Kjøpsvilkår

Gjelder fra 31. januar 2024

Merk: Skriv ut en kopi av dette dokumentet og oppbevar det for fremtidig referanse.

I tillegg til de Generelle vilkår og betingelser for SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland, D02 A9N9, gjelder følgende produktrelaterte vilkår («Kjøpsvilkår»). 

1. Parter

Partene i disse kjøpsvilkårene er SumUp Limited, Ireland («SumUp»), som er et selskap med begrenset ansvar registrert i Irland med organisasjonsnummer 505893 og med sitt registrerte kontor i Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland, D02 A9N9, og forhandleren («Forhandler»), som ikke er en forbruker (sammen «Partene»).

2. Kontraktens emneområde og hevingsrett

2.1. Disse kjøpsvilkårene gjelder for forhandlerens kjøp av maskinvareprodukter («maskinvaren» eller «produktene»), som vises i vår onlinebutikk, gjennom en onlinebestilling på SumUps nettside, på tilbud eller i SumUp-mobilappen.

2.2. Når du kjøper maskinvaren, bekrefter du at du er entreprenør, frilanser eller bedriftseier, og at du utelukkende skal bruke maskinvaren til forretningsformål. Følgelig er det ingen angrerett i henhold til forbrukervernloven. 

3. Avtalens ikrafttredelse

3.1. Presentasjonen av maskinvareproduktene i onlinebutikken vår utgjør ikke et juridisk bindende tilbud, men kun en invitasjon til å legge inn bestillinger. Når du klikker på knappen «Kjøp nå» i siste trinn i bestillingsprosessen, avgir du et bindende tilbud for kjøp av varene som vises i ordreoversikten og/eller for reservasjon av tjenestene som er angitt i ordreoversikten. Umiddelbart etter å ha plassert ordren vil du motta en ordrebekreftelse, men den utgjør fortatt ikke godkjennelsen av kontrakttilbudet ditt. Vi inngår en kontrakt med deg så snart vi godtar ordren og/eller reservasjonen din via en separat e-post, eller ved forsendelse av produktene.

3.2. Du vil motta kontraktsbestemmelsene sammen med informasjon om de bestilte produktene og/eller tjenestene, deriblant disse kjøpsvilkårene, per e-post eller på dashbordet på kontoen din når avtalevilkårene er godkjente, eller sammen med meldingen om dette. 

3.3 Du anerkjenner og godtar at produktene inkluderer muligheten til å bruke betalings- og e-pengetjenester som leveres av lisensierte finansielle institusjoner som oss, som er underlagt strenge krav fra AML og andre regulatoriske krav. Derfor kan vi be om ytterligere opplysninger fra deg før eller etter levering av maskinvaren, eller nekte å levere en pakke på grunn av regulatoriske eller risiko- og sikkerhetsmessige årsaker. Vi vil gi deg beskjed om dette i rimelig tid etter at du har bestilt produktene. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader som oppstår som følge av at vi nekter å levere de bestilte produktene til deg på grunn av vår overholdelse av regulatoriske og risiko- og sikkerhetsmessige krav. Vi kan ikke garantere og er ikke ansvarlige dersom vi ikke har tillatelse til å levere produktene eller tjenestene til visse land, personer, enheter eller grupper av regulatoriske og risiko- eller sikkerhetsmessige årsaker.

4. Leveringsvilkår

4.1. For å muliggjøre leveranse kommer SumUp til å behandle og dele opplysningene dine kun der det er nødvendig for å fullføre denne bestillingen.

4.2. Vi leverer produktene i henhold til de inngåtte avtalene. Leveringsdatoer og leveringsperioder er kun bindende hvis de er bekreftet av oss skriftlig. 

4.3. Hvis vi ikke leverer produktene i det hele tatt, eller ikke i henhold til kontrakten, må du tillate en utsettelsesperiode på fire uker. Ellers vil du ikke ha rett til å trekke deg fra kontrakten. Hvis leveringen tar lenger tid enn angitt ovenfor, kan forhandleren ta kontakt med kundestøtte.

4.4. SumUp er ikke forpliktet til å levere produktene hvis vi ikke har mottatt betalingen. 

4.5. SumUp er ikke ansvarlig for konsekvensene av forsinket levering av produktene.

5. Pris

5.1. Den gjeldende prisen for produktene er den prisen som er angitt på SumUp-nettsiden eller i mobilappen på datoen for kjøpsordren, eller en del av tilbudet («tilbudet») du har fått. 

5.2. Alle priser på nettsiden eller i mobilappen er eksklusive moms og leverings-/fraktgebyrer, med mindre noe annet er angitt. Moms og leverings-/fraktkostnader vil være synlige under bestillingsprosessen.

5.3. Vi forbeholder oss retten til å endre prisen for produktene til enhver tid.

6. Betaling

6.1. Du må betale for kjøpet på forhånd via kredittkort, bankoverføring eller med en annen betalingsmetode som ble angitt under betalingsprosessen på nettstedet eller i onlinebutikken, i tilbudet du fikk, eller i SumUp-mobilappen.

6.2. SumUp vil implementere og følge de globalt anerkjente PCI-DSS (www.pcisecuritystandards.org)- sikkerhesstandardene i forbindelse med prosedyrene, reglene og den tekniske arkitekturen for godkjenning av kortbetalinger.

7. Eiendomsforbehold 

7.1. Varene forblir SumUps eiendom, til forhandleren har betalt den fulle kjøpesummen til SumUp. Hvis betalingen blir er forsinket til mer enn 10 dager etter forfallsdatoen, forbeholder vi oss retten til å trekke oss ut av kontrakten og kreve varene tilbake. 

7.2. Du kan ikke selge produktene videre. 

8. Garanti

8.1. SumUp garanterer at produktet ved levering, og i en periode på tolv (12) måneder fra leveringsdatoen, skal være fritt for materielle mangler i design, materiale og utførelse i henhold til gjeldende lovbestemmelser.

8.1.1. I tilfeller der det oppstår defekter i produktene innen tre (3) måneder fra leveringsdatoen, antas det at defektene allerede var tilstede på tidspunktet de ble levert til forhandleren.

8.1.2. I tilfeller der det oppstår defekter i produktene etter tre (3) måneder fra leveringsdatoen, antas det at defektene har oppstått som følge av urettmessig bruk av forhandleren, med mindre forhandleren kan legge frem bevis som viser at dette ikke er tilfelle.

8.2. SumUp er ikke ansvarlig for å gi noen garanti for produktene i følgende tilfeller: (i) Hvis kravet inntreffer senere enn tolv (12) måneder etter leveringsdatoen; (ii) hvis manglene skyldes urettmessig bruk av produktene av forhandleren; og (iii) i tilfelle «NTF» (ingen problemer funnet).

9. Kundeservice

Hvis det oppstår tekniske feil ved varene, må man ta kontakt med kundestøtte.

10. SumUps ansvar

10.1. SumUp og deres tilknyttede selskaper er ansvarlige for eventuelle skader på liv, kropp og helse som resultat av alvorlig forsømmelse av deres forpliktelser i henhold til gjeldende lover og regler.

10.2. SumUp er også ansvarlige for andre direkte skader som oppstår som resultat av tilsiktet eller grov forsømmelig overtredelse av disse kjøpsvilkårene til SumUp eller noen av deres tilknyttede selskaper i henhold til gjeldende lover og regler. SumUp er ikke ansvarlige for indirekte skader.

10.3. I tillegg skal lovbestemmelsene gjelde.

11. Tredjepartsprodukter

All maskinvare og andre produkter fra tredjeparter, som er inkludert eller som selges sammen med tjenestene, leveres utelukkende i henhold til garantien og andre vilkår spesifisert av produsenten, som er eneansvarlig for service og support for sitt produkt. For service, support eller hjelp med garantien må du kontakte produsenten direkte. SumUp gir ingen erklæringer eller garantier, hverken uttrykkelige eller underforståtte, med hensyn til slike tredjepartsprodukter, og frasier seg uttrykkelig enhver garanti eller betingelse om salgbarhet, ikke-krenkelse eller egnethet for et bestemt formål. 

12. Force Majeure

SumUp er unntatt fra eventuelle forpliktelser i følge disse kjøpsvilkårene dersom fullførelsen av disse forpliktelsene forhindres av omstendigheter som ligger utenfor SumUps kontroll og som ikke rimeligvis hadde kunnet vært forutsett.

13. Andre krav

Den fulle bruken av tjenestene som leveres av SumUp Payments Limited og som er angitt i SumUps vilkår og betingelser, avhenger av forhandlerens fulle registrering hos SumUp. Ved å akseptere disse kjøpsvilkårene og/eller ved å kjøpe produktene oppnår ikke forhandleren noen rett til å få tilgang til eller bruke SumUps tjenester.

14. Siste bestemmelser

14.1. Andre vilkår, inkludert vilkår og betingelser for forhandleren, skal ikke være gjeldende; kun SumUp Limiteds generelle vilkår og betingelser og disse kjøpsvilkårene gjelder.

14.2. Eventuelle avvikende vilkår skal uttrykkes skriftlig og krever eksplisitt autorisasjon fra SumUp.

14.3. Disse kjøpsvilkårene skal styres av og tolkes under og i samsvar med irsk lov og skal være unntatt fra FNs salgskonvensjon.

14.4. Stedet for generell jurisdiksjon for eventuelle juridiske tvister under disse kjøpsvilkårene skal være Dublin, Irland.

Ta kontakt med SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland D02 A9N9.