Όροι Αγοράς

Σε ισχύ από 31 Ιανουαρίου 2024

Σημείωση: Εκτυπώστε ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Επιπλέον των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ιρλανδία, D02 A9N9, ισχύουν και οι κάτωθι σχετικοί με το προϊόν όροι («Όροι Αγοράς»). 

1. Συμβαλλόμενοι

ΟΙ συμβαλλόμενοι σ' αυτούς τους Όρους Αγοράς είναι η SumUp Limited, Ιρλανδία («SumUp»), μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που συστάθηκε στην Ιρλανδία με αριθμό μητρώου 505893 και καταχωρισμένα γραφεία στο Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ιρλανδία, D02 A9N9, και ο έμπορος («Έμπορος») που δεν είναι καταναλωτής (συλλογικά «Οι Συμβαλλόμενοι»).

2. Αντικείμενο της σύμβασης και δικαίωμα απόσυρσης

2.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Αγοράς ισχύουν για την αγορά οποιωνδήποτε προϊόντων υλισμικού από τον Έμπορο («Υλισμικό» ή «Αγαθά»), όπως προβάλλεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μέσω μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας στον ιστότοπο της SumUp, σύμφωνα με την προσφορά ή εντός της εφαρμογής για κινητά της SumUp.

2.2. Αγοράζοντας το Υλισμικό, επιβεβαιώνετε ότι είστε επιχειρηματίας, ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης επιχείρησης και θα χρησιμοποιήσετε το Υλισμικό μόνο για επιχειρηματικούς σκοπούς. Κατά συνέπεια, δεν ισχύει δικαίωμα απόσυρσης σύμφωνα με τους νόμους προστασίας του καταναλωτή. 

3. Έναρξη της Σύμβασης

3.1. Η παρουσίαση των Προϊόντων Υλισμικού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν αποτελεί μια νομικά δεσμευτική προσφορά, αλλά μια πρόσκληση πραγματοποίησης παραγγελιών. Πατώντας στο κουμπί «Αγοράστε τώρα» στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας παραγγελίας, υποβάλλετε μια δεσμευτική προσφορά για την αγορά των αγαθών στην περίληψη της παραγγελίας ή/και στην κράτηση υπηρεσιών που εμφανίζονται στην περίληψη της παραγγελίας. Αμέσως μετά την υποβολή της παραγγελίας, θα λάβετε μια επιβεβαίωση της παραγγελίας, η οποία όμως δεν αποτελεί ακόμη αποδοχή της συμβασιακής προσφοράς σας. Μια σύμβαση μεταξύ μας τίθεται σε ισχύ, μόλις αποδεχτούμε την παραγγελία σας ή/και την κράτησή σας μέσω ξεχωριστού email ή αποστολής των αγαθών.

3.2. Θα λάβετε τις συμβολαιακές διατάξεις μαζί με τις πληροφορίες για τα αγαθά που παραγγείλατε ή/και τις υπηρεσίες που κάνατε κράτηση, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων Όρων Αγοράς, μέσω email ή στον online λογαριασμό σας, αφού αποδεχτείτε τη συμβολαιακή προσφορά ή μαζί με την αντίστοιχη ενημέρωση. 

3.3 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα Αγαθά περιλαμβάνουν την ικανότητα να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχουν αδειοδοτημένοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως εμείς, που υπόκεινται σε αυστηρούς νόμους περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις. Σ' αυτό το πλαίσιο, ενδέχεται να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες από εσάς πριν ή μετά την παράδοση του Υλισμικού, ή να αρνηθούμε να παραδώσουμε ένα πακέτο, λόγω κανονιστικών ρίσκων ή λόγων ασφαλείας, για τα οποία θα σας ενημερώσουμε εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, μετά την παραγγελία των Αγαθών. Δεν ευθυνόμαστε για βλάβες που απορρέουν από την άρνησή μας να παραδώσουμε τα παραγγελμένα Αγαθά σε εσάς, λόγω της συμμόρφωσής μας με κανονιστικές απαιτήσεις κινδύνου ή ασφάλειας. Δεν εγγυόμαστε και δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση που δεν επιτραπεί να παραδώσουμε τα Αγαθά ή τις Υπηρεσίες σε ορισμένες χώρες, άτομα, οντότητες ή ομάδες, λόγω κανονιστικών απαιτήσεων κινδύνου ή ασφάλειας.

4. Προϋποθέσεις παράδοσης

4.1. Για να λάβει χώρα μια παράδοση, η SumUp θα επεξεργαστεί και θα κοινοποιήσει τα δεδομένα σας μόνο όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

4.2. Παραδίδουμε τα αγαθά, σύμφωνα με τη σύμβαση. Οι ημερομηνίες και οι χρονικοί περίοδοι παραδόσεων είναι δεσμευτικές μόνο αν είχαν επιβεβαιωθεί από εμάς γραπτώς. 

4.3. Αν δεν παραδώσουμε καθόλου τα αγαθά ή δεν παραδοθούν σύμφωνα με τη σύμβαση, πρέπει να δώσετε περίοδο χάριτος 4 εβδομάδων. Αλλιώς, δεν δικαιούστε να αποσυρθείτε από τη σύμβαση. Σε περίπτωση που η παράδοση χρειαστεί περισσότερο χρόνο, ο Έμπορος μπορεί να επικοινωνήσει με την Υποστήριξη πελατών.

4.4. Η SumUp δεν είναι υποχρεωμένη να παραδίδει αγαθά, αν δεν έχουμε λάβει την πληρωμή. 

4.5. Η SumUp δεν ευθύνεται για τις συνέπειες καθυστερημένης παράδοσης των Αγαθών.

5. Τιμή

5.1. Η ισχύουσα τιμή για τα Αγαθά είναι η τιμή που προβάλλεται στον ιστότοπο της SumUp ή εντός της εφαρμογής για κινητά, κατά την ημερομηνία παραγγελίας, ή ως μέρος μιας προσφοράς («προσφορά») που σας έγινε. 

5.2. Όλες οι τιμές στον ιστότοπο ή εντός της εφαρμογής για κινητά δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και κόστος παράδοσης/μεταφορικών, εκτός αν δηλώνεται άλλως. Το ΦΠΑ και το κόστος παράδοσης, μαζί με τα μεταφορικά, θα είναι ορατά κατά τη διαδικασία της παραγγελίας.

5.3. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε την τιμή των Αγαθών οποτεδήποτε.

6. Πληρωμή

6.1. Πρέπει να πληρώσετε την αγορά προκαταβολικά μέσω πιστωτικής κάρτας, τραπεζικής μεταφοράς ή άλλης μεθόδου πληρωμής, που ορίζεται κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς στον ιστότοπο ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, στην προσφορά που σας απεστάλη ή εντός της εφαρμογής για κινητά της SumUp.

6.2. Η SumUp θα εφαρμόσει και θα ακολουθήσει τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα PCI-DSS (www.pcisecuritystandards.org) πρότυπα ασφαλείας σχετικά με τις διαδικασίες, τις πολιτικές και την τεχνική αρχιτεκτονική για την αποδοχή πληρωμών με πιστωτική κάρτα.

7. Διατήρηση τίτλου 

7.1. Τα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία της SumUp, μέχρι ο Έμπορος να πληρώσει τη συνολική τιμή αγοράς στη SumUp. Αν η πληρωμή σας καθυστερήσει πάνω από 10 μέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία, διατηρούμε το δικαίωμα να αποσυρθούμε από το συμβόλαιο και να διεκδικήσουμε εκ νέου τα αγαθά. 

7.2. Δεν δικαιούστε να επαναπουλάτε τα αγαθά. 

8. Εγγύηση

8.1. Η SumUp εγγυάται ότι κατά την παράδοση και για μια χρονική περίοδο ως δώδεκα (12) μήνες, μετά την ημερομηνία παράδοσης, τα αγαθά δεν θα έχουν ελαττωματικά υλικά στο σχέδιο και στην κατασκευή, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κανονιστικές διατάξεις.

8.1.1. Σε περίπτωση ελαττωμάτων των Αγαθών που συμβούν εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης, αυτά τα ελαττώματα θεωρούνται ότι υπήρχαν κατά τον χρόνο παράδοσης στον Έμπορο.

8.1.2. Σε περίπτωση ελαττωμάτων στα Αγαθά που συμβούν μετά τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης, θεωρείται ότι τα ελαττώματα αποδίδονται σε λάθος χειρισμό του Εμπόρου, εκτός αν ο Έμπορος προσκομίσει αποδείξεις για το αντίθετο.

8.2. Η SumUp δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει εγγύηση για Αγαθά στις κάτωθι περιπτώσεις: (i) Αν η αξίωση συμβεί μετά τους δώδεκα (12) μήνες αφού γίνει η παράδοση, (ii) αν τα ελαττώματα οφείλονται στην ακατάλληλη χρήση των Αγαθών από τον Έμπορο, και (iii) στην περίπτωση «ΔΒΒ» (δεν βρέθηκε βλάβη).

9. Υποστήριξη πελατών

Σε περίπτωση τεχνικών ελαττωμάτων των Αγαθών, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη πελατών.

10. Ευθύνες της SumUp

10.1. Η SumUp και οποιαδήποτε θυγατρική της αναλαμβάνουν οποιαδήποτε βλάβη στη ζωή, στο σώμα και στην υγεία που απορρέει από σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κανονιστικές διατάξεις.

10.2. Επίσης, η SumUp ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη άμεση βλάβη που απορρέει από την εκούσια ή κατάφωρη αμέλεια των Όρων Αγοράς από τη SumUp ή οποιαδήποτε θυγατρική της, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κανονιστικές διατάξεις. Η SumUp δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση βλάβη.

10.3. Επιπλέον, ισχύουν οι νομικές διατάξεις.

11. Προϊόντα τρίτων μερών

Όλα τα υλισμικά τρίτων μερών και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα που περιλαμβάνονται ή πωλούνται μαζί με τις Υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά σύμφωνα με την εγγύηση και τους άλλους όρους, που ορίζονται από τον κατασκευαστή, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη λειτουργία και την υποστήριξη των προϊόντων του. Για βοήθεια σχετικά με τη συντήρηση, την υποστήριξη ή την εγγύηση, επικοινωνήστε απευθείας με τον κατασκευαστή. Η SumUp δεν αντιπροσωπεύει ούτε εγγυάται, ρητώς ή σιωπηρώς, τα προϊόντα των τρίτων μερών, και αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε εγγύηση ή προϋπόθεση εμπορευσιμότητας, μη παράβαση ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. 

12. Ανωτέρα βία

Η SumUp εξαιρείται από οποιαδήποτε υποχρέωση υπό τους παρόντες Όρους Αγοράς, αν η ολοκλήρωση αυτών των υποχρεώσεων παρεμποδίζεται, λόγω συνθηκών εκτός του ελέγχου της SumUp, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν.

13. Άλλες απαιτήσεις

Η πλήρης χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η SumUp Payments Limited, όπως ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις της SumUp, εξαρτάται από την ολοκλήρωση της εγγραφής του Εμπόρου στη SumUp. Η αποδοχή αυτών των Όρων Αγοράς ή/και η αγορά Αγαθών δεν δίνει το δικαίωμα στον Έμπορο να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της SumUp.

14. Τελικές διατάξεις

14.1. Άλλοι όροι, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων του εμπόρου, δεν θα ισχύουν. Ισχύουν μόνο οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της SumUp Limited και αυτοί οι Όροι Αγοράς.

14.2. Τυχόν αποκλίνοντες όροι θα εκφράζονται γραπτώς και απαιτούν τη ρητή εξουσιοδότηση της SumUp.

14.3. Αυτοί οι Όροι Αγοράς θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται με βάση και σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, και θα εξαιρούνται από τη Σύμβαση Πωλήσεων των Ηνωμένων Εθνών.

14.4. Ο τόπος γενικής δικαιοδοσίας για τυχόν νομικές διαφορές βάσει αυτών των Όρων Αγοράς είναι το Δουβλίνο, Ιρλανδία.

Επικοινωνία: SumUp Limited, Block 8, Harcourt Center, Charlotte Way, Dublin 2, Ιρλανδία, D02 A9N9.