API-käyttöehdot

Voimassa alkaen 02.8.2021

Huomaa: tulosta kopio tästä asiakirjasta ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Käyttämällä jäljempänä kuvattuja SumUpin ohjelmointirajapintoja (SumUp Application Programming Interfaces, ”SumUp API ‑tuotteet”) sitoudut noudattamaan näitä API-käyttöehtoja, jotka muodostavat sinua ja SumUp Limitediä ja SumUp Services GmbH:ta (yhdessä ”SumUp”, ”me”) oikeudellisesti sitovan sopimuksen. API-tuotteiden ja niihin liittyvien materiaalien käyttöösi sovelletaan ja sen on noudatettava näitä API-käyttöehtoja, SumUpin yleisiä ehtoja, tietosuojakäytäntöä, mahdollisesti sovellettavia lisäehtoja sekä käyttäjän dokumentaatiota, jonka SumUp voi asettaa yleisesti asiakkaidensa saataville paperiversiona tai sähköisessä muodossa SumUp API ‑tuotteiden tarjoamisen yhteydessä (”dokumentaatio”).

1. SumUp API ‑tuotteet

SumUp API ‑tuotteita ovat kaikenlaiset ohjelmointirajapinnat, jotka SumUp asettaa saataville, sekä kaikki niihin liittyvät työkalut, elementit, komponentit, ohjelmatiedostot, testiesiintymät tai ‑ympäristöt ja kaikki niihin liittyvä dokumentaatio, esimerkkikoodit, päivitykset ja muut niihin liittyvät aineelliset tai aineettomat materiaalit missä tahansa muodossa ja millä tahansa välineellä, jotka SumUp asettaa saataville SumUp-pilven kautta tai jotka muuten tarjotaan sinulle. SumUp API ‑tuotteet tarjotaan osana erilaisia paketteja, ja näiden SumUp API ‑pakettien palvelukuvauksissa, jotka on julkaistu verkkosivustolla, määritetään kunkin SumUp API ‑tuotteen toiminnallinen laajuus. Sinulla on oltava SumUp-tili voidaksesi käyttää SumUp API ‑tuotteita, kuten on kuvattu yleisten ehtojen osassa 1.

Jollei näistä API-käyttöehdoista muuta johdu, SumUp myöntää sinulle ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, siirtokelvottoman, ei-alilisensoitavissa olevan, peruttavissa olevan ja rajoitetun oikeuden käyttää SumUp API ‑tuotteita vain sellaisten sovellusten, verkkosivustojen, tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen, toteuttamiseen ja levitykseen, joita ylläpidät ja tarjoat ja jotka ovat vuorovaikutuksessa palvelujemme kanssa tai integroituvat niihin (”tuotteesi”), ja vain näissä API-käyttöehdoissa ja SumUp API ‑tuotteiden mukana tulevassa dokumentaatiossa kuvatulla tavalla. Kaikenlainen maksujen käsittely, jonka mahdollistat jonkin SumUp API ‑tuotteen kautta, edellyttää SumUp-tiliä, ja siihen sovelletaan SumUpin maksuehtoja. Olet yksin vastuussa tuotteistasi, ja SumUp sanoutuu irti kaikesta vastuusta niihin liittyen. Pidätämme oikeuden muuttaa tai lopettaa SumUp API ‑tuotteita mistä tahansa syystä yleisten ehtojemme, maksuehtojemme tai näiden API-käyttöehtojemme mukaisesti.

2. Vastuusi 

Käytät SumUp API ‑tuotteita ja käytät ja tarjoat tuotteitasi SumUp API ‑tuotteiden avulla vain lain sallimalla tavalla (mukaan lukien rajoituksetta tietojen tai ohjelmistojen tuontia tai vientiä koskevat lait, tietosuojalait ja paikalliset lait). Et käytä SumUp API ‑tuotteita laittomaan toimintaan kannustamiseen tai sellaisen mainostamiseen. Käyttäessäsi jotakin SumUp API ‑pakettia noudatat kyseisen SumUp API ‑paketin dokumentaatiossa määritettyjä toteutusohjeita ja muita vaatimuksia, joihin näissä API-käyttöehdoissa nimenomaisesti viitataan, tai muulla SumUpin aika ajoin ilmoittamalla tavalla. Varmistat, että kaikki viittaukset SumUpiin ja/tai SumUp API ‑tuotteiden tarjoamiin toimintoihin tuotteissasi tai muussa asiakkaidesi näkemässä materiaalissa noudattavat kaikkia verkkosivustollamme julkaistuja ohjeita. 

3. Rajoitukset

Et saa itse eivätkä muut saa luvallasi:

  1. jakaa SumUp API ‑tuotteita kolmansien osapuolten kanssa tai luoda API-asiakasta, joka toimii olennaisesti samalla tavalla kuin SumUp API ‑tuotteet ja tarjota sitä kolmannen osapuolen käyttöön,

  2. käyttää SumUp API ‑tuotteita virusten, matojen, vikojen, troijalaisten, haittaohjelmien tai muiden tuhoavien tai haitallisten kohteiden asettamiseen,

  3. käyttää SumUp API ‑tuotteita vilpillisiin tai laittomiin tarkoituksiin tai mihinkään muuhun sellaiseen tarkoitukseen, joka voi (SumUpin yksinomaisella harkinnalla) olla haitaksi SumUpille, sen palveluille tai asiakkaille, tai muuten välittää viestiä tai materiaalia, joka voidaan tulkita häiritseväksi, uhkaavaksi, sopimattomaksi, hävyttömäksi, herjaavaksi tai muuten lainvastaiseksi,

  4. käyttää SumUp API ‑tuotteita tavalla, joka ylittää kohtuulliset pyyntömäärät tai joka voidaan tulkita liialliseksi käytöksi tai väärinkäytöksi, joka ylikuormittaa, heikentää tai olennaisesti häiritsee verkkoja, turvajärjestelmiä, palveluitamme ja/tai verkkosivustoamme tai joka häiritsee toisen osapuolen palvelujemme käyttöä,

  5. aiheuttaa häiriöitä tai katkoksia SumUp API ‑tuotteisiin tai SumUp API ‑tuotteita tarjoaviin palvelimiin tai verkkoihin,

  6. yrittää käyttää kohteita, joihin SumUp ei ole antanut sinulle lupaa, purkaa lähdekoodia tai yrittää purkaa tai luoda johdettuja teoksia,

  7. esiintyä toisena henkilönä tai salata henkilöllisyyttäsi SumUp API ‑tuotteiden käytön yhteydessä, 

  8. levittää, myydä, liisata, vuokrata, lainata, siirtää, luovuttaa tai alilisensoida mitään näissä API-käyttöehdoissa myönnettyjä oikeuksia kolmannelle osapuolelle,

  9. poistaa tai tuhota mitään SumUp API ‑tuotteeseen asetettua, siihen sisältyvää tai siihen liittyvää tekijänoikeusilmoitusta, omistajuutta koskevaa merkintää tai luottamuksellisuusilmoitusta,

  10. kopioida, vuokrata, liisata, myydä, siirtää, luovuttaa, alilisensoida, muuttaa lähdekoodiksi, purkaa tai hajottaa (muutoin kuin sovellettavan lain nimenomaisesti sallimassa määrin), muokata tai muuttaa SumUp API ‑tuotteiden mitään osaa.

SumUp voi yksinomaisella harkinnallaan päättää, rikkooko SumUp API ‑tuotteiden käyttösi yleisissä ehdoissa, maksuehdoissa tai näissä API-käyttöehdoissa asetettuja rajoituksia. Pidätämme oikeuden jäädyttää tai irtisanoa tilisi ja/tai SumUp API ‑tuotteiden käyttöoikeutesi, jos toteamme tai oikeutetusti epäilemme, että rikkomus on tapahtunut. 

4. Tietosuoja  

Olet täysin ja yksin vastuussa siitä, että SumUp API ‑tuotteisiin liittyvät tietosuojakäytäntösi ovat sovellettavien tietosuojalakien, mukaan lukien yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), mukaisia. Ylläpidät avointa tietosuojakäytäntöä, joka sisältää selkeän, ymmärrettävän ja tarkan kuvauksen henkilötietojen käsittelystä, ja pyydät tarvittaessa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn etukäteen. SumUp ei ole vastuussa mistään palveluista tai henkilötietojen käsittelystä, jonka kolmannet osapuolet suorittavat SumUp API ‑tuotteiden avulla. Olet täysin vastuussa sivustollasi olevien ja palveluidesi ja/tai valitsemiesi kolmansien osapuolien kautta käsiteltyjen tietojen turvallisuudesta. Sinun on ilmoitettava meille viipymättä kaikista rikkomuksista, mukaan lukien tietoturvaloukkaukset, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa SumUpin tietoihin ja/tai asiakkaisiin.

Jos haet henkilötietoja palveluidemme kautta, sinun on käytettävä vain niitä tietokenttiä, jotka ovat käsittelyn tarkoituksen kannalta välttämättömiä, ja varmistettava, että henkilötietoja kerätään, käsitellään, välitetään ja säilytetään kaikkien sovellettavien ehtojen ja lakien mukaisesti, ja että kohtuulliset toimenpiteet tietojen yksityisyyden ja turvallisuuden suojaamiseksi toteutetaan.

5. Seuranta ja rajoitukset

SumUp voi seurata SumUp API ‑tuotteiden käyttöäsi laadun varmistamiseksi, palvelujemme parantamiseksi ja sen varmentamiseksi, että noudatat näitä API-käyttöehtoja, yleisiä ehtoja ja maksuehtoja. Tämän seurannan puitteissa SumUp voi muodostaa yhteyden API-asiakkaaseesi ja käyttää sitä muun muassa sellaisten tietoturvaongelmien tunnistamiseen, jotka voivat vaikuttaa SumUpiin, sen asiakkaisiin tai lisenssinantajiin. Et yritä häiritä tällaista seurantaa. SumUp voi käyttää mitä tahansa teknisiä keinoja tällaisen häirinnän estämiseen. SumUp API ‑tuotteiden käyttöäsi voidaan rajoittaa tai suodattaa sovellettavien lakien mukaisesti.

SumUp API ‑tuotteiden käyttöösi sovelletaan tiettyjä käyttöoikeutta, kutsuja ja käyttöä koskevia rajoituksia, jotka on ilmoitettu näissä API-käyttöehdoissa tai asianmukaisen SumUp API ‑tuotteen mukana toimitetussa dokumentaatiossa tai jotka SumUp on muuten sinulle ilmoittanut. Et yritä ylittää tai kiertää SumUp API ‑tuotteiden käyttöoikeutta, kutsuja ja käyttöä koskevia rajoituksia etkä muuten käyttää SumUp API ‑tuotteita tavalla, joka ylittää kohtuulliset pyyntömäärät tai joka voidaan tulkita liialliseksi käytöksi tai väärinkäytöksi etkä näiden API-käyttöehtojen, yleisten ehtojen tai maksuehtojen vastaisella tai niiden kanssa ristiriidassa olevalla tavalla. Jos SumUp katsoo, että olet yrittänyt ylittää tai kiertää rajoituksia, SumUp API ‑tuotteiden käyttösi voidaan estää väliaikaisesti tai pysyvästi.

6. Omistusoikeudet ja palaute

Tiedostat nimenomaisesti, että SumUp omistaa kaikki oikeudet SumUp API ‑tuotteisiin sekä kaikkiin SumUpin tavaramerkkeihin ja palveluihin (ja mahdollisiin niistä johdettuihin teoksiin ja niiden parannuksiin) mukaan lukien rajoituksetta kaikki niihin liittyvät immateriaalioikeudet. Suostut olemaan tekemättä mitään, mikä on ristiriidassa tällaisen omistajuuden kanssa. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti luovuteta näissä ehdoissa, pidätetään.

Jollei näistä API-käyttöehdoista ja yleisistä ehdoista muuta johdu, SumUp myöntää sinulle rajoitetun, peruttavissa olevan, ei-yksinomaisen, ei-alilisensoitavissa olevan, siirtokelvottoman oikeuden näyttää asianmukaisia SumUpin logoja, tavaramerkkejä ja muita tunnisteita siinä määrin kuin on tarpeen sen osoittamiseksi asiakkaillesi, että tuotteesi ovat vuorovaikutuksessa palvelujemme kanssa tai integroituvat niihin. SumUp voi milloin tahansa rajoittaa oikeuttasi käyttää SumUp-tavaramerkkejä tai kumota sen.

Annat SumUpille ja sen kumppani- ja tytäryhtiöille maksetun, rojaltivapaan, peruttavissa olevan, ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman oikeuden käyttää tuotteitasi testaamiseen, tarkistamiseen ja muihin vastaaviin tarkoituksiin sen varmistamiseksi, että tuotteesi ovat näiden API-käyttöehtojen mukaisia. Voit peruuttaa meille antamasi käyttöoikeuden milloin tahansa ilmoittamalla siitä meille kirjallisesti. Jos peruutat tämän käyttöoikeuden, nämä API-käyttöehdot irtisanotaan välittömästi.

Voit antaa SumUpille SumUp API ‑tuotteita ja niiden käyttöä koskevia kommentteja ja arvioita. Annat SumUpille ja sen kumppani- ja tytäryhtiöille rojaltivapaan, peruuttamattoman ja ikuisen oikeuden käyttää antamiasi SumUp API ‑tuotteita koskevia palautteita, kommentteja, toiminnallisuuksia, koodeja, ominaisuuksia, parannuspyyntöjä, suosituksia ja ehdotuksia sekä luoda johdettuja teoksia niiden pohjalta. Lisäksi hyväksyt, että SumUp voi vapaasti käyttää, muokata, levittää tai kaupallistaa edellä mainittuja ilman maksu- ja muita velvoitteita sinua kohtaan.

7. Takuiden vastuuvapauslauseke

SumUp API ‑tuotteet tarjotaan sinulle ”sellaisina kuin ne ovat ” ja ”sikäli kuin käytettävissä” ‑periaatteella. Kiistämme kaikki nimenomaiset, oletetut ja lakiperusteiset takuusitoumukset ja sopimusvakuudet, joita ei ole nimenomaisesti mainittu näissä API-käyttöehdoissa, mukaan lukien oletetut takuut myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien loukkaamattomuudesta. Mikään suullinen tai kirjallinen neuvo tai tieto, jonka olet saanut SumUpilta tai minkä tahansa SumUp API ‑tuotteen kautta, ei muodosta takuuta, jos sitä ei ole nimenomaisesti mainittu näissä ehdoissa. Rajoittamatta edellä mainittua, SumUp, sen käsittelijät, palveluntarjoajat, lisenssinantajat (ja edellä mainittujen tytäryhtiöt, kumppaniyhtiöt, edustajat, johtajat ja työntekijät) eivät takaa, että SumUp API ‑tuotteet ovat tarkkoja, luotettavia tai täsmällisiä, että SumUp API ‑tuotteet vastaavat vaatimuksiasi, että SumUp API ‑tuotteet ovat käytettävissä tiettyyn aikaan tai tietyssä paikassa, keskeytyksettä tai turvallisesti, että niiden mahdolliset viat tai virheet korjataan, tai että SumUp API ‑tuotteissa ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja. Lataat kaiken SumUp API ‑tuotteiden käytön kautta ladattavissa tai muuten saatavilla olevan sisällön tai tiedot omalla riskilläsi, ja olet yksin vastuussa tällaisen latauksen aiheuttamista omaisuusvahingoista tai tietojen häviämisestä.

8. Vastuumme

Sen lisäksi, mitä muualla yleisissä ehdoissa ja näissä API-käyttöehdoissa mainitaan, SumUp ei missään olosuhteissa ole vastuussa vahingoista, menetyksistä tai loukkaantumisista, jotka johtuvat hakkeroinnista, peukaloinnista tai muusta SumUp API ‑tuotteiden tai tilisi tai niiden sisältämien tietojen luvattomasta käytöstä. Siinä määrin kuin sovellettava laki sallii SumUp ja sen käsittelijät, toimittajat ja lisenssinantajat (ja edellä mainittujen tytäryhtiöt, edustajat, johtajat ja työntekijät) eivät ole vastuussa mistään (i) SumUp API ‑tuotteiden vioista, virheistä tai epätarkkuuksista,(ii) minkäänlaisista SumUp API ‑tuotteiden käytöstäsi johtuvista henkilö- tai omaisuusvahingoista, (iii) suojattujen palvelimiemme ja/tai niihin tallennettujen henkilötietojen luvattomasta käytöstä, (iv) SumUp API ‑tuotteisiin tai SumUp API ‑tuotteista tapahtuvan siirron keskeytymisestä tai lakkaamisesta, (v) virheistä, viruksista, troijalaisista tai vastaavista, joita kolmas osapuoli voi välittää SumUp API ‑tuotteisiin tai niiden kautta, (vi) virheistä tai puutteista sisällössä tai tiedoissa tai menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat SumUp API ‑tuotteiden kautta julkaistun, sähköpostitse lähetetyn, välitetyn tai muuten saataville asetetun sisällön tai tietojen käytöstä, ja/tai (vii) tuotteistasi. NÄIHIN API-KÄYTTÖEHTOIHIN LIITTYVÄ TAI NIISTÄ JOHTUVA (SOPIMUKSEEN, VAHINGONKORVAUSVAATIMUKSEEN TAI MUUHUN VASTUUTEORIAAN PERUSTUVA) KOKONAISVASTUUMME EI MISSÄÄN TILANTEESSA YLITÄ 100 EUROA (EUR).

Vapautat SumUpin (ja sen kumppani- ja tytäryhtiöt, toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat) kaikista vaatimuksista liittyen SumUp API ‑tuotteiden käyttöä koskeviin riita-asioihin asiakkaiden kanssa tai sovellettavien lakisääteisten vaatimusten noudattamatta jättämiseesi.

9. Korvaukset

Siinä määrin kuin sovellettava laki sallii puolustat ja suojaat meitä ja johtajiamme, edustajiamme ja kumppaniyhtiöitämme vaateilta (mukaan lukien kolmansien osapuolten vaateet), kuluilta, kanteilta, vaatimuksilta, menetyksiltä, vastuilta, vahingoilta, toimenpiteiltä, menettelyiltä, tuomioilta, sakoilta, koroilta ja kustannuksilta (sisältäen rajoituksetta kohtuulliset asianajajien palkkiot), jotka johtuvat siitä tai liittyvät siihen, että (a) olet tosiasiallisesti tai oletetusti rikkonut näitä API-käyttöehtoja, (b) olet käyttänyt SumUp API ‑tuotteita väärällä tai sopimattomalla tavalla, (c) olet rikkonut kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien rajoituksetta oikeus yksityisyyteen, oikeus julkisuuteen ja immateriaalioikeudet tai (d) olet rikkonut sovellettavaa lakia, sääntöä tai määräystä, ja korvaat niihin liittyvät vahingot edellä mainituille tahoille.

10. Maksut

SumUp API ‑tuotteet tarjotaan tällä hetkellä maksutta. SumUp pidättää kuitenkin oikeuden ottaa käyttöön maksullisia paketteja ilmoittamalla siitä sinulle. Jos käytät maksullisia SumUp API ‑paketteja, sitoudut maksamaan ostamasi paketin maksut ja mahdolliset verot, jotka on ilmoitettu verkkosivustollamme ja/tai tilisi asetuksissa tai joista on muulla tavoin kirjallisesti sovittu, niiden erääntymispäivänä yleisten ehtojen ja maksuehtojen mukaisesti. 

11. Peruuttaminen tai irtisanominen

Voit peruuttaa SumUp API ‑tuotteiden käyttösi milloin tahansa tilisi asetuksista.

Sen lisäksi, mitä muualla yleisissä ehdoissa ja näissä API-käyttöehdoissa mainitaan, voimme irtisanoa nämä API-käyttöehdot ilman ennakkoilmoitusta, jos toteamme, että: (a) olet rikkonut näitä API-käyttöehtoja tai muuta SumUpin ja sinun välistä sopimusta tai (b) annat vääriä, epätäydellistä, epätarkkoja tai harhaanjohtavia tietoja tai osallistut muunlaiseen vilpilliseen tai laittomaan toimintaan. Jos tilisi irtisanotaan tai jäädytetään mistä tahansa syystä tai ilman perusteluja, suostut lopettamaan SumUp API ‑tuotteiden käytön välittömästi.