Uvjeti licenciranja API-a

Na snazi od 7.2.2022.

Napomena: ispišite primjerak ovog dokumenta i sačuvajte ga za buduću uporabu.

Pristupanjem ili korištenjem SumUp-ovih aplikacijskih programskih sučelja - SumUp Application Programming Interfaces ("API-a") kako je ovdje opisano u nastavku, slažete se da ćete biti vezani ovim Uvjetima licenciranja API-a koji tvore pravni ugovor između vas i tvrtke SumUp EU Payments UAB (zajedno “SumUp”, “mi”, "nas"). Vaša upotreba API-a i povezanih materijala koji su vam dostupni podliježe i mora biti u skladu s ovim API licencnim uvjetima, SumUpovim Općim uvjetima, Pravilima privatnosti, svim primjenjivim Dodatnim uvjetima, kao i korisničkom dokumentacijom koju SumUp može učiniti općenito dostupnom u tiskanom ili elektroničkom obliku svojoj bazi klijenata u vezi s ponudom SumUp API-a (“Dokumentacija”).

1. SumUp API-i

SumUp API-i su bilo koji oblik aplikacijskih programskih sučelja koje SumUp učini dostupnim, uključujući sve povezane alate, elemente, komponente, izvršne datoteke, testne instance ili okruženja te sva povezana dokumentacija, uzorci kodova, ažuriranja i drugi povezani materijali, bilo materijalni ili nematerijalni, u bilo kojem obliku ili mediji koje SumUp stavlja na raspolaganje putem SumUp oblaka ili na drugi način. SumUp API-i nude se kao dio različitih paketa, a opisi usluga različitih paketa SumUp API dostupni su na web-mjestu definiraju opseg funkcionalnosti odgovarajućeg SumUp API-a. Za pristup i korištenje SumUp API-a morate imati račun kod SumUpa, kao što je opisano u odjeljku 1 Općih uvjeta.

U skladu s ovim Uvjetima licenciranja API-a, SumUp vam daje neisključivu, besplatnu, neprenosivu, nepodlicencirajuću, opozivu i ograničenu licencu za korištenje i pristup SumUp API-ima isključivo u vezi s razvojem, implementacijom i distribucijom aplikacija, web stranica, proizvoda ili usluga kojima upravljate i nudite a koje su u interakciji ili integrirane s našim Uslugama (vaši “Proizvodi”) i to isključivo na način opisan u ovim Uvjetima licenciranja API-a i u dokumentaciji uz SumUp API-e. Svaka obrada plaćanja koju ste omogućili putem SumUp API-a zahtijeva račun kod SumUpa i podliježe SumUpovim Uvjetima plaćanja. Vi ste isključivo odgovorni za svoje Proizvode, a SumUp se odriče svake odgovornosti za njih. Mi zadržavamo pravo na izmjene ili ukidanja SumUp API-a iz bilo kojeg razloga u skladu s našim Općim uvjetima, Uvjetima plaćanja ili ovim Uvjetima licenciranja API-a.

2. Vaše odgovornosti 

SumUp API-e ćete koristiti te Proizvode koji pristupaju SumUp API-ima upravljati i nuditi ih samo na način dopušten zakonom (uključujući bez ograničenja zakone u vezi s uvozom ili izvozom podataka ili softvera, privatnosti ili lokalnim zakonima). SumUp API ne smijete koristiti za poticanje ili promicanje protupravnih aktivnosti. Primjenjivom paketu SumUp API smijete pristupati ćete samo slijedeći upute za implementaciju i druge zahtjeve navedene u Dokumentaciji za paket SumUp API, koja je izričito uključena u ove uvjete licenciranja API-a, referenciranjem ili na način na koji to SumUp povremeno pruži. Osigurat ćete da sve reference na SumUp i/ili funkcije koje pruža SumUp API u vašim Proizvodima ili u bilo kojem drugom materijalu koji će vidjeti vaši klijenti slijede sve smjernice objavljene na našem web-mjestu. 

3. Ograničenja

Vi nećete i nećete dopustiti drugima koji djeluju u vaše ime sljedeće:

1. dijeljenje SumUp API-a s bilo kojom trećom stranom ili izradu API klijenta koji u osnovi funkcionira isto kao SumUp API-i te nuđenje istog na korištenje bilo kojoj trećoj strani,

2. korištenje SumUp API-a za uvođenje virusa, crva, nedostataka, trojanskih konja, zlonamjernog softvera ili bilo kakve stavke destruktivne ili štetne prirode,

3. pristupanje SumUp API-ima ili korištenje istih u lažne ili nezakonite svrhe, ili u bilo koju drugu svrhu koja može biti štetna (prema SumUpovom vlastitom nahođenju) za SumUp, njegove Usluge ili bilo kojeg klijenta, ili na bilo koji drugi način prenošenje bilo kakvih poruka ili materijala koji se smatraju uznemiravajućim, prijetećim, nepristojnim, opscenim, klevetničkim ili na drugi način nezakonitim,

4. pristupanje ili korištenje SumUp API-a na način koji premašuje razuman opseg zahtjeva ili predstavlja prekomjernu ili zlonamjernu uporabu, preopterećuje, narušava ili materijalno remeti mreže, sigurnosne sustave, naše usluge i/ili web-mjesto ili ometa tuđu uporabu naših Usluga,

5. ometanje ili remećenje SumUp API-a ili poslužitelja ili mreža koje pružaju SumUp API-e,

6. pokušaje pristupa nečemu što SumUp nije ovlastio, izdvajanje izvornog koda ili pokušavanje izdvajanja ili stvaranja izvedenih djela,

7. lažno predstavljanje ili maskiranje svog identiteta kada se koriste SumUp API-i, 

8. distribuiranje, prodavanje, davanje u zakup, iznajmljivanje, posuđivanje, prenošenje, dodjeljivanje ili podlicenciranje bilo kojih prava dodijeljenih ovim Uvjetima licenciranja API-a bilo kojoj trećoj strani,

9. uklanjanje ili uništavanje bilo koje obavijesti o autorskim pravima, vlasničke oznake ili obavijesti o povjerljivosti stavljene na, sadržane unutar ili povezane sa SumUp API-om,

10. kopiranje, iznajmljivanje, davanje u zakup, prodavanje, prenošenje, dodjeljivanje, podlicenciranje, rastavljanje, obrnuti inženjering ili dekompiliranje (osim u ograničenoj mjeri koja je izričito dopuštena primjenjivim zakonom), izmjena ili promjena bilo kojeg dijela SumUp API-a.

SumUp može po vlastitom nahođenju odlučiti krši li vaš pristup ili korištenje SumUp API-a bilo kakva ograničenja nametnuta Općim uvjetima, Uvjetima plaćanja ili ovim Uvjetima licenciranja API-a. Zadržavamo pravo obustaviti ili ukinuti vaš račun i/ili pristup SumUp API-ima ako utvrdimo ili opravdano sumnjamo da je došlo do kršenja.

4. Privatnost  

Vi ste u potpunosti i isključivo odgovorni osigurati da je vaša praksa glede privatnosti u vezi sa SumUp API-ima u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, uključujući, ali ne ograničavajući se na Opću uredbu o zaštiti podataka - General Data Protection Regulation (Uredba 2016/679). Zadržat ćete transparentna pravila o privatnosti uz opis obrade osobnih podataka u jasnim, razumljivim i točnim izrazima te morate dobiti prethodnu suglasnost za obradu osobnih podataka gdje je to primjenjivo. SumUp ne preuzima odgovornost za nikakve usluge ili obradu osobnih podataka koje vrše treće strane koristeći SumUp API-e. Vi ste u potpunosti odgovorni za sigurnost podataka na vašem web-mjestu i podataka obrađenih putem vaših usluga i/ili trećih strana koje odaberete. Morate nas odmah obavijestiti o svim kršenjima, uključujući kršenja sigurnosti, koja utječu ili mogu utjecati na SumUp podatke i/ili bazu klijenata.

Ako dohvaćate bilo koje osobne podatke putem naših Usluga, morate pristupiti samo minimalnom broju polja podataka potrebnih za potrebe obrade i osigurati da se osobni podaci prikupljaju, obrađuju, prenose i održavaju u skladu sa svim primjenjivim uvjetima i zakonima te da su poduzete razumne mjere zaštite privatnosti i sigurnosti podataka. 

5. Nadzor i ograničenja

SumUp može nadzirati vašu uporabu SumUp API-a kako bi osigurao kvalitetu, poboljšao naše Usluge te provjerio vašu usklađenost s ovim Uvjetima licenciranja API-a, Općim uvjetima i Uvjetima plaćanja. Ovaj nadzor može uključivati SumUpov pristup i korištenje vašeg API klijenta za, između ostalog, identificiranje sigurnosnih problema koji bi mogli utjecati na SumUp, njegove klijente ili izdavatelje licenci. Vi ne smijete ometati ovaj nadzor. SumUp može koristiti sva tehnička sredstva za prevladavanje takvih ometanja. Vaš pristup bilo kojem SumUp API-u može biti onemogućen, ograničen ili filtriran u skladu s primjenjivim zakonima.

Vaša uporaba SumUp API-a podliježe određenim ograničenjima pristupa, poziva i korištenja kako je navedeno u ovim Uvjetima licenciranja API-a, u Dokumentaciji koja prati taj SumUp API, ili na drugi način koji određuje SumUp. Vi ne smijete pokušavati prekoračiti ili zaobići ograničenja pristupa, poziva i upotrebe SumUp API-a, niti na drugi način koristiti bilo koje SumUp API-e na način koji premašuje razumne količine zahtjeva, predstavlja prekomjernu ili zlonamjernu upotrebu, ili se ne pridržava ili nije u skladu s bilo kojim dijelom ovih Uvjeta licenciranja API-a, Općih uvjeta ili Uvjeta plaćanja. Ako SumUp smatra da ste pokušali prekoračiti ili zaobići bilo koja ograničenja, vaša mogućnost korištenja SumUp API-a može biti privremeno ili trajno blokirana.

6. Vlasnička prava i povratne informacije

Izričito potvrđujete da između vas i SumUp-a, SumUp posjeduje sva prava, prava vlasništva i udjele u SumUp API-ima, zaštitnim znakovima SumUpa i Uslugama (i svim izvedenim radovima ili poboljšanjima istih), uključujući, ali ne ograničavajući se na sva prava intelektualnog vlasništva u njima. Suglasni ste da nećete učiniti ništa što nije u skladu s takvim vlasništvom. Sva prava koja ovdje nisu izričito pružena, uskraćena su.

U skladu s ovim Uvjetima licenciranja API-a i Općim uvjetima, SumUp vam pruža ograničenu, opozivu, neisključivu, neprenosivu licencu za prikazivanje primjenjivih SumUp logotipa, zaštitnih znakova ili drugih identifikatora isključivo prema potrebi u svrhu obavještavanja vaših klijenata da vaši Proizvodi funkcioniraju ili su integrirani s našim Uslugama. SumUp u svakom trenutku može ograničiti ili opozvati vašu mogućnost korištenja zaštitnih znakova SumUpa.

SumUpu i njegovim podružnicama i povezanim društvima pružate plaćenu, besplatnu, opozivajuću, neekskluzivnu, neprenosivu licencu za korištenje vaših Proizvoda za testiranje, pregled ili druge povezane svrhe kako biste osigurali da su vaši Proizvodi u skladu s ovim Uvjetima licenciranja API-a. Ovu licencu možete opozvati u bilo kojem trenutku slanjem pisane obavijesti vašoj tvrtki. Ako odlučite opozvati ovu licencu, ovi Uvjeti licenciranja API-a odmah će prestati važiti.

SumUpu možete pružiti povratne informacije koji se odnose na SumUp API-e ili svoju procjenu i njihovu uporabu. SumUpu i njegovim podružnicama i povezanim društvima dajete besplatnu i neopozivu trajnu licencu za korištenje i stvaranje izvedenih djela na temelju bilo kakvih povratnih informacija, komentara, funkcionalnosti, koda, značajki, zahtjeva za poboljšanje, preporuka ili prijedloga koje pružite u vezi sa SumUp API-ima. Nadalje, suglasni ste da SumUp može slobodno koristiti, modificirati, distribuirati ili komercijalizirati takve podneske bez ikakvog plaćanja ili obveze prema vama.

7. Odricanje od jamstva

SumUp API-i dostupni su "takvi kakvi jesu" i "kako su dostupni". Odbijamo sva zastupanja i jamstva, izričita, implicirana ili zakonska, koja nisu izričito navedena u ovim Uvjetima licenciranja API-a, uključujući implicirana jamstva za prodaju te prikladnost za određenu svrhu i nekršenje. Nikakvi savjeti ili informacije, bilo usmene ili pisane, koje ste dobili od SumUpa ili putem bilo kojeg SumUp API-a neće tvoriti nikakvo jamstvo koje ovdje nije izričito navedeno. Bez ograničavanja prethodnog, SumUp, njegovi obrađivači, dobavljači, davatelji licenci (i njihove odgovarajuće podružnice, ovisna poduzeća, zastupnici, direktori i zaposlenici) ne jamče da su SumUp API-i točni, pouzdani ili precizni; da će SumUp API-i zadovoljiti vaše zahtjeve; da će SumUp API-i biti dostupni u određeno vrijeme ili na određenom mjestu, neprekinuti ili sigurni; da će svi nedostaci ili pogreške biti ispravljeni; ni da SumUp API-i ne sadrže viruse ili druge štetne komponente. Svi sadržaji ili podaci preuzeti ili na drugi način dobiveni korištenjem SumUp API-a preuzimaju se na vlastitu odgovornost i isključivo ćete vi biti odgovorni za bilo kakvu štetu na svojoj imovini ili za gubitak podataka koji proizlazi iz takvog preuzimanja.

8. Naša odgovornost

Osim onoga što je navedeno na drugim mjestima u Općim uvjetima i ovim Uvjetima licenciranja API-a, SumUp ni u kakvim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu uzrokovanu hakiranjem, zlonamjernim ili drugim neovlaštenim pristupom ili korištenjem SumUp API-a ili vašeg Računa, ili informacija sadržanim u njemu. U maksimalnoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, SumUp i njegovi obrađivači, dobavljači i davatelji licenci (ili bilo koji od njihovih povezanih društava, zastupnika, direktora ili zaposlenika) ne preuzimaju nikakvu pravnu i drugu odgovornost za (i) bilo kakve pogreške, propuste ili netočnosti SumUpa Api-a, (ii) osobne ozljede ili materijalne štete bilo koje prirode, a koje proizlaze iz vašeg pristupa ili korištenja SumUp API-a, (iii) bilo kakve neovlaštene pristupe ili korištenja naših sigurnih poslužitelja i/ili bilo kojih i svih osobnih podataka koji su na njima pohranjeni, (iv) sve prekide ili prestanke prijenosa na ili iz SumUp API-a, (v) sve programske pogreške, viruse, trojanske konje i sl. koje bilo koja treća strana može prenijeti na SumUp API-e ili putem njih, (vi) sve pogreške ili propuste u bilo kojem sadržaju ili podacima ili za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat uporabe bilo kojeg sadržaja ili podataka objavljenih, poslanih e-poštom, prenijetih ili na drugi način dostupnih putem SumUp API-a, i/ili (vii) vaše Proizvode. NAŠA UKUPNA OBVEZA KOJA PROIZLAZI IZ OVIH API UVJETA ILI JE U VEZI S NJIMA (BILO UGOVORNO ILI ODŠTETRNO ILI PREMA BILO KOJOJ DRUGOM TEMELJU ODGOVORNOSTI) NI U KOM SLUČAJU NEĆE PREMAŠITI 100 € (EURA) ILI JEDNAKU VRIJEDNOST U LOKALNOJ VALUTI.

SumUp (i njegove podružnice i povezana društva, službenike, direktore, zaposlenike i zastupnike) oslobađate svih potraživanja povezanih s bilo kakvim sporovima s klijentima u vezi s korištenjem SumUp API-a ili vašim nepoštivanjem bilo kakvih primjenjivih regulatornih zahtjeva.

9. Odšteta

U maksimalnoj mjeri dopuštenoj zakonom, pristajete braniti, obeštetiti i osloboditi nas i naše odgovarajuće direktore, zastupnike, podružnice i predstavnike bezopasnim od odgovornosti i u slučaju bilo kakvog potraživanja (uključujući sva potraživanja trećih strana), troškova, tužbi, zahtjeva, gubitaka, odgovornost, šteta, pravnih radnji i postupaka, presuda, kazni, kamata i troškova (uključujući bez ograničenja razumne odvjetničke naknade) koji proizlaze iz ili se odnose na (a) bilo koje vaše stvarno ili navodno kršenje bilo koje odredbe ovih API Uvjeta; (b) vašu pogrešnu ili neispravnu uporabu SumUp API-a; (c) vaše kršenje bilo kojeg prava treće strane, uključujući i bez ograničenja, svako pravo na privatnost, prava na javnu objavu ili prava intelektualnog vlasništva; ili (d) vaše kršenje bilo kojeg primjenljivog zakona, pravila ili propisa.

10. Naknade

SumUp API-i trenutačno su besplatni. Međutim, SumUp zadržava pravo uvesti pakete uz naknadu, nakon što vas o tome prethodno obavijesti. Ako pristupate i koristite SumUp API pakete uz naknadu, pristajete platiti naknade za paket koji ste kupili te sve primjenjive poreze, kako je navedeno na našem web-mjestu i/ili u postavkama vašeg Računa, ili kako je drugačije dogovoreno u pisanom obliku, prema dospijeću u skladu s Općim uvjetima i Uvjetima plaćanja. 

11. Otkazivanje ili raskid

Svoju uporabu SumUp API-a možete otkazati u bilo kojem trenutku putem postavki svog Računa.

Uz ono što je navedeno na drugim mjestima u Općim uvjetima i ovim Uvjetima licenciranja API-a, možemo ukinuti ove Uvjete licenciranja API-a bez prethodne obavijesti ako utvrdimo da ste: (a) prekršili ove Uvjete licenciranja API-a, bilo koji drugi ugovor koji ste zaključili s tvrtkom SumUp, ili (b) dali lažne, nepotpune, netočne ili obmanjujuće informacije ili se na drugi način upustiti u prijevarno ili nezakonito ponašanje. Ako je vaš Račun ukinut ili obustavljen iz bilo kojeg razloga ili bez razloga, pristajete da ćete odmah prestati koristiti SumUp API-e.