SumUp Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

Spēkā 02.07.2022.

Piezīme: lūdzu, izdrukājiet šī dokumenta kopiju un saglabājiet to turpmākai atsaucei.

Ievads

Šie Vispārējie noteikumi un nosacījumi (“Vispārīgie noteikumi”) ir juridisks līgums starp jums un SumUp EU Payments UAB (“SumUp”, “mēs”), kas regulē mūsu produktu un pakalpojumu, tostarp mūsu programmatūras, aparatūras, mobilās lietojumprogrammas (“Lietotne”) un tīmekļa vietnes (“Vietne”) (kopā – “Pakalpojumi”) izmantošanu neatkarīgi no tā, vai šādus Pakalpojumus piedāvā SumUp vai SumUp filiāle (kopā “SumUp grupa”).

Lai izmantotu Pakalpojumus, jums ir pilnībā jāpiekrīt šiem Vispārīgajiem noteikumiem. Atzīmējot lodziņu, kas apliecina, ka saprotat un piekrītat šiem Vispārīgajiem noteikumiem, jūs apstiprināt un apņematies ievērot visus šo Vispārējo noteikumu punktus. Vienlaikus jūs piekrītat arī visiem papildu noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz jūsu izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem (“Papildu noteikumi”), kas kļūst par daļu no mūsu noslēgtā līguma. Izveidojot SumUp kontu (definēts tālāk) vai izmantojot kādu no Pakalpojumiem, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem Vispārīgajiem noteikumiem un jebkuriem piemērojamiem Papildu noteikumiem. 

Ja izveidojat SumUp kontu uzņēmuma vārdā, jūs apliecināt, ka jums ir tiesības to darīt, un piekrītat, ka akceptējat šos Vispārīgos noteikumus un jebkurus Papildu noteikumus šī uzņēmuma vārdā. 

Ja jūs nepiekrītat šiem Vispārīgajiem noteikumiem un jebkādiem saistītiem papildu noteikumiem, jums nav atļauts izmantot Pakalpojumus.

Papildu noteikumi ir norādīti tālāk, un tos var atrast Juridiskās informācijas lapā mūsu tīmekļa vietnē. 

Ir svarīgi, lai jūs saprastu savus pienākumus saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem un jebkuriem piemērojamiem Papildu noteikumiem. Lūdzu, rūpīgi izlasiet visus noteikumus un nosacījumus.

Vispārīgie noteikumi un visi piemērojamie Papildu noteikumi ir sagatavoti latviešu valodā, un, pieņemot tos, jūs apstiprināt, ka saprotat šo valodu, ka jums nav iebildumu, ka šī valoda tiek izmantota kā līgumattiecību valoda starp jums un mums, un piekrītat, ka šie Vispārīgie noteikumi un visi piemērojamie Papildu noteikumi jums ir saistoši valodā, kurā tie ir sastādīti.

Ja jums ir kādi jautājumi, bažas vai sūdzības par Vispārīgajiem noteikumiem, Papildu noteikumiem vai Pakalpojumiem vai ja vēlaties pieprasīt Vispārīgo noteikumu un jebkuru Papildu noteikumu kopiju, lūdzu, sazinieties ar SumUp klientu atbalsta dienestu pa e-pastu [email protected].

Paldies! Mēs ceram palīdzēt jums attīstīt jūsu uzņēmējdarbību! 

1. SumUp konta izveide

Lai izmantotu Pakalpojumus, jums ir jābūt vismaz 18 gadus vecam un jāreģistrē konts mūsu platformā (“SumUp konts”, “Profils” vai “Konts”). Piekrītot šiem Vispārīgajiem noteikumiem, jūs apstiprināt, ka esat uzņēmējs, ārštata darbinieks vai uzņēmuma īpašnieks un izmantojat Pakalpojumus tikai uzņēmējdarbības vajadzībām. Nepilngadīgajiem ir aizliegts reģistrēties.

Jūs varat reģistrēties tikai vienam SumUp kontam, ja vien mēs nepārprotami neatļaujam papildu kontu atvēršanu. Jūs varat izveidot vai ļaut izveidot apakškontus saviem pilnvarotajiem darbiniekiem vai citiem pārstāvjiem (“Pilnvarots lietotājs”). Izmantojot šādus apakškontus, jūsu Pilnvarotie lietotāji var piekļūt jūsu SumUp kontam un izmantot Pakalpojumus jūsu vārdā. Visiem Pilnvarotajiem lietotājiem ir jābūt atsevišķi reģistrētiem mūsu platformā, un jūs esat atbildīgs/-a par to, lai šie lietotāji ievērotu Vispārīgos noteikumus un visus piemērojamos Papildu noteikumus. Mēs paturam tiesības ierobežot jūsu apakškontu skaitu un atteikt jūsu Pilnvaroto lietotāju reģistrāciju. 

Saistībā ar reģistrēšanos un konta lietošanu jums var tikt prasīts norādīt savu vārdu, e-pasta adresi un citu informāciju. Mēs izmantosim šo informāciju vairākiem mērķiem, tostarp, lai pārbaudītu jūsu identitāti, veiktu kredīta pārbaudes un izpildītu mūsu juridiskās un regulējošās saistības. Vairāk par to, kā mēs izmantojam jūsu datus, varat lasīt mūsu Konfidencialitātes politikā. Jums ir jāsniedz SumUp pilnīga un precīza informācija un jāatjaunina informācija savā SumUp kontā. Jūs varat mūs informēt par jebkādām izmaiņām, sazinoties ar SumUp Klientu atbalsta centru. Mēs paturam tiesības apturēt vai pārtraukt jūsu Konta darbību un/vai ierobežot jūsu piekļuvi Pakalpojumiem, ja nesniedzat pilnīgu un precīzu informāciju vai neievērojat jebkuru Konta reģistrācijas vai verifikācijas prasību.

2. Datu privātums

Datu privātums mums ir svarīgs. Akceptējot šos Vispārīgos noteikumus un izveidojot SumUp kontu, jūs piekrītat SumUp Konfidencialitātes politikai, kurā ir paskaidrots, kā SumUp un tā saistītie uzņēmumi apstrādā un aizsargā jūsu personas datus, kad tie darbojas kā datu pārzinis. Visi jautājumi saistībā ar datu aizsardzību jāsūta uz [email protected].

3. Jūsu SumUp konta drošība

SumUp veic dažādus pasākumus, lai nodrošinātu jūsu informācijas drošību, taču jums arī ir būtiska loma nesankcionētas piekļuves novēršanai savam kontam. Jūs esat atbildīgs/-a par sava Konta paroles un pieteikšanās informācijas aizsardzību. Nepierakstiet savu paroli un neuzglabājiet to elektroniski nedrošā veidā. Neglabājiet savu paroli datorā vai mobilajā ierīcē. Nekādā gadījumā nevienam neizpaudiet savu paroli un, to ievadot, pārliecinieties, ka neviens cits to neredz. Jums ir jānomaina parole un nekavējoties jāpaziņo par to SumUp Klientu atbalsta centram, ja jūsu parole vai pieteikšanās informācija ir pazaudēta vai nozagta, ja jūsu kontam ir konstatēta nesankcionēta piekļuve vai, ja atklājat vai jums ir aizdomas par kādu citu iespējamu drošības pārkāpumu.

4. Produkti, pakalpojumi un maksas

SumUp un tā saistītie uzņēmumi var piedāvāt dažādus produktus vai pakalpojumus kā Pakalpojumu daļu, ko daļēji regulē Papildu noteikumi (“Papildu pakalpojumi”). Izmantojot šādus Papildu pakalpojumus, jūs piekrītat visiem attiecīgajiem Papildu noteikumiem, un šie Papildu noteikumi tiks piemēroti attiecībās starp mums (vai mūsu saistīto uzņēmumu) un jums saistībā ar Papildu pakalpojumiem. Šie Vispārīgie noteikumi attiecas arī uz Papildu pakalpojumiem, ja vien Papildu noteikumos nav paredzēts citādi. 

SumUp un tā saistītie uzņēmumi var piedāvāt noteiktus Pakalpojumus, par kuriem jāmaksā regulāri vai pēc lietošanas principa (“Maksas”). Izmantojot šādus Pakalpojumus, jūs piekrītat veikt Maksas un maksāt visus piemērojamos nodokļus saskaņā ar attiecīgo Papildu noteikumu nosacījumiem. Maksas var samaksāt, izmantojot dažādas SumUp piedāvātās maksājumu metodes. Jūs piekrītat un atļaujat, ka SumUp savā vārdā vai kā saistīto uzņēmumu aģents var iekasēt maksu par Pakalpojumiem, izmantojot jebkuru pieejamo metodi, tostarp iekasējot maksu no debetkartes vai kredītkartes, kas saistīta ar jūsu kontu, vai veikt atskaitījumu no jūsu darījuma ieņēmumiem. Pašreizējās Maksas var atrast mūsu tīmekļa vietnē.

Maksas, kas tiek iekasētas regulāri (“Abonēšanas maksas”), tiks iekasētas pirkuma brīdī, kā arī attiecīgajā atjaunošanas datumā līdz atcelšanai. Jūsu abonēšanas plānu, ja tāds ir, varat apskatīt mūsu tīmekļa vietnē. Tas tiks automātiski atjaunots, ja netiks atcelts. 

Jūs varat jebkurā laikā atcelt savu abonēšanas plānu, un jums joprojām būs piekļuve attiecīgajam produktam vai pakalpojumam līdz pašreizējā abonēšanas perioda beigām, kad būtu jāmaksā nākamā Abonēšanas maksa. Abonēšanas maksas nav atmaksājamas, un mēs nesniedzam atmaksu vai kredītus par daļēju abonēšanas periodu vai neizmantotiem pakalpojumiem.

Ja maksājums netiek sekmīgi veikts derīguma termiņa beigu, nepietiekamu līdzekļu vai citu iemeslu dēļ un jūs neatceļat savu abonēšanas plānu, mēs varam apturēt jūsu piekļuvi attiecīgajam produktam vai pakalpojumam, līdz būsim sekmīgi saņēmuši Abonēšanas maksas samaksu. SumUp patur tiesības iekasēt no jums maksu par jebkādām saistītām papildu izmaksām (piemēram, bankas pakalpojumiem), kas SumUp radušās saistībā ar neveiktu Abonēšanas maksas gadījumu izmeklēšanu vai starpniecību.

SumUp patur tiesības iekasēt maksu no jebkuras SumUp grupas personas un mainīt norēķinu struktūrvienības, kā tas uzskata par vajadzīgu.

5. Paziņojumi un saziņa

Mums var būt nepieciešams laiku pa laikam ar jums sazināties par jūsu Kontu vai Pakalpojumu izmantošanu. Jūs piekrītat, ka mēs varam sniegt jums rakstiskus paziņojumus un citu informāciju, nosūtot to pa e-pastu uz primāro e-pasta adresi, kas saistīta ar jūsu kontu, vai kā īsziņu uz primāro mobilā tālruņa numuru, kas saistīts ar jūsu kontu, izmantojot Pakalpojumus, un/vai publicējot to mūsu lietotnē vai tīmekļa vietnē. Jebkāda šāda elektroniska saziņa tiks uzskatīta par saņemtu 24 stundu laikā pēc nosūtīšanas, tāpēc, lūdzu, regulāri pārbaudiet savu kontu un e-pastu. Lūdzu, pārliecinieties arī, ka jūsu kontā norādītā e-pasta adrese un cita kontaktinformācija ir precīza un atjaunināta, jo mēs neesam atbildīgi, ja pretējā gadījumā mūsu paziņojumi jūs nesasniegs. Mēs arī paturam tiesības pēc vajadzības sazināties ar jums pa pastu vai pa tālruni. Jebkura informācija vai paziņojums, kas nosūtīts pa pastu, tiks uzskatīts par saņemtu pēc 7 dienām kopš nosūtīšanas datuma.

Pēc iespējas mēs sazināsimies ar jums tās valsts valodā, kuru izvēlējāties reģistrācijas laikā; tomēr mēs paturam tiesības vajadzības gadījumā sazināties ar jums angļu valodā, un jūs piekrītat, ka saziņa angļu valodā ir piemērota visiem nolūkiem saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem un jebkuriem Papildu noteikumiem. 

6. Saderība un trešo pušu pakalpojumi

Pakalpojumu izmantošanai var būt nepieciešama saderīga mobilā ierīce un piekļuve internetam. Visas maksas, ko iekasē trešās puses par mobilajām ierīcēm, piekļuvi tīklam vai internetam vai saistītiem pakalpojumiem attiecībā ar jūsu piekļuvi pakalpojumiem vai to izmantošanu, ir jāmaksā tikai un vienīgi jums. Lai gan mēs darām visu iespējamo, lai uzturētu atjauninātu sarakstu ar saderīgām mobilajām ierīcēm mūsu tīmekļa vietnē, mēs negarantējam, ka Lietotne vai Pakalpojumi būs saderīgi ar jūsu mobilo ierīci, mobilo sakaru operatoru vai interneta pakalpojumu sniedzēju. Jūs nevarat izmantot Pakalpojumus ar mobilo ierīci, kas ir pārveidota pretēji ražotāja programmatūras vai aparatūras vadlīnijām.

7. Lietotne

Lai izmantotu noteiktus Pakalpojumus jums, iespējams, būs lejupjāielādē un jāinstalē mūsu lietotne. Jums ir lejupjāielādē un jāizmanto jaunākā lietotnes versija, kas ir pieejama jūsu mobilajai ierīcei, tostarp lejupjāielādē un jāinstalē visi atjauninājumi, kas laiku pa laikam kļūst pieejami. 

8. Jūsu saturs

Izmantojot savu SumUp kontu un Pakalpojumus, jūs, iespējams, varēsiet augšupielādēt vai iesniegt tekstus, fotoattēlus, logotipus, produktus un citus materiālus vai informāciju (“Saturs”). Jūs piekrītat, ka augšupielādēsiet vai iesniegsiet tikai Saturu, ko esat radījis jūs, ja vien nebūsiet saņēmis cita Satura īpašnieka atļauju to darīt. Jūs piešķirat mums, mūsu saistītajiem uzņēmumiem un mūsu saistību pārņēmējiem globālas, neekskluzīvas, bez autoratlīdzības, pilnībā apmaksātas, nododamas un apakšlicencējamas tiesības izmantot, reproducēt, modificēt, pielāgot, publicēt, sagatavot atvasinātus darbus, izplatīt, publiski izpildīt un publiski parādīt jūsu Saturu jebkuros plašsaziņas līdzekļos, lai nodrošinātu un reklamētu Pakalpojumus. Jūs paturat visas tiesības uz savu Saturu, ievērojot tiesības, kas mums ir piešķirtas šajos Vispārīgajos noteikumos. Jūs varat modificēt vai noņemt Saturu, izmantojot savu Kontu vai slēdzot savu Kontu, taču jūsu Saturs var saglabāties vēsturiskajās, arhivētajās vai kešatmiņā saglabātajās kopijās un versijās, kas ir pieejamas Pakalpojumos vai ar to starpniecību.

Jūs piekrītat neielādēt un nesniegt tādu Saturu, kā arī citādi neizlikt, nepārsūtīt, neizplatīt un nepārraidīt tādus materiālus, kas: (i) ir nepatiesi, maldinoši, nelikumīgi, neķītri, nepiedienīgi, netikli, pornogrāfiski, apmelojoši, draudoši, aizskaroši, naidīgi vai nepieklājīgi; ii) mudina uz rīcību, kas būtu uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu vai izraisa civiltiesisko atbildību; (iii) pārkāpj jebkādus pienākumus vai tiesības pret jebkuru cilvēku vai juridisku personu, tostarp tiesības uz publicitāti, privātumu vai intelektuālo īpašumu; (iv) satur bojātus datus, datorvīrusus, ļaunprātīgu programmatūru vai citus kaitīgus, traucējošus vai destruktīvus failus; vai (v) pēc mūsu uzskata ir pretrunīgi vai var pakļaut mūs, mūsu saistītos uzņēmumus vai klientus jebkāda veida kaitējumam, neslavai vai atbildībai.

Lai gan SumUp nav pienākuma pārraudzīt Saturu, mēs paturam tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ bez brīdinājuma izņemt Saturu. Jūs saprotat, ka, izmantojot Pakalpojumus, jūs varat tikt pakļauts/-a Saturam, kas ir aizskarošs, nepiedienīgs vai nevēlams. Ne SumUp, ne tā saistītie uzņēmumi neuzņemas nekādu atbildību un neuzņemas nekādas saistības par jebkādu Saturu, tostarp par jebkādiem jūsu Satura zaudējumiem vai bojājumiem.

9. Mūsu intelektuālais īpašums

SumUp intelektuālā īpašuma tiesības ("IĪ tiesības") ietver visas tiesības, kas ir tieši vai netieši saistītas ar Pakalpojumiem, Lietotni, Tīmekļa vietni, Interneta domēnu nosaukumiem, saturu, tehnoloģijām, kas saistītas ar Pakalpojumiem, un logotipiem, tostarp, bet ne tikai ar autortiesībām, personiskajām tiesībām, datubāžu tiesībām, preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm, tiesībām uz nosaukumu, lietderības modeļiem un dizainparauga tiesībām, patentiem un visām citām ekskluzīvajām un neekskluzīvajām tiesībām visā pasaulē, kas šobrīd var pastāvēt.

Mēs (vai mūsu licences devēji) esam ekskluzīvi visu intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieki, un nekas šajos Vispārīgajos noteikumos vai Papildu noteikumos nav interpretējams kā IĪ tiesību nodošana jums vai koncesija. Jums ir tiesības izmantot Pakalpojumus saskaņā ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem un jebkuriem Papildu noteikumiem. Licence ir personiska, ierobežota, atsaucama, neekskluzīva, nenododama un nav apakšlicencējama. Citā veidā jums netiek piešķirtas nekādas IĪ tiesības.

Jūs piekrītat, ka nepiekļūsiet un nepārraudzīsiet nekādus materiālus vai informāciju mūsu tīmekļa vietnē vai sistēmās, izmantojot jebkādu manuālu vai automatizētu datu izvilkšanas, rasmošanas vai līdzīgu procesu. Jūs arī piekrītat, ka nekopēsiet, nereproducēsiet, nepārveidosiet, nemainīsiet, neradīsiet atvasinātus darbus, publiski nerādīsiet, nepārpublicēsiet, neveiksiet augšupielādes, neizliksiet, nepārsūtīsiet, nepārdosiet vai neizplatīsiet Pakalpojumus vai jebkādus materiālus vai informāciju, ko mēs jums darījām pieejamu.

10. Nodokļi

Jūs esat pilnībā atbildīgs/-a par to, lai tiktu noteikti, iekasēti, ieturēti, paziņoti un pārskaitīti attiecīgajām nodokļu iestādēm visi nodokļi, kas aprēķināti, radušies vai jāiekasē, jāsamaksā vai jāietur jebkāda iemesla dēļ saistībā ar mūsu Pakalpojumu izmantošanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību saistībā ar nodokļiem, kas jums varētu būt jāmaksā saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu.

11. Nav garantiju

Pakalpojumi jums tiek piedāvāti “tādi, kādi tie ir” un “tādi, kādi tie ir pieejami” bez jebkādas garantijas vai nosacījumiem, tiešiem vai netiešiem, izņemot gadījumus, kas īpaši norādīti šajos Vispārējos noteikumos. Mēs negarantējam neierobežotu, nepārtrauktu vai drošu piekļuvi nevienai Pakalpojumu daļai, un mēs neesam atbildīgi par jebkādiem Pakalpojumu darbības pārtraukumiem vai traucējumiem. Lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai informētu jūs par jebkuru plānoto apkopi vai citu darbību, kas varētu pārtraukt vai pasliktināt jūsu piekļuvi Pakalpojumiem vai to izmantošanu, mēs paturam tiesības veikt šādas darbības bez brīdinājuma, ja tas ir nepieciešams.

12. Ierobežojumi

Papildu visiem citiem noteikumiem, kas definēti šajos Vispārīgajos noteikumos un jebkuros Papildu noteikumos, jūs piekrītat, ka neizmantosiet Pakalpojumus un neļausiet nevienai citai personai izmantot Pakalpojumus (a) saistībā ar mūsu tīmekļa vietnes sadaļā Aizliegtie uzņēmējdarbības veidi noteiktajiem uzņēmējdarbības vai nodarbošanās veidiem; (b) lai pārkāptu jebkādus jūsu uzņēmumam piemērojamos likumus, noteikumus vai nosacījumus; (c) jebkādā krāpnieciskā veidā vai jebkādā krāpnieciskā nolūkā; vai (d) jebkādā veidā, kas kavē vai pārtrauc Pakalpojumu darbību. Saskaņā ar mūsu saistībām mēs ziņojam par aizdomīgām darbībām un sadarbojamies ar attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm un regulatoriem attiecībā uz mūsu Pakalpojumu sniegšanu. Dažās valstīs Pakalpojumi var nebūt pieejami vai var būt pieejami tikai daļēji, un mēs paturam tiesības mainīt Pakalpojumu pieejamību bez iepriekšēja brīdinājuma.

13. Izbeigšana

Jūs varat izbeigt šos Vispārīgos noteikumus un jebkurus Papildu noteikumus un slēgt savu SumUp kontu jebkurā laikā un bez maksas, un jums tas ir jādara, ja vairs nepiekrītat šiem Vispārīgajiem noteikumiem un piemērojamajiem Papildu noteikumiem. Lai to izdarītu, lūdzu, sazinieties ar SumUp klientu atbalsta dienestu pa e-pastu [email protected].

Mēs varam izbeigt šo Vispārīgo noteikumu un jebkuru Papildu noteikumu darbību un slēgt jūsu SumUp kontu pēc mūsu iniciatīvas, sniedzot jums attiecīgu paziņojumu saskaņā ar šo Vispārējo noteikumu 5. pantu. Mēs varam arī pārtraukt šo Vispārējo noteikumu un jebkuru Papildu noteikumu darbību, kā arī apturēt vai slēgt jūsu SumUp kontu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja (a) jūs pārkāpjat kādu no šiem Vispārējiem noteikumiem vai attiecīgajiem papildu noteikumiem; (b) mums ir pamats uzskatīt, ka jūs pārkāpjat jebkuru likumu vai noteikumu, kas ir saistīts ar mūsu Pakalpojumu lietošanu; (c) mums ir iemesls uzskatīt, ka jūs jebkādā veidā esat iesaistīts/-a krāpnieciskās darbībās, naudas atmazgāšanā, terorisma finansēšanā vai citās noziedzīgās darbībās; (d) jūs radāt mums nepieņemamu kredītrisku vai krāpšanas risku; (e) to pieprasa regulatīvā vai tiesībaizsardzības iestāde; vai (f) mums ir iemesls uzskatīt, ka jūsu SumUp konts ir apdraudēts vai rada citādu drošības risku.

Ja jūsu SumUp konts tiek apturēts vai slēgts, jūs piekrītat, ka (a) jums joprojām ir saistoši visi attiecīgie šo Vispārīgo noteikumu un jebkuru Papildu noteikumu nosacījumi, līdz tiks nokārtoti visi mūsu neizpildītie pienākumi un saistības; (b) jūs nekavējoties pārtraucat izmantot Pakalpojumus; (c) jūsu Pakalpojumu piekļuves un izmantošanas licence beidzas; (d) mēs varam dzēst visu informāciju un datus, kas attiecas uz jūsu kontu un kas tiek glabāti mūsu serveros, ja vien mums šī informācija nav jāglabā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; un (e) mēs neesam atbildīgi pret jums vai jebkuru trešo pusi saistībā ar Pakalpojumu piekļuves pārtraukšanu vai jūsu Konta informācijas un datu dzēšanu.

Ja jūsu Kontā netiks veiktas nekādas darbības divus gadus pēc kārtas, mēs būsim tiesīgi nosūtīt paziņojumu uz jūsu reģistrēto e-pasta adresi, un, gadījumā, ja trīsdesmit dienu laikā nesniegsiet mums atbildi, ka vēlaties paturēt savu Kontu, mēs jūsu Kontu automātiski slēgsim. Jūs joprojām varēsiet izmantot visus savā Kontā esošos līdzekļus, sazinoties ar Klientu atbalsta dienestu pa e-pastu [email protected].

14. Atbildības ierobežojumi

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, ne SumUp, ne tā saistītie uzņēmumi nav atbildīgi par tālāk minētajiem zaudējumiem vai bojājumiem, ievērojot šos Vispārīgos noteikumus, jebkurus Papildu noteikumus vai jūsu Pakalpojumu izmantošanu: (a) netieši vai rezultatīvi zaudējumi vai bojājumi (tostarp peļņas, nemateriālās vērtības, uzņēmējdarbības, līgumu, ieņēmumu vai paredzamo ietaupījumu zaudējumi pat tad, ja mēs esam informēti par šādu zaudējumu iespējamību); b) datu zudums vai sabojāšana; (c) zaudējumi vai bojājumi, kas nav tiešs šo Vispārīgo noteikumu vai Papildu noteikumu pārkāpuma rezultāts; (d) zaudējumi vai bojājumi, kas radušies jūsu vai trešo pušu darbību vai bezdarbību dēļ; (e) zaudējumi vai bojājumi, kas saistīti ar mūsu pakļaušanos prasībām, kuras mums uzliek piemērojamie likumi, noteikumi vai nosacījumi; (f) zaudējumi vai bojājumi, kas radušies dēļ jebkura notikuma, kuru mēs nevaram saprātīgi kontrolēt, piemēram, ugunsgrēki, telekomunikāciju vai interneta atteices, komunālo pakalpojumu atteices, strāvas padeves traucējumi, aprīkojuma atteices, darbinieku streiki, nemieri, kari, teroristu uzbrukumi, epidēmijas, pandēmijas, kā arī pārdevēju vai piegādātāju saistību nepildīšana.

Nekas šajos Vispārīgajos noteikumos vai Papildu noteikumos nav paredzēts, lai ierobežotu un neierobežo mūsu atbildību, kas būtu saistīta ar krāpšanu, rupju nolaidību vai tīšiem SumUp pārkāpumiem, kā arī nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies SumUp nolaidības dēļ.

Ciktāl to pieļauj tiesību akti un ievērojot iepriekš definētās saistības, jūs piekrītat, ka SumUp un tā saistīto uzņēmumu kopējā atbildība pret jums attiecībā uz jebkuru prasību vai prasībām, kas izriet no šiem Vispārīgajiem noteikumiem, jebkuriem Papildu noteikumiem vai ir saistīta ar Pakalpojumu izmantošanu, nepārsniegs lielāko no (a) jūsu samaksas mums par Pakalpojumu izmantošanu trīs mēnešu laikā tieši pirms notikuma, kas radīja prasību par atbildību, vai (b) 250 € (EUR). ) vai līdzvērtīgu summu vietējā valūtā.

15. Atlīdzināšana

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, jūs piekrītat mūs un mūsu attiecīgos direktorus, aģentus, saistītos uzņēmumus, darbiniekus un pārstāvjus aizsargāt no jebkādām prasībām (tostarp pret visām trešo pušu prasībām) un nepieļaut nekādas izmaksas, prāvas, prasības, zaudējumus, atbildību, kaitējumu, pasākumus, tiesvedību, spriedumus, sodus, procentu maksājumus un izdevumus (tostarp, bez ierobežojuma, saprātīgus advokātu honorārus), kas izriet no vai ir saistīti ar (a) jebkuriem faktiskiem vai iespējamiem jūsu šo Vispārīgo noteikumu vai jebkuru Papildu noteikumu pārkāpumiem; (b) jūsu nepareizu vai nepienācīgu Pakalpojumu izmantošanu; (c) jebkādiem maksājumu darījumiem, kas veikti, izmantojot mūsu Pakalpojumus; (d) jūsu pārkāptām jebkādām trešo pušu tiesībām, tostarp bez ierobežojuma jebkādām tiesībām uz privātumu, publicitātes tiesībām vai intelektuālā īpašuma tiesībām; (e) jūsu pārkāptiem jebkuriem piemērojamiem likumiem, noteikumiem vai nosacījumiem; un (f) jebkura pilnvarota lietotāja vai citas puses piekļuvi Pakalpojumiem vai to lietošanu, izmantojot jūsu SumUp kontu vai jebkuru apakškontu.

16. Pārskatīšana un izmaiņas

Mums ir tiesības jebkurā laikā mainīt, dzēst vai papildināt šos Vispārīgos noteikumus un jebkurus Papildu noteikumus, vai mainīt Pakalpojumus. Ja mēs to darīsim, mēs jūs informēsim saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 5. punktu, ievērojot mūsu juridiskās saistības. Ja jūs nepiekrītat pārskatītajiem noteikumiem, jums par to jāinformē mūs, pirms tie stājas spēkā. Šādā gadījumā varat bez maksas slēgt savu kontu un pārtraukt šo Vispārīgo noteikumu un jebkuru Papildu noteikumu darbību. Ja turpināsiet izmantot Pakalpojumus pēc pārskatīto noteikumu spēkā stāšanās datuma, tas nozīmēs, ka jūs piekrītat šiem noteikumiem.

Jebkura šo Vispārīgo noteikumu vai Papildu noteikumu pārskatītā versija tiks publicēta mūsu vietnē un/vai paziņota jums, izmantojot Lietotni vai Pakalpojumus. Mēs paturam tiesības ieviest izmaiņas nekavējoties bez iepriekšēja paziņojuma, ja tas nepieciešams, lai uzturētu mūsu sistēmu drošību vai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem, noteikumiem un regulām, vai ja izmaiņas attiecas uz esošo Pakalpojumu papildu funkcionalitāti, Pakalpojumu izmaksu samazinājumu vai jebkādām citām izmaiņām, kas nesamazina jūsu tiesības un nepalielina jūsu pienākumus. 

17. Piešķiršana

Šos Vispārīgos noteikumus, jebkādus Papildu noteikumus un/vai jebkādas saistītās tiesības un pienākumus jūs nedrīkstat nodot vai piešķirt bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, taču mēs varam tos nodot un piešķirt bez jūsu piekrišanas vai citiem ierobežojumiem.

18. Viss līgums; atdalāmība

Šie Vispārīgie noteikumi un visi piemērojamie Papildu noteikumi veido pilnīgu vienošanos starp jums un mums attiecībā uz jūsu piekļuvi Pakalpojumiem un to lietošanu, un tie aizstāj un dzēš visus un jebkādus iepriekšējus līgumus starp jums un mums par jūsu piekļuvi Pakalpojumiem un to lietošanu. Pretrunu gadījumā starp šiem Vispārīgajiem noteikumiem, jebkādiem Papildu noteikumiem un jebkuru citu līgumu vai politiku, šie Vispārīgie noteikumi ir noteicošie attiecībā uz šo Vispārīgo noteikumu priekšmetu, un visi piemērojamie Papildu noteikumi ir noteicošie attiecībā uz šādu piemērojamo Papildu noteikumu priekšmetu, ja vien šajos Vispārīgajos noteikumos nav paredzēts citādi.

Gadījumā, ja kompetentās jurisdikcijas tiesa kādu daļu no šiem Vispārīgajiem noteikumiem vai Papildu noteikumiem atzīs par nederīgu, nelikumīgu vai neizpildāmu, tikai šis noteikums tiks uzskatīts par nederīgu un pārējo noteikumu spēkā esamība, likumība un izpildāmība nekādā veidā netiks ietekmēta vai traucēta. Gadījumā, ja tiesa konstatēs, ka kāds no šiem Vispārīgo noteikumu punktiem vai jebkādiem Papildu noteikumiem ir nederīgs, nelikumīgs vai neizpildāms, tiesa ir pilnvarota labot šo attiecīgo punktu tā, lai, cik vien iespējams, īstenotu līguma sākotnējo nolūku, saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

19. Saglabāšana

Visi noteikumi, kas ir pamatoti nepieciešami, lai sasniegtu vai īstenotu šo Vispārīgo noteikumu un jebkuru piemērojamo Papildu noteikumu mērķi, tiks saglabāti un paliks spēkā saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem pēc šo Vispārīgo noteikumu un visu piemērojamo Papildu noteikumu izbeigšanas.

20. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šos Vispārīgos noteikumus un visus Papildu noteikumus regulē un interpretē saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem. Jūs piekrītat, ka Lietuvas tiesām būs ekskluzīva jurisdikcija izskatīt visus strīdus, kas izriet no šiem Vispārīgajiem noteikumiem vai rodas saistībā ar tiem un jebkuriem Papildu noteikumiem vai Pakalpojumu izmantošanu, tostarp to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību. Pirms strīda nodošanas tiesā, jūs piekrītat sadarboties ar mums, lai atrisinātu strīdīgos jautājumus draudzīgu sarunu ceļā.

PAR MUMS

Lietuvas Banka ir pilnvarojusi uzņēmumu SumUp EU Payments UAB kā elektroniskās naudas iestādi (licence Nr. 56, izsniegta 2019. gada 27. augustā). Elektroniskās naudas iestādes licence, kas izsniegta uzņēmumam SumUP, ir publicēta Lietuvas Bankas oficiālajā tīmekļa vietnē un ir pieejama tālāk redzamajās saitēs:

angļu valodā: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

lietuviešu valodā: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

Uzņēmums SumUp ir iekļauts publiskajā sarakstā “Elektroniskās naudas iestādes, kurām ir izsniegta elektroniskās naudas iestādes licence”, ko uztur Lietuvas Banka un kas ir publicēts Lietuvas Bankas oficiālajā tīmekļa vietnē. Sarakstu var atrast, izmantojot šo saiti: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32.

Uzņēmuma SumUp darbību uzrauga Lietuvas Banka, kuras adrese ir Gedimino avenue 6, LT-01103, Viļņa, Lietuvas Republika, tālruņa Nr.: +370 800 50 500. Plašāka informācija par Lietuvas Banku ir pieejama tās oficiālajā tīmekļa vietnē: https://www.lb.lt/en/.

Ar SumUp var sazināties pa e-pastu: [email protected].