POS-tjenesteteam

Gjelder fra 12. februar 2024

Merk: Skriv ut en kopi av dette dokumentet og oppbevar det for fremtidig referanse.

Innledning

Ved å bruke SumUps salgstjenester («POS-tjenester»), inkludert POS Pro, POS Lite, og SumUp Kiosk, samt tilknyttede tjenester (som definert nedenfor), samtykker du i å være bundet av SumUps generelle vilkår, disse vilkårene for salgstjenester («POS-vilkårene»), og alle andre vilkår og retningslinjer som gjelder for spesifikke tjenester du måtte bruke. Disse POS-vilkårene er ekstravilkår og er, sammen med de generelle vilkårene og betalingsvilkårene, en del av den juridiske avtalen mellom deg og SumUp Limited («SumUp», «vi», «oss»). Med mindre noe annet er angitt her, har begreper med stor forbokstav den samme betydningen som i de generelle vilkårene og betalingsvilkårene.

Kvalifikasjon

POS og tilknyttede tjenester er kun tilgjengelige for bedrifter og er ikke ment for personlig bruk av forbrukere. Ved å bruke POS og tilknyttede tjenester bekrefter du at du er en gründer, frilanser eller bedriftseier og bruker POS-tjenestene utelukkende til forretningsformål.

Følgelig er det ingen angrerett i henhold til forbrukervernloven.

For å sikre at du bruker tjenestene på denne måten, vil vi verifisere bedriftsstatusen din som en del av oppstartsprosessen. Enhver kontrakt mellom deg og SumUp er underlagt betingelsen om at denne verifiseringen er positiv.

1. POS-tjenester

Beskrivelsen av SumUp sine POS-tjenester finner du på vår nettstedet. De inkluderer, men er ikke begrenset til, salgspunktprogramvare, internettbasert programvare som en tjeneste og maskinvare («POS-maskinvare»), og brukes for å lette gjennomføringen og oppgjøret av salgstransaksjoner mellom deg og dine kunder.

2. Relaterte tjenester

Som en del av våre POS-tjenester kan vi også tilby relaterte tjenester, som SumUp Connect og SumUp Ordering («Tilknyttede tjenester»).

SumUp Connect er et lojalitetsprogram («lojalitetsprogram») der du og/eller SumUp kan tilby dine kunder poeng, cashback eller andre lojalitetsfordeler for hvert kjøp eller besøk i din butikk, og tillate dem å løse inn poengene innenfor spesifikasjonene for lojalitetsprogrammet i bytte mot belønninger som tilbys av deg og/eller oss. Kundene dine kan melde seg på lojalitetsprogrammet ved å registrere seg i butikken din, på e-post eller på vår nettside, ved å oppgi telefonnummeret eller e-postadresse sin. SumUp Connect kan gjøre det mulig for deg og/eller SumUp å sende markedsføringskommunikasjon, tilbud, kuponger, belønninger, lojalitetsprogrammer («Belønninger») i butikken, via SMS/tekstmelding og/eller e-post, som avtalt med deg.» Lojalitetsprogrammet lar kundene dine samle poeng basert på deres deltakelse i SumUp Connect. Du samtykker i at kunder kan løse inn lojalitetspoeng i butikken din.

SumUp er ikke alltid leverandøren av belønningene. Hvis SumUp er leverandøren, vil det være tydelig angitt. "I alle andre tilfeller legger SumUp kun til rette for din evne til å bruke SumUp Connect til dine kunder." Følgelig inngås kontrakten for SumUp Connect bare mellom deg og din kunde.

Antallet meldinger du kan sende til dine kunder via SMS eller andre betalingsbaserte kommunikasjonskanaler, vil avhenge av tjenesteavtalen du har inngått med oss.

SumUp tilbyr forbrukervilkår og betingelser («Forbrukervilkår») som du kan tilpasse til den individuelle utformingen av ditt lojalitetsprogram.

SumUp-bestilling tilbyr en interaktiv mobilmeny som viser produktsortimentet ditt til kundene dine. Kunder kan legge inn og betale for bestillinger, som vil bli sendt til deg for oppfyllelse, med mulighet for kunden å velge levering til bordet eller henting i baren. Betalinger for bestillinger behandles av SumUp og overføres til deg basert på en avtalt avgift og utbetalingsplan.

3. Dine ansvarsområder og garantier

a) Du garanterer at din bruk av våre POS- og tilknyttede tjenester vil være i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til, forbrukerlover, skattelover og andre relaterte lover. Du garanterer også at du ikke bruker våre POS- og tilknyttede tjenester for å tilby varer eller tjenester som er ulovlige eller potensielt ulovlige (inkludert forfalskede eller stjålne varer eller tjenester). Vi er ikke ansvarlige hvis du ikke overholder lover eller forskrifter, eller for dine kundeerklæringer og -vilkår, og du vil holde SumUp skadesløs mot alle tap, kostnader, skader eller ansvar som kan berøre SumUp som følge av din manglende overholdelse. Vi verken godkjenner, anbefaler, garanterer eller påtar oss ansvar for varer eller tjenester du måtte tilby i nettbutikken, eller for krav som rettes mot deg fra kundene dine.

b) Du samtykker i at du er ansvarlig for følgende i forbindelse med din bruk av POS-tjenesten og andre tilknyttede tjenester:

 1. Oppfylling og levering av alle varer og tjenester som bestilles av kundene dine.

 2. Å holde tilgjengeligheten til produktene oppdatert til enhver tid.

 3. Å oppgi behørige retningslinjer for retur og refusjon til kundene dine i henhold til gjeldende lover.

 4. Håndtering av alle klager, forespørsler, kommentarer og krav i tilknytning til varer og tjenester du tilbyr.

 5. Å overholde skatteregler forbundet med salg av varer og avgifter, og der det er nødvendig, varsle kundene dine om gjeldende avgifter 

 6. Å gi kundene dine en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av varene eller tjenestene du tilbyr, kontaktinformasjon til kundeservice, adresse, leveringsbetingelser, personvernerklæring for kundenes personopplysninger og all annen juridisk påkrevd informasjon (som f.eks. informasjon om allergener og kaloriinformasjon) skal gis til kunder i den relevante jurisdiksjonen.

 7. Å installere programvareoppdateringer raskt. 

 8. Å opprettholde sikkerheten og kontrollen over sine lokaler, utstyr (inkludert maskinvare og tilhørende fastvare), og brukernavn og passord til sin SumUp-konto. 

 9. Å umiddelbart varsle SumUp hvis det er uautorisert aktivitet på SumUp-kontoen og/eller med POS-innloggingen, og å samarbeide med SumUp for å forhindre ytterligere uautorisert aktivitet.

 10.  Å overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter knyttet til uønsket kommunikasjon eller  telemarkedsføring.

 11.  å ta fullt ansvar for belønningene du tilbyr, inkludert kundens innløsning av belønninger, enten det var du eller en annen leverandør som tilbød dem.

 12. Å presentere forbrukervilkårene (Consumer T&Cs) og SumUps personvernregler, i tillegg til eventuelle personvernregler du måtte ha, for kunden før påmelding. SumUp påtar seg ikke noe ansvar for forbrukervilkårene, verken som de er oppgitt eller som de kan endres av forhandleren. De er bare en (gratis) tjeneste tilbudt av SumUp.

Noen av POS-tjenestene kan kreve en aktiv internettforbindelse. Det er ditt ansvar å sørge for at du har en stabil internettforbindelse med tilstrekkelig båndbredde. For visse bruksområder er en midlertidig modus med begrensede funksjoner (heretter «offline-modus») tilgjengelig i tilfelle internettforbindelsen går ned. Du må sørge for at dataene som genereres offline, senere blir synkronisert med serveren.

Det er ditt ansvar å konfigurere POS-tjenestene i samsvar med de økonomiske forskriftene som gjelder for deg, og å utføre eventuelle påkrevde fysiske sikkerhetskopier eller arkivering. Videre er det ditt ansvar å vurdere og implementere eventuelle nødvendige tekniske sikkerhetselementer (fiscalisation) i samsvar med de juridiske kravene i din driftsjurisdiksjon.

Vurderingen av om slike tiltak er nødvendige ligger helt på ditt skjønn, og vi påtar oss ikke noe ansvar for denne beslutningsprosessen. Vi verken garanterer, støtter eller påtar oss ansvar for produkter eller tjenester det reklameres for eller tilbys av SumUp-forhandlere eller andre tredjeparter.

4. Tredjepartsprodukter

POS-tjenestene kan gi deg tilgang til tredjepartsprogrammer, nettsteder, dokumentasjon og annen ikke-proprietær informasjon, data, materialer og innhold (samlet referert til som «tredjepartsprodukter») som samhandler med programvaren, inkludert maskinvaren. Vi har ikke kontroll over og påtar oss ikke ansvaret for tredjepartsprodukter. Du godtar at karakteren til og tilgjengeligheten av tredjeparts materialer kan endre seg, og programvarefunksjoner som er avhengige av tredjepartsprodukter kan avhenge av tilgjengeligheten av API-er. Vi kan modifisere programvaren dersom det er endringer eller noen av tredjepartsproduktene ikke er tilgjengelige. Hvis en tredjepart ikke lenger leverer tredjepartsprodukter med rimelige vilkår, kan vi avslutte tilgangen til slike produkter uten ansvar. Endringer i tredjepartsprodukter påvirker ikke dine forpliktelser i henhold til denne avtalen, og du har ikke krav på refusjon eller kompensasjon. Tredjepartsprodukter som ikke er innebygd i programvaren kan ha separate avtaler direkte mellom deg og tredjeparten. Vi leverer ikke tredjepartsprodukter. Eventuelle lisenser, garantier og støtte kommer fra tredjeparts lisensgivere. For tredjepartsprodukter som er innebygd i programvaren, gir vi deg en begrenset, ikke-overførbar lisens til å bruke produktene kun i programvaren for deres tiltenkte formål. Du påtar deg risiko og ansvar for alle tredjepartsprodukter, inkludert maskinvare eller utstyr kjøpt fra tredjeparter. SumUp er ikke ansvarlig for tap eller skade på tredjepartsprodukter under din abonnementstid.

5. Behandling av personopplysninger

For å kunne tilby deg våre tjenester i henhold til disse POS-vilkårene, vil SumUp behandle personopplysninger om dine ansatte og/eller kunder som en databehandler på dine vegne, som indikert i Databehandleravtale («DPA»). DPA regulerer, definerer og beskriver omfanget av behandlingen av personopplysninger på grunnlag av formålene og innenfor gyldighetsperioden for levering av de spesifikke tjenestene i henhold til disse POS-vilkårene som du velger å bruke. Denne databeskyttelsesavtalen for betalinger utgjør en viktig del av og er underlagt bestemmelsene i disse betalingsvilkårene.

6. Vårt ansvar

Utover det som er oppgitt andre steder i disse generelle vilkårene og i disse POS-vilkårene, er ikke SumUp forpliktet til å forhindre, og kan ikke holdes ansvarlig for, tjenestefeil, svindel eller tap i forbindelse med nettbutikken.

7. Gebyrer og sen eller manglende betaling

For bruk av POS og tilknyttede tjenester, samtykker du i å betale eventuelle gjeldende abonnementsavgifter og eventuelle skatter og kostnader som angitt på vår nettsted og/eller i dine kontoinnstillinger, eller som ellers er avtalt skriftlig, når de forfaller i samsvar med de generelle vilkårene og disse POS-vilkårene. Ved å oppgi ditt kredittkort eller annen betalingsinformasjon, samtykker du til bruk av denne informasjonen for betalinger for tjenester, avgifter, kjøp og eventuelle andre beløp du skylder SumUp eller dine kunder, inkludert tilbakeføringer, refusjoner eller lån.

Ved forsinket betaling forbeholder SumUp seg retten til å kreve et gebyr for forsinket betaling og/eller renter opp til det maksimale beløpet tillatt ved lov.

I tilfelle manglende betaling av abonnementsavgiften, selv om slik manglende betaling skjer en enkelt gang, har SumUp rett til enten å avslutte denne avtalen umiddelbart eller suspendere leveringen av tjenester til parten, uten at det kreves forhåndsvarsel. Dette fritar deg ikke fra å betale abonnementsavgiftene frem til slutten av abonnementsperioden din.

Vi forbeholder oss retten til å endre abonnementsavgiften vår med tretti (30) dagers forhåndsvarsel. Din fortsatte bruk av abonnementstjenester etter varsel om endring i våre abonnementsavgifter vil utgjøre ditt samtykke til slike endringer.

8. POS-maskinvare

Du godtar at kjøpet av POS-maskinvare, inkludert, men ikke begrenset til, nettbrett, kasser, printere og kortlesere, er underlagt vilkårene og betingelsene som er angitt i den gjeldende Kjøpsvilkår, inkludert, men ikke begrenset til, priser, levering, garantier og returer. Du samtykker i å gjennomgå, akseptere og overholde vilkårene som er angitt i de gjeldende kjøpsvilkårene for maskinvare som er levert av SumUp, ettersom de også utgjør en del av denne avtalen.

9. Abonnementsperiode, fornyelse og avbestilling

Du kan avslutte abonnementet ditt når som helst etter at den innledende abonnementsperioden er over. Avslutningen vil deretter tre i kraft ved utgangen av den samme måneden du ga varsel om kansellering.

Hvis du velger å avslutte POS-tjenestene før abonnementsperioden er over, er du forpliktet til å fortsette å betale abonnementsavgiften frem til slutten av perioden, og vi vil ikke være ansvarlige for å refundere de betalte abonnementsavgiftene eller andre avgifter og kostnader, men du fortsetter å ha tilgang til abonnementstjenesten helt til slutten av perioden.

Kanselleringen kan gjøres i innstillingene i kontrollpanelet. Alternativt kan kanselleringen erklæres skriftlig via e-post til oss.