SumUp generelle vilkår og betingelser

Træder i kraft den 02/08/2021

Bemærk: Udskriv en kopi af dette dokument, og opbevar det, så du også har adgang til det senere.

Introduktion

Disse generelle vilkår og betingelser ("generelle vilkår") er en juridisk aftale mellem dig og SumUp Limited ("SumUp", "vi", "os"), der regulerer din brug af vores produkter og tjenester, herunder vores software, hardware, mobile applikationer ("App") og websteder ("Websted") (sammen "Tjenester"), uanset om sådanne tjenester tilbydes af SumUp eller et tilknyttet selskab af SumUp (sammen, "SumUp Group"). 

Ved at oprette en SumUp-konto (defineret nedenfor) eller bruge tjenesterne accepterer du og er indforstået med de generelle vilkår. Du accepterer også eventuelle yderligere vilkår og betingelser, der er specifikke for de produkter og tjenester, du bruger (“Yderligere vilkår”), som bliver en del af din aftale med os. Hvis du opretter en SumUp-konto på vegne af en virksomhed, erklærer du, at du har bemyndigelse hertil, og at du er indforstået med, at du accepterer de generelle vilkår og eventuelle yderligere vilkår på vegne af den pågældende virksomhed. Hvis du ikke accepterer disse generelle vilkår og eventuelle yderligere vilkår, der gælder for dig, har du ikke tilladelse til at bruge tjenesterne.

Yderligere vilkår er linket nedenfor og kan findes på Juridisk side på vores websted. 

Det er vigtigt, at du forstår dit ansvar under disse generelle vilkår og eventuelle gældende yderligere vilkår. Læs alle vilkår og betingelser omhyggeligt. 

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager over de generelle vilkår, de yderligere vilkår eller tjenesterne, eller hvis du vil anmode om en kopi af de generelle vilkår og eventuelle yderligere vilkår, bedes du kontakte SumUps kundesupport via [email protected]. Tak, og vi ser frem til at hjælpe dig med at opbygge din virksomhed! 

1. Opret din SumUp-konto

For at bruge tjenesterne skal du være mindst 18 år og registrere en konto hos os (“SumUp-konto”, “Profil” eller “Konto”).

Du kan kun tilmelde dig en SumUp-konto, medmindre vi udtrykkeligt godkender åbningen af yderligere konti. Du kan oprette eller forårsage oprettelse af underkonti til dine autoriserede medarbejdere eller andre repræsentanter ("Autoriseret bruger"). Via sådanne underkonti kan dine autoriserede brugere få adgang til din SumUp-konto og bruge tjenesterne på dine vegne. Alle autoriserede brugere skal være særskilt registreret hos os, og det er dit ansvar at sikre, at de overholder disse generelle vilkår og eventuelle gældende yderligere vilkår. Vi forbeholder os ret til at begrænse antallet af dine underkonti og at nægte registreringen af dine autoriserede brugere. 

I forbindelse med tilmelding til og brug af din konto kan du blive bedt om at angive dit navn, din e-mailadresse og andre oplysninger. Vi bruger oplysningerne til en række formål, herunder til at bekræfte din identitet, udføre kreditkontrol og til at opfylde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser. Du kan læse mere om, hvordan vi bruger dine data i vores Fortrolighedspolitik.  Du skal give fuldstændige og nøjagtige oplysninger til SumUp og holde oplysningerne på din SumUp-konto opdaterede. Du kan informere os om eventuelle ændringer ved at kontakte SumUp Kundesupport.  Vi forbeholder os ret til at suspendere eller opsige din konto og/eller begrænse adgangen til nogen af tjenesterne, hvis du ikke leverer fuldstændige og nøjagtige oplysninger, eller hvis du ikke overholder nogen krav til kontoregistrering eller verifikation.

2. Databeskyttelse

Databeskyttelse er vigtigt for os. Ved at acceptere disse generelle vilkår og oprette en SumUp-konto accepterer du SumUps Fortrolighedspolitik, som forklarer, hvordan SumUp og dets tilknyttede virksomheder behandler og beskytter dine personoplysninger, når de fungerer som databehandler. Eventuelle spørgsmål vedrørende databeskyttelse skal rettes til [email protected].

3. Sikring af din SumUp-konto

SumUp har indført forskellige foranstaltninger designet til at beskytte dine oplysninger, men du spiller også en vigtig rolle i at forhindre uautoriseret adgang til din konto. Du er ansvarlig for at beskytte adgangskode og loginoplysninger til din konto. Skriv ikke din adgangskode ned, og opbevar den ikke elektronisk på en usikker måde. Opbevar ikke din adgangskode på eller med din computer eller mobilenhed. Del aldrig din adgangskode med nogen, og sørg for, at ingen andre kan se den, når du indtaster den. Du skal ændre din adgangskode og straks underrette SumUp Kundesupport hvis din adgangskode eller loginoplysninger mistes eller stjæles, hvis der er uautoriseret adgang til din konto, eller hvis du opdager eller har mistanke om andre potentielle sikkerhedsbrud.

4. Produkt, tjenester og gebyrer

SumUp og dets tilknyttede selskaber kan tilbyde forskellige produkter eller tjenester som en del af tjenesterne, der delvist er styret af yderligere vilkår. Ved at bruge sådanne yderligere tjenester accepterer du alle relevante yderligere vilkår, og disse yderligere vilkår gælder mellem os (eller vores tilknyttede selskab) og dig med hensyn til de yderligere tjenester. Disse generelle vilkår gælder også for de yderligere tjenester, medmindre andet er bestemt i de yderligere vilkår. 

SumUp og dets tilknyttede selskaber kan tilbyde visse tjenester, som skal betales af dig på fast basis eller på basis af brug ("gebyrer"). Ved at bruge sådanne tjenester accepterer du at betale gebyrerne og eventuelle gældende skatter i overensstemmelse med vilkårene i de relevante yderligere vilkår. Gebyrer kan betales med forskellige betalingsmetoder, der stilles til rådighed af SumUp. Du accepterer og godkender, at SumUp på egne vegne eller som agent for sine tilknyttede selskaber kan opkræve gebyrer for tjenester via tilgængelige metoder, herunder opkrævning via betalingskort eller kreditkort, der er tilknyttet din konto, eller ved fradrag i dine transaktionsindtægter. Aktuel Gebyrer kan findes på vores websted.

Gebyrer opkrævet på tilbagevendende basis (“Abonnementsgebyrer”) vil blive opkrævet ved køb såvel som på den relevante fornyelsesdato, indtil de annulleres. Din abonnementsplan fornyes automatisk, medmindre den annulleres. Du kan til enhver tid annullere din abonnementsplan, og du vil fortsat have adgang til det relevante produkt eller den relevante tjeneste indtil udgangen af din nuværende abonnementsperiode, når det næste abonnementsgebyr skal betales. Abonnementsgebyrer refunderes ikke, og vi yder ikke refusion eller kreditter for nogen delabonnementsperioder eller ubrugte tjenester.

Hvis en betaling ikke afvikles på grund af udløb, utilstrækkelige midler eller af andre grunde, og du ikke annullerer din abonnementsplan, suspenderer vi muligvis din adgang til det relevante produkt eller den relevante tjeneste, indtil vi har modtaget en betaling af abonnementsgebyret. SumUp forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for eventuelle relaterede yderligere omkostninger (såsom bankgebyrer), som SumUp afholder i forbindelse med undersøgelse eller formidling af mislykkede betaling af abonnementsgebyr. 

SumUp forbeholder sig ret til at fakturere gebyrer fra enhver enhed i SumUp koncernen og til at ændre faktureringsenheder, når det finder passende.

5. Meddelelser og kommunikation

Vi skal muligvis kontakte dig fra tid til anden vedrørende din konto eller brug af tjenesterne. Du accepterer, at vi kan give dig skriftlig meddelelse og andre oplysninger ved at sende dem via e-mail til den primære e-mailadresse, der er knyttet til din konto eller via sms til det primære mobiltelefonnummer, der er knyttet til din konto, ved at sende dem via tjenesterne og/eller ved at offentliggøre dem på vores app eller websted. Sådanne eventuelle elektroniske kommunikationer betragtes som modtaget af dig inden for 24 timer efter afsendelsen. Kontrollér derfor regelmæssigt din konto og e-mail. Sørg også for, at e-mailadressen og andre kontaktoplysninger i din konto er korrekte og opdaterede, da vi ikke er ansvarlige for, at en kommunikation ikke når frem til dig, fordi du undlod at sørge herfor. Vi forbeholder os også retten til at kontakte dig via mail eller telefon efter behov. Enhver kommunikation eller meddelelse sendt via mail betragtes som modtaget af dig 7 dage fra datoen for afsendelse.

I det omfang vi kan, kommunikerer vi med dig ved hjælp af sproget i det land, du vælger under registreringen; dog forbeholder vi os retten til at kommunikere med dig på engelsk efter behov, og du accepterer, at kommunikation på engelsk er tilstrækkelig til alle formål i henhold til disse generelle vilkår og eventuelle yderligere vilkår. 

6. Kompatibilitet og tredjeparts tjenester

Din brug af tjenesterne kan kræve, at du har en kompatibel mobil enhed og adgang til internettet. Det er udelukkende dit ansvar at betale eventuelle gebyrer, der opkræves af tredjeparter for mobile enheder, netværk eller internetadgang eller relaterede tjenester i forbindelse med din adgang til eller brug af tjenesterne. Mens vi gør vores bedste for at holde en ajourført liste over kompatible mobilenheder på vores websted garanterer vi ikke, at appen eller tjenesterne er kompatible med din mobilenhed, mobiloperatør eller internetudbyder. Du må ikke bruge tjenesterne med en mobilenhed, der er blevet ændret i strid med producentens retningslinjer vedrørende software eller hardware.

7. App

For at kunne bruge bestemte tjenester skal du muligvis downloade og installere vores app. Du skal downloade og bruge den nyeste version af appen, der er tilgængelig til din mobilenhed, herunder downloade og installere opdateringer, der bliver tilgængelige fra tid til anden. 

8. Dit indhold

I forbindelse med din SumUp-konto og din brug af tjenesterne kan du uploade eller levere tekst, fotos, logoer, produkter og andet materiale eller information ("Indhold"). Du accepterer, at du ikke vil uploade eller levere noget indhold, medmindre du selv har oprettet dette indhold, eller du har tilladelse fra indholdsejeren til at gøre det. Du giver os, vores tilknyttede selskaber og vores efterfølgere en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, fuldt betalt, overførbar og med underlicens ret til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, offentliggøre, forberede afledte værker af, distribuere, offentligt udføre og offentligt vise dit indhold i ethvert medie for at levere og promovere tjenesterne. Du bevarer alle rettigheder til dit indhold med forbehold af rettigheder givet i disse generelle vilkår. Du kan ændre eller fjerne dit indhold via din konto eller ved at lukke din konto, men dit indhold kan forblive i historiske, arkiverede eller cachelagrede kopier og versioner deraf, der er tilgængelige på eller gennem tjenesterne.

Du accepterer ikke at uploade eller levere indhold eller på anden måde sende, transmittere, distribuere eller formidle materiale, der: (i) er falsk, vildledende, ulovligt, uanstændigt, usømmeligt, pornografisk, ærekrænkende, truende, chikanerende, hadefuldt eller voldelig; (ii) tilskynder til adfærd, der kan betragtes som en strafbar handling eller giver anledning til civilretligt ansvar (iii) overtræder enhver forpligtelse over for eller rettigheder for enhver person eller enhed, herunder rettigheder til offentliggørelse, privatliv eller intellektuel ejendom; (iv) indeholder beskadigede data, computervirus, malware eller andre skadelige, forstyrrende eller destruktive filer; eller (v) efter vores vurdering er anstødeligt, eller som kan udsætte os, vores datterselskaber eller kunder for at skade, vanære eller ansvar af enhver art.

Selvom SumUp ikke er forpligtet til at overvåge noget indhold, forbeholder vi os retten til at fjerne indhold til enhver tid og af enhver grund uden varsel. Du forstår, at ved at bruge tjenesterne kan du blive udsat for indhold, der er stødende, uanstændigt eller ubehageligt. Hverken SumUp eller dets tilknyttede selskaber påtager sig noget ansvar for noget indhold, herunder tab eller beskadigelse af noget af dit indhold.

9. Vores intellektuelle ejendomsrettigheder

SumUp's intellektuelle ejendomsrettigheder (“IP-rettigheder”) omfatter alle rettigheder, der er knyttet direkte eller indirekte til tjenesterne, appen, webstedet, internetdomænenavnene, indhold, teknologien brugt til tjenesterne og logoer, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettigheder, moralske rettigheder, databaserettigheder, varemærker, tjenestemærker, navnerettigheder, brugsmodeller og designrettigheder, patenter og alle øvrige eksklusive og ikke-eksklusive rettigheder verden over, som findes nu, opstår, opnås eller overføres.

Vi (eller vores licensgivere) er eneejere af alle IP-rettigheder, og intet i disse generelle vilkår eller nogen yderligere vilkår kan udlægges som overførsel eller afståelse af IP-rettighederne til dig. Du har licens til at bruge tjenesterne i overensstemmelse med disse generelle vilkår og eventuelle yderligere vilkår. Licensen er personlig, begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og kan ikke viderelicenseres. Du får ellers ingen IP-rettigheder.

Du accepterer, at du ikke får adgang til eller overvåger noget materiale eller information på vores websted eller systemer ved hjælp af dataudvinding, web-harvesting eller lignende proces, hvad enten det er manuelt eller automatiseret. Du accepterer også, at du ikke vil kopiere, reproducere, ændre, modificere, oprette afledte værker, offentligt vise, genudgive, uploade, sende, transmittere, videresælge eller distribuere tjenesterne eller ethvert materiale eller information, der er gjort tilgængelig for dig af os.

10. Skatter

Du er eneansvarlig for at beregne, opkræve, tilbageholde, rapportere og overføre til de relevante skattemyndigheder af alle skatter, der vurderes, afholdes eller kræves opkrævet, betalt eller tilbageholdt af en eller anden grund i forbindelse med brugen af vores tjenester. Vi påtager os intet ansvar i forbindelse med eventuelle skatter, du måtte være skyld i forbindelse med din brug af tjenesterne.

11. Ingen garantier

Tjenesterne tilbydes dig "som de er" og "som tilgængelige" uden nogen garanti eller betingelse, udtrykkeligt eller underforstået, undtagen som specifikt angivet i disse generelle vilkår. Vi garanterer ikke kontinuerlig, uafbrudt eller sikker adgang til nogen del af ændringen af tjenesterne, og vi er ikke ansvarlige over for dig for nogen forstyrrelse eller forringelse af tjenesterne. Selvom vi vil gøre vores bedste for at give dig besked om enhver planlagt vedligeholdelse eller anden aktivitet, der kan afbryde eller forringe din evne til at få adgang til eller bruge tjenesterne, forbeholder vi os ret til at udføre sådant arbejde uden varsel efter behov.

12. Begrænsninger

Ud over andre vilkår, der er angivet i disse generelle vilkår og eventuelle yderligere vilkår, accepterer du, at du ikke vil bruge tjenesterne, og du vil ikke tillade nogen anden person at bruge tjenesterne, (a) i forbindelse med virksomheder eller aktiviteter, der er anført på vores websted som en Forretningsmodeller som ikke er understøttede; (b) at overtræde love, regler eller reguleringer, der gælder for din virksomhed; (c) på enhver bedragerisk måde eller til ethvert bedragerisk formål eller (d) på nogen måde, der forstyrrer eller afbryder tjenesterne.  I overensstemmelse med vores forpligtelser rapporterer vi mistænkelig aktivitet og samarbejder med relevante retshåndhævende myndigheder og kontrolorganer ved angår vores levering af tjenesterne. Tjenesterne er muligvis ikke tilgængelige eller kun delvis tilgængelige i visse lande, og vi forbeholder os ret til at ændre tilgængeligheden af tjenesterne uden forudgående varsel.

13. Opsigelse

Du kan opsige disse generelle vilkår og eventuelle yderligere vilkår og lukke din SumUp-konto når som helst og uden beregning, og du skal gøre det, hvis du ikke længere accepterer disse generelle vilkår og gældende yderligere vilkår. Du kan gøre det ved at kontakte SumUp kundesupport på [email protected].

Vi kan opsige disse generelle vilkår og eventuelle yderligere vilkår og lukke din SumUp-konto, når det passer os efter at have givet dig passende meddelelse i overensstemmelse med afsnit 5 i disse generelle vilkår. Vi kan også opsige disse generelle vilkår og eventuelle yderligere vilkår eller suspendere eller lukke din SumUp-konto uden forudgående varsel, hvis (a) du overtræder nogen vilkår eller betingelser for disse generelle vilkår eller gældende yderligere betingelser; (b) vi har grund til at tro, at du overtræder enhver lov eller regulering, der gælder for din brug af vores tjenester; (c) vi har grund til at tro, at du på nogen måde er involveret i svigagtig aktivitet, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller anden kriminel aktivitet; (d) du udgør en uacceptabel kredit- eller svigrisiko for os; (e) et regulerende eller retshåndhævende organ anmoder os om at gøre det, eller (f) vi har grund til at tro, at din SumUp-konto er kompromitteret eller på anden måde udgør en sikkerhedsrisiko.

Hvis din SumUp-konto er suspenderet eller lukket, accepterer du, at (a) du fortsat vil være bundet af alle relevante bestemmelser i disse generelle vilkår og eventuelle yderligere vilkår, indtil ethvert udestående ansvar og forpligtelser mellem dig og os er afgjort; (b) du vil straks stoppe med at bruge tjenesterne; (c) din licens til at få adgang til og bruge tjenesterne ophører; (d) vi kan slette alle oplysninger og data vedrørende din konto, der er gemt på vores servere, medmindre vi er forpligtet til at holde dem i henhold til gældende lovgivning; og (v) vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart i forbindelse med at opsige din adgang til tjenesterne eller slette dine kontooplysninger og data.

Hvis der ikke er aktiviteter på din konto i to år i træk, er vi berettigede til at sende en meddelelse til din registrerede e-mailadresse, og hvis du ikke sender et svar på vores meddelelse inden for tredive dage med angivelse af, at du ønsker at opretholde kontoen, lukker vi automatisk din konto. Du kan stadig udbetale alle midler, der opbevares på din konto, ved at kontakte kundesupport på [email protected].

14. Ansvarsbegrænsning

I det maksimale omfang loven tillader, er hverken SumUp eller dets tilknyttede selskaber ansvarlige over for dig for nogen af følgende typer tab eller skader, der opstår som følge af disse generelle vilkår, eventuelle yderligere vilkår eller din brug af tjenesterne: (a) indirekte eller tab eller følgeskader (inklusive tab af fortjeneste, goodwill, forretning, kontrakter, omsætning eller forventede besparelser, selvom vi underrettes om muligheden for sådanne skader); (b) tab eller korruption af data (c) tab eller skade, der ikke er et direkte resultat af vores overtrædelse af disse generelle vilkår eller eventuelle yderligere vilkår; (d) tab eller skade som følge af handlinger eller undladelser fra dig eller tredjeparter; (e) tab eller skade som følge af vores overholdelse af krav, der pålægges os ved gældende love, regler eller reguleringer; (f) tab eller skader som følge af enhver begivenhed, som vi ikke har nogen rimelig kontrol over, såsom brande, telekommunikations- eller internetfejl, brugsfejl, strømafbrydelser, udstyrssvigt, arbejdsnedlæggelser, optøjer, krige, terrorangreb, epidemier, pandemier, og manglende ydeevne hos sælgere eller leverandører.

Intet i disse generelle vilkår eller yderligere vilkår er beregnet til eller vil begrænse vores ansvar som følge af svig, grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse fra SumUps side eller for død eller personskade som følge af uagtsomhed fra SumUps side.

I det maksimale omfang, som loven tillader og med forbehold af de foregående afsnit, accepterer du, at det samlede ansvar for SumUp og dets tilknyttede virksomheder over for dig i forbindelse med ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse generelle vilkår, eventuelle yderligere vilkår eller brug af tjenesterne overstiger ikke (a) det gebyr, du betaler til os for tjenesterne i løbet af den tre-måneders periode umiddelbart forud for den begivenhed, der giver anledning til kravet om ansvar eller (b) € 250 (EUR ) eller tilsvarende lokal værdi.

15. Skadesløsholdelse

I det maksimale omfang, som loven tillader, accepterer du at forsvare, skadesløsholde og holde os og vores respektive direktører, agenter, tilknyttede selskaber og repræsentanter uskadelige fra og imod ethvert krav (inklusive alle tredjepartskrav), omkostninger, sag, efterspørgsel, tab , erstatningsansvar, skade, handling, procedure, dom, sanktion, renter og udgifter (inklusive uden begrænsning rimelige advokatsalær), der opstår på grund af eller i forbindelse med (a) enhver faktisk eller påstået din overtrædelse af nogen bestemmelse i disse generelle vilkår eller andre yderligere vilkår; (b) din uretmæssige eller ukorrekte brug af tjenesterne; (c) din krænkelse af tredjeparts rettigheder, herunder uden begrænsning enhver ret til privatliv, reklamationsrettigheder eller intellektuelle ejendomsrettigheder; (d) din overtrædelse af gældende lov, regel eller regulering; og (e) enhver autoriseret bruger eller anden parts adgang til eller brug af tjenesterne gennem din SumUp-konto eller en hvilken som helst underkonto.

16. Revision og ændringer

Vi har ret til at ændre, slette eller tilføje disse generelle vilkår og eventuelle yderligere vilkår eller til at ændre tjenesterne til enhver tid. Hvis vi gør det, giver vi dig besked som beskrevet i afsnit 5 i de generelle vilkår i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser. Hvis du ikke accepterer de reviderede vilkår, skal du give os besked, inden de træder i kraft, i hvilket tilfælde du kan lukke din konto og opsige disse generelle vilkår og eventuelle yderligere vilkår gratis. Din fortsatte brug af tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen for de reviderede vilkår vil betyde din accept af disse vilkår. 

Enhver revideret version af disse generelle vilkår eller yderligere vilkår vil blive offentliggjort på vores websted og / eller meddelt dig via appen eller tjenesterne. Vi forbeholder os ret til at gennemføre ændringer med det samme uden forudgående varsel, hvis det er nødvendigt for at opretholde sikkerheden i vores systemer eller for at overholde gældende love, regler og forskrifter. 

17. Overdragelse

Disse generelle vilkår, eventuelle yderligere vilkår og / eller relaterede rettigheder og forpligtelser overføres eller overdrages ikke af dig uden vores forudgående skriftlige samtykke, men kan overføres og tildeles af os uden dit samtykke eller andre begrænsninger.

18. Hele aftalen; vilkårenes uafhængighed

Disse generelle vilkår og eventuelle gældende yderligere vilkår udgør hele aftalen mellem dig og os med hensyn til din adgang til og brug af tjenesterne, og de erstatter og ophæver alle tidligere aftaler mellem dig og os vedrørende din adgang til og brug af tjenesterne . I tilfælde af en konflikt mellem disse generelle vilkår, eventuelle yderligere vilkår og enhver anden aftale eller politik, vil disse generelle vilkår have forrang for genstanden for disse generelle vilkår, og eventuelle gældende yderligere vilkår vil have forrang for genstanden for sådanne gældende yderligere vilkår medmindre andet er angivet i disse generelle vilkår.

Hvis en del af disse generelle vilkår eller yderligere vilkår anses for ugyldige, ulovlige eller vilkår, der ikke kan håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, anses kun denne bestemmelse for at være inaktiv, og gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser vil på ingen måde blive påvirket eller forringet. Hvis en domstol bestemmer, at en bestemmelse i disse generelle vilkår eller eventuelle yderligere vilkår er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, er domstolen bemyndiget til at ændre bestemmelsen for at gennemføre den oprindelige hensigt i videst muligt omfang i henhold til gældende lov.

19. Overlevelse

Enhver bestemmelse, der med rimelighed er nødvendig for at gennemføre eller håndhæve formålet med disse generelle vilkår og eventuelle gældende yderligere vilkår, vil overleve og forblive i kraft i overensstemmelse med dets respektive vilkår ved ophør af disse generelle vilkår og eventuelle gældende yderligere vilkår.

20. Gældende lovgivning og jurisdiktion

Disse generelle vilkår og eventuelle yderligere vilkår er underlagt og fortolkes under og i overensstemmelse med lovgivningen i Irland. Du accepterer, at domstolene i Irland har enekompetence til at behandle enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse generelle vilkår, yderligere vilkår eller brug af tjenesterne, herunder misligholdelse, ophør eller ugyldighed deraf. Før en tvist henvises til en domstol accepterer du først at samarbejde med os for at løse sagen ved mindelige forhandlinger.

OM OS

SumUp Limited er et selskab med begrænset ansvar, der er registreret i Irland med registreringsnummer 505893, momsnummer IE9813461A, og med hjemsted på Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland D02 K580. Vi er en autoriseret institution for elektroniske penge (licensnr. C195030, udstedt den 27. oktober 2020) reguleret af Central Bank of Ireland.