SumUps betalingsvilkår

Gjelder fra 02.08.2021

For å kunne bruke SumUps betalings- og e-pengetjenester som beskrevet nedenfor («Betalingstjenester»), samtykker du til å være bundet av SumUps generelle vilkår, disse betalingsvilkårene og alle andre vilkår og retningslinjer som gjelder for spesifikke tjenester du måtte bruke. Disse betalingsvilkårene er ytterligere vilkår, og sammen med de generelle vilkårene er de en del av den juridiske avtalen mellom deg og SumUp Limited («SumUp», «vi», «oss»). Med mindre noe annet er angitt her, har begreper med stor forbokstav den samme betydningen som i de generelle vilkårene. 

Betalingstjenestene leveres av SumUp, et selskap med begrenset ansvar, registrert i Irland, med registreringsnummer 505893, mva-nummer IE9813461A, og sitt registrerte kontor i Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland D02 K580. SumUp er en autorisert elektronisk pengeinstitusjon (lisensnr. C195030, utstedt 27. oktober 2020) regulert av Irlands sentralbank. Du finner informasjon om lisensen vår i Irlands sentralbanks nettregister.

Det er viktig at du forstår forpliktelsene dine i henhold til disse betalingsvilkårene. Les dem nøye.

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager i forbindelse med de generelle vilkårene, betalingsvilkårene, eventuelle ytterligere vilkår eller tjenestene – eller hvis du vil be om en kopi av disse betalingsvilkårene – kan du ta kontakt med SumUps kundestøtte på [email protected].

1. Generelt 

Betalingstjenestene våre tilbyr deg muligheten til å godta og behandle betalingskorttransaksjoner («betaling(er)») via forskjellige måter og/eller bruk av en elektronisk lommebok («lommebok») som har et tilknyttet forhåndsbetalt debetkort («kort»). Betalinger med kundene dine («kortholder(e)») kan behandles personlig med den kompatible mobilenheten din, appen vår og(eller en kortleser som leveres av oss («leser») og eksternt via betalingsmetodene på nettet som tilrettelegges av oss.

Når vi leverer betalingstjenestene, vil vi tilrettelegge for behandling av betalinger som utføres på dine vegne, kreditere midlene som mottas av oss fra slike betalinger til kontoen din og avstemme slike midler (minus gebyrene våre og eventuelle tilbakeføringer, krav eller andre midler som skyldes til oss) i henhold til disse betalingsvilkårene.

Du autoriserer og instruerer oss til å motta, holde og utbetale midler på dine vegne i henhold til disse betalingsvilkårene. Denne autorisasjonen og instruksjonen vil forbli i kraft frem til kontoen din lukkes eller avsluttes.

2. Behandling av personopplysninger

For å kunne levere betalingstjenestene til deg, behandler SumUp personopplysningene til betalingstjenestenes sluttkunder. Denne behandlingen gjøres i tråd med SumUps Personvernerklæring.

3. Nettverk og utstederpartnere

Betalingstjenestene lar deg godta betalinger fra kort som tilbys av Visa Europe Limited, Mastercard Europe S.A., American Express Limited og andre gjeldende betalingskortinstitusjoner (samlet «nettverk»). Nettverkene har etablert krav og retningslinjer («nettverksregler») som sammen med disse betalingsvilkårene og de generelle vilkårene styrer leveringen vår av betalingstjenestene til deg. Du finner lenker til de aktuelle nettverksreglene på nettstedet vårt. Når du godtar disse betalingsvilkårene, godtar du også å overholde disse nettverksreglene, som kan endres av nettverkene fra tid til annen. Vi kan legge til, slette eller endre betalingstjenestene og/eller disse betalingsvilkårene som nødvendig slik at de er i samsvar med nettverksreglene.

For at vi skal kunne levere betalingstjenestene våre, har vi inngått avtaler med utstederbankpartnere («utstederpartnere»). Du finner en listen over utstederpartnerne vi samarbeider med for å levere tjenestene våre på nettstedet vårt. Nettverksreglene kan kreve at noen av forhandlerne våre inngår separate avtale med en av våre utstederbank-partnere eller med nettverkene selv avhengig av betalingsvolumet deres. Dersom du er en slik forhandler vil vi varsle deg og gi deg en separat avtale på det tidspunktet. 

Ved en konflikt mellom disse betalingsvilkårene og enten nettverksreglene eller en slik utstederavtale, vil vilkårene i nettverksreglene eller avtalen med den innhentende partneren gjelde.

4. SumUp-konto

Du må ha en konto hos SumUp for å bruke betalingstjenestene som beskrevet i del 1 av de generelle vilkårene. I forbindelse med oppretting og bruk av kontoen, kan vi utføre en kredittvurdering av deg, og vi kan kreve at du utleverer ytterligere dokumentasjon til oss for at vi skal kunne overholde alle gjeldende lover, forskrifter og regler. Avgjørelsen om hvorvidt alle nødvendige vurderinger er fullført, treffes av oss og etter eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte kontoen din, og/eller begrense tilgangen til betalingstjenestene hvis du ikke oppgir fullstendige og nøyaktige opplysninger, eller hvis du ikke oppfyller kravene for registrering og verifisering av kontoen.

5. Godta kortbetalinger 

Betalingstjenestene inkluderer muligheten til å godta kortbetalinger enten via bruken av en leser, ved å manuelt oppgi informasjonen på betalingskortet eller med andre metoder som vi gjør tilgjengelige. Når du godtar betalinger via én av leserne våre, vil leseren brukes til å behandle og autorisere betalinger mellom betalingskortet og serverne våre. Betalingstjenestene kan også inkludere muligheten til å godta betalinger uten kort, inkludert betalinger som utføres via en betalingsgateway eller via betalingslenker som du sender til kunder. En  liste over betalingskortene vi for tiden godtar, som vi kan oppdatere uten forutgående varsel fra tid til annen, er tilgjengelig på nettstedet vårt.

Visse betalingsmetoder kan tilbys i henhold til betalingstjenestene i samarbeid med en tredjepart («partner») via partnerens mobilapp, nettsted eller annen programvare («partnerprogram»). I slike tilfeller vil forholdet ditt til partneren styres av et separat kommersielt forhold mellom deg og partnere, og vi har bare ansvar for betalingstjenestene som leveres av oss som del av partnerprogrammet. Vi er ikke ansvarlige for funksjonaliteten i Partnerapplikasjonen eller noen tjeneste som leveres til deg eller Kortholdere av Partneren. Hvis partneren og du inngår en avtale om det, kan vi også samle inn tjenestegebyrer på vegne av partneren, men vi vil under ingen omstendigheter våre ansvarlige for å holde tilbake eller betale avgifter i forbindelse med bruken din av partnerprogrammet.

6. Alternative betalingsmetoder

Utover betalingstjenestene som beskrives overfor, kan SumUp tilby en funksjon som gjør det mulig for deg å godta betalinger fra kunder via andre betalingsmetoder som tilbys av tredjeparter («alternative betalingsmetoder»). Du kan integrere funksjonen for alternative betalingsmetoder i betalingsmetodene våre uten kort, slik at kundene dine kan velge og bruke en alternativ betalingsmetode når du betaler til deg.

Informasjon om leverandører av alternative betalingsmetoder og visse ytterligere standarder, regler, prosedyrer og krav som gjelder for de alternative betalingsmetodene («vilkår for alternative betalingsmetoder») er tilgjengelig på nettstedet vårt og er innlemmet i disse betalingsvilkårene i den grad du bruker funksjonen for alternative betalingsmetoder. Du godtar å til enhver tid overholde vilkårene for alternative betalingsmetoder. Leverandører av alternative betalingsmetoder og vilkårene for alternative betalingsmetoder kan endres uten forutgående varsel.

Betalinger som utføres via alternative betalingsmetoder kan tilbakeføres av leverandørene av den alternative betalingsmetoden med mindre noe annet er oppgitt i vilkårene for de alternative betalingsmetodene. Dine forpliktelser og ansvaret ditt overfor SumUp for tilbakeførte betalinger er de samme som de som gjelder overfor oss for tilbakeføringer. Leverandører av alternative betalingsmetoder kan påvirke tilbakeføringen av en betaling som gjøres via alternative betalingsmetoder på samme måte som det relevante nettverket, den utstedende partnere eller alle våre finansinstitusjoner kan påvirke en tilbakeføring.

De alternative betalingsmetodenes tilgjengelighet er underlagt geografiske begrensninger. Du kan se hvilke alternative betalingsmetoder som er tilgjengelige i landet ditt på nettstedet vårt.

7. Lesere

Du finner informasjon om tilgjengelige lesere og hvordan de kan kjøpes eller leases på nettstedet vårt. 

Med mindre noe annet er avtalt, har du ikke lov til å selge, leie ut, lisensiere eller overføre en leser til en tredjepart eller tillate en tredjepart å bruke leseren. Du har heller ikke lov til å endre programvaren eller maskinvaren til leseren på noen som helst måte. Du må ikke bruke leseren til noe annet formål enn å akseptere betalinger.

8. Utbetalinger, gebyrer og utdrag

Når vi har mottatt midler fra betalingene du behandler via SumUp, betaler vi ut midlene du skyldes til lommeboken din («utbetaling»). Du kan velge å automatisk rute utbetalinger til bankkontoen som er koblet til SumUp-kontoen din. Vi trekker fra midlene for de gjeldende gebyrene for tjenestene våre før hver utbetaling. Våre gjeldende gebyrer og betalingstjenester er oppført på Gebyrplan på nettstedet vårt. Du kan endre utbetalingsinnstillingene dine i kontoprofilen din, eller ved å ta kontakt med kundestøtten på [email protected].

Vi gjør månedlige utdrag tilgjengelige for deg på SumUp-kontoen din. Du godtar at vi kan aggregere gebyrinformasjon etter merke, program, betalingsverktøykategorier og priser for formidlingsgebyrer som gjelder for transaksjonen der det gjelder.

9. SumUp-lommebok og -kort

Vi utsteder en lommebok til deg som er koblet til kontoen din for å muliggjøre utbetalinger som beskrevet i del 8 over. Vi kan også utstede et kort som er koblet til kontoen din. Gebyrer kan belastes for bruken av lommeboken og/eller kortet. En oversikt over aktuelle gebyrer er tilgjengelige på nettstedet vårt.

Hvis du ikke har fått utstedt et kort og vil aktivere denne funksjonen, eller hvis du vil aktivere ytterligere funksjoner tilknyttet lommeboken din, kan du ta kontakt med kundestøtten på [email protected].

9a. Bruk av lommeboken din

Lommeboken din (som også kan refereres til som SumUp Bedriftskonto) kan finansieres via utbetalinger fra betalingene dine. Vi kan også gi deg muligheten til å finansiere lommeboken din ved å laste opp midler til den direkte via en kreditt- eller debetkortbetaling eller via en bankoverføring. Når du fyller på midler på lommeboken din, legger vi til midlene i lommeboken din så raskt vi mottar betalingen din. Du kan til enhver tid utbetale saldoen for midlene i lommeboken din til bankkontoen din, men slike utbetalinger er underlagt kontroller for sikkerhet og svindenforebygging, og det kan kreves at du bekrefter identiteten din eller utleverer annen bekreftende informasjon før overføringen utføres.

Verken SumUp-kontoen eller SumUp Bedriftskontoen din er en bankkonto, og ingen av dem dekkes av et sikringsfond. Midlene som befinner seg på kontoen eller lommeboken din utgjør ikke innskudd og kan ikke opptjene renter.

9b. Bruk av kortet ditt

Kortet utstedes av SumUp i henhold til lisensen selskapet har hos Mastercard Europe S/AInc., og kan utstedes i fysisk eller virtuell form. Kortet kan brukes til å betale for varer og tjenester både i butikker og eksternt (deriblant på nettet), samt som kontantuttak fra lommeboken din. Du er ikke forpliktet til å bruke kortet.

Kort sendes til den fysiske adressen din (ved fysiske kort) eller e-postadressen din (ved virtuelle kort) som er registrert på kontoen din, og du må aktivere kortet for å kunne begynne å bruke det. Du må oppgi en PIN-kode når du aktiverer kortet. Ikke skriv ned PIN-koden din eller oppbevar den elektronisk på en usikret måte. Ikke oppbevar PIN-koden din sammen med kortet eller mobilenheten din. Aldri del PIN-koden din med andre, og pass på slik at andre ikke kan se den når du bruker den.

I samsvar med gjeldende lover og bestemmelser, er vi pålagt å innhente, bekrefte og registrere informasjon for alle kundene våre. Frem til denne prosessen er fullført, kan bruken din av kortet delvis eller fullstendig begrenses. Bruk av kortet er også til enhver tid underlagt tiltak for svindelforebygging, med eller uten varsel.

Kortet kan brukes til å kjøpe varer og tjenester hos alle bedrifter som har symbolet for aksept av Mastercard eller til å ta ut kontanter på alle kontantpunkter med Mastercard-logoen. Når du mottar midler på kortet ditt, lagres disse i lommeboken din.

Noen korttransaksjoner kan kreve ytterligere sikkerhetsverifisering gjennom det relevante Mastercard 3D Secure-systemet før de fullføres. Dette kan kreve at du svarer på sikkerhetsspørsmål, at du verifiserer transaksjonen ved bruk av en bekreftelseskode mottatt på SMS eller e-post, eller at du verifiserer transaksjonen via en fingeravtrykkavlesning gjort med en kompatibel enhet.

Hvis du tror at kortet, kortnummeret, PIN-koden, kontoen eller innloggingsopplysningene dine har gått tapt eller er stjålet, eller at noen har overført eller kan komme til å overføre midler fra kortet ditt uten din tillatelse, må du ta kontakt med oss umiddelbart via kundestøtten på [email protected]. Du kan midlertidig blokkere bruken av kortet ditt via SumUps dashbord.

Hvis kortet går tapt eller blir stjålet, eller du ikke har klart å sikre sikkerhetsfunksjonene til kortet ditt i henhold til disse betalingsvilkårene, vil ditt maksimale ansvar være begrenset til 50 € eller tilsvarende lokal verdi, med mindre du har handlet uærlig eller med hensikt eller med grov uaktsomhet ikke har overholdt disse betalingsvilkårene, og du vil da være ansvarlig for det samlede tapet. Du er ansvarlig for alle autoriserte korttransaksjoner som initieres, og alle gebyrer som påløper ved bruk av kortet ditt. Hvis du gir en annen person tillatelse til å få tilgang til kortet, kortnummeret, PIN-koden, kontoen, SumUp Bedriftskontoen, passordet eller innloggingsopplysningene dine, vil alle korttransaksjoner som utføres av vedkommende anses som autoriserte, og du er ansvarlig for alle transaksjoner og gebyrer som påløper som følge av disse personenes bruk av disse.

Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi begrense beløpet på, eller antallet av, transaksjoner som du kan utføre med kortet ditt. Du kan ikke bruke kortet ditt til ulovlige transaksjoner.

SumUp forbeholder seg retten til å avslutte et kort som ikke har blitt aktivert eller brukt i 12 måneder. I slike tilfeller vil vi varsle deg minst 30 dager før kortet avsluttes, og vi vil deretter avslutte krotet med mindre du aktiverer eller starter å bruke det innenfor varselperioden.

10. Overføringer

SumUp kan også gi deg muligheten til å overføre midler fra lommeboken din til en annen SumUp-kontos lommebok eller til en bankkonto.

Du har ansvar for å sikre at de nødvendige betalingsopplysningene til overføreren oppgis riktig. Feil oppgitt informasjon kan føre til at overføringen mislykkes eller forsinkes, eller at midlene går tapt. Vi er ikke ansvarlige for tap som følge av at feilaktige betalingsopplysninger oppgis for slike overføringer.

Før du bekrefter forespørselen din om å utføre overføringen, vil følgende informasjon vises på dashbordet ditt:

  • motpartens betalingsopplysninger;

  • beløpet du vil sende til motparten; og

  • eventuelle gjeldende avgifter. 

Du kan ikke annullere overføringen når vi har mottatt forespørselen din om å utføre den. Forespørselen din anses som mottatt så snart du oppgir informasjonen nevnt overfor til oss. Overføringer fra lommeboken din til lommeboken til en annen SumUp-konto eller bankkonto utføres av oss umiddelbart etter at vi har mottatt forespørselen din om å utføre overføringen. Når vi har mottatt forespørselen din om å utføre overføringen fra lommeboken din til lommeboken til en annen SumUp-konto, vil vi umiddelbart kreditere lommeboken til den andre SumUp-kontoen. Overføringer til bankkontoer kan ta opptil 3 til 5 virkedager avhengig av leverandør. Vi kan ikke fullføre overføringen din hvis: 

  • instruksjonene dine er ufullstendige eller uklare

  • mistenkelig aktivitet er knyttet til deg eller mottakeren

  • overføringen bryter gjeldende lover, forskrifter, regler eller disse betalingsvilkåeren

  • den overskrider betalingsgrensene eller saldoen til de tilgjengelige midlene i lommeboken din.

Vi forbeholder oss retten til å pålegge begrensninger for antallet og/eller beløpene til overføringer som nødvendig og etter eget skjønn for å overholde alle sikkerhetsmessige og forskriftsmessige krav. 

11. Beskyttelse av midler

Vi vil holde et beløp som tilsvarer eventuelle beløp som skyldes deg av oss, skilt fra vår egenkapital, men sammen med beløpene som holdes på vegne av andre SumUp-kontoer, i en adskilt bankkonto. Slike midler beskyttes i henhold til våre juridiske og forskriftsmessige forpliktelser. Hvis vi blir betalingsudyktige, vil beløp som ble mottatt av oss beskyttes mot krav som fremmes av kreditorene våre.

12. Open banking 

Vi kan gi deg muligheten til å gi open-banking-leverandører og tredjepartsleverandører tilgang til kontoinformasjonen din eller å foreta betalinger på dine vegne i den grad de agerer i samsvar med dine instruksjoner og gjeldende forskriftsmessige krav. Slike leverandører må ha lovfestet rett til å foreta betalinger, og må ofte autoriseres av en offisiell regulerende myndighet, som finansmyndigheter, f.eks. Irlands sentralbank eller Irlands Financial Conduct Authority. Før du frigir en slik leverandør, må du bekrefte at leverandøren er autorisert og pålitelig.

Alle betalingsforespørsler som vi mottar fra open-banking-leverandører og tredjepartsleverandører du har aktivert, vil behandles som om de ble sendt til oss av deg og er underlagt disse vilkårene. Hvis du forventer at open-banking-leverandører eller tredjepartsleverandører utfører en betaling på dine vegne og de ikke gjørt dette, har vi ikke ansvar for at betalingen ikke fullføres. Hvis du vil deaktivere en open-banking-leverandørs eller tredjepartsleverandørers tilgang til kontonformasjonen din og/eller til å utføre betalinger på dine vegne, bør du ta kontakt med oss eller leverandøren.

13. Begrensninger

Du må overholde alle begrensninger som pålegges deg av de generelle vilkårene og disse betalingsvilkårene i fobindelse med bruken din av betalingstjenestene. Du godtar også å ikke bruke betalingstjenestene til varer, tjenester eller virksomhet som er (a) ulovlig eller muligens ulovlig (inkludert falske, stjålne eller feilaktige), eller (b) ikke overholder gjeldende lover eller forskrifter (inkludert lover om produktsikkerhet, åndsverk og handel og eksportkontroller). 

SumUp kan etter eget skjønn bestemme om bruken din av betalingstjenestene bryter begrensninger pålagt i de generelle vilkårene eller disse betalingsvilkårene. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte kontoen din og/eller tilgangen din til betalingstjenestene hvis vi fastslår eller har rimelig grunn til å tro at brudd har funnet sted. Hvis du sender inn, eller forsøker å sende betalinger til oss som vi mener er i strid med disse generelle vilkårene eller loven og/eller som utsetter oss, andre brukere av våre eller våre partneres betalingstjenestene eller våre behandlere for skade (inkludert, uten begrensning, svindel, merkevare- eller omdømmeskade eller kriminelle handlinger), forbeholder vi oss retten til å ikke autorisere, til å holde tilbake eller reversere betalingen; og/eller til å avslutte eller midlertidig stenge kontoen din; og/eller rapportere transaksjonen til de relevante politimyndigheter; og/eller kreve skadeserstatning eller annen lempelse fra deg.

Vi forbeholder oss også retten til å blokkere, suspendere eller kansellere Kortet ditt eller Lommeboken din dersom, som et resultat av våre retningslinjer og prosedyrer, vi oppdager det vi med rimelighet mener er uredelig, mistenkelig eller kriminell aktivitet, eller aktivitet som er i strid med disse generelle vilkårene og/eller disse betalingsvilkårene. Der vi blokkerer, suspenderer eller avslutter kortet eller lommeboken din, og med mindre det foreligger objektivt begrunnede årsaker eller det er ulovlig å gjøre dette, vil vi informere deg om blokkeringen, suspensjonen eller avslutningen av kortet eller lommeboken din før kortet eller lommeboken blokkeres, suspenderes eller avsluttes der det er mulig før, eller senest etter at kortet eller lommeboken din er blokkert, suspendert eller avsluttet. Dersom vi anvender denne rettigheten, vil vi ikke pådra oss noe ansvar overfor deg på grunn av eventuell resulterende utilgjengelighet til midlene på kortet og/eller i lommeboken din, eller din manglende evne til å bruke kortet.

14. Dine forpliktelser

Du godtar at du ikke skal godta betalinger der betalingskortet ikke inneholder alle elementene som er typiske for den typen kort, der betalingskortet tilsynelatende er manipulert eller skadet, eller der betalingskortet er utløpt.

Du må ikke, uten vår tillatelse, angi en minimumsgrense som er høyere enn 1,00 euro (eller tilsvarende lokal valutaverdi) for noen betaling. Videre skal du gi kortholdere minst tilsvarende salgsvilkår som de du gir de kundene som betaler i kontanter for dine varer og/eller tjenester, og kortholdere skal ikke belastes ytterligere beløp eller tilleggsgebyrer.

Du må overvåke kontoen og betalingshistorikken din, og refundere eventuelle betalinger som du mottok ved en feil, eller det overskytende der betalingsbeløpet var feil, til den respektive Kortholderen.

Du må gjøre en papirbasert kvittering for betalingen tilgjengelig for kortholderen dersom det kreves ved lov eller av nettverksbestemmelsene. Du må også tilby kortholdere valget (men ikke i stedet for en papirbasert kvittering dersom det kreves ved lov) om å motta en kvittering for betalingen via e-post eller tekstmelding.

Du må punktlig se gjennom dokumentasjon (f.eks. fakturaer eller oppgjørsutdrag) som mottas fra oss, i tillegg til utbetalinger, refusjoner, tilbakeføringer eller andre transaksjoner, betalt av eller belastet din bankkonto eller kortholderen. Du må protestere mot unøyaktige eller ufullstendige utdrag uten unødvendig forsinkelse, senest innen tjuefem virkedager etter mottak av det relevante utdraget eller datoen for den respektive betalingen. Unnlatelse av å protestere i tide vil ansees som en godkjennelse, med mindre vi har gjort en feil. Der vi har gjort en feil, må du varsle oss om omgående og aldri senere enn tretten måneder fra betalingstransaksjonens debetdato som feilen er tilknyttet (som forklart i del 18 (Feil og uautoriserte betalinger)). Vi forbeholder oss retten til å sende ut korrigerte utskrifter eller til å korrigere enhver betaling etter utløpet av denne fristen. Unntatt der det kreves ved loven, er du ene og alene ansvarlig for å opprettholde et arkiv over alle betalinger og andre data relatert til kontoen din og bruken din av tjenestene.

Du må vise frem alt SumUp-markedsføringsmateriell som du mottar fra oss, godt synlig i dine forretningslokaler. Slikt materiell kan inkludere klistremerker til butikken din eller bilvinduet ditt med SumUp-logoen og/eller nettverkets logoer eller symboler, eller skilt eller brosjyrer som kreves vist frem av nettverket, loven eller av SumUp.

15. Reservasjon

For det formål å sikre utførelsen av dine betalingsforpliktelser i henhold til disse betalingsvilkårene, bekrefter og godtar du at vi når som helst og etter eget skjønn har rett til å midlertidig holde tilbake utbetalinger til deg og reservere et beløp («reservasjon»). Reservasjonen skal også fungere som en sikkerhet i vår favør, og vi har rett til å innkreve og sette av fra reservasjonen, alle beløp som du skylder oss i henhold til disse vilkårene, inkludert eventuell negativ saldo på Konto, uten forhåndsvarsel til deg.

Dersom du skylder oss et beløp som overstiger beløpet på Reserven, skal du umiddelbart, men ikke senere enn tre virkedager etter kravet vårt, betale oss det skyldte beløpet utover reservasjonen. Du gir oss herved uttrykkelig fullmakt til å debitere eventuelle beløp som du skylder oss, inkludert eventuelle kostnader og utgifter som er påløpt i forbindelse med innhentingen av disse beløpene, fra lommeboken eller bankkontoen din, og/eller kredittkortet eller bankkontoen som ble brukt til å kjøpe leserne våre, eller til å motregne slike beløp mot eventuelle utbetalinger som vi skylder deg. Din unnlatelse av å betale oss, i helhet, de beløpene som du skylder oss når vi forespør det, vil være et alvorlig brudd på disse vilkårene, og du vil bære alle kostnader tilknyttet innhentingen av slike beløp, inkludert, uten begrensning, advokatsalærer og -utgifter, avgifter til inkassobyråer, og eventuelle aktuelle renter.

16. Tilbakeføringer

Beløpet til en betaling som kan tilbakeføres til kontoen din dersom betalingen (a) bestrides, reverseres av enhver grunn av det relevante kortnettverket , vår behandler, kortholderen eller enhver av våre angitte finansielle institusjoner, dersom den (b) ikke var autorisert eller (c) vi har noen grunn til å tro at betalingen ikke var autorisert, ulovlig, mistenkelig eller i strid med disse Vilkårene, («tilbakeføring»).

Du godtar å hjelpe oss ved forespørsel og på egen kostnad for å undersøke tilbakeføringer og/eller betalinger som behandles via tjenestene. Du bekrefter at din unnlatelse av å hjelpe oss i tide, inkludert å legge frem nødvendig dokumentasjon ikke senere enn ti virkedager etter vår forespørsel, kan resultere i en irreversibel tilbakeføring. Vi forbeholder oss retten til å belaste et gebyr for å undersøke og/eller mekle i forbindelse med eventuelle tilbakeføringer; eventuelle gebyrer oppgis på nettstedet vårt.

Dersom en tvist i forbindelse med en tilbakeføring ikke har blitt løst i din favør enten av utstederbanken eller nettverket, eller dersom du velger å ikke bestride en tilbakeføring, forbeholder vi oss retten til å (a) inndrive det opprinnelige betalingsbeløpet fra deg pluss gebyrer, og (b) til å kreditere det opprinnelige betalingsbeløpet tilbake til kortholderen.

Dersom vi fastslår at du pådrar deg en usedvanlig stor mengde tilbakeføringer, kan vi utsette utbetalinger til lommeboken eller bankkontoen din, reservere et beløp som med rimelighet fastsettes av oss for å dekke forventede tilbakeføringer og tilknyttede gebyrer, eller suspendere tjenestene og avslutte kontoen din.

17. Refusjon og returer

I henhold til disse betalingsvilkårene og ved å godta betalinger med betalingsvilkårene, vil du behandle returer og betale refusjoner via kontoen din i henhold til disse betalingsvilkårene og nettverksreglene.

Nettverksreglene krever blant annet at du på kjøpstidspunktet tilbyr og gjør tilgjengelig rettferdige retningslinjer for retur og angrerett, og at du ikke gir ut kontantrefusjoner for betalinger, med mindre det kreves per lov, og at du ikke skal ta imot kontanter eller noe annet av verdi for å utføre en refusjon av en betaling. Beløpet på refusjonen må inkludere alle og enhver påkrevd avgift for å kunne bli refundert, og må ikke overstige beløpet til den opprinnelige betalingen.

Ved bytte, delvis retur eller feil betaling eller betalingsbeløp, kan du refundere det fullstendige beløpet til den opprinnelige betalingen eller et delbeløp som tilsvarer returen eller betalingsbeløpet som ble betalt feil via appen, nettstedet eller leseren. Refusjoner behandlet via kontoen din er autorisert frem til tretti dager fra dagen da du initierte betalingen. Vi vil innhente det totale betalingsbeløpet pluss gebyrer fra deg, og kreditere det refunderte betalingsbeløpet tilbake til kortholderen.

Hvis vi finner at du behandler en usedvanlig stor mengde refusjoner, kan vi deaktivere refusjonsmuligheten din og/eller treffe ytterligere tiltak i forhold til kontoen din.

18. Feil og uautoriserte betalinger

Hvus du tror at vi ikke har utført eller feilaktig har utført en betaling eller har behandlet en uautorisert betaling, må du varsle oss umiddelbart og aldri senere enn tretten måneder fra datoen der betalingen fant sted.

Hvis du underretter oss om at vi ikke har eller har utført en betaling feil, vil vi treffe tiltak for å undersøke og bruke rimelige tiltak for å rette alle identifiserte feil. Hvis feilen medfører at du mottar et mindre beløp enn beløpet du har krav på, vil vi kreditere differansen til kontoen din. Hvis feilen medfører at du mottar et større beløp enn du har krav på, vil vi debitere overskuddet fra kontoen din.

Hvis du informerer oss om en uautorisert betaling, vil vi umiddelbart og aldri senere enn slutten av virkedagen etter datoen for varselet om uautorisert betaling, refundere det betalte beløpet samt alle gebyrer som ble trukket fra den. Dette gjelder ikke hvis vi har rimelig grunn til å mistenke svindel i forbindelse med den påståtte uautoriserte betalingen.

19. PCI-samsvar 

Du er forpliktet til å overholde de gjeldende bestemmelsene i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) i løpet av disse vilkårenes varighet. Du må spesielt overholde PCI-DSS med hensyn til lagring, behandling og overføring av betalingskortopplysninger. Informasjon om PCI-DSS er tilgjengelig på nettstedet til nettstedet PCI Council.

20. Opphør og revisjon av betalingsvilkårene

Disse betalingsvilkårene trer i kraft når de generelle vilkårene godtas og identiteten din er bekreftet. De forblir gyldige i en ubestemt tidsperiode og vil fortsette å gjelde frem til de bringes til opphør av deg eller oss.

Vi har til enhver tid rett til å endre disse Vilkårene, og til å endre, slette, avvikle eller innføre betingelser for alle deler av tjenestene. Den foreslåtte endringen trer i kraft minst to måneder etter datoen for varselet om endring. Du forstår av du etter at et slikt varsel er levert, anses som å ha godtatt endringene av betalingsvilkårene, med mindre du avslutter bruken av betalingstjenestene og betalingsvilkårene før endringene trer i kraft. Hvis du ikke godtar endringer, har du rett til å bringe betalingsvilkårene til opphør uten ytterligere kostnader og med ikrafttredelsesdato til enhver tid frem til datoen der endringene begynner å gjelde.

Vi forbeholder oss rette til å bringe betalingsvilkårene til opphør enten med to måneders varsel eller, i samsvar med gjeldende lov, umiddelbart hvis: (a) du bryter en bestemmelse i disse betalingsvilkårene eller andre vilkår som gjelder for bestemte betalingstjenester som dekkes av separate vilkår og betingelser, inkludert uten begrensning, nettverksreglene; (b) vi har grunn til å tro at du bryter lover eller forskrifter som gjelder for bruken din av betalingstjenestene; (c) vi har grunn til å tro at du er involvert i svindel, hvitevasking, terrorfinansiering eller annen ulovlig aktivitet; (d) du utgjør en uakseptabel kreditt- elles svindelrisiko for oss; eller (e) vi har grunn til å tro at kontoen din er kompromittert eller på annen måte utgjør en sikkerhetsrisiko.

Når betalingsvilkårene er bragt til opphør og/eller kontoen din er avsluttet, vil du umiddelbart betale oss beløp du skylder oss i henhold til disse betalingsvilkårene proporsjonalt frem til betalingsvilkåarene bringes til opphør, og vi vil på samme måte utbetale beløp vi skylder deg i henhold til disse betalingsvilkårene. Vi har også rett til å tilbakeholde reservasjonen frem til potensielle utestående beløp avstemmes, inkludert potensielle tilbakeføringer, men i ethvert tilfelle ikke mer enn tretten måneder etter opphørsdatoen.

21. Klagebehandling

Klager på betalingstjenestene skal først meldes til oss ved å ta kontakt med SumUps kundestøtte på [email protected]. Alle klager er underlagt vår klageprosedyre. 

I de fleste tilfeller vil vi gi et fullstendig svar på klagen din på e-post innen femten virkedager etter datoen vi mottar klagen din. Under spesielle omstendigheter, der vi ikke svarer utdypende på klagen din, vil vi informere deg om dette med årsaker for forsinkelsen og tidsrommet der du vil motta et fullstendig svar, noe som alltid vil være innen trettifem virkedager fra datoen vi mottok klagen din. 

Hvis vi ikke løser klagen din til din tilfredshet, kan du klage til Financial Services and Pensions Ombudsman of Ireland (ombudsmannen for finansielle tjenester og pensjoner), Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 (telefon +353 1567 7000). Detaljer om tjenesten som tilbys av ombudsmannen for finansielle tjenester og pensjoner er tilgjengelige på denne organisasjonens nettstedet.

Disse betalingsvilkårene styres av Irlands lover. Eventuelle krav som oppstår av eller i forbindelse med betalingsvilkårene eller levering av betalingstjenestene som ikke kan løses av kundestøtten vår, vil løses via denne ombudsmannn for finansielle tjenester og pensjoner. Hvis du ikke kvalifiserer for eller ikke velger å klage til ombudsmannen for finansielle tjenester og pensjoner, er det avtalt at Irlands domstoler skal ha jurisdiksjon for å høre krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse betalingsvilkårene.

Merk: Skriv ut en kopi av dette dokumentet og oppbevar det for fremtidig referanse.