Όροι άδειας API

Ισχύει από 07/02/2022

Σημείωση: Εκτυπώστε ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Με την πρόσβαση σε ή τη χρήση διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών SumUp («API») όπως περιγράφεται παρακάτω, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Άδειας Χρήσης API που αποτελούν τη νομική συμφωνία μεταξύ εσάς και της SumUp Limited και της SumUp Services GmbH (μαζί «SumUp», «εμείς», «εμάς»). Η χρήση των API και του σχετικού υλικού που έχετε στη διάθεσή σας υπόκειται και πρέπει να συμμορφώνεται με αυτούς τους Όρους Άδειας Χρήσης, τους Γενικούς Όρους της SumUp, την Πολιτική Απορρήτου, τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους, καθώς και την τεκμηρίωση χρήστη που ενδέχεται να διατίθεται γενικά από τη SumUp σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην πελατειακή της βάση σε συνδυασμό με την προσφορά των SumUp API («Τεκμηρίωση»).

1. SumUp API

Τα SumUp API είναι οποιασδήποτε μορφής διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών που διαθέτει η SumUp, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών εργαλείων, στοιχείων, εξαρτημάτων, εκτελέσιμων, δοκιμαστικών περιπτώσεων ή περιβαλλόντων, καθώς και κάθε σχετική τεκμηρίωση, δείγματα κωδικών, ενημερώσεις και άλλο σχετικό υλικό, ενσώματα ή άυλα, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο που διατίθενται από τη SumUp μέσω του cloud SumUp ή όπως σας παρέχεται διαφορετικά. Τα SumUp API προσφέρονται ως μέρος διαφορετικών πακέτων και οι περιγραφές υπηρεσιών των διαφόρων πακέτων SumUp API διατίθενται στο Ιστοσελίδα ορίζουν το εύρος των αντίστοιχων λειτουργιών των SumUp API. Πρέπει να έχετε Λογαριασμό στη SumUp για πρόσβαση και χρήση των SumUp API, όπως περιγράφεται στην ενότητα 1 του Γενικοί όροι.

Με την επιφύλαξη αυτών των Όρων Άδειας API, η SumUp σάς παρέχει μια μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, μη μεταβιβάσιμη, μη αδειοδοτούμενη, ανακλητή και περιορισμένη άδεια χρήσης και πρόσβασης στα SumUp API αποκλειστικά σε σχέση με την ανάπτυξη, εφαρμογή και διανομή εφαρμογών, ιστότοπων, προϊόντων ή υπηρεσιών που λειτουργείτε και προσφέρετε που διαλειτουργούν ή ενοποιούνται με τις Υπηρεσίες μας (τα «Προϊόντα» σας), και αποκλειστικά με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτούς τους Όρους Άδειας API και στην Τεκμηρίωση που συνοδεύει τα SumUp API. Οποιαδήποτε επεξεργασία πληρωμής που έχετε ενεργοποιήσει μέσω ενός SumUp API απαιτεί έναν λογαριασμό στη SumUp και υπόκειται στους Όρους Πληρωμής της SumUp. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και η SumUp αποποιείται κάθε ευθύνης για τα Προϊόντα σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να τερματίσουμε τα SumUp API για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, τους Όρους Πληρωμής ή τους παρόντες Όρους Άδειας API.

2. Οι ευθύνες σας 

Θα χρησιμοποιήσετε τα SumUp API και θα λειτουργείτε και θα προσφέρετε προϊόντα που έχουν πρόσβαση σε SumUp API μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, νόμων σχετικών με την εισαγωγή ή εξαγωγή δεδομένων ή λογισμικού, το απόρρητο ή τους τοπικούς νόμους). Δεν θα χρησιμοποιήσετε τα SumUp API για να ενθαρρύνετε ή να προωθήσετε παράνομη δραστηριότητα. Θα έχετε πρόσβαση μόνο στο ισχύον πακέτο SumUp API, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής και άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στην τεκμηρίωση για το πακέτο SumUp API, το οποίο ενσωματώνεται ρητά σε αυτούς τους Όρους Άδειας Χρήσης με αναφορά ή όπως παρέχεται διαφορετικά από την SumUp κατά καιρούς. Θα διασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε αναφορές στη SumUp ή/και στις λειτουργίες που παρέχονται από το SumUp API στα Προϊόντα σας ή σε οποιοδήποτε άλλο υλικό που θα βλέπουν οι πελάτες σας θα ακολουθούν τις οδηγίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπό μας.

3. Περιορισμοί

Δεν θα επιτρέψετε σε εσάς ή σε άλλους εκ μέρους σας να:

  1. Θα μοιραστείτε τα SumUp API με οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή θα δημιουργήστε ένα πρόγραμμα-πελάτη API που λειτουργεί ουσιαστικά το ίδιο με τα SumUp API και το προσφέρετε για χρήση από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

  2. Χρησιμοποιήσετε τα SumUp API για να εισαγάγετε τυχόν ιούς, σκουλήκια, ελαττώματα, trojan horse, κακόβουλο λογισμικό ή οποιαδήποτε στοιχεία καταστροφικής ή επιβλαβούς φύσης,

  3. Θα έχετε πρόσβαση ή θα κάνετε χρήση των SumUp API για δόλιους ή παράνομους σκοπούς ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που μπορεί να είναι επιβλαβής (κατά την αποκλειστική κρίση της SumUp) για τη SumUp, τις Υπηρεσίες της ή οποιονδήποτε πελάτη ή για να κοινοποιήσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε μήνυμα ή υλικό που θεωρείται παρενοχλητικό, απειλητικό, άσεμνο, αισχρό, συκοφαντικό ή άλλως παράνομο,

  4. Πρόσβαση ή χρήση των SumUp API με τρόπο που υπερβαίνει έναν εύλογο όγκο αιτημάτων ή συνιστά υπερβολική ή καταχρηστική χρήση, υπερφορτώσεις, βλάβες ή διαταράσσει σημαντικά τα δίκτυα, τα συστήματα ασφαλείας, τις Υπηρεσίες ή/και τον Ιστότοπό μας ή παρεμβαίνει στη χρήση των Υπηρεσιών μας από τρίτους.

  5. Παρέμβαση ή διακοπή των SumUp API ή των διακομιστών ή των δικτύων που παρέχουν τα SumUp API,

  6. Προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οτιδήποτε δεν είναι εξουσιοδοτημένο από τη SumUp, εξαγάγετε τον πηγαίο κώδικα ή προσπαθήσετε να εξαγάγετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα.

  7. Παραποιήσετε ή αποκρύψετε την ταυτότητά σας, όταν χρησιμοποιείτε τα SumUp API.

  8. Διανέμετε, πωλείτε, μισθώνετε, ενοικιάζετε, δανείζετε, μεταβιβάζετε, αναθέτετε ή εκχωρείτε εκ νέου άδεια οποιουδήποτε δικαιώματος που παρέχεται από αυτούς τους Όρους Άδειας API σε οποιονδήποτε τρίτο.

  9. Κατάργηση ή καταστροφή τυχόν ειδοποιήσεων πνευματικών δικαιωμάτων, σημάτων ιδιοκτησίας ή ειδοποιήσεων εμπιστευτικότητας που τοποθετούνται, περιέχονται εντός ή σχετίζονται με το SumUp API,

  10. Αντιγραφή, ενοικίαση, μίσθωση, πώληση, μεταφορά, ανάθεση, εκχώρηση άδειας χρήσης, αποσυναρμολόγηση, μηχανική αναστροφή ή αποσύνθεση (εκτός από τον περιορισμένο βαθμό που επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία), τροποποίηση ή τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους των SumUp API.

Η SumUp μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αποφασίσει εάν η πρόσβασή σας ή η χρήση των SumUp API παραβιάζει τυχόν περιορισμούς που επιβάλλονται βάσει των Γενικών Όρων, των Όρων Πληρωμής ή αυτών των Όρων Άδειας API. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας ή/και την πρόσβαση σε SumUp API εάν διαπιστώσουμε ή ευλόγως υποπτευόμαστε ότι υπήρξε παραβίαση.

4. Απόρρητο  

Είστε πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι οι πρακτικές απορρήτου σας που συνδέονται με τα SumUp API συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679). Θα υπάρχει μια ξεκάθαρη πολιτική απορρήτου με περιγραφή της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με σαφείς, κατανοητούς και ακριβείς όρους και θα λάβετε προηγούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπου ισχύει. Η SumUp δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε υπηρεσία ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τρίτους που χρησιμοποιούν τα SumUp API. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για την ασφάλεια των δεδομένων στον ιστότοπό σας και που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω των Υπηρεσιών σας ή/και τρίτων που επιλέγετε. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για τυχόν παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων ασφάλειας που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα δεδομένα SumUp ή/και τη βάση πελατών.

Εάν ανακτήσετε προσωπικά δεδομένα μέσω των Υπηρεσιών μας, πρέπει να έχετε πρόσβαση μόνο στα ελάχιστα πεδία δεδομένων που απαιτούνται για τους σκοπούς της επεξεργασίας και να διασφαλίσετε ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαβιβάζονται και διακρατούνται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες όρους και τη νομοθεσία και ότι λαμβάνονται εύλογα μέτρα για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των δεδομένων.

5. Παρακολούθηση και όρια

Η SumUp μπορεί να παρακολουθεί τη χρήση των SumUp API για τη διασφάλιση της ποιότητας, τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας και την επαλήθευση της συμμόρφωσής σας με αυτούς τους Όρους άδειας χρήσης API, τους Γενικούς Όρους και τους Όρους Πληρωμής. Αυτή η παρακολούθηση μπορεί να περιλαμβάνει την πρόσβαση και τη χρήση του API πελάτη σας από τη SumUp, μεταξύ άλλων, για τον εντοπισμό ζητημάτων ασφαλείας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη SumUp, τους πελάτες ή τους δικαιοπαρόχους της. Δεν θα παρεμβαίνετε σε αυτήν την παρακολούθηση. Η SumUp μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τεχνικό μέσο για να ξεπεράσει τέτοιες παρεμβολές. Η πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε SumUp API ενδέχεται να περιορίζεται ή να φιλτράρεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η χρήση των SumUp API από εσάς υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς στην πρόσβαση, τις κλήσεις και τη χρήση, όπως ορίζονται σε αυτούς τους Όρους Άδειας Χρήσης API, στην Τεκμηρίωση που συνοδεύει τo SumUp API ή όπως σας παρέχεται διαφορετικά από τη SumUp. Δεν θα επιχειρήσετε να ξεπεράσετε ή να παρακάμψετε τους περιορισμούς στην πρόσβαση, τις κλήσεις και τη χρήση των SumUp API, ή διαφορετικά να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε SumUp API με τρόπο που υπερβαίνει τους εύλογους όγκους των αιτημάτων, συνιστά υπερβολική ή καταχρηστική χρήση, ή δεν συμμορφώνεται ή δεν συνάδει με οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Άδειας API, των Γενικών Όρων ή των Όρων Πληρωμής. Εάν η SumUp πιστεύει ότι έχετε επιχειρήσει να ξεπεράσετε ή να παρακάμψετε τυχόν περιορισμούς, η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε τα SumUp API ενδέχεται να αποκλειστεί προσωρινά ή μόνιμα.

6. Δικαιώματα ιδιοκτησίας και σχόλια

Αναγνωρίζετε ρητά ότι μεταξύ σας και της SumUp, η SumUp κατέχει όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα για τα SumUp API, τα εμπορικά σήματα SumUp και τις Υπηρεσίες (και τυχόν παράγωγα έργα ή βελτιώσεις αυτών), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε να μην προβείτε σε κάτι ασυμβίβαστο με αυτήν την ιδιοκτησία. Τυχόν δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν παρακρατούνται.

Με την επιφύλαξη αυτών των Όρων Άδειας API και των Γενικών Όρων, η SumUp σάς παρέχει μια περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη εξουσιοδοτημένη, μη μεταβιβάσιμη άδεια για την εμφάνιση των σχετικών λογότυπων SumUp, εμπορικών σημάτων ή άλλων αναγνωριστικών, μόνο εάν είναι απαραίτητο, για να ενημερώνετε τους πελάτες σας ότι τα Προϊόντα σας λειτουργούν ή ενσωματώνονται στις Υπηρεσίες μας. Η SumUp ενδέχεται να περιορίσει ή να ανακαλέσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα της SumUp ανά πάσα στιγμή.

Παραχωρείτε στη SumUp, στις συνεργαζόμενες εταιρείες και στις θυγατρικές της μια πληρωμένη, χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, ανακλητέα, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια για τη χρήση των Προϊόντων σας για έλεγχο, επισκόπηση ή άλλους σχετικούς σκοπούς, για να διασφαλίσετε ότι τα Προϊόντα σας συμμορφώνονται με αυτούς τους Όρους άδειας χρήσης API . Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή, παρέχοντας γραπτή ειδοποίηση σε εμάς. Εάν ανακαλέσετε αυτήν την άδεια, αυτοί οι Όροι άδειας χρήσης API θα τερματιστούν αμέσως.

Μπορείτε να παρέχετε στη SumUp σχόλια σχετικά με τα SumUp API ή την αξιολόγησή σας και τη χρήση τους. Παραχωρείτε στη SumUp, στις συνεργαζόμενες εταιρείες και στις θυγατρικές της μια άδεια χωρίς δικαίωμα και αμετάκλητη για χρήση και δημιουργία παραγώγων έργων βάσει οποιωνδήποτε ανατροφοδοτήσεων, σχολίων, λειτουργικότητας, κώδικα, λειτουργιών, αιτημάτων βελτίωσης, συστάσεων ή προτάσεων που παρέχετε σχετικά με τα SumUp API. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι η SumUp μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να τροποποιεί, να διανέμει ή να εμπορεύεται τέτοιες υποβολές χωρίς καμία πληρωμή ή υποχρέωση σε εσάς.

7. Αποποίηση εγγυήσεων

Τα SumUp API παρέχονται «ως έχουν» και «ως διατίθενται». Αποποιούμαστε κάθε εκπροσώπησης και εγγύησης, ρητής, σιωπηρής ή νόμιμης, που δεν ορίζεται ρητά σε αυτούς τους Όρους Άδειας API, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, είτε προφορική είτε γραπτή, που έχετε λάβει από την SumUp ή μέσω οποιουδήποτε SumUp API δεν θα δημιουργήσει εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η SumUp, οι επεξεργαστές της, οι πάροχοι της, οι δικαιοπάροχοι (και οι αντίστοιχες θυγατρικές, συνεργάτες, πράκτορες, διευθυντές και υπάλληλοί) δεν εγγυώνται ότι τα SumUp API είναι ακριβή, αξιόπιστα ή σωστά, ότι τα SumUp API θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας, ότι τα SumUp API θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή ή τοποθεσία, χωρίς διακοπή ή με ασφάλεια, ότι τυχόν ελαττώματα ή σφάλματα θα διορθωθούν ή ότι τα SumUp API είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Κάθε περιεχόμενο ή δεδομένα που καταφορτώνονται ή αποκτώνται με άλλον τρόπο μέσω της χρήσης SumUp API λαμβάνονται με δική σας ευθύνη και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στην περιουσία σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τέτοια λήψη.

8. Η ευθύνη μας

Εκτός από ό,τι αναφέρεται αλλού στους Γενικούς Όρους και σε αυτούς τους Όρους Άδειας API, σε καμία περίπτωση η SumUp δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια ή βλάβη που προκύπτει από παραβίαση, παραποίηση ή άλλη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των SumUp API ή του Λογαριασμού σας, ή σε πληροφορίες που περιέχονται εκεί. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η SumUp και οι επεξεργαστές της, οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι (ή οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες, πράκτορες, διευθυντές ή υπαλλήλους) δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε (i) σφάλματα, λάθη ή ανακρίβειες των SumUp API, (ii) προσωπικούς τραυματισμούς ή ζημίες περιουσίας, οποιουδήποτε είδους, που προκύπτει από την πρόσβασή σας ή τη χρήση των SumUp API, (iii) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των ασφαλών διακομιστών μας ή/και οποιωνδήποτε και όλων των προσωπικών πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς, (iv) οποιαδήποτε διακοπή ή παύση της μετάδοσης προς ή από τα SumUp API, (v) τυχόν σφάλματα, ιούς, trojan horse ή παρόμοια που μπορούν να μεταδοθούν σε ή μέσω των SumUp API από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, (vi) τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις οποιουδήποτε περιεχομένου ή δεδομένων ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου ή δεδομένων που δημοσιεύτηκαν, στάλθηκαν μέσω email, μεταδόθηκαν ή διατέθηκαν με άλλον τρόπο μέσω των SumUp API ή/και (vii) των προϊόντων σας. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ API (ΟΤΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΥΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 100€ (EUR).

Απαλλάσσετε τη SumUp (και τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τις θυγατρικές, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους) από κάθε αξίωση που συνδέεται με διαφορές με πελάτες για τη χρήση των SumUp APIs ή λόγω μη συμμόρφωσης με τις ισχύουσες ρυθμιστικές προϋποθέσεις.

9. Αποζημίωση

Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάσσετε εμάς και τους αντίστοιχους διευθυντές, πράκτορες, συνεργάτες και αντιπροσώπους μας από και κατά οποιασδήποτε αξίωσης (συμπεριλαμβανομένων όλων των αξιώσεων τρίτων), κόστους, αγωγής, απαίτησης, απώλειας , ευθύνης, ζημίας, ενέργειας, διαδικασίας, κρίσης, ποινής, τόκων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με (α) οποιαδήποτε πραγματική ή φερόμενη παραβίαση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης αυτών των Όρων API, (β) την εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση των API SumUp, (γ) παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε δικαιώματος απορρήτου, δικαιωμάτων δημοσιότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή (δ) παραβίαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου, κανόνα ή κανονισμού.

10. Τέλη

Τα SumUp API παρέχονται επί του παρόντος δωρεάν. Ωστόσο, η SumUp διατηρεί το δικαίωμα να εισάγει πακέτα βάσει αμοιβής, αφού σας ειδοποιήσει κατάλληλα. Εάν έχετε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε πακέτα SumUp API βάσει χρεώσεων, συμφωνείτε να πληρώνετε το Χρεώσεις για το πακέτο που έχετε αγοράσει και τυχόν ισχύοντες φόρους όπως ορίζονται στον Ιστότοπό μας ή/και στις ρυθμίσεις του Λογαριασμού σας, ή όπως άλλως συμφωνήθηκε γραπτώς, όπως και όποτε οφείλετε σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και τους Όρους Πληρωμής. 

11. Ακύρωση ή τερματισμός

Μπορείτε να ακυρώσετε τη χρήση των SumUp API ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του Λογαριασμού σας.

Εκτός από αυτά που αναφέρονται αλλού στους Γενικούς Όρους και στους παρόντες Όρους Άδειας API, ενδέχεται να τερματίσουμε αυτούς τους Όρους Άδειας API χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς, εάν διαπιστώσουμε ότι: (α) έχετε παραβιάσει αυτούς τους Όρους Άδειας API ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία έχετε με τη SumUp, ή (β) παρέχετε τυχόν ψευδείς, ελλιπείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή εμπλέκεστε με άλλον τρόπο σε δόλια ή παράνομη συμπεριφορά. Εάν ο Λογαριασμός σας τερματιστεί ή τεθεί σε αναστολή για οποιονδήποτε λόγο ή κανέναν λόγο, συμφωνείτε να σταματήσετε αμέσως τη χρήση των SumUp API.