SumUps vilkår for e‑handel

Gjelder fra 15/08/2022

Merk: Skriv ut en kopi av dette dokumentet og oppbevar det for fremtidig referanse.

Når du bruker SumUps e-handelstjenester som beskrevet nedenfor («e-handelstjenester») godtar du å overholde SumUps generelle vilkår, disse vilkårene for e-handel og alle andre vilkår og retningslinjer som gjelder for spesifikke tjenester du kan bruke. Disse vilkårene for e-handel er ekstravilkår og er, sammen med de generelle vilkårene og betalingsvilkårene, en del av den juridiske avtalen mellom deg og SumUp Limited («SumUp», «vi», «oss»). Med mindre noe annet er angitt heri, har begreper med stor forbokstav den samme betydningen som i de generelle vilkårene og betalingsvilkårene. 

1. E-handelstjenester

SumUps e-handelstjenester inkluderer SumUps e-handelsplattformer som beskrevet på vårt nettsted og andre tilgjengelige e-handelsprodukter og -tjenester som gjør det mulig for deg å opprette en nettbutikk for å selge varer og tjenester til kundene dine («nettbutikk»). Du må ha en konto hos SumUp for å bruke e-handelstjenestene som beskrevet i del 1 av de generelle vilkårene.

Du vil kunne ta imot betalinger fra kundene dine for salg i nettbutikken din via forskjellige betalingstjenester som tilbys av SumUp. Tilgangen din til og bruken din av betalingstjenestene styres av betalingsvilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å modifisere, pause eller legge ned nettbutikken og e-handelstjenestene av hvilken som helst grunn i henhold til våre generelle vilkår, betalingsvilkår eller disse vilkårene for e-handel. 

2. Temaer

Som del av e-handelstjenestene kan vi levere designmaler til deg for nettbutikken din («temaer»), som kan opprettes av SumUp eller av tredjepartsdesignere. Hvis du laster ned et tema, har du kun lisens til å bruke det til nettbutikken din.

Du kan bruke temaene til å endre nettbutikkens utseende, men du kan ikke bruke temaene til andre formål som ikke er tilknyttet bruken din av e-handelstjenestene. Det er ikke lov å selge temaer til andre brukere av e-handelstjenesten eller andre tredjeparter.

Du kan ha rett til å modifisere et tema slik at det passer til nettbutikken din, men du må respektere rettighetene til temaets designer. Du bekrefter at de immaterielle rettighetene til et tema forblir hos temaets designer. Hvis du fremkommer påstander om brudd på disse rettighetene av deg, kan SumUp suspendere eller deaktivere tilgangen din til e-handelstjenestene.

Du har eneansvar for installasjon av temaet. Vi er ikke ansvarlige for tapte eller overskrevne data eller andre problemer som kan oppstå som følge av installasjon av et nytt tema.

3. Ditt ansvar

Du garanterer at din bruk av e-handelstjenestene vil overholde alle gjeldende lover og forskrifter, deriblant forbruker- og e-handelslover, samt andre relevante lover. Vi er ikke ansvarlige hvis du ikke overholder lover eller forskrifter, eller for dine kundeerklæringer og -vilkår, og du vil holde SumUp skadesløs mot alle tap, kostnader, skader eller ansvar som kan berøre SumUp som følge av din manglende overholdelse. Vi verken godkjenner, anbefaler, garanterer eller påtar oss ansvar for varer eller tjenester du måtte tilby i nettbutikken, eller for krav som rettes mot deg fra kundene dine. 

Du godtar spesifikt at du er eneansvarlig for følgende i forbindelse med nettbutikken din og bruken av e-handelstjenestene.

  1. oppfylling og levering av alle varer og tjenester som bestilles av kundene dine;

  2. oppgi behørige retningslinjer for retur og refusjon til kundene dine i henhold til gjeldende lover;

  3. håndtering av alle klager, forespørsler, kommentarer og krav i tilknytning til varer og tjenester du tilbyr;

  4. overholde skatteregler forbundet med salg av varer og avgifter, og der det er nødvendig, varsle kundene dine om gjeldende avgifter; og

  5. gi kundene dine en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av varene eller tjenestene du tilbyr, kontaktinformasjon til kundeservice, adresse, leveringsbetingelser, personvernerklæring for kundenes personopplysninger og all annen juridisk påkrevd informasjon som må leveres til kundene i den relevante jurisdiksjonen.

Du kan ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av e-handelstjenestene, eller bruke eller gå til e-handelstjenestene, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss.

4. Begrensninger

Du må overholde alle begrensninger som pålegges deg av de generelle vilkårene og betalingsvilkårene i forbindelse med din bruk av e-handelstjenestene. Du godtar også å ikke bruke e-handelstjenestene våre til å tilby varer eller tjenester som (a) er ulovlige eller potensielt ulovlige (inkludert falske, stjålne eller feilaktige varer og tjenester), eller (b) ikke overholder alle gjeldende lover eller forskrifter, inkludert, uten begrensninger, forbrukerbeskyttelseslover, lover om produktsikkerhet, åndsverk og handel og eksportkontroller.

SumUp kan etter eget skjønn bestemme om bruken din av e-handelstjenestene bryter begrensninger pålagt i de generelle vilkårene eller disse betalingsvilkårene, eller disse vilkårene for e-handel. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte kontoen din og/eller nettbutikken hvis vi fastslår, eller har rimelig grunn til å tro, at brudd har funnet sted.

5. Behandling av personopplysninger

For å kunne levere e-handelstjenestene til deg i henhold til vilkårene for e-handel, behandler SumUp personopplysningene til sluttkunder av e-handelstjenestene. Denne Databehandleravtale («DBA for e-handel») styrer behandlingen av personopplysningene dine på grunnlag av formålene og innenfor rammevilkårene til bestemmelsene i SumUps e-handelstjenester eller tilknyttede tjenester under disse e-handelvilkårene. Denne databehandleravtalen for e-handel utgjør en viktig del av og er underlagt bestemmelsene i disse vilkårene for e-handel.

6. Vårt ansvar 

Utover det som er oppgitt andre steder i disse generelle vilkårene og disse vilkårene for e-handel, er ikke SumUp forpliktet til å forhindre, og kan ikke holdes ansvarlig for, tjenestefeil, svindel eller tap i forbindelse med nettbutikken. SumUp fraskriver seg alle garantier, direkte eller indirekte, i tilknytning til nettbutikken, og fraskriver seg alle garantier i den grad det er mulig. Du fritar SumUp (og deres tilknyttede selskaper, funksjonærer, direktører, ansatte og agenter) for alle krav i forbindelse med tvister med kunder i tilknytning til kjøp via nettbutikken eller manglende overholdelse fra din side av gjeldende forskriftsmessige krav.

7. gebyrene

For bruk av e-handelstjenestene, godtar du å betale gebyrene og eventuelle ytterligere avgifter som angitt på nettstedet vårt og/eller i kontoinnstillingene dine, eller som på annen måte er avtalt skriftlig, og innen forfallsdato i samsvar med de generelle vilkårene og betalingsvilkårene.

8. Avslutning eller nedleggelse

Du kan til enhver tid avslutte bruken av e-handelstjenestene via kontoinnstillingene, og nettbutikken din vil deaktiveres, hvis aktuelt. 

I tillegg til det som oppgis i andre steder i de generelle vilkårene og disse vilkårene for e-handel, kan vi avslutte vilkårene for e-handel eller lukke nettbutikken uten forhåndsvarsel, hvis vi fastslår at (a) nettbutikken din eller produktene og/eller tjenestene du tilbyr for salg utgjør en aktivitet som er oppført som en virksomhet som ikke støttes på nettstedet vårt, eller (b) aktivitetene eller handlingene dine er skadelige eller kan skade imaget eller omdømmet vårt, eller imaget eller omdømmet til en nettverks- eller akkvisisjonspartner.