Όροι υπηρεσιών σημείου πώλησης

Σε ισχύ από 12 Φεβρουαρίου 2024

Σημείωση: Εκτυπώστε ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Εισαγωγή

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες σημείου πώλησης («Υπηρεσίες POS»), συμπεριλαμβανομένων των POS Pro, POS Lite και SumUp Kiosk, όπως και των Σχετικών υπηρεσιών (όπως καθορίζονται παρακάτω), συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Γενικοί όροι της SumUp, τους παρόντες Όρους υπηρεσίας σημείου πώλησης («Όροι POS») και κάθε άλλους όρους και πολιτικές που ισχύουν για συγκεκριμένες Υπηρεσίες που μπορεί να χρησιμοποιείτε. Αυτοί οι Όροι POS είναι Πρόσθετοι όροι, και μαζί με τους Γενικούς όρους και τους Όρους αγορών, αποτελούν μέρος της νομικής σύμβασης μεταξύ εσάς και της SumUp Limited («SumUp», «εμείς», «μας»). Εκτός και αν δηλώνεται άλλως στην παρούσα, οι όροι με κεφαλαία έχουν το ίδιο νόημα όπως στους Γενικούς όρους και στους Όρους αγορών.

Επιλεξιμότητα

Οι Υπηρεσίες POS και οι Σχετικές υπηρεσίες διατίθενται μόνο σε επιχειρήσεις και δεν προορίζονται για προσωπική χρήση από τους καταναλωτές. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες POS και τις Σχετικές υπηρεσίες, επιβεβαιώνεται ότι είστε επιχειρηματίας, ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης επιχείρησης και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες POS αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Αντίστοιχα, δεν έχετε δικαίωμα απόσυρσης, σύμφωνα με τους νόμους προστασίας καταναλωτών.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μ' αυτόν τον τρόπο, θα επαληθεύσουμε την κατάσταση της επιχείρησής σας ως μέρος της διαδικασίας ένταξης. Οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ εσάς και της SumUp υπόκειται στην προϋπόθεση ότι η επαλήθευση αποβεί επιτυχής.

1. Υπηρεσίες POS

Οι υπηρεσίες POS της SumUp περιγράφονται στο ιστότοπος και περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, το λογισμικό σημείου πώλησης, το ηλεκτρονικό λογισμικό ως υπηρεσία και το υλισμικό («Υλισμικό POS»), και χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης και του διακανονισμού των συναλλαγών πώλησης μεταξύ εσάς και των πελατών σας.

2. Σχετικές υπηρεσίες

Ως μέρος των υπηρεσιών POS μας, ενδέχεται να προσφέρουμε και σχετικές υπηρεσίες, όπως το SumUp Connect και το SumUp Ordering («Σχετικές υπηρεσίες»).

Το SumUp Connect είναι ένα πρόγραμμα ανταμοιβών («πρόγραμμα ανταμοιβών») όπου εσείς ή/και η SumUp μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες πόντους, cashback ή άλλα εργαλεία πιστότητας για κάθε αγορά ή επίσκεψη στο κατάστημά σας. Οι πελάτες μπορούν να εξαργυρώσουν τους πόντους, με βάση τις προδιαγραφές του προγράμματος ανταμοιβών, σε αντάλλαγμα των ανταμοιβών που προσφέρατε εσείς ή/και εμείς. Οι πελάτες σας μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα μέσω εγγραφής στο κατάστημά σας, μέσω email ή μέσω της ιστοσελίδας μας, παρέχοντας τον αριθμό τηλεφώνου τους ή τη διεύθυνση email τους. Το SumUp Connect δίνει τη δυνατότητα σε εσάς ή/και στη SumUp να στέλνει διαφημιστικές επικοινωνίες, προσφορές, κουπόνια, ανταμοιβές, προγράμματα πιστότητας («Ανταμοιβές») εντός του καταστήματος, μέσω SMS/μηνυμάτων κειμένου ή/και μέσω email, όπως έχει συμφωνηθεί με εσάς. Οι Ανταμοιβές επιτρέπουν στους πελάτες σας να συλλέγουν πόντους με βάση τη συμμετοχή του πελάτη στο SumUp Connect. Συμφωνείτε ότι οι πελάτες μπορούν να εξαργυρώνουν Πόντους πιστότητας στο κατάστημά σας.

Η SumUp δεν είναι πάντα ο πάροχος των ανταμοιβών. Αν η SumUp είναι ο πάροχος, θα δηλώνεται ρητώς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η SumUp διευκολύνει αποκλειστικά την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε το SumUp Connect για τους πελάτες σας. Αντίστοιχα, η σύμβαση για το SumUp Connect συνάπτεται μόνο μεταξύ εσάς και του Πελάτη σας.

Ο αριθμός των μηνυμάτων μέσω SMS ή άλλων δωρεάν καναλιών επικοινωνίας, που μπορείτε να στέλνετε στους πελάτες σας, εξαρτώνται από το πακέτο υπηρεσιών που υπογράψατε μαζί μας.

Η SumUp παρέχει Όρους και προϋποθέσεις καταναλωτή («Όροι και προϋποθέσεις καταναλωτή») που μπορείτε να τροποποιήσετε, ώστε να ταιριάζουν στη συγκεκριμένη σχεδίαση αντίστοιχου προγράμματος ανταμοιβών.

Το SumUp Ordering προσφέρει ένα διαδραστικό μενού για κινητές συσκευές, που εμφανίζει την προσφορά προϊόντων προς τους πελάτες σας. Οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν παραγγελίες και να τις πληρώνουν, ενώ όλες οι παραγγελίες προωθούνται προς εσάς για ολοκλήρωση και με την επιλογή που έκανε ο Πελάτης - είτε παράδοση είτε παραλαβή από τον γκισέ. Οι πληρωμές των παραγγελιών τίθενται σε επεξεργασία από τη SumUp και σας εξοφλούνται με βάση τα συμφωνημένα τέλη και το χρονοδιάγραμμα εξοφλήσεων.

3. Οι ευθύνες και οι εγγυήσεις σας

α) Εγγυάστε ότι η χρήση από εσάς των POS μας και των Σχετικών υπηρεσιών θα συμμορφώνεται με κάθε εφαρμοστέο νόμο και κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, καταναλωτικών, οικονομικών, φορολογικών και σχετικών νόμων, και ότι δεν χρησιμοποιείτε τα POS και τις Σχετικές υπηρεσίες μας, για να προσφέρετε αγαθά ή υπηρεσίες παράνομες ή δυνητικά παράνομες (συμπεριλαμβανομένων πλαστών, κλεμμένων ή δόλιων). Δεν ευθυνόμαστε για τη μη συμμόρφωσή σας με οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό, ή με τις πολιτικές πελατών και τους όρους σας, κι εσείς δεν θα θεωρείτε υπεύθυνη τη SumUp για οποιαδήποτε απώλεια, κόστος, ζημιά ή ευθύνη που ενδέχεται να επιφέρει ή να υποφέρει η SumUp ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσής σας. Δεν δικαιολογούμε, εγκρίνουμε, εγγυόμαστε ή ευθυνόμαστε για αγαθά ή υπηρεσίες, που μπορεί να προσφέρετε στα επιλεγμένα POS και τις Σχετικές υπηρεσίες, ή για διεκδικήσεις εναντίον σας από τους πελάτες σας.

β) Συμφωνείτε ότι ευθύνεστε για τα κάτωθι, σε σχέση με τη χρήση από εσάς του POS και των Σχετικών υπηρεσιών:

 1. εκπλήρωση και παράδοση όλων των αγαθών και υπηρεσιών, που παρήγγειλαν οι πελάτες σας, στην ώρα τους,

 2. Διατηρείτε πάντοτε ενημερωμένη τη διαθεσιμότητα των προϊόντων,

 3. παροχή στους πελάτες σας μιας ικανοποιητικής πολιτικής επιστροφών και αποζημίωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

 4. διαχείριση όλων των παραπόνων, ερωτήσεων, σχολίων και διεκδικήσεων που σχετίζονται με αγαθά και υπηρεσίες, και με τις Ανταμοιβές που προσφέρετε,

 5. εκπλήρωση των φορολογικών σας υποχρεώσεων που σχετίζονται με την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, και όπου απαιτείται, ενημέρωση των πελατών σας για την ισχύουσα φορολογία, 

 6. παροχή στους πελάτες σας μιας πλήρους και ακριβής περιγραφής των αγαθών ή των υπηρεσιών, που προσφέρετε, της σύμβασης υπηρεσίας πελάτη, της διεύθυνσης, της πολιτικής παράδοσης, της πολιτικής προστασίας δεδομένων των πελατών και κάθε άλλη νόμιμα απαιτούμενη πληροφορία (π.χ. (πληροφορίες για αλλεργιογόνα, θερμίδες) που πρέπει να παρέχονται στους πελάτες στη σχετική δικαιοδοσία,

 7. άμεση εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού; 

 8. διατήρηση ασφάλειας και ελέγχου των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου υλισμικού και σχετικού υλικολογισμικού), καθώς και των ονομάτων χρήστη και κωδικών πρόσβασης στον λογαριασμό SumUp, 

 9. άμεση ενημέρωση της SumUp, αν εντοπίσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στον Λογαριασμό SumUp ή/και στη σύνδεση στο POS login, και συνεργασία με τη SumUp για την αποτροπή περαιτέρω μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας, και

 10.  συμμόρφωση με κάθε εφαρμοστέο νόμο, κανόνα και κανονισμό σχετικά με αυθαίρετη ή  μη επιθυμητή επικοινωνία ή τηλεδιαφήμιση,

 11.  πλήρης ανάληψη ευθύνης για τις ανταμοιβές που προσφέρετε, συμπεριλαμβανομένης της εξαργύρωσης των ανταμοιβών από τον πελάτη, είτε η ανταμοιβή προσφέρεται από εσάς είτε από άλλον έμπορο της SumUp,

 12.  παρουσίαση των Όρων και προϋποθέσεων καταναλωτή και της Πολιτικής απορρήτου της SumUp, επιπλέον τυχόν πολιτικών απορρήτου που μπορεί να έχετε εσείς, στον πελάτη, πριν την εγγραφή. Η SumUp δεν ευθύνεται για τους Όρους και τις προϋποθέσεις καταναλωτή, είτε όπως παρέχονται είτε όπως τροποποιούνται από τον Έμπορο. Είναι, απλώς, μια (δωρεάν) υπηρεσία που παρέχει η SumUp.

γ) Ορισμένες από τις Υπηρεσίες POS ενδέχεται να απαιτούν μια ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο. Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίζετε ότι υπάρχει σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο με επαρκές εύρος ζώνης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διατίθεται προσωρινή κατάσταση με περιορισμένες λειτουργίες (εφεξής «κατάσταση εκτός διαδικτύου»), στην περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης στο διαδίκτυο. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα δεδομένα που δημιουργούνται εκτός διαδικτύου κατόπιν συγχρονίζονται με τον διακομιστή.

δ) Ευθύνεστε για τη διαμόρφωση των Υπηρεσιών POS, σύμφωνα με τους οικονομικούς κανονισμούς που ισχύουν για εσάς, και για τη διεξαγωγή κάθε απαιτούμενου φυσικού αντιγράφου ασφαλείας ή αρχειοθέτησης. Επιπλέον, ευθύνεστε για τη στάθμιση και εφαρμογή οποιουδήποτε απαραίτητου τεχνικού στοιχείου ασφαλείας (φορολογική κατανομή), σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις στη δικαιοδοσία που λειτουργείτε.

Ο καθορισμός του κατά πόσον αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα έγκειται στη διακριτική σας ευχέρεια και δεν ευθυνόμαστε για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεν δικαιολογούμε, εγκρίνουμε, εγγυόμαστε ή ευθυνόμαστε ότι οι Υπηρεσίες POS συμμορφώνονται δημοσιονομικά στη δικαιοδοσία σας.

4. Υλικά τρίτων μερών

Οι υπηρεσίες POS μπορεί να σας επιτρέπουν πρόσβαση σε εφαρμογές, ιστοσελίδες και έγγραφα τρίτων μερών, και άλλες μη αποκλειστικές πληροφορίες, δεδομένα, υλικά και περιεχόμενο (συλλογικά ως «Υλικά τρίτων μερών») που αλληλεπιδρούν με το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου του Υλισμικού. Δεν ελέγχουμε και δεν ευθυνόμαστε για τα Υλικά τρίτων μερών. Αναγνωρίζετε ότι η φύση και η διαθεσιμότητα των Υλικών τρίτων μερών μπορεί να αλλάζει και οι λειτουργίες λογισμικού, που βασίζονται στα Υλικά τρίτων μερών, μπορεί να βασίζονται στη διαθεσιμότητα API. Ενδέχεται να τροποποιούμε το Λογισμικό, εξαιτίας αλλαγών ή μη διαθεσιμότητας των Υλικών τρίτων μερών. Αν ένα τρίτο μέρος δεν παρέχει πλέον Υλικά τρίτων μερών με εύλογους όρους, ενδέχεται να διακόψουμε την πρόσβαση σε τέτοια υλικά χωρίς ανάληψη ευθύνης. Οποιεσδήποτε αλλαγές στα Υλικά τρίτων μερών δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις σας, βάση της παρούσας Σύμβασης, και δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση. Τα Υλικά τρίτων μερών που δεν ενσωματώνονται στο Λογισμικό μπορεί να βασίζονται σε διαφορετικές συμφωνίες μεταξύ εσάς και του τρίτου μέρους. Δεν παρέχουμε Υλικά τρίτων μερών, όλες οι άδειες, οι εγγυήσεις και η υποστήριξη παρέχονται από τρίτους δικαιοπάροχους. Για Υλικά τρίτων μερών που ενσωματώνονται στο Λογισμικό, σας παρέχουμε περιορισμένη και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης τους, αποκλειστικά εντός του Λογισμικού και για τον σκοπό που προβλέπεται. Αναλαμβάνετε τον τίτλο, το ρίσκο και την ευθύνη για κάθε Υλικό τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένου υλισμικού ή εξοπλισμού που αγοράστηκε από τρίτα μέρη. Η SumUp δεν ευθύνεται για απώλειες ή ζημίες σε Υλικά τρίτου μέρους κατά την εγγραφή σας.

5. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας υπό τους παρόντες Όρους POS, η SumUp ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων σας ή/και των πελατών σας ως υπεύθυνος επεξεργασίας για λογαριασμό σας, όπως αναφέρεται στη Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων («DPA»). Το DPA ρυθμίζει, προσδιορίζει και περιγράφει την έκταση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στη βάση, για τους σκοπούς και εντός του όρου εγκυρότητας της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους POS, που επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε. Το DPA αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των και υπόκειται στις διατάξεις των παρόντων Όρων POS.

6. Η ευθύνη μας

Επιπροσθέτως όσων δηλώνονται αλλού στους Γενικούς όρους και στους παρόντες Όρους POS, η SumUp δεν ευθύνεται να αποτρέπει και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποτυχία της υπηρεσίας, απάτη ή ζημία που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες POS και τις Σχετικές υπηρεσίες.

7. Τέλη, ληξιπρόθεσμες και πληρωμές και μη αποπληρωμές

Για τη χρήση των POS και των Σχετικών υπηρεσιών, συμφωνείτε να πληρώνετε οποιαδήποτε ισχύοντα Τέλη συνδρομής και όποιους φόρους και έξοδα ορίζονται στη Ιστοσελίδα ή/και στις ρυθμίσεις του Λογαριασμού σας ή όπως άλλως έχει συμφωνηθεί γραπτώς, όπως και όταν απαιτούνται, σύμφωνα με τους Γενικούς όρους και τους παρόντες Όρους POS. Παρέχοντας τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή άλλου τρόπου πληρωμής, συναινείτε στη χρήση αυτών των στοιχείων για πληρωμές υπηρεσιών, τελών, αγορών και κάθε άλλου ποσού που μπορεί να χρωστάτε στη SumUp ή στους πελάτες σας, συμπεριλαμβανομένων ακυρώσεων χρέωσης, επιστροφών χρημάτων ή δανείων.

Στην περίπτωση ληξιπρόθεσμων πληρωμών, η SumUp διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τέλος ληξιπρόθεσμης πληρωμής ή/και τόκο έως το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό που επιτρέπει ο νόμος.

Στην περίπτωση μη αποπληρωμής του Τέλους συνδρομής, ακόμη και αν συμβεί εφάπαξ, η SumUp δικαιούται είτε να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση με άμεση ισχύ είτε να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών προς τον συμβαλλόμενο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτό δεν σας εξαιρεί από την πληρωμή των Τελών συνδρομής μέχρι τη λήξη της χρονικής περιόδου της συνδρομής σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα Τέλη συνδρομής μας με προηγούμενη ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών. Η συνεχιζόμενη χρήση από εσάς των Υπηρεσιών συνδρομής, μετά από την ειδοποίηση αλλαγής των Τελών συνδρομής, αποτελεί συμφωνία με αυτές τις αλλαγές.

8. Υλισμικό POS

Αναγνωρίζετε ότι η αγορά του Υλισμικού POS, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, τάμπλετ, ταμειακών μηχανών, εκτυπωτών και τερματικών POS, υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ισχύουσα όροι αγορών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, της τιμολόγησης, της παράδοσης, των εγγυήσεων και των επιστροφών. Συμφωνείται να μελετάτε, να αποδέχεστε και να συμμορφώνεστε με τους όρους που ορίζονται στους σχετικούς όρους αγοράς υλισμικού, που παρέχονται από τη SumUp, καθώς αποτελούν μέρος της παρούσας Σύμβασης.

9. Χρόνος συνδρομής, ανανέωση και ακύρωση

Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας οποτεδήποτε, αφού λήξει η αρχική χρονική περίοδος συνδρομής. Η ακύρωση θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος του μήνα, μέσα στον οποίον μας ειδοποιήσατε για την ακύρωση.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες POS, πριν τη λήξη της χρονικής περιόδου της συνδρομής, υποχρεούστε να συνεχίσετε να πληρώνετε τα Τέλη συνδρομής, μέχρι τη λήξη της χρονικής περιόδου συνδρομής σας. Δεν ευθυνόμαστε για την επιστροφή χρημάτων των καταβαλλόμενων τελών συνδρομής ή άλλων τελών και εξόδων, αλλά θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες συνδρομής ως το τέλος της αρχικής περιόδου σας.

Η ακύρωση μπορεί να γίνει στην ενότητα ρυθμίσεων στον online λογαριασμό σας. Εναλλακτικά, η ακύρωση μπορεί να δηλωθεί γραπτώς, στέλνοντάς μας email.