delno v nekaterih državah, zato si pridržujemo pravico, da spremenimo razpoložljivost storitev brez predhodnega obvestila.

13. Prekinitev

Od teh splošnih pogojev in vse dodatnih pogojev lahko kadar koli in brezplačno odstopite ter zaprete svoj račun SumUp, to pa morate storiti, če ne sprejemate več teh splošnih pogojev in veljavnih dodatnih pogojev ter se z njimi ne strinjate. Če želite to narediti, se obrnite na podporo za stranke SumUp na [email protected].

Kadar koli se lahko odločimo, da ti splošni pogoji in vsi dodatni pogoji prenehajo veljati ali da zapremo vaš račun SumUp, potem ko vam pošljemo ustrezno obvestilo v skladu z oddelkom 5 teh splošnih pogojev. Te splošne pogoje in morebitne dodatne pogoje lahko tudi odpovemo ali začasno prekličemo ali zapremo vaš račun SumUp brez predhodnega obvestila, če (a) kršite katero koli določilo ali pogoj teh splošnih pogojev ali veljavnih dodatnih pogojev; (b) imamo razlog za domnevo, da kršite kateri koli zakon ali predpis, ki velja za vašo uporabo naših storitev; (c) imamo razlog za domnevo, da ste kakor koli vpleteni v kakršno koli goljufivo dejavnost, pranje denarja, financiranje terorizma ali drugo kriminalno dejavnost; (d) za nas predstavljate nesprejemljivo kreditno tveganje ali tveganje goljufije; (e) regulativni organ ali organ kazenskega pregona od nas zahteva, da to storimo; ali (f) imamo razlog za domnevo, da je bil vaš račun SumUp ogrožen ali drugače predstavlja varnostno tveganje.

Če je vaš račun SumUp začasno ukinjen ali zaprt, se strinjate, da (a) vas bodo še naprej zavezovale vse ustrezne določbe teh splošnih pogojev in morebitnih dodatnih pogojev, dokler ne poravnate morebitnih neporavnanih odgovornosti in obveznosti med vami in nami; (b) boste takoj prenehali uporabljati storitve; (c) vaša licenca za dostop in uporabo storitev preneha veljati; (d) lahko izbrišemo vse informacije in podatke v zvezi z vašim računom, ki so shranjeni na naših strežnikih, razen če jih moramo hraniti v skladu z veljavno zakonodajo; in (e) nimamo odgovornosti do vas ali katere koli tretje osebe v zvezi s prekinitvijo vašega dostopa do storitev ali izbrisom podatkov in podatkov vašega računa.

Če v vašem računu dve leti zapored ni nobene dejavnosti, bomo upravičeni, da na vaš registrirani e-poštni naslov pošljemo obvestilo in v primeru, da se v tridesetih dneh ne odzovete na naše obvestilo z navedbo, da želite obdržati svoj račun, bomo vaš račun samodejno zaprli. Še vedno boste lahko unovčili vsa sredstva na svojem računu tako, da se obrnete na podporo za stranke na [email protected].

14. Omejitev odgovornosti

V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, niti SumUp niti njegove podružnice niso odgovorne za katero koli od naslednjih vrst izgube ali škode, ki izhaja iz teh splošnih pogojev, kakršnih koli dodatnih pogojev ali vaše uporabe storitev: (a) posredno ali posledično izgubo ali škodo (vključno z izgubo dobička, dobrega imena, posla, pogodb, prihodkov ali pričakovanih prihrankov, tudi če smo obveščeni o možnosti takšne škode); (b) izguba ali poškodovanje podatkov; (c) izgubo ali škodo, ki ni neposredna posledica naše kršitve teh splošnih pogojev ali katerih koli dodatnih pogojev; (d) izguba ali škoda, ki je posledica dejanj ali opustitve dejanj s strani vas ali katere koli tretje osebe; (e) izguba ali škoda, ki je posledica naše skladnosti z zahtevami, ki nam jih nalagajo veljavni zakoni, predpisi ali pravila; (f) izguba ali škoda, ki je posledica kakršnega koli dogodka, nad katerim nimamo razumnega nadzora, kot so požari, izpadi telekomunikacij ali interneta, izpadi omrežij, izpadi električne energije, okvare opreme, stavke zaposlenih, nemiri, vojne, teroristični napadi, epidemije, pandemije in neuspešnost prodajalcev ali dobaviteljev.

Nič v teh splošnih pogojih ali kakršnih koli dodatnih pogojih ni namenjeno ali ne bo omejilo naše odgovornosti, ki je posledica goljufije, hude malomarnosti ali namerne kršitve s strani SumUpa ali za smrt ali telesne poškodbe, ki so posledica malomarnosti s strani SumUpa.

V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, in v skladu s prejšnjimi odstavki, se strinjate, da skupna združena odgovornost SumUpa in njegovih povezanih družb do vas v zvezi s kakršnim koli zahtevkom ali zahtevki, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev ali so povezani z njimi, kakršnimi koli dodatnimi pogoji ali uporabo storitev, ne bo presegla višje od naslednjih vrednosti (a) zneska provizij, ki ste nam jih plačali za storitve v trimesečnem obdobju neposredno pred dogodkom, ki je povod za odškodninski zahtevek, ali (b) 250 € (EUR) ali enakovredno lokalno vrednost.

15. Odškodnina

V največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, se strinjate, da nas in naše direktorje, zastopnike, zaposlene, povezane družbe in zastopnike branite, odškodujete in zaščitite pred kakršnimi koli zahtevki (vključno z vsemi zahtevki tretjih oseb), stroški, tožbami, zahtevami, izgubo, odgovornostjo, škodo, ukrepom, postopkom, sodbo, kaznijo, obrestmi in odhodki (vključno, brez omejitve, z razumnimi odvetniškimi honorarji), ki izhajajo iz ali so povezani s (a) kakršno koli dejansko ali domnevno kršitvijo katere koli določbe teh splošnih pogojev ali vseh dodatnih pogojev; (b) vašo napačno ali neprimerno uporabo storitev; (c) kakršnimi koli plačilnimi transakcijami, opravljenimi pri uporabi naših storitev; (d) vašo kršitvijo katere koli pravice tretjih oseb, vključno z neomejeno katero koli pravico do zasebnosti, pravic do javnosti ali pravic intelektualne lastnine; (e) vašo kršitvijo katerega koli veljavnega zakona, pravila ali uredbe; in (f) dostopom katerega koli pooblaščenega uporabnika ali druge osebe do storitev ali njihovo uporabo prek vašega računa SumUp ali katerega koli podračuna.

16. Revizija in spremembe

Imamo pravico, da kadar koli spremenimo, izbrišemo ali dopolnim te splošne pogoje in morebitne dodatne pogoje ali spremenimo storitve. Če to storimo, vas bomo obvestili, kot je opisano v oddelku 5 splošnih pogojev, v skladu z našimi pravnimi obveznostmi. Če se ne strinjate s spremenjenimi pogoji, nas morate o tem obvestiti, preden začnejo veljati, v tem primeru lahko zaprete svoj račun in brezplačno odstopite od teh splošnih pogojev in morebitnih dodatnih pogojev. Vaša nadaljnja uporaba storitev po datumu začetka veljavnosti spremenjenih pogojev pomeni, da sprejemate te pogoje.

Vsaka spremenjena različica teh splošnih ali dodatnih pogojev bo objavljena na našem spletnem mestu in/ali vam bo sporočena prek aplikacije ali storitev. Pridržujemo si pravico, da spremembe izvedemo nemudoma, brez predhodnega obvestila, če je to potrebno za ohranitev varnosti naših sistemov ali skladnosti z veljavnimi zakoni, pravili in predpisi, ali če se sprememba nanaša na dodatno funkcionalnost obstoječih storitev, zmanjšanje stroškov storitev ali katero koli drugo spremembo, ki ne zmanjša vaših pravic ali poveča vaših odgovornosti. 

17. Dodelitev

Teh splošnih pogojev, kakršnih koli dodatnih pogojev in/ali kakršnih koli sorodnih pravic in obveznosti ne smete prenesti ali dodeliti brez našega predhodnega pisnega soglasja, lahko pa jih prenesemo in dodelimo mi brez vašega soglasja ali drugih omejitev.

18. Celotna pogodba; ločljivost

Ti splošni pogoji in vsi veljavni dodatni pogoji sestavljajo celotno pogodbo med vami in nami v zvezi z vašim dostopom do storitev in njihovo uporabo ter nadomeščajo in ukinjajo vse predhodne pogodbe med vami in nami v zvezi z vašim dostopom do storitev in njihovo uporabo. V primeru navzkrižja med temi splošnimi pogoji, kakršnimi koli dodatnimi pogoji in kakršno koli drugo pogodbo ali pravilnikom, bodo ti splošni pogoji prevladali nad vsebino teh splošnih pogojev, vsi veljavni dodatni pogoji pa bodo prevladali nad vsebino teh veljavnih dodatnih pogojev, razen če je v teh splošnih pogojih določeno drugače.

V primeru, da pristojno sodišče ugotovi, da kateri koli del teh splošnih pogojev ali kakršnih koli dodatnih pogojev ni veljaven, je nezakonit ali neizvršljiv, se bo samo ta določba štela za neveljavno. Veljavnost, zakonitost in izvršljivost preostalih določb ne bo na kakršen koli način ogrožena ali okrnjena. Če sodišče ugotovi, da je določena določba teh splošnih pogojev ali kakršnih koli dodatnih pogojev neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, je sodišče pooblaščeno, da spremeni določbo tako, da se v največji možni meri uresniči prvotni namen v skladu z veljavno zakonodajo.

19. Ohranitev

Vsaka določba, ki je razumno potrebna za dosego ali uveljavitev namena teh splošnih pogojev in vseh veljavnih dodatnih pogojev, bo ohranjena in ostala v veljavi v skladu s svojimi ustreznimi pogoji po prenehanju teh splošnih pogojev in vseh veljavnih dodatnih pogojev.

20. Veljavno pravo in pristojnost

Te splošne pogoje in morebitne dodatne pogoje ureja in se jih razlaga v skladu z zakonodajo Litve. Strinjate se, da bodo sodišča v Litvi izključno pristojna za obravnavanje kakršnih koli sporov, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev ali v zvezi z njimi, morebitnimi dodatnimi pogoji ali uporabo storitev, vključno z njihovo kršitvijo, prenehanjem ali neveljavnostjo. Preden spor predložite sodišču, se najprej strinjate, da boste z nami sodelovali pri sporazumnem reševanju zadeve s pogajanji.

VIZITKA

Družbo SumUp EU Payments UAB je pooblastila Banka Litve kot ustanovo za elektronski denar (št. licence 56, izdana dne 27. avgusta 2019). Licenca za Ustanovo za elektronski denar, izdana družbi SumUp, je objavljena na uradnem spletnem mestu banke Litve in je navedena na naslednjih povezavah:

V angleščini: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

V litovščini: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

Družba SumUp je vključena na javni seznam »Ustanov za elektronski denar z licenco takšne ustanove«, ki ga upravlja Banka Litve in je objavljen na uradnem spletnem mestu banke Litve. Seznam najdete na naslednji povezavi: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32

Dejavnosti družbe SumUp nadzoruje Banka Litve s sedežem na naslovu Gedimino avenue 6, LT-01103, Vilna, Republika Litva, telefonska št. +370 800 50 500. Dodatne informacije o Banki Litve so na voljo na njihovem uradnem spletnem mestu: https://www.lb.lt/en/.

Družbo SumUp lahko kontaktirate prek e-naslova: [email protected]