SumUpi kasutustingimused

Kehtivad 07.02.2022

Märkus. Printige see dokument välja ning hoidke seda tuleviku tarbeks alles.

Sissejuhatus

Need üldised tingimused („üldised tingimused“) on teie ja ettevõtte SumUp EU Payments UAB („SumUp“, „meie“) vaheline juriidiline leping, mis reguleerivad meie toodete ja teenuste, sealhulgas meie tarkvara, riistvara, mobiilirakendused („rakendus“) ja veebisaidid („veebisait“) (ühiselt „teenused“) kasutamist teie poolt, olenemata sellest, kas selliseid teenuseid pakub SumUp või SumUpi sidusettevõte (ühiselt „SumUp Group“). 

Teenuste kasutamiseks peate täielikult nõustuma käesolevate üldiste tingimustega. Üldistest tingimustest arusaamist ja nende aktsepteerimist kinnitab märkeruudu tähistamine, mis on tõendiks, et te kinnitate oma kohustust järgida kõiki käesolevate üldiste tingimuste sätteid. Samal ajal nõustute ka kõigi täiendavate tingimustega, mis on seotud teie poolt kasutatavate toodete ja teenustega („lisatingimused“) ning mis muutuvad teie ja meie vahelise lepingu osaks. SumUpi kasutajakonto (määratletud allpool) loomisega või mis tahes teenuste kasutamisega kinnitate, et nõustute jätkuvalt käesolevate üldiste tingimustega ja kõigi kohaldatavate lisatingimustega. 

Kui loote SumUpi kasutajakonto ettevõtte nimel, kinnitate, et teil on selleks volitused, ja te kinnitate, et nõustute käesolevate üldiste tingimuste ja kõigi lisatingimustega selle ettevõtte nimel. 

Kui te ei nõustu nende üldiste tingimuste ja kõigi teie suhtes kehtivate lisatingimustega, ei ole teil lubatud teenuseid kasutada.

Allpool on toodud lingid lisatingimustele, mille leiate ka õigusalase teabe lehelt meie veebisaidil. 

On oluline, et mõistaksite oma kohustusi, mis tulenevad nendest üldistest tingimustest ja kõigist kohaldatavatest lisatingimustest. Lugege kõik tingimused hoolikalt läbi.

Üldised tingimused ja kõik kohaldatavad lisatingimused on koostatud eesti keeles ning nendega nõustudes kinnitate, et mõistate seda keelt, teil ei ole vastuväiteid selle keele kasutamise suhtes teie ja meie vaheliste lepinguliste suhete keelena ning nõustute olema seotud üldiste tingimuste ja kõigi kohaldatavate lisatingimustega keeles, milles need on koostatud.

Küsimuste, probleemide või kaebuste korral seoses üldiste tingimuste, lisatingimuste või teenustega, või kui soovite saada käeolevate üldiste tingimuste ja võimalike lisatingimuste koopiat, võtke ühendust SumUpi klienditoega [email protected].

Täname teid ja loodame, et saame teid aidata teie ettevõtet üles ehitada! 

1. SumUpi kasutajakonto loomine

Teenuste kasutamiseks peate olema vähemalt 18-aastane ja registreerima meie juures kasutajakonto („SumUpi kasutajakonto”, „profiil” või „konto”). Nende üldiste tingimustega nõustudes kinnitate, et olete ettevõtja, vabakutseline või ettevõtte omanik ja kasutate teenuseid eranditult ärilistel eesmärkidel. Alaealistel on registreerimine keelatud.

Te võite registreerida ainult ühe SumUpi kasutajakonto, välja arvatud juhul, kui me täiendavate kontode avamise selgesõnaliselt heaks kiidame. Te võite luua või lasta luua alamkontosid oma volitatud töötajatele või muudele esindajatele („volitatud kasutaja“). Selliste alamkontode kaudu pääsevad teie volitatud kasutajad teie SumUpi kasutajakontole ja kasutavad teie nimel teenuseid. Kõik volitatud kasutajad peavad olema meie juures eraldi registreeritud ja teie vastutate nende üldiste tingimuste ja kõigi kohaldatavate lisatingimuste järgimise eest. Jätame endale õiguse piirata teie alamkontode arvu ja keelduda teie volitatud kasutajate registreerimisest. 

Seoses kasutajakonto registreerimise ja kasutamisega võidakse teil paluda sisestada oma nimi, e-posti aadress ja muu teave. Me kasutame seda teavet mitmel eesmärgil, sealhulgas teie identiteedi kontrollimiseks, krediidikontrolli tegemiseks ning oma juriidiliste ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks. Lisateavet selle kohta, kuidas me teie andmeid kasutame, saate lugeda meie dokumendist Privaatsusreeglid. Te peate esitama SumUpile täieliku ja täpse teabe ning hoidma oma SumUpi kasutajakontol oleva teabe ajakohase. Muudatustest teavitamiseks võtke ühendust SumUpi klienditoega. Jätame endale õiguse peatada või lõpetada teie konto ja/või piirata juurdepääsu makseteenustele, kui te ei esita täielikku ja täpset teavet või kui te ei täida konto registreerimis- või kinnitamisnõudeid.

2. Andmekaitse

Andmekaitse on meie jaoks oluline. Nende üldiste tingimustega nõustudes ja SumUpi kasutajakonto loomisega nõustute SumUpi privaatsusreeglitega, mis selgitavad, kuidas SumUp ja tema sidusettevõtted töötlevad ja kaitsevad teie isikuandmeid, kui nad tegutsevad vastutava töötlejana. Kõik andmekaitsega seotud küsimused tuleb saata aadressile [email protected].

3.SumUpi kasutajakonto kaitsmine

SumUp on võtnud mitmesuguseid meetmeid teie andmete turvalisuse tagamiseks, kuid ka teil on oluline roll teie kontole volitamata juurdepääsu vältimisel. Te vastutate oma konto parooli ja sisselogimisandmete kaitsmise eest. Ärge kirjutage oma parooli üles ega hoidke seda elektrooniliselt ebaturvalisel viisil. Ärge hoidke oma parooli oma arvutis või koos arvuti või mobiilseadmega. Ärge jagage oma parooli kellegagi ja veenduge selle sisestamisel, et keegi teine seda ei näeks. Te peate oma parooli muutma ja sellest viivitamatult teavitama SumUpi kliendituge, kui teie parool või sisselogimisandmed on kadunud või varastatud, kui teie kasutajakontole on omavoliliselt ligi pääsetud või kui te avastate või kahtlustate muud võimalikku turvarikkumist.

4.Tooted, teenused ja tasud

SumUp ja selle sidusettevõtted võivad teenuste osana pakkuda erinevaid tooteid või teenuseid, mida reguleerivad osaliselt lisatingimused („lisateenused“). Selliste lisateenuste kasutamisega nõustute kõigi asjakohaste lisatingimustega ning need lisatingimused kehtivad meie (või meie sidusettevõtte) ja teie vahel seoses lisateenustega. Need üldised tingimused kehtivad ka lisateenustele, kui lisatingimustes ei ole sätestatud teisiti. 

SumUp ja selle sidusettevõtted võivad pakkuda teatud teenuseid, mille eest teil tuleb maksta regulaarselt või kasutuskorra alusel („tasud“). Selliseid teenuseid kasutades nõustute maksma tasud ja kõik kohaldatavad maksud vastavalt asjakohaste lisatingimuste tingimustele. Tasusid saab maksta erinevate SumUpi pakutavate makseviisidega. Nõustute ja lubate, et SumUp võib enda nimel või oma sidusettevõtete agendina koguda teenuste eest tasu mis tahes saadaoleva makseviisi abil, sealhulgas teie kontoga seotud deebet- või krediitkaardilt tasu võtmine või tehingutulu mahaarvamine. Praegu kehtivad tasud, mille leiate meie veebisaidilt.

Korduvalt võetavad tasud („tellimistasud”) võetakse nii ostmisel kui ka vastaval pikendamiskuupäeval kuni tühistamiseni. Oma tellimisplaani, kui see on olemas, saate vaadata meie veebisaidil. Seda uuendatakse automaatselt, kui seda ei tühistata. 

Te saatee oma tellimisplaani igal ajal tühistada ja teil on jätkuvalt juurdepääs vastavale tootele või teenusele kuni praeguse tellimisperioodi lõpuni, mil tuleb tasuda järgmine tellimistasu. Tellimistasud ei ole tagastatavad ning me ei tee tagasimakseid ega anna krediite ühegi osalise tellimisperioodi või kasutamata teenuse eest.

Kui makset ei tasutud aegumise, ebapiisavate rahaliste vahendite või muu tõttu ja te oma tellimisplaani ei tühista, võime teie juurdepääsu vastavale tootele või teenusele peatada seni, kuni olete liitumistasu tasunud. SumUp jätab endale õiguse nõuda teilt tasu mis tahes seotud lisakulude (nt pangatasud) eest, mida SumUp kannab seoses mis tahes ebaõnnestunud liitumistasu maksete uurimise või vahendamisega. 

SumUp jätab endale õiguse esitada tasusid mis tahes ettevõttelt SumUpi grupis ja muuta arveldusettevõtteid, kui ta seda vajalikuks peab.

5. Teatised ja suhtlus

Meil võib olla vaja aeg-ajalt teiega ühendust võtta seoses teie kasutajakonto või teenuste kasutamisega teie poolt. Te nõustute, et võime teile edastada kirjalikke teavitusi ja muud teavet, saates need e-posti teel teie kasutajakontoga seotud peamisele e-posti aadressile või tekstisõnumiga teie kasutajakontoga seotud peamisele mobiiltelefoninumbrile, edastades need teenuste kaudu ja/ või avaldades need meie rakenduses või veebisaidil. Kõik sellised elektroonilised teavitused loetakse teie poolt kättesaaduks 24 tunni jooksul pärast edastamist, seega võtke harjumuseks oma kasutajakontot ja e-posti regulaarselt kontrollida. Samuti hoidke kindlasti oma kasutajakonto e-posti aadress ja muud kontaktandmed täpsed ja ajakohased, sest me ei vastuta, kui teatis ei jõua teieni, kuna te ei ole seda teinud. Samuti jätame endale õiguse võtta teiega vajadusel ühendust posti või telefoni teel. Kõik posti teel saadetud teated või teatised loetakse teie poolt kättesaaduks 7 päeva möödumisel saatmise kuupäevast.

Võimaluste piires suhtleme teiega selle riigi keeles, mille te registreerimisel valisite; siiski jätame endale õiguse suhelda teiega vajaduse korral inglise keeles ja te nõustute, et inglise keeles suhtlemine on piisav kõikidel käesolevate üldiste tingimuste ja mis tahes lisatingimuste kohastel eesmärkidel. 

6. Ühilduvus ja kolmanda poole teenused

Teenuste kasutamiseks võib olla vajalik ühilduv mobiilseade ja juurdepääs internetile. Kõik tasud, mida kolmandad osapooled võtavad mobiilseadmete, võrgu- või internetiühenduse või seotud teenuste eest seoses teie juurdepääsuga teenustele või nende kasutamisega, peate tasuma teie. Anname endast parima, et hoida ühilduvate mobiilseadmete nimekirja meie veebisaidil ajakohasena. Me ei garanteeri, et rakendus või teenused ühilduvad teie mobiilseadme, mobiilioperaatori või internetiteenuse pakkujaga. Te ei tohi teenuseid kasutada mobiilseadmega, mida on muudetud vastuolus tootja tarkvara- või riistvarajuhistega.

7.Rakendus

Teatud teenuste kasutamiseks võib osutuda vajalikuks meie rakenduse allalaadimine ja installimine. Te peate kasutamiseks alla laadima rakenduse kõige uuema versiooni, mis on teie mobiilseadme jaoks saadaval, sealhulgas laadima alla ja installima kõik aeg-ajalt kättesaadavaks muutuvad värskendused. 

8. Teie sisu

Seoses oma SumUpi kasutajakonto ja teenuste kasutamisega on teil võimalik üles laadida või esitada teksti, fotosid, logosid, tooteid ja muid materjale või teavet („Sisu“). Te nõustute, et te ei laadi üles ega paku mingit sisu, kui te ei ole seda sisu ise loonud või kui teil ei ole selleks sisu omaniku luba. Te annate meile, meie sidusettevõtetele ja meie õigusjärglastele ülemaailmse, mitteeksklusiivse, kasutustasuta, täielikult tasutud, ülekantava ja all-litsentsitava õiguse kasutada, paljundada, muuta, kohandada, avaldada, valmistada sellest tuletatud teoseid, levitada, avalikult esitada ja avalikustada teie sisu mis tahes meedias teenuste osutamiseks ja reklaamimiseks. Teile jäävad kõik õigused oma sisule vastavalt meile käesolevates üldistes tingimustes antud õigustele. Te võite muuta või eemaldada oma sisu oma kasutajakonto kaudu või sulgedes oma kasutajakonto, kuid teie sisu võib säilida ajaloolistes, arhiveeritud või vahemällu salvestatud koopiates ja versioonides, mis on teenustes või nende kaudu kättesaadavad.

Nõustute mitte üles laadima ega pakkuma sisu ega postitama, edastama, jagama ega levitama muul viisil teenuste kaudu materjali, mis: (i) on vale, eksitav, ebaseaduslik, rõve, sündsusetu, kõlvatu, pornograafiline, laimav, ähvardav, ahistav, vaenu tekitav või solvav; ii) julgustab käitumist, mida võiks pidada kriminaalkuriteoks või millega kaasneb tsiviilvastutus; (iii) rikub mis tahes kohustusi või õigusi mis tahes isiku või ettevõtte suhtes, sealhulgas õigusi avalikustamisele, eraelu puutumatusele või intellektuaalomandile; (iv) sisaldab rikutud andmeid, arvutiviirusi, pahavara või muid kahjulikke, häirivaid või hävitavaid faile; või (v) on meie ainuhinnangul taunitav või mis võib meid, meie sidusettevõtteid või kliente kahjustada, halvustada või panna meile mis tahes liiki vastutuse.

Kuigi SumUpil ei ole kohustust sisu jälgida, jätame endale õiguse eemaldada sisu igal ajal ja mis tahes põhjusel ilma ette teatamata. Te mõistate, et teenuste kasutamisel võite kokku puutuda sisuga, mis on solvav, sündsusetu või taunitav. SumUp ega selle sidusettevõtted ei võta endale mingit vastutust mis tahes sisu eest, sealhulgas teie sisu mis tahes kaotsimineku või kahjustumise eest.

9. Meie intellektuaalomand

SumUpi intellektuaalomandi õigused („intellektuaalomandi õigused”) tähendavad kõiki ja mis tahes õiguseid, mis on seotud otseselt või kaudselt teenuste, rakenduse, veebisaidi, interneti domeeninimede, sisu, teenustega seotud tehnoloogia ja logodega, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigused, moraalsed õigused, andmebaasiõigused, kaubamärgid, teenusemärgid, nimeõigused, kasuliku mudeli ja kujunduse õigused, patendid ning kõik muud eksklusiivsed ja mitte-eksklusiivsed õigused üle maailma, mis eksisteerivad praegu või võivad tekkida tulevikus või mis võidakse anda või üle anda tulevikus.

Meie (või meie litsentsiandjad) oleme kõigi intellektuaalomandi õiguste ainuomanikud ja midagi nendes üldistes tingimustes ega mis tahes lisatingimustes ei saa tõlgendada intellektuaalomandi õiguste üleandmisena või kontsessioonina teile. Teil on litsents teenuste kasutamiseks vastavalt käesolevatele üldistele tingimustele ja mis tahes lisatingimustele. Litsents on isiklik, piiratud, tühistatav, mitteeksklusiivne, mitteülekantav ja edasilitsentsimisõiguseta. Teile ei ole muul viisil antud mingeid intellektuaalomandi õigusi.

Te nõustute, et te ei pääse ligi ega jälgi meie veebisaidil või süsteemides olevaid materjale või teavet, kasutades andmete väljavõtete tegemist, veebikraapimist või sarnaseid protsesse, olgu siis käsitsi või automatiseeritult. Samuti nõustute, et te ei kopeeri, reprodutseeri, muuda, modifitseeri, loo tuletatud teoseid, näita avalikult, taasavalda, laadi üles, postita, edasta, müü edasi ega levita teenuseid ega ühtegi meie poolt teile kättesaadavaks tehtud materjali või teavet.

10. Maksud

Te vastutate ainuisikuliselt kõigi maksude arvutamise, kogumise, kinnipidamise, teatamise ja ülekandmise eest pädevale maksuametile, mis arvestatakse, tekivad või tuleb koguda, maksta või kinni pidada mis tahes põhjusel seoses meie teenuste kasutamisega. Me ei võta vastutust seoses mis tahes maksudega, mida te teenuste kasutamisega seoses võlgnete.

11. Garantii puudumine

Teenuseid pakutakse teile tingimusel „nagu on“ ja „nagu saadaval“ ilma otsese või kaudse garantii või tingimuseta, välja arvatud nendes üldistes tingimustes konkreetselt sätestatud juhtudel. Me ei garanteeri pidevat, katkematut või turvalist juurdepääsu teenuste mis tahes osale ning me ei vastuta teie ees teenuste mis tahes häirete või halvenemise eest. Kuigi me anname endast parima, et teavitada teid igast kavandatud hooldus- või muust tegevusest, mis võib katkestada või halvendada teie juurdepääsu teenustele või nende kasutamist, jätame endale õiguse teha selliseid töid vajaduse korral ette teatamata.

12. Piirangud

Lisaks muudele käesolevates üldistes tingimustes ja lisatingimustes sätestatud tingimustele nõustute, et te ei kasuta teenuseid ega luba ühelgi teisel isikul teenuseid kasutada (a) seoses ettevõtete või tegevustega, mis on loetletud meie veebisaidil kui piiratud ettevõte; (b) rikkuda teie ettevõtte suhtes kohaldatavaid seadusi, reegleid või määrusi; (c) petturlikul viisil või pettuse eesmärgil; või (d) mis tahes viisil, mis häirib või katkestab teenuseid. Vastavalt oma kohustustele teatame kahtlasest tegevusest ning teeme seoses teenuste osutamisega koostööd vastavate õiguskaitseasutuste ja reguleerivate asutustega. Teenused ei pruugi teatud riikides olla saadaval või võivad olla saadaval ainult osaliselt ja jätame endale õiguse muuta teenuste kättesaadavust ilma ette teatamata.

13. Lõpetamine

Te võite need üldised tingimused ja kõik lisatingimused igal ajal ja tasuta lõpetada ning sulgeda oma SumUpi kasutajakonto, ja te peate seda tegema, kui te ei nõustu enam käesolevate üldiste tingimuste ja kohaldatavate lisatingimustega. Selleks võtke ühendust SumUpi klienditoega aadressil [email protected].

Me võime käesolevad üldised tingimused ja mis tahes lisatingimused lõpetada ning sulgeda teie SumUpi kasutajakonto omal äranägemisel pärast asjakohase teate edastamist vastavalt käesolevate üldtingimuste punktile 5. Samuti võime need üldised tingimused ja lisatingimused lõpetada või peatada või sulgeda teie SumUpi kasutajakonto ilma ette teatamata, kui (a) te rikute nende üldiste tingimuste või kohaldatavate lisatingimuste mistahes tingimust; (b) meil on põhjust arvata, et te rikute mis tahes seadust või määrust, mis meie teenuste kasutamisele kohaldub; (c) meil on põhjust arvata, et olete mingil viisil seotud pettuse, rahapesu, terrorismi rahastamise või muu kuritegeliku tegevusega; (d) te kujutate meile vastuvõetamatut krediidi- või pettuse riski; (e) reguleeriv või õiguskaitseasutus nõuab meilt seda; või (f) meil on põhjust arvata, et teie SumUpi kasutajakonto on ohustatud või kujutab endast muul viisil turvariski.

Kui teie SumUpi kasutajakonto peatatakse või suletakse, nõustute, et (a) olete jätkuvalt seotud käesolevate üldiste tingimuste ja lisatingimuste mis tahes asjakohaste sätetega, kuni teie ja meie vahelised täitmata kohustused on täidetud; (b) lõpetate viivitamatult teenuste kasutamise; (c) teie litsents teenustele juurdepääsuks ja nende kasutamiseks lõpeb; (d) me võime kustutada kogu teie kasutajakontoga seotud teabe ja andmed, mis on salvestatud meie serveritesse, välja arvatud juhul, kui me oleme kohustatud neid säilitama vastavalt kehtivatele seadustele; ja (e) me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda poole ees seoses teie juurdepääsu lõpetamisega teenustele või teie konto teabe ja andmete kustutamisega.

Kui teie kontol ei toimu tegevust kahe järjestikuse aasta jooksul, on meil õigus saata teie registreeritud e-posti aadressile teade ja kui te ei vasta meie teatele kolmekümne päeva jooksul, kinnitades, et soovite oma kontot säilitada, sulgeme teie konto automaatselt. Teile jääb õigus lunastada oma kontol olevad rahalised vahendid, võttes ühendust klienditoega aadressil [email protected].

14. Vastutuse piirid

Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ei vastuta SumUp ega selle sidusettevõtted teie ees järgmist liiki kahjude eest, mis tulenevad nendest üldistest tingimustest, mis tahes lisatingimustest või teenuste kasutamisest teie poolt: (a) kaudne või tulenev igasugune kahju (sealhulgas saamata jäänud kasum, firmaväärtus, äritegevus, lepingud, tulu või oodatav sääst, isegi kui meid on teavitatud selliste kahjude võimalikkusest); b) andmete kadumine või kahjustumine; (c) igasugune kahju, mis ei ole nende üldiste tingimuste või mis tahes lisatingimuste meiepoolse rikkumise otsene tagajärg; (d) teie või mis tahes kolmandate poolte tegevusest või tegevusetusest tingitud igasugune kahju; (e) igasugune kahju, mis tuleneb kohaldatavate seaduste, määruste või eeskirjadega meile kehtestatud nõuete täitmisest; (f) igasugune kahju, mis on põhjustatud mis tahes sündmustest, mille üle meil puudub mõistlik kontroll, nagu tulekahjud, telekommunikatsiooni- või internetirikked, elektrivõrgu rikked, elektrikatkestused, seadmete rikked, tööstreigid, rahutused, sõjad, terrorirünnakud, epideemiad, pandeemiad, ja müüjate või tarnijate tegevusetus.

Mitte midagi nendes üldistes tingimustes ega lisatingimustes ei ole mõeldud meie vastutuse piiramiseks ega piira vastutust, mis tuleneb SumUpi poolt toime pandud pettusest, raskest hooletusest või tahtlikust üleastumisest või SumUpi hooletusest põhjustatud surmast või kehavigastusest.

Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses ja eelmistest lõigetest lähtudes nõustute, et SumUpi ja selle sidusettevõtete koguvastutus teie ees seoses nõude või nõuetega, mis tulenevad käesolevatest üldistest tingimustest, mis tahes lisatingimustest või teenuste kasutamisest või on nendega seotud, ei ületa suuremat summat kui (a) teie poolt meile teenuste eest makstud tasu kolme kuu jooksul, mis eelnes vahetult vastutusnõude aluseks olevale sündmusele, või (b) 250 eurot või samaväärset kohalikku väärtust, mis on suurem.

15. Vastutusest vabastamine

Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses nõustute vabastama meid ja meie vastavaid direktoreid, agente, sidusettevõtteid, töötajaid ja esindajaid vastutusest ning kaitsma ja hoidma neid nõuete (sh kõik kolmanda poole nõuded), hagide, vastutuse, kahjude, menetluste, kohtuprotsesside, trahvide, intresside ja kulude (sealhulgas, kuid mitte ainult, mõistlikud advokaaditasud) eest, mis tulenevad järgnevast või on seotud järgnevaga: (a) mis tahes tegelik või väidetav käesolevate üldiste tingimuste ja võimalike lisatingimuste mis tahes sätte rikkumine teie poolt; (b) teenuste väärkasutamine või ebaõige kasutamine teie poolt; (c) kõik meie teenuste kasutamisel sooritatud maksetehingud; või (d) mis tahes kolmanda osapoole õiguste, sealhulgas, kuid mitte ainult, eraelu puutumatuse, avalikustamise või intellektuaalomandi õiguste rikkumine teie poolt; (e) mis tahes kohaldatavate seaduste, eeskirjade või määruste rikkumine teie poolt; ja (f) mis tahes volitatud kasutaja või muu osapoole juurdepääs teenustele või nende kasutamine teie SumUpi kasutajakonto või mis tahes allkonto kaudu.

16. Läbivaatamine ja muudatused

Meil on õigus neid üldiseid tingimusi ja mis tahes lisatingimusi igal ajal muuta, kustutada või täiendada või teenuseid muuta. Kui me seda teeme, edastame teile üldiste tingimuste punktis 5 kirjeldatud teate vastavalt meie juriidilistele kohustustele. Kui te ei nõustu muudetud tingimustega, peate meid teavitama enne nende jõustumist. Sel juhul võite oma kasutajakonto sulgeda ning käesolevad üldised tingimused ja kõik lisatingimused tasuta lõpetada. Teenuste jätkuv kasutamine pärast muudetud tingimuste jõustumiskuupäeva tähendab nende tingimustega nõustumist.

Nende üldiste tingimuste või lisatingimuste mis tahes muudetud versioon postitatakse meie veebisaidile ja/või edastatakse teile rakenduse või teenuste kaudu. Jätame endale õiguse rakendada muudatusi viivitamata ja ilma eelneva etteteatamiseta, kui see on vajalik meie süsteemide turvalisuse säilitamiseks või kohaldatavate seaduste, eeskirjade ja määruste täitmiseks või kui muudatus on seotud olemasolevate teenuste lisafunktsioonidega, teenuste kulude vähendamisega või mis tahes muu muudatusega, mis ei vähenda teie õigusi ega suurenda teie kohustusi.

17. Üleandmine

Te ei tohi neid üldiseid tingimusi, mis tahes lisatingimusi ja/või nendega seotud õigusi ja kohustusi üle anda ega loovutada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta, kuid meie võime neid üle anda ja loovutada ilma teie nõusolekuta või muude piiranguteta.

18. Kogu leping; lahutatavus

Need üldised tingimused ja kõik kohaldatavad lisatingimused moodustavad kogu lepingu teie ja meie vahel seoses teie juurdepääsuga teenustele ja nende kasutamisega ning need asendavad ja tühistavad kõik teie ja meie vahelised eelnevad lepingud, mis puudutavad teie juurdepääsu teenustele ja nende kasutamist. Kui käesolevate üldiste tingimuste, mis tahes lisatingimuste ja mis tahes muu lepingu või poliitika vahel tekib vastuolu, on käesolevad üldised tingimused ülimuslikud käesolevate üldiste tingimuste sisu osas ja mis tahes kohaldatavad lisatingimused on ülimuslikud selliste kohaldatavate lisatingimuste sisu osas, kui käesolevates üldistes tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

Kui pädev kohus tunnistab käesolevate üldiste tingimuste või mis tahes lisatingimuste mis tahes osa kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, loetakse ainult see säte kehtetuks ning see ei mõjuta ega kahjusta mingil viisil ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ja jõustatavust. Kui kohus otsustab, et käesolevate üldiste tingimuste või mis tahes lisatingimuste säte on kehtetu, ebaseaduslik või jõustamatu, on kohtul õigus muuta sätet nii, et see täidaks algset eesmärki võimalikult suures ulatuses vastavalt kohaldatavale õigusele.

19. Kehtivus

Kõik sätted, mis on mõistlikult vajalikud käesolevate üldiste tingimuste ja mis tahes kohaldatavate lisatingimuste eesmärgi saavutamiseks või jõustamiseks, jäävad kehtima ja jõusse vastavalt nende vastavatele tingimustele pärast käesolevate üldiste tingimuste ja mis tahes kohaldatavate lisatingimuste lõppemist.

20. Kohaldatav seadus ja jurisdiktsioon

Käesolevate üldiste tingimuste ja mis tahes lisatingimuste suhtes kohaldatakse Eesti õigust ja neid tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele. Te nõustute, et Eesti kohtutel on ainupädevus lahendada kõik vaidlused, mis tulenevad käesolevatest üldistest tingimustest, mis tahes lisatingimustest või teenuste kasutamisest, sealhulgas nende rikkumisest, lõpetamisest või kehtetuks tunnistamisest. Enne vaidluse kohtusse suunamist nõustute esmalt tegema meiega koostööd, et lahendada küsimus rahumeelsete läbirääkimiste teel.

MEIST

SumUp EU Payments UAB tegutseb Leedu Panga poolt väljastatud e-raha asutuse tegevusloa alusel (tegevusloa nr 56, mis on välja antud 27. augustil 2019). SumUpile välja antud e-raha asutuse litsents on avaldatud Leedu Panga ametlikul veebilehel ja selle leiab allolevatelt linkidelt:

inglise keeles: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879;

leedu keeles: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879.

SumUp on lisatud Leedu Panga poolt hallatavasse avalikku loendisse „E-raha asutuse litsentsi omavad e-raha asutused", mis on avaldatud Leedu Panga ametlikul veebilehel. Loendi leiate järgmiselt lingilt: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32

Ettevõtte SumUp tegevuste üle teostab järelevalvet Leedu Pank, mis asub aadressil Gedimino avenüü 6, LT-01103, Vilnius, Leedu Vabariik, ja mille telefoninumber on +370 800 50 500. Täpsemad üksikasjad Leedu Panga kohta on saadaval panga ametlikult veebisaidilt: https://www.lb.lt/en/.

Ettevõttega SumUp on võimalik võtta ühendust e-posti teel: [email protected]