Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις SumUp

Ισχύει από 02/08/2021

Σημείωση: Εκτυπώστε ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Εισαγωγή

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι») είναι μια νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και της SumUp Limited («SumUp», «εμείς», «εμάς») που διέπει τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας από εσάς, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, του υλισμικού, των εφαρμογών για κινητές συσκευές («Εφαρμογή») και των ιστοτόπων («Ιστότοπος») (μαζί, οι «Υπηρεσίες»), είτε αυτές οι Υπηρεσίες προσφέρονται από την SumUp είτε από θυγατρική της SumUp (μαζί, «Όμιλος SumUp Group»).

Δημιουργώντας έναν λογαριασμό SumUp (ορίζεται παρακάτω) ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες, αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτούς τους Γενικούς Όρους. Επίσης, συμφωνείτε με τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις ειδικά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε («Πρόσθετοι Όροι»), οι οποίοι αποτελούν μέρος της συμφωνίας σας με εμάς. Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό SumUp για λογαριασμό μιας επιχείρησης, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να το πράξετε και συμφωνείτε ότι αποδέχεστε αυτούς τους Γενικούς Όρους και κάθε Πρόσθετο Όρο εκ μέρους αυτής της επιχείρησης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Γενικούς Όρους και κάθε Πρόσθετο Όρο που ισχύουν για εσάς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

Πρόσθετοι Όροι παρέχονται με σύνδεσμο παρακάτω και μπορείτε να τους βρείτε στη Νομική σελίδα του Ιστοτόπου μας. 

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις ευθύνες σας σύμφωνα με αυτούς τους Γενικούς Όρους και τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους. Διαβάστε προσεκτικά όλους τους όρους και προϋποθέσεις. 

 Εάν έχετε ερωτήσεις, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με τους Γενικούς Όρους, τους Πρόσθετους Όρους ή τις Υπηρεσίες--ή εάν θέλετε να ζητήσετε αντίγραφο των Γενικών Όρων και τυχόν Πρόσθετων Όρων--επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών της SumUp στο [email protected]. Σας ευχαριστούμε και ανυπομονούμε να σας βοηθήσουμε να χτίσετε την επιχείρησή σας! 

1. Δημιουργία λογαριασμού SumUp

Για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό σε εμάς («Λογαριασμός SumUp», «Προφίλ» ή «Λογαριασμός»).

Μπορείτε να δημιουργήσετε μόνο έναν λογαριασμό SumUp, εκτός εάν εγκρίνουμε ρητά τη δημιουργία πρόσθετων Λογαριασμών. Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να προκαλέσετε τη δημιουργία υπο-λογαριασμών για τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους σας ή άλλους αντιπροσώπους («Εξουσιοδοτημένος χρήστης»). Μέσω αυτών των υπο-λογαριασμών, οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες σας μπορούν να έχουν πρόσβαση στον Λογαριασμό σας SumUp και να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για λογαριασμό σας. Κάθε Εξουσιοδοτημένος Χρήστης πρέπει να εγγραφεί ξεχωριστά σε εμάς και είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνονται με αυτούς τους Γενικούς Όρους και τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τον αριθμό των υπο-λογαριασμών σας και να αρνηθούμε την εγγραφή των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών σας. 

Αναφορικά με την εγγραφή και τη χρήση του Λογαριασμού σας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες πληροφορίες. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για διάφορους σκοπούς, όπως για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, να πραγματοποιήσουμε πιστωτικούς ελέγχους και να εκπληρώσουμε τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας στο Πολιτική απορρήτου. Πρέπει να παρέχετε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες στη SumUp και να διατηρείτε ενημερωμένα τα στοιχεία στο λογαριασμό σας SumUp. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές επικοινωνώντας με τη SumUp Υποστήριξη πελατών. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας ή/και να περιορίσουμε την πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες, εάν δεν παρέχετε πλήρη και ακριβή στοιχεία ή εάν δεν πληροίτε τις απαιτήσεις εγγραφής ή επαλήθευσης λογαριασμού.

2. Απόρρητο δεδομένων

Το απόρρητο των δεδομένων είναι σημαντικό για εμάς. Με την αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων και τη δημιουργία Λογαριασμού SumUp, αποδέχεστε τους Πολιτική απορρήτου, που εξηγεί πώς η SumUp και οι συνεργάτες της επεξεργάζονται και προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα όταν ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων θα πρέπει να απευθύνονται στο [email protected].

3. Ασφάλεια του λογαριασμού σας SumUp

Η SumUp έχει υιοθετήσει διάφορα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τις πληροφορίες σας ασφαλείς, αλλά εσείς διαδραματίζετε επίσης ουσιαστικό ρόλο στην αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον Λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι για την προστασία του κωδικού πρόσβασης του Λογαριασμού σας και των στοιχείων σύνδεσης. Μην γράφετε τον κωδικό πρόσβασής σας ή μην τον αποθηκεύετε ηλεκτρονικά με μη ασφαλή τρόπο. Μην αποθηκεύετε τον κωδικό πρόσβασής σας στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας. Ποτέ μην μοιράζεστε τον κωδικό πρόσβασής σας με κανέναν και όταν τον εισάγετε βεβαιωθείτε ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να τον δει. Πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας και να ειδοποιήσετε αμέσως τη SumUp Υποστήριξη πελατών εάν ο κωδικός πρόσβασης ή τα στοιχεία σύνδεσής σας χαθούν ή κλαπούν, εάν υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Λογαριασμό σας, ή αν ανακαλύψετε ή υποψιάζεστε οποιαδήποτε άλλη πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

 4. Προϊόν, υπηρεσίες και τέλη

Η SumUp και οι συνεργάτες της ενδέχεται να προσφέρουν διάφορα προϊόντα ή υπηρεσίες ως μέρος των Υπηρεσιών, που διέπονται εν μέρει από τους Πρόσθετους Όρους. Χρησιμοποιώντας αυτές τις Πρόσθετες Υπηρεσίες, αποδέχεστε τυχόν σχετικούς Πρόσθετους Όρους και αυτοί οι Πρόσθετοι Όροι θα ισχύουν μεταξύ μας (ή μεταξύ εσάς και των συνεργατών μας) σε σχέση με τις Πρόσθετες Υπηρεσίες. Αυτοί οι Γενικοί Όροι θα ισχύουν επίσης για τις Πρόσθετες Υπηρεσίες, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους Πρόσθετους Όρους. 

Η SumUp και οι συνεργάτες της ενδέχεται να προσφέρουν συγκεκριμένες Υπηρεσίες που πρέπει να πληρώνετε σε επαναλαμβανόμενη βάση ή σε βάση χρήσης («Τέλη»). Χρησιμοποιώντας τέτοιες Υπηρεσίες, συμφωνείτε να πληρώσετε τα τέλη και τυχόν ισχύοντες φόρους σύμφωνα με τους όρους των σχετικών Πρόσθετων Όρων. Τα τέλη μπορούν να καταβληθούν με διάφορες μεθόδους πληρωμής που διατίθενται από τη SumUp. Συμφωνείτε και εξουσιοδοτείτε τη SumUp, για λογαριασμό της ή ως αντιπρόσωπος των θυγατρικών της, να μπορεί να εισπράξει τέλη για Υπηρεσίες μέσω οποιασδήποτε διαθέσιμης μεθόδου, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας που είναι συνδεδεμένη με τον Λογαριασμό σας ή μέσω αφαίρεσης από τα έσοδα της συναλλαγής σας. Τρέχον Χρεώσεις βρίσκονται στον Ιστότοπό μας.

Τα τέλη που χρεώνονται σε επαναλαμβανόμενη βάση («Τέλη συνδρομής») θα χρεώνονται κατά την αγορά, καθώς και κατά τη σχετική ημερομηνία ανανέωσης έως να ακυρωθούν. Το πρόγραμμα συνδρομής σας θα ανανεωθεί αυτόματα, εκτός εάν ακυρωθεί. Μπορείτε να ακυρώσετε το Πρόγραμμα Συνδρομής σας ανά πάσα στιγμή και θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στο σχετικό προϊόν ή υπηρεσία έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου συνδρομής σας, όταν πρέπει να πληρωθεί το επόμενο Τέλος Συνδρομής. Τα τέλη συνδρομής δεν επιστρέφονται και δεν παρέχουμε επιστροφές χρημάτων ή πιστώσεις για τμηματικές περιόδους συνδρομής ή αχρησιμοποίητες υπηρεσίες.

Εάν μια πληρωμή δεν επιλυθεί επιτυχώς, λόγω λήξης, ανεπαρκών χρημάτων ή άλλως, και δεν ακυρώσετε το πρόγραμμα συνδρομής σας, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στο σχετικό προϊόν ή υπηρεσία έως ότου λάβουμε με επιτυχία την πληρωμή του τέλους συνδρομής. Η SumUp διατηρεί το δικαίωμα να σας χρεώσει για τυχόν συναφή επιπρόσθετα κόστη (όπως τραπεζικά έξοδα) που προέκυψαν από την SumUp σε σχέση με τη διερεύνηση ή τη διαμεσολάβηση για τυχόν αποτυχημένες πληρωμές Τελών Συνδρομής. 

Η SumUp διατηρεί το δικαίωμα να χρεώνει τέλη από οποιαδήποτε οντότητα στον Όμιλο SumUp και να αλλάζει οντότητες χρέωσης όπως κρίνει σκόπιμο.

5. Ειδοποιήσεις και επικοινωνία

Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατά καιρούς σχετικά με τον Λογαριασμό σας ή τη χρήση των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να σας παρέχουμε γραπτή ειδοποίηση και άλλες πληροφορίες μέσω email στην κύρια διεύθυνση email που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας ή μέσω μηνύματος κειμένου στον κύριο αριθμό κινητού τηλεφώνου που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας, προωθώντας το μέσω των Υπηρεσιών ή/και δημοσιεύοντάς το στην Εφαρμογή ή στον Ιστότοπό μας. Οποιαδήποτε τέτοια ηλεκτρονική επικοινωνία θα θεωρείται ληφθείσα από εσάς εντός 24 ωρών από τη μετάδοση, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τον Λογαριασμό σας και το email σας. Φροντίστε, επίσης, να διατηρήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας στον Λογαριασμό σας ακριβή και ενημερωμένα, καθώς δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν μια επικοινωνία δεν ληφθεί, επειδή δεν το κάνατε. Διατηρούμε, επίσης, το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, όπως απαιτείται. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή ειδοποίηση που αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου θα θεωρείται ότι λαμβάνεται από εσάς 7 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής.

Στο βαθμό που μπορούμε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της χώρας που επιλέγετε κατά την εγγραφή. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνούμε μαζί σας στα Αγγλικά, όπως απαιτείται, και συμφωνείτε ότι η επικοινωνία στα Αγγλικά είναι επαρκής για όλους τους σκοπούς σύμφωνα με αυτούς τους Γενικούς Όρους και τυχόν Πρόσθετους Όρους. 

6. Συμβατότητα και υπηρεσίες τρίτων

Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ενδέχεται να απαιτεί να έχετε συμβατή κινητή συσκευή και πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Τυχόν χρεώσεις από τρίτους για κινητές συσκευές, πρόσβαση στο δίκτυο ή στο Διαδίκτυο, ή σχετικές υπηρεσίες με την πρόσβασή σας ή τη χρήση των Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να πληρώνετε. Αν και κάνουμε ό,τι μπορούμε, για να διατηρούμε μια ενημερωμένη λίστα των των συμβατών κινητών συσκευών στον Ιστότοπό μας, δεν εγγυόμαστε ότι η Εφαρμογή ή οι Υπηρεσίες θα είναι συμβατές με την κινητή συσκευή σας, την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ή τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Δεν επιτρέπεται η χρήση των Υπηρεσιών με κινητή συσκευή που έχει τροποποιηθεί σε αντίθεση με το λογισμικό του κατασκευαστή ή τις οδηγίες υλισμικού.

7. Εφαρμογή

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες, ίσως χρειαστεί να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της Εφαρμογής μας. Πρέπει να κάνετε λήψη και να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση της Εφαρμογής που είναι διαθέσιμη για την κινητή συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης και της εγκατάστασης τυχόν ενημερώσεων που διατίθενται κατά καιρούς. 

8. Το περιεχόμενό σας

Αναφορικά με τον λογαριασμό σας SumUp και τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς, ενδέχεται να μπορείτε να ανεβάσετε ή να παρέχετε κείμενο, φωτογραφίες, λογότυπα, προϊόντα και άλλα υλικά ή πληροφορίες («Περιεχόμενο»). Συμφωνείτε ότι δεν θα ανεβάσετε ή δεν θα παρέχετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο, εκτός εάν έχετε δημιουργήσει το ίδιο το Περιεχόμενο ή έχετε άδεια από τον κάτοχο του Περιεχομένου να το πράξετε. Παραχωρείτε σε εμάς, τους συνεργάτες μας και τους διαδόχους μας ένα παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, πλήρως αμειβόμενο, μεταβιβάσιμο και με δικαίωμα περαιτέρω εκμετάλλευσης δικαίωμα για χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, προετοιμασία παραγώγων έργων, διανομή, δημόσια εκτέλεση και προβολή του Περιεχομένου σας σε οποιοδήποτε μέσο προκειμένου να παρέχουμε και να προωθούμε τις Υπηρεσίες. Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα στο Περιεχόμενό σας, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που μας παραχωρούνται υπό τους παρόντες Γενικούς Όρους. Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να καταργήσετε το Περιεχόμενό σας μέσω του Λογαριασμού σας ή κλείνοντας τον Λογαριασμό σας, αλλά το Περιεχόμενό σας ενδέχεται να παραμείνει σε ιστορικά, αρχειοθετημένα ή προσωρινά αποθηκευμένα αντίγραφα και εκδόσεις που πλέον θα διατίθενται στις ή μέσω των Υπηρεσιών.

Συμφωνείτε να μην ανεβάζετε ή να παράσχετε Περιεχόμενο ή να δημοσιεύσετε με άλλο τρόπο, να μεταδώσετε, να διανείμετε ή να διαδώσετε μέσω των Υπηρεσιών οποιοδήποτε υλικό το οποίο: (i) είναι ψευδές, παραπλανητικό, παράνομο, άσεμνο, απρεπές, πρόστυχο, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, παρενοχλητικό, απεχθές ή καταχρηστικό, (ii) ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα ή να δημιουργεί αστική ευθύνη, (iii) παραβιάζει οποιοδήποτε καθήκον έναντι ή δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημοσιότητας, απορρήτου ή πνευματικής ιδιοκτησίας, (iv) περιέχει κατεστραμμένα δεδομένα, ιούς υπολογιστών, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα επιβλαβή, αποδιοργανωτικά ή καταστροφικά αρχεία, ή (v) κατά την απόλυτη κρίση μας, είναι απαράδεκτο ή που μπορεί να εκθέσει εμάς, τους συνεργάτες ή τους πελάτες μας σε βλάβη, δυσφήμιση ή ευθύνη οποιασδήποτε φύσης.

Παρόλο που η SumUp δεν έχει καμία υποχρέωση παρακολούθησης του Περιεχομένου, διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε το Περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση. Κατανοείτε ότι με τη χρήση των Υπηρεσιών, ενδέχεται να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, άσεμνο ή απαράδεκτο. Ούτε η SumUp ούτε οι συνεργάτες της αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης τυχόν απώλειας ή ζημιάς σε οποιοδήποτε από τα Περιεχόμενά σας.

9. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της SumUp («Πνευματικά δικαιώματα») περιλαμβάνουν κάθε δικαίωμα σχετικό με τις Υπηρεσίες, την Εφαρμογή, τον Ιστότοπο, τα διαδικτυακά ονόματα τομέων, το περιεχόμενο, την τεχνολογία που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες και τα λογότυπα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιωμάτων δημιουργού, των ηθικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων, των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσίας, των δικαιωμάτων ονομάτων, των υποδειγμάτων χρησιμότητας και των σχεδιαστικών δικαιωμάτων, των ευρεσιτεχνιών και κάθε άλλο αποκλειστικό και μη δικαίωμα παγκοσμίως, όπως μπορεί να ισχύει ή να ισχύσει, χορηγούνται ή μεταφέρονται.

Εμείς ( ή οι δικαιοπάροχοί μας) αποτελούμε τους αποκλειστικούς ιδιοκτήτες όλων των Πνευματικών Δικαιωμάτων και τίποτα στους παρόντες Γενικούς Όρους ή στους Πρόσθετους Όρους δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μεταφορά ή εκχώρηση των Πνευματικών Δικαιωμάτων σε εσάς. Έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και τους Πρόσθετους Όρους. Η εξουσιοδότηση είναι προσωπική, περιορισμένη, με δυνατότητα ανάκλησης, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και χωρίς περαιτέρω άδεια εκμετάλλευσης. Δεν σας παρέχονται με κανέναν τρόπο Πνευματικά Δικαιώματα.

Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε πρόσβαση ή θα παρακολουθείτε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία στον Ιστότοπο ή στα συστήματά μας, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε εξαγωγή δεδομένων, ιστοσυγκομιδή ή παρόμοια διαδικασία, χειροκίνητη ή αυτόματη. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα αντιγράφετε, αναπαράγετε, αλλάζετε, τροποποιείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, προβάλλετε δημοσίως, αναδημοσιεύετε, μεταφορτώνετε, δημοσιεύετε, μεταδίδετε, μεταπουλάτε ή διανέμετε τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία που σας διαθέτουμε.

10. Φόροι

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον υπολογισμό, τη συλλογή, την παρακράτηση, την υποβολή εκθέσεων και την αποστολή στις αρμόδιες φορολογικές αρχές όλων των φόρων που εκτιμήθηκαν, πραγματοποιήθηκαν ή απαιτούνται για είσπραξη, πληρωμή ή παρακράτηση για οποιοδήποτε λόγο σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με τυχόν φόρους που ενδέχεται να οφείλετε σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς.

11. Απουσία εγγυήσεων

Οι Υπηρεσίες προσφέρονται σε εσάς «ως έχουν» και «ως διατίθενται» χωρίς καμία εγγύηση ή προϋπόθεση, ρητή ή σιωπηρή, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στους παρόντες Γενικούς Όρους. Δεν εγγυόμαστε συνεχή, αδιάλειπτη ή ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε διαταραχή ή απομείωση των Υπηρεσιών. Παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε προγραμματισμένη συντήρηση ή άλλη δραστηριότητα που μπορεί να διακόψει ή να επηρεάσει την ικανότητά σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, διατηρούμε το δικαίωμα να εκτελέσουμε τέτοια εργασία χωρίς ειδοποίηση, όπως απαιτείται.

12. Περιορισμοί

Εκτός από οποιονδήποτε άλλον όρο που ορίζεται σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και τυχόν Πρόσθετους Όρους, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και δεν θα επιτρέψετε σε οποιοδήποτε άλλο άτομο να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες, (α) σε σχέση με επιχειρήσεις ή δραστηριότητες που αναφέρονται στον Ιστότοπό μας ως Μη υποστηριζόμενη Επιχείρηση, (β) ως παραβίαση νόμων, κανόνων ή κανονισμών που ισχύουν για την επιχείρησή σας, (γ) με οποιονδήποτε δόλιο τρόπο ή για οποιονδήποτε δόλιο σκοπό ή (δ) με οποιονδήποτε τρόπο που παρεμβαίνει ή διακόπτει τις Υπηρεσίες.  Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας, αναφέρουμε ύποπτη δραστηριότητα και συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών μας. Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να είναι μόνο εν μέρει διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες και διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

13. Λήξη

Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Γενικούς Όρους και τυχόν Πρόσθετους Όρους και να κλείσετε τον Λογαριασμό σας SumUp ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση, και πρέπει να το κάνετε εάν πλέον δεν αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτούς τους Γενικούς Όρους και τους ισχύοντες Πρόσθετους Όρους. Για να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών της SumUp στο [email protected].

Μπορούμε να τερματίσουμε αυτούς τους Γενικούς Όρους και τυχόν Πρόσθετους Όρους και να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας SumUp κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, αφού σας παράσχουμε την κατάλληλη ειδοποίηση σύμφωνα με την ενότητα 5 αυτών των Γενικών Όρων. Μπορούμε, επίσης, να τερματίσουμε αυτούς τους Γενικούς Όρους και τυχόν Πρόσθετους Όρους ή να αναστείλουμε ή να κλείσουμε τον Λογαριασμό σας SumUp χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση εάν (α) παραβιάσετε οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση αυτών των Γενικών Όρων ή των ισχυόντων Πρόσθετων Όρων, (β) έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι παραβιάζετε οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό που ισχύει για τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς, (γ) έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι συμμετέχετε με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα, (δ) αποτελείτε απαράδεκτο πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο απάτης, (ε) μια ρυθμιστική αρχή ή υπηρεσία επιβολής του νόμου μας ζητά να το πράξουμε ή (στ) έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ο Λογαριασμός σας SumUp έχει παραβιαστεί ή διαφορετικά θέτει κίνδυνο ασφάλειας.

Εάν ο Λογαριασμός σας SumUp τεθεί σε αναστολή ή κλείσει, συμφωνείτε ότι (α) θα συνεχίσετε να δεσμεύεστε από τυχόν σχετικές διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων και τυχόν Πρόσθετων Όρων έως ότου διευθετηθούν τυχόν εκκρεμείς ευθύνες και υποχρεώσεις μεταξύ εσάς και εμάς, (β) θα σταματήσετε αμέσως τη χρήση των Υπηρεσιών, (γ) η άδεια σας για πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών θα λήξει, (δ) ενδέχεται να διαγράψουμε όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που σχετίζονται με τον Λογαριασμό σας που είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές μας, εκτός εάν απαιτείται να τα διατηρήσουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (v) δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς ή τρίτου μέρους σε σχέση με τον τερματισμό της πρόσβασής σας στις Υπηρεσίες ή τη διαγραφή των πληροφοριών και των δεδομένων του Λογαριασμού σας.

Εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα στον Λογαριασμό σας για δύο συνεχόμενα χρόνια, θα έχουμε το δικαίωμα να στείλουμε μια ειδοποίηση στην καταχωρισμένη διεύθυνση email σας και σε περίπτωση που δεν απαντήσετε στην ειδοποίησή μας εντός τριάντα ημερών, δηλώνοντας ότι θέλετε να διατηρήσετε τον Λογαριασμό σας, θα κλείσουμε αυτόματα τον Λογαριασμό σας. Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να εξαργυρώνετε τυχόν χρήματα που διατηρούνται στον Λογαριασμό σας, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Πελατών στο [email protected].

14. Περιορισμός ευθύνης

Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, ούτε η SumUp ούτε οι συνεργάτες της θα είναι υπεύθυνοι προς εσάς για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τύπους απώλειας ή ζημιάς που προκύπτουν από αυτούς τους Γενικούς Όρους, τυχόν Πρόσθετους Όρους ή τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς: (α) έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, υπεραξίας, επιχειρήσεων, συμβολαίων, εσόδων ή αναμενόμενων αποταμιεύσεων, ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών), (β) απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, (γ) απώλεια ή ζημία που δεν είναι άμεσο αποτέλεσμα της παραβίασης αυτών των Γενικών Όρων ή τυχόν Πρόσθετων Όρων, (δ) απώλεια ή ζημία που προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις από εσάς ή από τρίτους, (ε) απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη συμμόρφωσή μας με τις απαιτήσεις που μας επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή κανόνες, (στ) απώλεια ή ζημία που προκύπτει από οποιοδήποτε γεγονός για το οποίο δεν έχουμε εύλογο έλεγχο, όπως πυρκαγιές, αστοχίες τηλεπικοινωνιών ή διαδικτύου, αστοχίες υπηρεσιών κοινής ωφελείας, αστοχίες ηλεκτρικού ρεύματος, αστοχίες εξοπλισμού, απεργίες προσωπικού, ταραχές, πολέμους, τρομοκρατικές επιθέσεις, επιδημίες, πανδημίες και μη απόδοση των προμηθευτών ή των παρόχων.

Τίποτα από αυτούς τους Γενικούς Όρους ή τυχόν Πρόσθετους Όρους δεν προορίζεται να περιορίσει ή περιορίζει την ευθύνη μας που προκύπτει από απάτη, βαριά αμέλεια ή σκόπιμο παράπτωμα εκ μέρους της SumUp ή για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλεια εκ μέρους της SumUp.

Στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό από τον νόμο και με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων, συμφωνείτε ότι η συνολική ευθύνη της SumUp και των θυγατρικών της προς εσάς σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση ή αξιώσεις που προκύπτουν ή σχετίζονται με αυτούς τους Γενικούς Όρους, τυχόν Πρόσθετους Όρους ή η χρήση των Υπηρεσιών δεν θα υπερβαίνει το μεγαλύτερο (α) του ποσού των τελών που καταβάλατε για τις Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της τρίμηνης περιόδου που προηγείται του γεγονότος που δημιουργεί την αξίωση ευθύνης ή (β) 250 € (EUR ), ή ισοδύναμη τοπική αξία.

15. Αποζημίωση

Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, να αποζημιώνετε και να προστατεύετε εμάς και τους αντίστοιχους διευθυντές, πράκτορες, συνεργάτες και αντιπροσώπους μας από και κατά οποιασδήποτε αξίωσης (συμπεριλαμβανομένων όλων των αξιώσεων τρίτων) κόστους, αγωγής, απαίτησης, απώλειας , ευθύνης, ζημίας, δράσης, διαδικασίας, κρίσης, κύρωσης, τόκων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με (α) οποιαδήποτε πραγματική ή φερόμενη παραβίαση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης αυτών των Γενικών Όρων ή οποιωνδήποτε άλλων Πρόσθετων Όρων (β) την εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση των Υπηρεσιών, (γ) παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε δικαιώματος απορρήτου, δικαιωμάτων δημοσιότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας, (δ) παραβίαση τυχόν ισχύοντος νόμου, κανόνα ή κανονισμού και (ε) οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο χρήστη ή πρόσβαση τρίτων σε ή χρήση των Υπηρεσιών μέσω του Λογαριασμού σας SumUp ή οποιουδήποτε υπο-λογαριασμού.

16. Αναθεώρηση και αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να διαγράψουμε ή να προσθέσουμε σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και τυχόν Πρόσθετους Όρους, ή να αλλάξουμε τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή. Εάν το πράξουμε, θα σας παράσχουμε ειδοποίηση όπως περιγράφεται στην ενότητα 5 των Γενικών Όρων σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους αναθεωρημένους όρους, πρέπει να μας ενημερώσετε προτού τεθούν σε ισχύ, οπότε μπορείτε να κλείσετε τον Λογαριασμό σας και να τερματίσετε αυτούς τους Γενικούς Όρους και τυχόν Πρόσθετους Όρους δωρεάν. Η συνεχιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αναθεωρημένων όρων θα αποτελεί την αποδοχή αυτών των όρων από εσάς. 

Οποιαδήποτε αναθεωρημένη έκδοση αυτών των Γενικών Όρων ή Πρόσθετων Όρων θα αναρτηθεί στον Ιστότοπό μας ή/και θα σας κοινοποιηθεί μέσω της Εφαρμογής ή των Υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να εφαρμόσουμε αλλαγές αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εάν είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της ασφάλειας των συστημάτων μας ή για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς. 

17. Εκχώρηση

Οι παρόντες Γενικοί Όροι, τυχόν Πρόσθετοι Όροι ή/και τυχόν σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις δεν μεταβιβάζονται ή εκχωρούνται από εσάς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, αλλά ενδέχεται να μεταβιβαστούν και να εκχωρηθούν από εμάς χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή άλλους περιορισμούς.

18. Ολόκληρη η συμφωνία, διαιρετότητα

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και τυχόν ισχύοντες Πρόσθετοι Όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση των Υπηρεσιών, και αντικαθιστούν και εξαλείφουν οποιαδήποτε και όλες τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση των Υπηρεσιών. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ αυτών των Γενικών Όρων, τυχόν Πρόσθετων Όρων και οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας ή πολιτικής, αυτοί οι Γενικοί Όροι θα επικρατήσουν στο αντικείμενο αυτών των Γενικών Όρων και τυχόν ισχύοντες Πρόσθετοι Όροι θα επικρατήσουν στο αντικείμενο αυτών των εφαρμοστέων Πρόσθετων Όρων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Γενικούς Όρους.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος αυτών των Γενικών Όρων ή τυχόν Πρόσθετων Όρων θεωρηθεί άκυρο, παράνομο ή ανεφάρμοστο από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, μόνο αυτή η διάταξη θα θεωρηθεί ανενεργή και η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εκτελεστικότητα των υπόλοιπων διατάξεων δεν θα επηρεαστεί ή μειωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν ένα δικαστήριο αποφασίσει ότι μια διάταξη αυτών των Γενικών Όρων ή οποιωνδήποτε Πρόσθετων Όρων είναι άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, τότε το δικαστήριο εξουσιοδοτείται να τροποποιήσει τη διάταξη, ώστε να επηρεάσει όσο το δυνατόν περισσότερο την αρχική πρόθεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

19. Διατήρηση

Οποιαδήποτε διάταξη που είναι εύλογα απαραίτητη για την επίτευξη ή την επιβολή του σκοπού αυτών των Γενικών Όρων και τυχόν εφαρμοστέων Πρόσθετων Όρων θα διατηρηθεί και θα παραμείνει σε ισχύ, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους της κατά την λήξη αυτών των Γενικών Όρων και τυχόν εφαρμοστέων Πρόσθετων Όρων.

20. Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και τυχόν Πρόσθετοι Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ιρλανδίας. Συμφωνείτε ότι τα δικαστήρια της Ιρλανδίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την ακρόαση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους Γενικούς Όρους, τυχόν Πρόσθετους Όρους ή χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης, της λήξης ή της ακυρότητάς τους. Πριν παραπέμψετε μια διαφορά στο δικαστήριο, συμφωνείτε πρώτα να συνεργαστείτε μαζί μας για να επιλύσουμε το ζήτημα μέσω φιλικών διαπραγματεύσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η SumUp Limited είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία με τον εγγεγραμμένο αριθμό 505893, τον αριθμό ΑΦΜ IE9813461A και με την έδρα της στο Block 8, Harcourt Center, Charlotte Way, Dublin 2, Ιρλανδία D02 K580. Είμαστε εξουσιοδοτημένο Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος (αρ. Άδειας C195030, που εκδόθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2020) που ρυθμίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας.