SumUp Vilkår for fakturering og regnskap

Gjelder fra 02.08.2021

Merk: Skriv ut en kopi av dette dokumentet og oppbevar det for fremtidig referanse.

Når du bruker SumUps fakturerings- og regnskapstjenester som beskrevet nedenfor heri («fakturerings- og regnskapstjenester»), godtar du å bindes av SumUps generelle vilkår, disse vilkårene for fakturering og regnskap og alle andre vilkår og erklæringer som gjelder for spesifikke tjenester du kan bruke. Disse vilkårene for fakturering og regnskap og de generelle vilkårene og ytterligere vilkårene er en del av den juridiske avtalen mellom deg og SumUp Limited («SumUp», «vi», «oss»). Med mindre noe annet er angitt heri, har begreper med stor forbokstav den samme betydningen som i de generelle vilkårene og betalingsvilkårene. 

1. Fakturerings- og regnskapstjenester

Våre fakturerings- og regnskapstjenester gjør det mulig for deg å opprette, sende og administrere fakturaer på nettet og å utføre diverse regnskapsfunksjoner, inkludert sporing av utgifter og rapportering av mva, som beskrevet på nettstedet vårt. Du må ha en konto hos SumUp for å bruke fakturerings- og regnskapstjenestene som beskrevet i del 1 av de generelle vilkårene.

Visse fakturerings- og regnskapstjenester leveres av SumUps partner Debitoor Ireland Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland («Debitoor Ireland») og kan inkludere bruk av nettsteder, mobilapper og annen programvare og tjenester som tilbys av Debitoor Ireland.

For forhandlere i visse land kan den fullstendige bruken av fakturerings- og regnskapstjenestene kreve ytterligere autorisasjoner eller avtaler av deg, og i slike tilfeller blir du bedt om å levere slik autorisasjon eller avtale når du aktiverer fakturerings- og regnskapstjenestene på nettstedet eller i appen. Slike ytterligere autorisasjoner eller avtaler av deg er integrert i disse vilkårene for fakturering og regnskapsføring.

Hvis kundene dine betaler en faktura med betalingstjenester som tilbys av SumUp, vil tilgangen din til og bruken av betalingstjenestene styres av betalingsvilkårene. Vi forbeholder oss retten til å modifisere eller bringe fakturerings- og regnskapstjenestene til opprør av enhver grunn i henhold til våre generelle vilkår, betalingsvilkårene eller disse vilkårene for fakturering og regnskapsføring.

2. Ditt ansvar 

Hvis du bruker fakturerings- og regnskapstjenestene til å sende fakturaer til kunder, er du (og ikke SumUp) ansvarlig for at slike fakturaer er nøyaktige og fullstendige. Du er alene ansvarlig for ansvar tilknyttet fakturaer du sender, og kundekrav eller -klager i forbindelse med slike fakturaer. Du er også alene ansvarlig for å oppfylle dine respektive skatte- og avgiftsforpliktelser.

Du må overholde lover og forskrifter som gjelder for utsending av fakturaer, deriblant men ikke begrenset til slike tilknyttet mva, forbrukeres rettigheter og personvern. Du er spesielt og alene ansvarlig og garanterer at kundeinformasjonen du får tilgang til via fakturerings- og regnskapstjenestene samles inn, lagres og behandles i henhold til alle gjeldende lover for personvern.

SumUp er ikke ansvarlig for å overvåke forretningsvirksomheten din i tilknytning til utsending av fakturaer eller bruken av fakturerings- og regnskapstjenestene, eller å gi råd eller på annen måte informere deg om saker tilknyttet forskrifter.

3. Begrensninger

Du må overholde alle begrensninger som pålegges deg av de generelle vilkårene og betalingsvilkårene i forbindelse med bruken din av fakturerings- og regnskapstjenestene. Du godtar også å ikke bruke fakturerings- og regnskapstjenestene til varer, tjenester eller virksomhet som er (a) ulovlig eller muligens ulovlig (inkludert falske, stjålne eller feilaktige), eller (b) ikke overholder gjeldende lover eller forskrifter (inkludert lover om produktsikkerhet, åndsverk og handel og eksportkontroller).

SumUp kan etter eget skjønn bestemme om din bruk av fakturerings- og regnskapstjenestene bryter begrensninger pålagt i henhold til de generelle vilkårene, betalingsvilkårene eller disse vilkårene for fakturering og regnskapsføring. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte kontoen din og/eller tilgangen din til fakturerings- og regnskapstjenestene hvis vi fastslår eller har rimelig grunn til å tro at brudd har funnet sted.

4. Behandling av personopplysninger

For å kunne levere fakturerings- og regnskapstjenestene til deg, behandler SumUp betalingsopplysningene til kundene av fakturerings- og regnskapstjenester som behandler på dine vegne. Denne Databeskyttelsesavtale («DBA for fakturering og regnskap») styrer behandlingen av personopplysningene dine på grunnlag av formålene og innenfor rammevilkårene til leveringen av SumUps fakturerings- og regnskapstjenester eller tilknyttede tjenester under disse vilkårene for fakturering og regnskap. Denne databeskyttelsesavtalen for fakturering og regnskap utgjør en viktig del av og er underlagt bestemmelsene i disse vilkårene for fakturering og regnskap. Vår Personvernerklæring gir ytterligere informasjon om vår behandling av opplysninger.

5. Vårt ansvar 

I forbindelse med bruken din av fakturerings- og regnskapstjenestene, godtar du at vi ikke er ansvarlige i forbindelse med følgende: (a) utsendelse, administrasjon og styring av fakturaene som genereres via bruken av fakturerings- og regnskapstjenestene i henhold til alle gjeldende lover, regler og forskrifter og personvernerklæringen din; (b) nøyaktigheten og fullstendigheten til fakturaene dine; (c) sikre at kundene dine betaler fakturaene du utsteder via fakturerings- og regnskapstjenestene; (d) at betalingsinstruksjoner på fakturaer er feil; (e) midler som ble overført til en konto som ikke tilhører deg fordi du oppga feilaktig informasjon til oss; (f) mottakeren av en faktura ikke kan motta elektroniske meldinger; og (g) levere kundestøtte til kundene dine i forbindelse med nøyaktigheten eller fullstendigheten til fakturaene du utsteder.

Utover bestemmelser som er oppført andre steder i disse generelle vilkårene og disse vilkårene for fakturering og regnskap, er SumUp ikke forpliktet til å forhindre og er ikke ansvarlig for tjenestefeil, svindel eller tap i forbindelse med bruken av fakturerings- og regnskapstjenestene. SumUp frasier seg alle garantier, direkte eller indirekte, i tilknytning til fakturerings- og regnskapstjenestene, og frasier seg alle garantier i den grad det er mulig. Du holder SumUp (og deres tilknyttede og underordnede selskaper, funksjonærer, direktører, ansatte og agenter) ikke ansvarlig for alle krav i forbindelse med tvister med kunder i tilknytning til bruken av fakturerings- og regnskapstjenestene eller din manglende overholdelse av gjeldende forskriftsmessige krav.

6. Avgifter

I forbindelse med bruk av fakturerings- og regnskapstjenestene godtar du å betale gebyrene og eventuelle ytterligere avgifter som angitt på nettstedet vårt og/eller i kontoinnstillingene dine, eller som på annen måte avtalt skriftlig, og innen forfallsdato i samsvar med de generelle vilkårene og betalingsvilkårene.

7. Avslutning eller opphør

Du kan til enhver tid avslutte bruken av fakturerings- og regnskapstjenestene via kontoinnstillingene. Utover det som oppgis i andre deler av de generelle vilkårene og disse vilkårene for fakturering og regnskap, kan vi bringe disse vilkårene for fakturering og regnskap til opphør uten forhåndsvarsel til deg hvis vi fastslår at: (a) bruken din av fakturerings- og regnskapstjenestene eller produktene og/eller tjenestene som du bruker fakturerings- og regnskapstjenestene for utgjør en aktivitet som er oppført som en Virksomheter som ikke støttes på nettstedet vårt eller (b) hvis vi mener at aktivitetene eller handlingene dine skader eller kan skade imaget eller omdømmet vårt eller imaget eller omdømmet til et nettverk eller en utstedelsespartner. Vi er ikke ansvarlige for å refundere abonnementskostnader hvis du skulle bestemme deg for å slutte å bruke fakturerings- og regnskapstjenestene før abonnementsperioden utløper, eller hvis kontoen din eller tilgangen til fakturerings- og regnskapstjenestene suspenderes eller avsluttes på grunn av brudd på de generelle vilkårene, betalingsvilkårene eller disse vilkårene for fakturering og regnskap.