Νομική Σημείωση

Πνευματικά δικαιώματα 2020, SumUp Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

SumUp Limited

Block 8, Harcourt Center, Charlotte Way

Δουβλίνο 2, Ιρλανδία D02 K580

Email: ypostiriksi@sumup.gr

Αναγνωριστικό εταιρείας: IE9813461A

Δήλωση συμμόρφωσης και πιστοποιήσεις CE προϊόντος

Για τη σήμανση CE και UKCA και για τη Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και ΗΒ, επικοινωνήστε στη διεύθυνση cemarking@sumup.com.

Air CE Declaration of Conformity

Air UKCA Declaration of Conformity

Air Cradle CE Declaration of Conformity

Air Cradle UKCA Declaration of Conformity

3G+ CE Declaration of Conformity

3G+ UKCA Declaration of Conformity

3G+ Printer CE Declaration of Conformity

3G+ Printer UKCA Declaration of Conformity

Solo CE Declaration of Conformity

SOLO UKCA Declaration of Conformity

Τα τερματικά POS μας έχουν λάβει από μια σειρά ρυθμιστικών φορέων πλήρη πιστοποίηση, όπως: