Πολιτική απορρήτου

Πίνακας περιεχομένων

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας;

Για ποιους θεωρούμαστε υπεύθυνος επεξεργασίας;

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς και πώς είναι αυτό νόμιμο εκ μέρους μας;

Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Τα δικαιώματά σας και οι επιλογές απορρήτου

Αυτόματη λήψη αποφάσεων και δημιουργία προφίλ

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τρίτα μέρη

Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη

Διεθνής μεταφορά δεδομένων

Cookies

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Διακράτηση

Ασφάλεια δεδομένων

Επικοινωνία

Ενημερώσεις και ειδοποιήσεις

Γλώσσα

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφω το πώς η SumUp και οι θυγατρικές της (συλλογικά «“SumUp», «εμείς», «εμάς», «Όμιλος SumUp») συλλέγουν, χρησιμοποιούν, κοινοποιούν, διατηρούν ή άλλως επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, υπό την επωνυμία SumUp, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, του υλισμικού, των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας,της πρόσβασης ή της εγγραφής στις εφαρμογές μας κινητής τηλεφωνίας, («App»), και ιστοτόπους («Ιστότοπος»), όταν επικοινωνείτε με το προσωπικό μας ή όταν άλλως αλληλεπιδράτε μαζί μας (συλλογικά οι «Υπηρεσίες»).  Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει, επίσης, και για τις πληροφορίες που συλλέγουμε, αν δεν έχετε εγγραφεί στις Υπηρεσίες μας, αλλά εάν κάνετε ή/και λαμβάνετε πληρωμές μέσω των Υπηρεσιών μας. 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για υπηρεσίες που παρέχονται απευθείας σε τελικούς χρήστες, φυσικά πρόσωπα, για προσωπική και όχι επαγγελματική χρήση («Προσωπικές Υπηρεσίες»), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα SumUp Pay και της χρήσης δωροκαρτών που εκδόθηκαν από τους Εμπόρους της SumUp (αν διατίθεται στη χώρα σας). Διαβάστε τη συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου μας για Προσωπική Χρήση. 

Διαβάστε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προσεκτικά. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του email [email protected].

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας;

Ο Όμιλος της SumUp αποτελείται από διάφορες εταιρείες. Θα σας ενημερώσουμε για την οντότητα της SumUp με την οποία θα σχετίζεστε, όταν κάνετε πρώτη φορά αίτηση ή χρήση των Υπηρεσιών SumUp. Η εταιρεία της SumUp που θα σας παρέχει το σχετικό προϊόν ή Υπηρεσία θα είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για εκείνο το προϊόν ή την Υπηρεσία. Η εταιρεία SumUp θα είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» των προσωπικών σας δεδομένων.

 Για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, συνήθως μία από τις ακόλουθες οντότητες είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων:

 • SumUp Payments Limited, εγκεκριμένη από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς, υπό τους Κανονισμούς για το Ηλεκτρονικό Χρήμα 2011, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε στην Αγγλία και στην Ουαλία, με καταχωρισμένο αριθμό 07836562 και καταχωρισμένα γραφεία στο 16-20 Shorts Gardens, Λονδίνο WC2H 9US, Η.Β. Η SumUp Payments Limited είναι καταχωρισμένη ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων στο Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών με αριθμό καταχώρισης ZA265663. 

 • SumUp Limited, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που συστάθηκε στην Ιρλανδία με αριθμό καταχώρισης 505893 και καταχωρισμένα γραφεία στο Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ιρλανδία D02 K580. Η SumUp Limited είναι εγκεκριμένο Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος (αριθμός αδείας C195030, που εκδόθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2020) που ρυθμίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. 

 • SumUp EU Payments, UAB, ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος με άδεια από την Τράπεζα της Λιθουανίας (αριθμός αδείας 56, με έκδοση στις 27 Αυγούστου 2019) και καταχωρισμένη διεύθυνση στο Konstitucijos pr. 21C, 08130 Vilnius, Λιθουανία και αριθμό εταιρείας 305074395.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, για τα οποία θεωρούμαστε υπεύθυνος επεξεργασίας – με άλλα λόγια, όπου αποφασίζουμε τους σκοπούς (γιατί συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα) και τα μέσα (ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, για πόσο χρόνο αποθηκεύονται, κτλ.) της επεξεργασίας. Όταν λειτουργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας εκ μέρους άλλου υπευθύνου ή/και των Εμπόρων μας, θα συλλέγουμε, θα χρησιμοποιούμε και θα κοινοποιούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα μόνο μετά από οδηγία του υπεύθυνου επεξεργασίας, και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από εμάς υπόκειται στις οδηγίες τους και στις πολιτικές απορρήτου. Οι σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων μερών υπόκεινται στις πολιτικές απορρήτου και τους όρους χρήσης των τρίτων μερών και όχι στις δικές μας, εκτός αν δηλώνεται ρητά άλλως.

Για ποιους θεωρούμαστε υπεύθυνος επεξεργασίας;

Ανάλογα με το περιεχόμενο, «εσείς» σημαίνει:

 • Όταν χρησιμοποιείτε απευθείας μια Υπηρεσία Τελικού Χρήστη (όπως όταν εγγράφεστε στο SumUp Pay ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας με την προσωπική σας ιδιότητα), για προσωπική σας χρήση, θα αναφερόμαστε σε εσάς ως «Τελικός Χρήστης». Διαβάστε συγκεκριμένα την Πολιτική Απορρήτου για Προσωπική Χρήση. 

 • Όταν χρησιμοποιείτε απευθείας μια Υπηρεσία Εμπόρου (συνήθως χρήση των Υπηρεσιών SumUp μέσω του δημιουργηθέντος Λογαριασμού/Προφίλ σας SumUp) για επιχειρηματικούς σκοπούς και αν είστε φυσικό πρόσωπο – ελεύθερος επαγγελματίας ή άτομο, αναφερόμαστε σε εσάς ως ο «Έμπορος».

 • Όταν ενεργείτε εκ μέρους ενός υφιστάμενου ή πιθανού Εμπόρου (π.χ. είστε πραγματικός δικαιούχος, μέτοχος, στέλεχος, διευθυντής, εκπρόσωπος λογαριασμού ή άλλος νομικός εκπρόσωπος), θα αναφερόμαστε σε εσάς ως «Εκπρόσωπος του Εμπόρου».

 • Όταν συναλλάσσεστε ή άλλως αλληλεπιδράτε με έναν Έμπορο (συνήθως με Έμπορο που έχει Λογαριασμό/Προφίλ SumUp) αλλά δεν συναλλάσσεστε απευθείας με τη SumUp, αναφερόμαστε σε εσάς ως «Τελικός Πελάτης» ή «Πελάτης του Εμπόρου». 

Για ορισμένες Υπηρεσίες που παρέχουμε σε Τελικούς Πελάτες, λειτουργούμε ως πάροχος υπηρεσιών του Εμπόρου και ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων του Εμπόρου - όταν είστε Τελικός Πελάτης των Εμπόρων που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για τους δικούς τους σκοπούς και βάσει των δικών τους νομικών βάσεων (όταν οι Έμποροι χρησιμοποιούν τις δικές μας Υπηρεσίες Τιμολόγησης και Λογιστικής, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, τις Δωροκάρτες, τις λύσεις POS ή/και τους καταλόγους πελατών ως μέρος των Υπηρεσιών που προσφέρουμε).

Είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει χώρα, όταν ο Τελικός Πελάτης επιλέγει να πληρώσει για τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα που παρέχονται από οποιονδήποτε Έμπορό μας που χρησιμοποιεί τη SumUp για την επεξεργασία των πληρωμών στα φυσικά ή στα διαδικτυακά τους καταστήματα, όπως ισχύει. Τέτοια πληρωμή μπορεί να γίνει με διαφορετικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων με κάρτα ή smartphone, τάμπλετ ή άλλες συμβατές συσκευές που διευκολύνουν τον Τελικό Πελάτη να προβαίνει σε ανέπαφες συναλλαγές με smartphone/συσκευή, μέσω κώδικα QR, μέσω ενός συνδέσμου πληρωμής που παρέχεται μέσω e-mail, μηνύματος κειμένου ή παρόμοιο εργαλείο επικοινωνίας, διαδικτυακά με κάρτα στο διαδικτυακό κατάστημα του Εμπόρου, μέσω της χρήσης τρίτων παρόχων πληρωμής.

Επίσης, είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας, όταν οι Τελικοί Πελάτες θέλουν να ενεργοποιήσουν τις Αυτόματες Αποδείξεις για τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα που παρέχει οποιοσδήποτε Έμπορός μας που χρησιμοποιεί τη SumUp ή/και για να κερδίσουν πόντους πιστότητας με τους Εμπόρους μας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καλύπτει μόνο τις δράσεις επεξεργασίας δεδομένων για τις οποίες ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα Δεδομένα του Τελικού Πελάτη. 

 • Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας χωρίς να έχετε συνδεθεί σε Λογαριασμό/Προφίλ της SumUp ή άλλως επικοινωνείτε με τη SumUp, θα αναφερόμαστε σε εσάς ως ο «Επισκέπτης» (π.χ. αν στείλετε στη SumUp μήνυμα, ζητώντας περισσότερες πληροφορίες, επειδή σκέφτεστε να γίνετε χρήστης των προϊόντων μας).

 • Όταν συνάπτετε μια συμβατική σχέση μαζί μας (αν είστε φυσικό πρόσωπο –ελεύθερος επαγγελματίας ή άτομο, ή νομικός εκπρόσωπος εταιρείας) και μας παρέχετε μια συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν, θα αναφερόμαστε σε εσάς ως ο «Πάροχος».

 • Όταν θέλετε να συνάψετε μια επαγγελματική συνεργασία με τη SumUp (αν είστε φυσικό πρόσωπο – ελεύθερος επαγγελματίας ή άτομο, ή νομικός εκπρόσωπος εταιρείας) και συνεργάζεστε μαζί μας, συστήνοντάς μας πιθανούς εμπόρους και προωθώντας τις Υπηρεσίες και την επωνυμία μας, θα αναφερόμαστε σε εσάς ως «Συνεργάτης SumUp». 

Αν σας παρέχουμε μια συγκεκριμένη Πολιτική Απορρήτου, πριν επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαφορετική από την παρούσα, διαβάστε τη προσεκτικά. Ίσως να αποφασίσαμε να σας παρέχουμε μια Πολιτική Απορρήτου σχετική με Υπηρεσία/ρόλο για τη διευκόλυνσή σας.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς και πώς είναι αυτό νόμιμο εκ μέρους μας;

Έμποροι και εκπρόσωποι των εμπόρων μας (όπως ισχύει)

Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε;

Για ποιους σκοπούς;

Πώς είναι νόμιμο για εμάς να το κάνουμε;

- Στοιχεία Επικοινωνίας - π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email.

- Πληροφορίες εγγραφής και ταυτοποίησης: π.χ. αριθμός αναγνώρισης, ταυτότητα, κωδικοί πρόσβασης ή αντίστοιχο, εταιρικές πληροφορίες - διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email και επικοινωνία, όνομα, ιστότοπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εταιρικές πληροφορίες  - αριθμός εγγραφής, φορολογική κατοικία και ΑΦΜ, διευθυντές, στελέχη, ιδιοκτήτες, φύση επιχείρησης,  στοιχεία κύριας επαφής για τον λογαριασμό και εκπρόσωπος - ονόματα, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία/τόπος γέννησης, εθνικότητα, διεύθυνση.

- Πληροφορίες για τον λογαριασμό - Αναγνωριστικός αριθμός εμπόρου (για εσωτερικούς σκοπούς), χώρα, νομικός τύπος οντότητας, χρόνος και τρόπος εγγραφής στις Υπηρεσίες μας, κατάσταση του λογαριασμού, δεδομένα σύνδεσης και εγγραφής, πληροφορίες για τις Υπηρεσίες/περιηγητή που χρησιμοποιήθηκαν, κάρτες που εξέδωσε η SumUp.

- Οικονομικές πληροφορίες: π.χ. τραπεζικά στοιχεία, πληροφορίες κάρτας, επισκόπηση των συναλλαγών, ιστορικό συναλλαγών, ιστορικό πίστωσης (καθώς και αποτελέσματα πιστοληπτικού ελέγχου, αν ισχύει), πληροφορίες για τιμολόγια που έχουμε εκδώσει.

- Πληροφορίες του Συστηθείτε-Know Your Customer (KYC) – επιπλέον των στοιχείων εγγραφής και λογαριασμού - αποδεικτικό εταιρείας/διεύθυνση και αντίγραφο της ταυτοποίησης, πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχους, ακόμα και σε τρίτα μέρη, την εικόνα σας σε φωτογραφία ή μορφή βίντεο (όπου απαιτείται ως μέρος των ελέγχων KYC, για την ταυτοποίηση της ταυτότητάς σας).

- Πληροφορίες από άλλες πηγές, οργανισμούς τρίτων μερών που ενδεικτικά περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά ή πιστωτικά ιδρύματα, επίσημα μητρώα και βάσεις δεδομένων, όπως και υπηρεσίες πρόληψης της απάτης και συνεργάτες που μας βοηθούν να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, οι δε πληροφορίες περιλαμβάνουν το οικονομικό ιστορικό και μοτίβα, τις δικαστικές αποφάσεις, το εταιρικό κεφάλαιο, το ΑΦΜ, τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας, την ημερομηνία εγγραφής και το διοικητικό συμβούλιο, τις διευθύνσεις email και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Αν αιτηθείτε για προϊόν της SumUp με προκαταβολή μετρητών, θα χρησιμοποιήσουμε πιστοποιημένους οργανισμούς πιστοληπτικής αναφοράς για τη διεξαγωγή πιστωτικών ελέγχων για εσάς, για να καθορίσουμε την καταλληλότητα του πιστωτικού προϊόντος, το οποίο αιτηθήκατε. Αν συνάψετε σύμβαση μαζί μας, ενδέχεται να συνεχίσουμε να κοινοποιούμε πληροφορίες, όπως επαναπληρωμές, αθετήσεις και άλλες πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν την πιστοληπτική σας αξιοπιστία με τη βοήθεια οργανισμών πιστοληπτικής αναφοράς. Δείτε περισσότερα στην ενότητα «Κοινοποίηση Δεδομένων σε Τρίτα Μέρη».

- Στοιχεία συμπεριφοράς και παρακολούθησης: π.χ. δεδομένα τοποθεσίας, συμπεριφορικά μοτίβα, δεδομένα σύνδεσης, τύπος και έκδοση περιηγητή, πληροφορίες δικτύου κινητής τηλεφωνίας, προσωπικές προτιμήσεις, αριθμός IP, αναγνωριστικά cookie, το αποκλειστικό αναγνωριστικό των συσκευών που χρησιμοποιείτε, για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και τους Ιστοτόπους μας.

- Δεδομένα επικοινωνίας και άλλα που μας δίνετε - Πληροφορίες που μας παρέχετε εθελοντικά, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, με το τμήμα υποστήριξης, στις καταγραφές των κλήσεων, στα email ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεών σας προς εμάς, στις απαντήσεις σε έρευνες, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, προωθήσεις, εκδηλώσεις ή φόρμες μάρκετινγκ πιθανών πωλητών ή συσκευών, βελτιωτικές προτάσεις, συστάσεις ή άλλη ενέργεια που ασκείτε στις Υπηρεσίες.

1. Να παρέχουμε τις Υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, και να διαχειριζόμαστε την εταιρική σχέση μαζί σας. Σχεδίαση, εκτέλεση και διαχείριση της (συμβατικής) σχέσης, διενέργεια συναλλαγών και εντολών, επεξεργασία πληρωμών, λογιστικές εργασίες, έλεγχος, τιμολόγηση και ενέργειες είσπραξης, οργάνωση των αποστολών και των παραδόσεων, παροχή υποστηρικτικών Υπηρεσιών και μηνυμάτων.

2. Επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας και επαλήθευση των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας σας.

3. Επίλυση διαφωνιών, επιβολή των συμβατικών μας συμφωνιών και εγκαθίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή διαδικασιών είσπραξης.

4. Επεξεργασία πληρωμών, επιστροφές χρημάτων και ακυρώσεις χρέωσης, εφόσον η συναλλαγή εκτελεστεί. 

5. Διασφάλιση της επεξεργασίας των πληρωμών. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να επεξεργαστούμε τη συναλλαγή πληρωμής και να διεξάγουμε μια ασφαλή συναλλαγή, όπως και για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων, και για την πρόληψη της απάτης και άλλων εγκληματικών πράξεων. 

6. Παροχή  αποδείξεων στους Πελάτες σας.

7. Για την ανάλυση πελατών, να προσφέρουμε Υπηρεσίες SumUp, και για εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων της επίλυσης προβλημάτων, της ανάλυσης των δεδομένων, του ελέγχου, της έρευνας και για στατιστικούς σκοπούς.

8. Για τη διασφάλιση ότι το περιεχόμενο θα παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας.

9. Βελτίωση των Υπηρεσιών μας και για σκοπούς γενικής εταιρικής ανάπτυξης, βελτίωση των μοντέλων διαχείρισης κινδύνων για την ελαχιστοποίηση της απάτης, ανάπτυξη νέων προϊόντων και λειτουργιών, και εξερεύνηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

10. Διεξαγωγή ανάλυσης ρίσκου, πρόληψη απάτης και διαχείριση ρίσκου, πρόληψη κατάχρησης των Υπηρεσιών μας. 

11. Διατήρηση και προστασία της ασφάλειας των προϊόντων μας, των Υπηρεσιών και των ιστοτόπων, πρόληψη και ανίχνευση απειλών ασφαλείας, απάτη ή άλλες εγκληματικές ή κακόβουλες πράξεις.

12. Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις, όπως τους νόμους καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και τήρησης λογιστικών βιβλίων, κανονιστικές απαιτήσεις επάρκειας κεφαλαίου και κανόνες που εκδίδουν οι πιστοποιημένες μας τράπεζες και τα σχετικά δίκτυα καρτών), υποχρεώσεις συμμόρφωσης ελέγχου (αν ισχύει), αναφορά σε φορολογικές αρχές, αστυνομία, άλλες αρχές επιβολής του νόμου και εποπτικές αρχές. 

13. Συμμόρφωση με τις εσωτερικές διαδικασίες και τα πρότυπα του κλάδου.

14. Επικοινωνία για τα προϊόντα, τις Υπηρεσίες και τα έργα της SumUp, απάντηση σε ερωτήσεις ή αιτήματα.

15. Χορήγηση και εκτέλεση ερευνών, καμπανιών μάρκετινγκ, ανάλυση αγοράς, διαγωνισμοί ή άλλες προωθητικές δράσεις ή εκδηλώσεις.

16. Διαφήμιση, ανάλυση και εξατομίκευση. Χρησιμοποιούμε πληροφορίες για εσάς που συλλέγουμε από cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για τη μέτρηση της εμπλοκής με το περιεχόμενο στις Ιστοσελίδες, για τη βελτίωση της σχετικότητας και της πλοήγησης, για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας και τη διαμόρφωση του περιεχομένου για τη SumUp και τις Υπηρεσίες για εσάς. Με την έγκρισή σας ή όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα Επισκεπτών με άλλους, ώστε να διαφημίζουμε και να προωθούμε τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας σε εσάς, και μέσω διαφήμισης με βάση τα ενδιαφέροντα όπου επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και όπως υπόκεινται σε απαιτήσεις έγκρισης. Δείτε τη Πολιτική cookie.

17. Επιβεβαίωση της εταιρικής σας διεύθυνσης και προβολή της επιχείρησής σας στους Τελικούς Χρήστες μας και στους Τελικούς Χρήστες της SumUp Pay.

18. Διεξαγωγή ενεργειών μάρκετινγκ εκ μέρους εσάς και της SumUp, για προϊόντα και Υπηρεσίες πιστότητας. 

Εκτός αν δηλώνεται άλλως, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

- συμμόρφωση  με την εφαρμοστέα νομοθεσία (σκοπός 1, 2, 3, 4, 5, 12),

- απαραίτητη επεξεργασία για την εκτέλεση της σύμβασης (σκοποί 1,2, 3, 4, 6, 7, 14, 18),

- συγκατάθεση (όπου απαιτείται από τον νόμο να λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για διεπιχειρησιακό μάρκετινγκ) (σκοπός 14, 15,16, 18), 

- επιδίωξη του νόμιμου συμφέροντός μας (σκοπός 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,15, 16, 17, 18).

Τα νόμιμα ενδιαφέροντά μας είναι (εκτός αν δηλώνεται άλλως):

- Παροχή των Υπηρεσιών μας με αποτελεσματικό τρόπο (σκοπός 2, 7, 8, 13, 14, 17).

- Προστασία έναντι της απάτης, βελτίωση και ανάπτυξη του τρόπου αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος και συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις - (σκοπός  2, 4, 5, 9, 10, 11).

- Μάρκετινγκ και παροχή νέων προϊόντων και Υπηρεσιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (σκοπός 14, 15,16, 18).

- Βελτίωση των προϊόντων και των Υπηρεσιών μας (σκοπός 7, 9, 17, 18).

- Να διατηρούμε τις Υπηρεσίες μας σε λειτουργία (σκοπός 7,11).

- Για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας και των εταιρικών μας συμφερόντων (σκοπός 3, 4).

- Για την παροχή της υποστήριξης που χρειάζεστε (σκοπός 14).

Λάβετε υπόψη ότι αν δεν μας παρέχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες ως μέρος της Εγγραφής Λογαριασμού/Προφίλ σας στη SumUp, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων ταυτοποίησής σας ή άλλων δεδομένων όπως απαιτείται εκ μέρους μας στα πλαίσια του Συστηθείτε, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας.

Θα ενημερωθείτε εγκαίρως για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών καθ' όλη τη διαδικασία εγγραφής Λογαριασμού/Προφίλ σας ή καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης μας (αν ισχύει).

Λάβετε υπόψη ότι χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα, προκειμένου να συνάψουμε/να συνεχίσουμε τη συμβατική μας σχέση και να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Τελικός Πελάτης

Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε;

Για ποιους σκοπούς;

Πώς είναι νόμιμο για εμάς να το κάνουμε;

- Στοιχεία επικοινωνίας: π.χ. το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη φυσική διεύθυνση και τη διεύθυνση email, αν λαμβάνετε αποδείξεις από τους Εμπόρους μας ή αν κερδίζετε πόντους πιστότητας. 

- Πληροφορίες συναλλαγών: Αν είστε Τελικός Πελάτης, όταν κάνετε πληρωμές, λαμβάνετε επιστροφές χρημάτων από ή άλλως συναλλάσσεστε με έναν Έμπορο που χρησιμοποιεί εμάς για να παρέχει επεξεργασία των πληρωμών, θα λαμβάνουμε δεδομένα συναλλαγών. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μεθόδου πληρωμής, τα στοιχεία πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας, όπως τον αριθμό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης και τον κωδικό CVV, το όνομα του κατόχου της κάρτας, τα δεδομένα και το ιστορικό συναλλαγών, τις λεπτομέρειες για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που αγοράσατε, τους πόντους πιστότητας που κερδίσατε.

- Πληροφορίες σχετικά με νομικές απαιτήσεις: π.χ. δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και απαιτήσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τήρηση λογιστικών βιβλίων.

- Στοιχεία συμπεριφοράς και παρακολούθησης: π.χ. δεδομένα τοποθεσίας, συμπεριφορικά μοτίβα, δεδομένα σύνδεσης, τύπος και έκδοση περιηγητή, πληροφορίες δικτύου κινητής τηλεφωνίας, προσωπικές προτιμήσεις, αριθμός IP, αναγνωριστικά cookie, το αποκλειστικό αναγνωριστικό των συσκευών που χρησιμοποιείτε, για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και τους Ιστοτόπους μας.

- Στοιχεία επικοινωνίας και άλλα στοιχεία που θα μας δώσετε - Πληροφορίες που παρέχετε εθελοντικά, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, με την υποστήριξη πελατών, στις καταγραφές κλήσεων, στα emails ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τις ερωτήσεις σας προς εμάς, στις αποκρίσεις σε έρευνες.

 

1. Επεξεργασία πληρωμών. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αν έχετε επιλέξει να πληρώσετε για τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα που παρέχει οποιοσδήποτε Έμπορός μας που χρησιμοποιεί τη SumUp στο φυσικό ή διαδικτυακό του κατάστημα, όπως ισχύει. Τέτοια πληρωμή μπορεί να γίνει με διαφορετικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων με κάρτα ή smartphone, τάμπλετ ή άλλες συμβατές συσκευές που διευκολύνουν τον Τελικό Πελάτη να προβαίνει σε ανέπαφες συναλλαγές με smartphone/συσκευή, μέσω κώδικα QR, μέσω ενός συνδέσμου πληρωμής που παρέχεται μέσω e-mail, μηνύματος κειμένου ή παρόμοιο εργαλείο επικοινωνίας, διαδικτυακά με κάρτα στο διαδικτυακό κατάστημα του Εμπόρου, μέσω της χρήσης τρίτων παρόχων πληρωμής.

2. Διασφάλιση της επεξεργασίας των πληρωμών. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να επεξεργαστούμε τη συναλλαγή πληρωμής και να διεξάγουμε μια ασφαλή συναλλαγή, όπως και για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων, και για την πρόληψη της απάτης και άλλων εγκληματικών πράξεων. 

3. Παροχή αποδείξεων. Μπορείτε να επιλέξετε να λάβετε μια απόδειξη μέσω email ή κινητού τηλεφώνου, όταν πληρώνετε για τις Υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα που σας παρέχει οποιοσδήποτε Έμπορός μας. Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία  Αυτόματων Αποδείξεων με έναν Έμπορό μας, θα αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σας για την επόμενη φορά που θα αγοράσετε κάτι από τον Έμπορό μας και θα λάβετε μια απόδειξη. Αυτό θα συμβεί ανεξάρτητα αν είχατε προηγουμένως αγοράσει κάτι από αυτόν τον Έμπορο ή όχι. Θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email σας ή τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας μόνο για να σας στέλνουμε τις αποδείξεις. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για άλλους σκοπούς και δεν θα τα κοινοποιήσουμε σε άλλους χωρίς να λάβουμε τη γραπτή συγκατάθεσή σας πρώτα ή χωρίς να σας ενημερώσουμε πριν την έναρξη οποιασδήποτε επεξεργασίας για νέους σκοπούς ή σκοπό που είναι συμβατός με τον σκοπό για τον οποίο συλλέξαμε τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και κανονισμούς. Λάβετε υπόψη ότι διαθέτουμε έναν εύκολο τρόπο να εξαιρεθείτε από την περαιτέρω λήψη αποδείξεων, όταν αγοράζετε κάτι από έναν Έμπορο. Απλώς, ακολουθήστε τον σύνδεσμο στην απόδειξη που λάβατε, για να εξαιρεθείτε από την περαιτέρω λήψη αποδείξεων.

4. Επικοινωνία σχετικά με προϊόντα, Υπηρεσίες και έργα της SumUp, απάντηση σε ερωτήματα ή αιτήματα.

5. Πιστότητα. Αν επιλέξετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα πιστότητας των Εμπόρων μας, που εμείς υποστηρίζουμε μέσω των Υπηρεσιών μας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με τους πόντους πιστότητας που κερδίσατε και την επιλεξιμότητα για νέες προωθήσεις.

Εκτός αν δηλώνεται άλλως, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

- συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία (σκοπός 1, 2).

- η απαραίτητη επεξεργασία για την εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε με τον Έμπορο (σκοποί 1, 3, 5).

- η συγκατάθεση (όπου υποχρεούμαστε νομικά να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας (σκοπός 3,  4, 5).

- η διεκδίκηση των νόμιμων συμφερόντων μας (σκοπός 1, 2, 4).

Τα νόμιμα ενδιαφέροντά μας είναι (εκτός αν δηλώνεται άλλως):

- Παροχή των Υπηρεσιών στους Εμπόρους μας (σκοπός 1).

- Προστασία έναντι απάτης, ανάπτυξη και βελτίωση του τρόπου που χειριζόμαστε το οικονομικό έγκλημα και τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας - (σκοπός 2).

- Για την παροχή της υποστήριξης που χρειάζεστε (σκοπός 4).

Συνεργάτες και προμηθευτές

Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε;

Για ποιους σκοπούς;

Πώς είναι νόμιμο για εμάς να το κάνουμε;

- Στοιχεία επικοινωνίας, όπως το πλήρες ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση εργασίας, τον ρόλο, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email, τον τύπο της επιχείρησης, τα προωθητικά κανάλια.

- Στοιχεία πληρωμών και τιμολόγησης, όπως τα απαραίτητα στοιχεία για την επεξεργασία των πληρωμών και την αποφυγή απάτης.

- Περαιτέρω πληροφορίες που υπόκεινται σε απαραίτητη επεξεργασία σε ένα έργο ή στη συμβατική σχέση σας με τη SumUp, ή που εθελοντικά παρέχετε, όπως καταχωρισμένες παραγγελίες, επικοινωνία, στοιχεία κίνησης (αν ισχύει), πιθανοί πελάτες, συστημένοι έμποροι, παραγγελίες ή μετατροπές, έσοδα, καταβαλλόμενες πληρωμές, αιτήματα και ορόσημα του έργου.

- Στοιχεία που συλλέγονται από άλλες πηγές, βάσεις δεδομένων αξιοπιστίας, εφόσον υφίστανται, και

- Έλεγχοι συμμόρφωσης, αν απαιτείται: στοιχεία για σχετικές και σημαντικές αγωγές ή άλλες νομικές διαδικασίες. 

1. Επικοινωνία για τα προϊόντα, τις Υπηρεσίες και τα έργα της SumUp, απάντηση σε ερωτήσεις ή αιτήματα.

2. Σχεδιασμός, εκτέλεση και διαχείριση της (συμβατικής) σχέσης: εκτέλεση συναλλαγών και παραγγελιών, επεξεργασία πληρωμών, εκτέλεση λογιστικών εργασιών, έλεγχος, τιμολόγηση και δράσεις είσπραξης, διακανονισμός αποστολών και παραδόσεων, παροχή υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

3. Χορήγηση και εκτέλεση ερευνών, καμπανιών μάρκετινγκ, ανάλυση αγοράς, διαγωνισμοί ή άλλες προωθητικές δράσεις ή εκδηλώσεις.

4. Ανάλυση και βελτίωση των επιχειρηματικών μας έργων.

5. Διατήρηση και προστασία της ασφάλειας των προϊόντων μας, των Υπηρεσιών και των ιστοτόπων, πρόληψη και ανίχνευση απειλών ασφαλείας, απάτη ή άλλες εγκληματικές ή κακόβουλες πράξεις.

6. Διασφάλιση συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις (όπως υποχρεώσεις διατήρησης αρχείων), υποχρεώσεις ελέγχου συμμόρφωσης (αν ισχύουν), και με τις πολιτικές της SumUp ή τα πρότυπα του κλάδου.

7. Επίλυση διαφωνιών, επιβολή των συμβατικών μας συμφωνιών και εγκαθίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή διαδικασιών είσπραξης.

Εκτός αν δηλώνεται άλλως, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

- απαραίτητης επεξεργασίας για την εκτέλεση της σύμβασης (σκοπός 1, 2, 7).

- συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις (σκοπός 2, 5, 6).

- το νόμιμο συμφέρον μας (σκοπός 1, 2, 3, 4, 5, 7).

- αν παρέχεται ρητά από Συνεργάτη για συγκεκριμένη δραστηριότητα - η συγκατάθεση. 

Τα νόμιμα ενδιαφέροντά μας είναι (εκτός αν δηλώνεται άλλως):

- Παροχή της υποστήριξης που χρειάζεστε (σκοπός 1, 2).

- Προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και των επιχειρηματικών μας συμφερόντων (σκοπός 7).

- Μάρκετινγκ και παροχή νέων προϊόντων και Υπηρεσιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (σκοπός 1, 3).

- Βελτίωση των προϊόντων και των Υπηρεσιών μας (σκοπός 4).

- Προστασία έναντι απάτης για την ανάπτυξη και βελτίωση του τρόπου που χειριζόμαστε το οικονομικό έγκλημα και τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας - (σκοπός 5).

Επισκέπτες

Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε;

Για ποιους σκοπούς;

Πώς είναι νόμιμο για εμάς να το κάνουμε;

- Στοιχεία επικοινωνίας και φόρμες: Όταν επιλέγετε να συμπληρώσετε μια φόρμα στον Ιστότοπο ή σε ιστοτόπους τρίτων μερών που προβάλλουν τις διαφημίσεις μας, θα συλλέξουμε τις πληροφορίες που περιέχονται συνήθως στη φόρμά - όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, email ή αντίστοιχο.

- Στοιχεία συμπεριφοράς και παρακολούθησης: π.χ. δεδομένα τοποθεσίας, συμπεριφορικά μοτίβα, προσωπικές προτιμήσεις, αριθμός IP, αναγνώριση cookie, μοναδική αναγνώριση συσκευών που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών και των Ιστοτόπων μας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε Πολιτική cookie.

1. Επικοινωνία για τα προϊόντα, τις Υπηρεσίες και τα έργα της SumUp, απάντηση σε ερωτήσεις ή αιτήματα.

2. Παροχή και προώθηση των Υπηρεσιών μας ή/και των προϊόντων μας σε εσάς.

3. Επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας και επαλήθευση των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας σας.

4. Διαφήμιση, ανάλυση και εξατομίκευση. Χρησιμοποιούμε πληροφορίες για εσάς που συλλέγουμε από cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για τη μέτρηση της εμπλοκής με το περιεχόμενο στις Ιστοσελίδες, για τη βελτίωση της σχετικότητας και της πλοήγησης, για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας και τη διαμόρφωση του περιεχομένου για τη SumUp και τις Υπηρεσίες για εσάς. Με την έγκρισή σας ή όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα Επισκεπτών με άλλους, ώστε να διαφημίζουμε και να προωθούμε τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας σε εσάς, και μέσω διαφήμισης με βάση τα ενδιαφέροντα όπου επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και όπως υπόκεινται σε απαιτήσεις έγκρισης. Δείτε τη Πολιτική cookie.

Εκτός αν δηλώνεται άλλως, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

- συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία και επιδίωξη του νομίμου συμφέροντός μας (σκοπός 3)

- νόμιμο ενδιαφέρον και έγκριση (σκοπός 1, 2, 4).

Τα νόμιμα ενδιαφέροντά μας είναι (εκτός αν δηλώνεται άλλως):

- Μάρκετινγκ και παροχή νέων προϊόντων και Υπηρεσιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (σκοπός 1, 2, 4).

- Προστασία έναντι απάτης για την ανάπτυξη και βελτίωση του τρόπου που χειριζόμαστε το οικονομικό έγκλημα και τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας - (σκοπός 3).

Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Οι Υπηρεσίες μας δεν αφορούν παιδιά κάτω των 18 ετών. Αν μάθουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγουμε έχει παρασχεθεί από παιδί κάτω των 18 ετών, θα διαγράψουμε άμεσα αυτήν την πληροφορία.

Τα δικαιώματά σας και οι επιλογές απορρήτου

α) Επιλογές σχετικές με την επικοινωνία και το μάρκετινγκ

Αν λαμβάνετε υλικό μάρκετινγκ από εμάς, μπορείτε οποτεδήποτε να το αρνηθείτε. Ο ευκολότερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να εξαιρεθείτε, ακολουθώντας τις οδηγίες στο υλικό μάρκετινγκ που λάβατε. Επίσης, μπορείτε να εξαιρεθείτε, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις ειδοποίησης στον Λογαριασμό/Προφίλ σας SumUp ή επικοινωνώντας μαζί μας στο [email protected] με ξεκάθαρη οδηγία ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε επικοινωνιακό υλικό μάρκετινγκ από εμάς πλέον.

Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να συνεχίσουμε να σας στέλνουμε επικοινωνιακό υλικό που απαιτείται ή που είναι απαραίτητο για την  παροχή των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής τέτοιων ειδοποιήσεων που περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες και άλλο επικοινωνιακό υλικό που απαιτείται από εμάς. Δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη τέτοιας επικοινωνίας.

β) Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων

Η SumUp με χαρά θα σας βοηθήσει στην άσκηση των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα:

 • Ενημέρωσης – έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Το κάνουμε αυτό στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ωστόσο, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας, αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις.

 • Πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, που επεξεργαζόμαστε.

 • Διόρθωσης – μπορείτε να ζητήσετε από τη SumUp να ενημερώσει, να ολοκληρώσει ή να διορθώσει οποιαδήποτε ανακριβή προσωπική πληροφορία. Αυτό το δικαίωμα ισχύει άμεσα.

 • Διαγραφής – διαγράψτε τα προσωπικά σας δεδομένα υπό συγκεκριμένες συνθήκες, αν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, και δεν έχουμε νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων. Λάβετε υπόψη σας ότι μπορεί να μη συμφωνήσουμε με το αίτημά σας. Ως επιτροπευόμενος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, πρέπει να διατηρούμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, ακόμη κι αν μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε. Ενδέχεται να μη μπορέσουμε να διαγράψουμε ολόκληρο τον φάκελο, επειδή αυτές οι κανονιστικές υποχρεώσεις έχουν προτεραιότητα. Θα σας ενημερώνουμε πάντα αν δεν μπορέσουμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • Φορητότητας δεδομένων. Αυτό ισχύει μόνο για τα δεδομένα που μας έχετε δώσει. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα που μας δώσατε από τον έναν οργανισμό στον άλλο ή σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με βάση την έγκρισή σας ή σε συζητήσεις περί δημιουργίας σύμβασης και η επεξεργασία διεξάγεται με αυτόματα μέσα.

 • Περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

 • Αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (αν τα χρησιμοποιούμε για το νόμιμο συμφέρον μας). Αν η νομική μας βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι τα «νόμιμα συμφέροντα» και εσείς διαφωνείτε στη χρήση τους, μπορείτε να φέρετε αντίρρηση. Ωστόσο, αν υπάρχει υπέρτατος λόγος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν θα κάνουμε αποδεκτό το αίτημά σας.

 • Απόσυρση της έγκρισής σας προς τη SumUp να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα (λάβετε υπόψη ότι αν αποσύρετε την έγκρισή σας, αυτό δεν θα επηρεάσει τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, πριν μας ειδοποιήσετε για την απόσυρση της έγκρισής σας). 

 • Διεξαγωγής ανθρώπινης επισκόπησης μιας αυτόματης απόφασης που πήραμε για εσάς. Αν προβούμε σε μια αυτόματη απόφαση για εσάς που σας επηρεάζει σημαντικά, μπορείτε να μας ζητήσετε να διεξάγουμε μια ανθρώπινη επισκόπηση αυτής της απόφασης.

Μπορείτε να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας, αποστέλλοντάς μας ένα email στο [email protected]

Αν έχετε εξουσιοδότηση να ρυθμίσετε τον Λογαριασμό σας SumUp ή να μας δώσετε οδηγίες για τον λογαριασμό (για παράδειγμα, είστε εκπρόσωπος του Εμπόρου ή ο ίδιος ο Έμπορος, ως ελεύθερος επαγγελματίας), μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο [email protected] ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του online λογαριασμού, όταν είστε συνδεδεμένοι στον Λογαριασμό/προφίλ σας SumUp (εφόσον διαθέτετε). 

Αν είστε υπάλληλος του Εμπόρου, ο τελευταίος είναι υπεύθυνος για να σας βοηθήσει με το αίτημά σας.

Για λόγους ασφαλείας, δεν θα χειριστούμε το αίτημά σας, αν δεν είμαστε σίγουροι για την ταυτότητά σας, οπότε ενδέχεται να σας ζητήσουμε επιπλέον δεδομένα, για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, αν κάτι τέτοιο αντιστοιχεί στο αίτημα. Αν κάποιο τρίτο μέρος ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα για λογαριασμό σας, μπορεί να σας ζητήσουμε απόδειξη ότι το τρίτο μέρος έχει λάβει νόμιμη έγκριση να λειτουργεί εκ μέρους σας. 

Όταν εξασκείτε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, έχουμε έναν μήνα για να σας απαντήσουμε. Η SumUp συνήθως δεν χρεώνει τέλος, όταν εξασκείτε τα δικαιώματά σας. Ωστόσο, μπορούμε εκ του νόμου να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος ή να αρνηθούμε να χειριστούμε το αίτημά σας, αν είναι εντελώς παράλογο ή υπερβολικό.

Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο σε μας ή/και στην αντίστοιχη αρχή προστασίας δεδομένων. Η SumUp θα συνεργαστεί πλήρως σε κάθε τέτοια έρευνα και προσπάθεια πλήρους ικανοποίησης όλων των αιτημάτων, κατά το δυνατό. Η αντίστοιχη αρχή για κάθε χώρα βρίσκεται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Λάβετε υπόψη ότι είμαστε απευθείας υπόλογοι μόνο σε εσάς, σε περίπτωση που είστε ο υπεύθυνος των προσωπικών σας δεδομένων. Όπου λειτουργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, θα πρέπει να επικοινωνείτε με το τρίτο μέρος που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Αυτόματη λήψη αποφάσεων και δημιουργία προφίλ

Η αυτόματη λήψη αποφάσεων είναι η διαδικασία λήψης απόφασης με αυτόματα μέσα χωρίς ανθρώπινη εμπλοκή. Η δημιουργία προφίλ σημαίνει την ανάλυση της προσωπικότητας, της συμπεριφοράς, των ενδιαφερόντων και των συνηθειών ενός ατόμου για εξαγωγή προβλέψεων ή αποφάσεων για εκείνο. Υπάρχουν τέτοιες αποκλειστικά αυτόματες αποφάσεις, που ενδέχεται να έχουν νομική ή αντιστοίχως σημαντική επίπτωση σε εσάς ως άτομο. Ενδέχεται σε μερικές περιπτώσεις να χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων για αποφάσεις, αν εγκρίνονται, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή όπου είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης.

Μπορείτε πάντα να ζητάτε χειροκίνητη διαδικασία λήψης απόφασης, να εκφέρετε τη γνώμη σας ή να προσβάλλετε τη λήψη απόφασης αποκλειστικά στη βάση της αυτόματης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, αν αυτή η απόφαση θα παράγει νομικές επιπτώσεις ή άλλως θα σας επηρεάσει σημαντικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για την αυτόματη λήψη αποφάσεων.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τρίτα μέρη

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από καταλόγους κυρώσεων που διακρατούν διεθνείς οργανισμοί, από μητρώα που διακρατούν οργανισμοί εκτίμησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλους παρόχους εμπορικών πληροφοριών που παρέχουν στοιχεία για π.χ. πραγματικούς δικαιούχους και πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από επιλεγμένα τρίτα μέρη, όπως γραφεία πιστώσεων, οργανισμούς ανίχνευσης απάτης, άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και άλλους παρόχους πληροφοριών, και από δημόσια διαθέσιμες πηγές (όπως μητρώα πληθυσμού και μητρώα φορολογικών αρχών, μητρώα εταιρείων, αρχές επιβολής νόμου, κτλ.) Σχετικά με τις πληρωμές, συλλέγουμε δεδομένα από π.χ. τράπεζες, παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και άλλους.

Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη

Τα δεδομένα σας θα τίθενται υπό επεξεργασία μόνο σε σχέση με τις Υπηρεσίες και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας ως κάτωθι:

 • Όμιλος SumUp. Ενδέχεται να κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα με μέλη του Ομίλου SumUp για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να μεταφέρονται, για να μας επιτρέψουν να παρέχουμε πλήρη υπηρεσία σε εσάς, ενώ άλλες εταιρείες εντός του ομίλου μας διενεργούν στοιχεία της πλήρους υπηρεσίας που προσφέρουμε. Αυτές οι άλλες υπηρεσίες περιλαμβάνουν υποστήριξη πελατών, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διακανονισμούς, εσωτερικούς ελέγχους και άλλα.

 • Πάροχοι τρίτων μερών. Για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας, κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή σας και την εκτέλεση μιας ανάθεσης ή συμφωνίας με εταιρείες που συνεργαζόμαστε, προκειμένου να διεξάγουμε τις Υπηρεσίες μας. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, λύσεις ασφαλούς ταυτοποίησης, πρόληψη απάτης και γραφεία πιστώσεων στη σχετική χώρα και μεταξύ των μερών στο οικονομικό σύστημα, όπως οι τράπεζες.

Cifas. Αν είστε εγγεγραμμένοι στο Η.Β., τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς θα κοινοποιηθούν σε οργανισμούς πρόληψης της απάτης, που θα τα χρησιμοποιήσουν για την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος, και για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας. Αν ανιχνευθεί απάτη, μπορεί να σας αρνηθούν συγκεκριμένες υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις και θέσεις εργασίας. Περαιτέρω πληροφορίες για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας από εμάς, από αυτούς τους οργανισμούς πρόληψης απάτης, και τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.cifas.org.uk/fpn.

 • Μόνο για άδειες δράσης εντός Η.Β.: Αν έχετε εγγραφεί και συνδεθεί στον Λογαριασμό/Προφίλ σας στη SumUp, ενδέχεται να ελέγξουμε το ιστορικό πίστωσής σας μέσω διαπιστευμένων οργανισμών πιστοληπτικής αναφοράς, για να μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε και να προσφέρουμε επιλεγμένα προϊόντα πίστωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, συμπεριλαμβανομένων του φιλτραρίσματος εκ των προτέρων των προϊόντων πίστωσης. Αυτοί οι έλεγχοι δεν θα επηρεάσουν το πιστοληπτικό ιστορικό σας.

Για τους παραπάνω σκοπούς, χρησιμοποιούμε τους κάτωθι οργανισμούς πιστοληπτικής αναφοράς:

Equifax (Equifax.co.uk) - https://www.equifax.co.uk/crain/

Experian (Experian.co.uk) - https://www.experian.co.uk/legal/crain/

 • Ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων τρίτων μερών. Ορισμένα από τα τρίτα μέρη στα οποία κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι δεν ορίζουμε εμείς πώς τα δεδομένα που παρέχουμε θα υποστούν επεξεργασία. Παραδείγματα αποτελούν οι αρχές, οι αγοραστές και άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Όταν τα δεδομένα σας κοινοποιούνται σε ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, ισχύουν οι πολιτικές δεδομένων και οι αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε επαγγελματίες συμβούλους, όπως δικηγόρους, τραπεζίτες, ελεγκτές και ασφαλιστές, όπου χρειάζεται κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών υπηρεσιών που μας παρέχουν. 

 • Συνεργαζόμενοι οργανισμοί και μέρη στην επεξεργασία πληρωμών. Όπου παρέχουμε σε εσάς ή στην εταιρεία σας υπηρεσίες πληρωμής, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε μερικά από τα δικά σας προσωπικά δεδομένα ή των πελατών σας με τον συνεργαζόμενο οργανισμό τρίτου μέρους. Αυτό είναι απαραίτητο, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες πληρωμών που ζητήσατε. Μπορούμε να κοινοποιούμε δεδομένα για εσάς σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, υπεύθυνους επεξεργασίας, οργανισμούς καρτών πληρωμής και άλλες οντότητες που αποτελούν μέρος της διαδικασίας επεξεργασίας των πληρωμών και των εισπράξεων.

 • Τρίτα μέρη που είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Ορισμένα από τα τρίτα μέρη, στα οποία κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τις οδηγίες μας και για λογαριασμό μας. Συνεργαζόμαστε με επιλεγμένους προμηθευτές, που περιλαμβάνουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό μας. Παραδείγματα αποτελούν προμηθευτές ανάπτυξης IT, συντήρησης, φιλοξενίας και υποστήριξης, αλλά και προμηθευτές που μας στηρίζουν στο μάρκετινγκ. Όταν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων, τα κοινοποιούμε μόνο για σκοπούς συμβατούς με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέξαμε τα δεδομένα (όπως την εκτέλεση μιας σύμβασης).  Οι συμβάσεις μας ορίζουν ότι αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας μόνο σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν για εμάς και όχι για δικό τους ή οποιοδήποτε άλλο όφελος. 

 • Συνεργάτες. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ελάχιστες προσωπικές πληροφορίες (όπως το όνομα της επιχείρησής σας) με πιθανούς συνεργάτες που μπορεί να μας παρέχουν συμπληρωματικές ή σχετικές υπηρεσίες με την επιχείρησή σας.

 • Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα που συλλέξαμε για εσάς σε τρίτα μέρη σχετικά με οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση εταιρικών μετοχών ή παγίων, χρηματοδότηση, εξαγορά, εκχώρηση ή λύση μέρους ή όλης της επιχείρησης.

 • Έμποροι. Ανάλογα με τις Υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι Έμποροί μας, αν είστε Τελικός Πελάτης,  ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ελάχιστα δεδομένα στον Έμπορο, προκειμένου να παρέχει τις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα για εσάς σε άλλους χρήστες των Υπηρεσιών μας, με τους οποίους αλληλεπιδράτε, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, για να κάνετε ή να λάβετε μια πληρωμή, χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας.

 • Αρχές. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σε αρχές, στον βαθμό που υποχρεωνόμαστε θεσμικά. Τέτοιες αρχές περιλαμβάνουν τις φορολογικές, αστυνομικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου και εποπτικές αρχές στις σχετικές χώρες. Ενδέχεται, επίσης, να πρέπει να παρέχουμε στις αντίστοιχες αρχές πληροφορίες για τη χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς, π.χ. αρχές εσόδων ή φορολογικές αρχές, όπως απαιτείται από τον νόμο, που μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση και πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές με κάρτα, που τέθηκαν σε επεξεργασία από εμάς για λογαριασμό σας, μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών μας από εσάς.

 • Ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιήσουμε δεδομένα που συλλέξαμε για εσάς, αν (α) η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία ή κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα, (β) για την εφαρμογή των εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων ή πολιτικών, (γ) για την προστασία της ασφάλειας ή της αξιοπιστίας των Υπηρεσιών μας, και (δ) για την προστασία των δικαιωμάτων μας (ε) για έρευνα ύποπτης ή πραγματικής παράνομης ενέργειας ή (στ) για την προστασία τη δική μας, των χρηστών των Υπηρεσιών μας ή του κοινού από βλάβη, απάτη ή πιθανώς απαγορευμένες ή παράνομες δραστηριότητες.

 • Πού μας ζητάτε να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν μας ζητήσετε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορεί να το κάνουμε. Για παράδειγμα, μπορεί να εξουσιοδοτήσετε τρίτα μέρη να ενεργήσουν για λογαριασμό σας (όπως ένας δικηγόρος ή λογιστής). Ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη ότι το τρίτο μέρος έχει έγκυρη εξουσιοδότηση να δρα για λογαριασμό σας.

 • Ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιήσουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες, που δεν στοχεύουν εσάς ή οποιοδήποτε άτομο, σε τρίτα μέρη.

Διεθνής μεταφορά δεδομένων

Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Ενδέχεται να μεταφέρουμε δεδομένα που συλλέξαμε για εσάς σε μέλη του ομίλου μας ή των εταιρειών μας, σε μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία συναλλαγών πληρωμών και σε τρίτα μέρη που δρουν εκ μέρους μας και που μπορεί να βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») ή στο Ηνωμένο Βασίλειο για την παροχή των Υπηρεσιών μας. Αυτές οι άλλες χώρες ενδέχεται να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τις πληροφορίες που συλλέγονται για το πρόσωπό σας, αν και θα συνεχίσουμε πάντα να συλλέγουμε, να αποθηκεύουμε και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Aπορρήτου και με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Η SumUp θα διασφαλίσει ότι μοιραζόμαστε δεδομένα μόνο με εκείνους τους οργανισμούς που διαθέτουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και ότι υπάρχουν ικανοποιητικές συμβατικές συμφωνίες με οποιοδήποτε από τα εν λόγω μέρη.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies, για να αναλύουμε τη χρήση του Ιστοτόπου μας από εσάς. Διαβάστε την Πολιτική cookie για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies. Ακόμη, χρησιμοποιούμε pixels ή προειδοποιητικά σήματα Ιστού στα email άμεσου μάρκετινγκ που σας στέλνουμε. Αυτά τα pixel παρακολουθούν αν τα email μας παραδόθηκαν και διαβάστηκαν, και αν πατήθηκαν οι σύνδεσμοι εντός των email. Επίσης, μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες, όπως η διεύθυνση σας IP, το πρόγραμμα περιήγησης, τον τύπο πελάτη email και άλλες παρόμοιες λεπτομέρειες. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, για να μετρήσουμε την επίδοση των εκστρατειών μας email και για σκοπούς ανάλυσης.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Αν έχετε πρόσβαση σε συνδέσμους εντός του Ιστότοπου μας προς ιστότοπους τρίτων μερών, που δεν ανήκουν στη SumUp, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Δεν ευθυνόμαστε για αυτές τις πολιτικές απορρήτου. Αν επισκεφθείτε τέτοιους ιστότοπους ή χρησιμοποιήσετε τέτοιες υπηρεσίες, λάβετε υπόψη ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για την επεξεργασία από τρίτα μέρη και σας ενθαρρύνουμε να μελετήσετε προσεκτικά το πώς τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, πριν χρησιμοποιήσετε τους ιστοτόπους ή τις υπηρεσίες τους.

Διακράτηση

Δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερη χρονική περίοδο απ' ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού τέτοιας επεξεργασίας, όπως καθορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων της παροχής των Υπηρεσιών μας, της συμμόρφωσης με τις νομικές μας υποχρεώσεις, της επιβολής και τις πρόληψης παραβιάσεων των Όρων μας, της προστασίας έναντι κακόβουλης δραστηριότητας και της υπεράσπισης των νόμιμων δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας και χρηστών μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι ανώνυμα ή θα διαγραφούν, όταν δεν θα σχετίζονται πια με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Αυτό σημαίνει ότι θα διακρατούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και όπως απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. Αν διακρατήσουμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς από αυτούς της εκτέλεσης μια σύμβασης, όπως για σκοπούς καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, λογιστικής και υποχρεώσεων κανονιστικής επάρκειας κεφαλαίου, θα τα διακρατούμε μόνο αν είναι απαραίτητο ή/και υποχρεωτικό από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς για αυτόν τον σκοπό.

Οι υποχρεώσεις διακράτησης δεδομένων θα διαφέρουν εντός του Ομίλου SumUp, σύμφωνα με την εφαρμοστέα τοπική νομοθεσία.

Δείτε παρακάτω παραδείγματα χρονικών περιόδων διακράτησης, που εφαρμόζουμε:

 • Πρόληψη, εντοπισμός και έρευνα ξεπλύματος χρήματος, χρηματοδότησης τρομοκρατίας και απάτης: κατ' ελάχιστον πέντε (5) χρόνια μετά τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης ή αν λαμβάνετε υπηρεσίες από τον λιθουανικό Όμιλο επιχειρήσεων, οκτώ (8) χρόνια από την ημερομηνία λήξης των συναλλαγών ή της επιχειρηματικής σχέσης με τον πελάτη/τελευταία συναλλαγή.

 • Κανονισμοί τήρησης βιβλίων, οικονομικών και λογιστικής: επτά (7) χρόνια μετά το τέλος του οικονομικού έτους που περιέχει την τελευταία ημερομηνία των σχετικών πληροφοριών ή δέκα (10) χρόνια μετά το τέλος του αντίστοιχου οικονομικού έτους/τελευταίας κίνησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Λιθουανίας.

 • Λεπτομέρειες της εκτέλεσης της σύμβασης: έως και δέκα (10) χρόνια μετά το τέλος της πελατειακής σχέσης για την υπεράσπιση ενάντια σε πιθανές αξιώσεις.

Τα άνωθεν παρατίθενται για επεξηγηματικούς σκοπούς και οι χρόνοι διακράτησης, η φύση των πληροφοριών, γιατί συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, αν υπάρχει σχετική αγωγή, αξίωση ή παράπονο ή ρυθμιστικό πρόβλημα μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα.

Ασφάλεια δεδομένων

Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε ότι τα στοιχεία που συλλέγουμε για εσάς είναι ασφαλή. Επεξεργαζόμαστε πάντα τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και κανονισμούς, και εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωσιακά μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή της χρήσης των προσωπικών δεδομένων για παράνομους σκοπούς ή την αποτροπή της κοινοποίησης σε μη εγκεκριμένα τρίτα μέρη, και άλλως προστασία από κατάχρηση, απώλεια, τροποποίηση ή καταστροφή. Τα τεχνικά και οργανωσιακά μέτρα που εφαρμόζουμε είναι σχεδιασμένα για να διασφαλίζουν ένα κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας ανάλογα με τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δράσεις επεξεργασίας των δεδομένων, πιο συγκεκριμένα με την τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση, μη εγκεκριμένη κοινοποίηση ή πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, στα συστήματα και στα δεδομένα, με τον έλεγχο κοινοποίησης, τον έλεγχο εισαγωγής, τον έλεγχο εργασιών, τη διαθεσιμότητα και τον διαχωρισμό του ελέγχου. Όταν συνδέεστε στον λογαριασμό σας, όλη η διαδικτυακή επικοινωνία προστατεύεται με τη χρήση τεχνολογίας Ασφαλούς Επιπέδου Υποδοχής («SSL») με κρυπτογράφηση υψηλής ασφαλείας 256bit.

Αυτό το υψηλό επίπεδο ασφαλείας μπορεί να είναι αποτελεσματικό μόνο αν ακολουθήσετε συγκεκριμένες πρακτικές ασφαλείας και οι ίδιοι, όπως να μη μοιράζεστε ποτέ τα στοιχεία του Λογαριασμού ή της σύνδεσής σας με κανέναν. Αν πιστεύετε ότι κάποιες από τις λεπτομέρειες της σύνδεσης στον λογαριασμό έχουν εκτεθεί, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης οποτεδήποτε μέσω του Ιστοτόπου μας ή της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, αλλά θα πρέπει πάντα άμεσα να επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Γι' αυτό, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη μετάδοση των δεδομένων σας σε εμάς. Οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δικό σας ρίσκο. Αφού λάβουμε τα δεδομένα σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και δομές ασφαλείας για την πρόληψη της μη εγκεκριμένης πρόσβασης.

Η SumUp ευθύνεται για την ασφάλεια των δεδομένων του κατόχου της κάρτας, που υπόκειται σε επεξεργασία, μεταδίδεται και αποθηκεύεται στα συστήματά μας. Για τον ίδιο σκοπό, η SumUp διαθέτει πιστοποίηση συμμόρφωσης με το Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων Βιομηχανίας Καρτών Πληρωμών (PCI-DSS). Η SumUp εφαρμόζει τις βέλτιστες βιομηχανικές πρακτικές για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και για τη διασφάλιση ότι λειτουργεί σύμφωνα με αυτές τις υποχρεώσεις, και για τον ίδιο λόγο η SumUp εφαρμόζει ετήσιους ελέγχους, για να συνεχίζει να πετυχαίνει αυτό το υψηλό πρότυπο.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ερωτήματα προστασίας δεδομένων στο:

Email: [email protected]

Ταχυδρομείο:  

SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ιρλανδία D02 K580

SumUp EU Payments, UAB, Upės str. 23, LT-08128, Vilnius

SumUp Payments Limited, 16-20 Shorts Gardens, London WC2H 9US, Η.Β.

Ενημερώσεις και ειδοποιήσεις

Ενδέχεται να αλλάζουμε την Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό, δημοσιεύοντας την ενημερωμένη έκδοση στον Ιστότοπό μας. Η λεζάντα «τελευταία ενημέρωση» στην κορυφή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου καταδεικνύει πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά η Πολιτική Απορρήτου.

Οποιεσδήποτε αλλαγές ισχύουν με τη δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου στις Υπηρεσίες. Σας συμβουλεύουμε να επισκέπτεστε τη σελίδα τακτικά, για να παραμένετε ενημερωμένοι και να διασφαλίζετε ότι είστε ευχαριστημένοι με αυτές τις αλλαγές. Αν κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email ή μέσω δημοσίευσης μιας ειδοποίησης, όταν συνδέεστε στον Ιστότοπό μας ή όταν ανοίγετε την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα ή/και τον Λογαριασμό/Προφίλ. 

Αν η εφαρμοστέα νομοθεσία απαιτεί να παρέχουμε ειδοποίηση με συγκεκριμένο τρόπο πριν τις αλλαγές που σας αφορούν στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας παρέχουμε την απαραίτητη ειδοποίηση.

Γλώσσα

Η αγγλική εκδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι δεσμευτική. Η μετάφραση ή οποιαδήποτε άλλη γλωσσική εκδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου παρέχεται μόνο για λόγους ευκολίας. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε μετάφρασης ή άλλης γλωσσικής έκδοσης της παρούσας Πολιτικής απορρήτου, θα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.