SumUp bryr sig

Vi på SumUp vill alltid ge dig utomordentlig service, och vi värderar dina åsikter. Alla våra kunder har rätt till rättvis, effektiv och tillmötesgående service hela tiden.

Om du av någon anledning inte är nöjd med vår service eller om vi inte har uppfyllt dina förväntningar kan du alltid skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Om du vill göra ett formellt klagomål, förklara det i e-postmeddelandet. Vi ska försöka lösa ditt problem så snabbt vi kan. Om du fortfarande inte är nöjd kan du ta ditt klagomål vidare till ombudsmannen för finanstjänser och pension (FSPO).