Condițiile licenței API

Data intrării în vigoare 7.2.2022

Notă: imprimați o copie a acestui document și păstrați-o pentru consultare ulterioară.

Prin accesarea sau utilizarea interfețelor de programare a aplicațiilor (API-uri) SumUp descrise în continuare, sunteți de acord să respectați prezentele Condiții ale licenței API ce constituie un acord juridic încheiat între dvs. și SumUp EU Payments UAB (numite colectiv „SumUp”, „noi” sau „nouă”). Utilizarea de către dvs. a API-urilor și a materialelor asociate care sunt puse la dispoziție face obiectul și trebuie să respecte prezentele Condiții ale licenței API, Condițiile generale SumUp, Politica de confidențialitate, orice Condiții suplimentare aplicabile, precum și documentația pentru utilizator pe care SumUp o poate pune la dispoziție la modul general pe suport de hârtie sau în format electronic bazei sale de clienți, pe lângă oferirea API-urilor SumUp („Documentația”).

1. API-urile SumUp

API-urile SumUp reprezintă orice formă de interfețe de programare a aplicațiilor pe care SumUp le pune la dispoziție, inclusiv toate instrumentele, elementele, componentele, executabilele, instanțele sau mediile de testare asociate, precum și orice documentație, coduri eșantion, actualizări și alte materiale aferente, în format tangibil sau intangibil, în orice formă sau pe orice suport, care sunt puse la dispoziție de SumUp prin cloudul SumUp sau în alt mod. API-urile SumUp sunt oferite ca parte a unor pachete diferite, iar descrierile serviciilor din diferitele pachete API SumUp disponibile la Site definesc domeniul de aplicare al funcționalităților API SumUp respective. Trebuie să aveți un Cont SumUp pentru a putea accesa și utiliza API-urile SumUp, astfel cum se descrie la secțiunea 1 din Condiții generale.

În temeiul prezentelor Condiții ale licenței API, SumUp vă acordă o licență neexclusivă, fără redevențe, netransferabilă și care nu poate fi sublicențiată, revocabilă și limitată, de a utiliza și accesa API-urile SumUp exclusiv în legătură cu dezvoltarea, implementarea și distribuirea aplicațiilor, site-urilor, produselor sau serviciilor pe care le operați și oferiți, care operează interconectat sau se integrează cu Serviciile noastre („Produsele” dvs.) și exclusiv în modul descris în prezentele Condiții ale licenței API și în Documentația ce însoțește API-urile SumUp. Orice prelucrare a plății oferită de dvs. prin intermediul unei API SumUp necesită un Cont SumUp și face obiectul Condițiilor de plată SumUp. Sunteți singura persoană responsabilă de Produsele dvs. și SumUp deneagă orice răspundere cu privire la acestea. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau retrage API-urile SumUp din orice motiv, în conformitate cu Condițiile noastre generale, cu Condițiile de plată sau cu prezentele Condiții ale licenței API.

2. Responsabilitățile dvs. 

Veți utiliza API-urile SumUp și veți opera și oferi Produse care accesează API-urile SumUp numai astfel cum este permis prin lege (inclusiv, fără limitare, prin legile referitoare la importul sau exportul de date sau software, prin legile privind confidențialitatea sau prin legile locale). Nu veți utiliza API-urile SumUp pentru a încuraja sau a promova o activitate ilegală. Veți accesa pachetul API SumUp aplicabil urmând instrucțiunile de implementare și alte cerințe specificate în Documentație pentru pachetul de API-uri SumUp, care sunt încorporate în mod expres în prezentele Condiții ale licenței API cu titlu de referință sau astfel cum este prevăzut periodic de SumUp. Vă veți asigura că orice referire la SumUp și/sau la funcțiile oferite în cadrul API-ului SumUp din Produsele dvs. sau din orice materiale care vor fi vizibile clienților dvs. va urma orientările publicate pe Site-ul nostru. 

3. Restricții

Nu veți întreprinde și nu veți permite niciunei persoane care acționează în numele dvs. să întreprindă următoarele:

1. Nu veți distribui API-urile SumUp terților și nu veți crea un client API care funcționează în mare parte la fel ca API-urile SumUp și nu îl veți oferi spre a fi utilizat de un terț;

2. să utilizeze API-urile SumUp pentru a introduce viruși, viermi, defecte, troieni, programe rău intenționate sau orice elemente denatură distructivă sau dăunătoare;

3. Nu veți accesa sau utiliza API-urile SumUp în scopuri frauduloase sau ilegale și în niciun alt scop care poate aduce prejudicii (la latitudinea exclusivă a SumUp) către SumUp, Serviciile sale sau orice client și nu veți comunica în alte moduri niciun mesaj sau material care este considerat hărțuitor, amenințător, indecent, obscen, defăimător sau ilicit din alte motive;

4. să acceseze sau să utilizeze API-urile SumUp într-un mod care depășește un volum rezonabil al solicitării sau care constituie o utilizare excesivă sau abuzivă, care supraîncarcă, afectează negativ sau perturbă semnificativ rețelele, sistemele de securitate, Serviciile și/sau Site-ul nostru sau care interferează cu utilizarea de către o altă parte a Serviciilor noastre;

5. să interfereze cu sau să perturbe API-urile SumUp sau serverele ori rețelele care pun la dispoziție API-urile SumUp;

6. să încerce să acceseze orice nu este autorizat de SumUp, să extragă coduri sursă sau să încerce să extragă sau să creeze lucrări derivate;

7. de a emite declarații false sau de a vă disimula identitatea când folosiți API-urile SumUp; 

8. de a distribui, vinde, închiria, împrumuta, transfera, cesiona sau sublicenția orice drepturi acordate prin prezentele Condiții ale licenței API către un terț;

9. de a elimina sau distruge orice notificări privind drepturile de autor, însemne aflate în proprietate sau declarații de confidențialitate plasate pe, incluse în sau asociate cu API-ul SumUp;

10. de a copia, închiria, împrumuta, vinde, transfera, cesiona, sublicenția, dezasambla, de a aplica proceduri de inginerie inversă sau de a decompila (numai în măsura limitată autorizată în mod expres prin legislația aplicabilă), de a modifica sau transforma orice parte din API-urile SumUp.

SumUp poate, la propria sa latitudine, să decidă dacă accesul sau utilizarea de către dvs. a API-urilor SumUp încalcă orice restricții impuse prin Condițiile generale, Condițiile de plată sau prezentele Condiții ale licenței API. Ne păstrăm dreptul de a închide sau anula Contul dvs. și/sau accesul dvs. la API-urile SumUp, dacă stabilim sau considerăm în mod rezonabil că s-a produs o încălcare.

4. Confidențialitate  

Sunteți singura persoană care are responsabilitatea completă de a se asigura că practicile dvs. de confidențialitate asociate API-urilor SumUp respectă legile aplicabile privind protecția datelor, ceea ce include, fără limitare, Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul 2016/679). Veți menține o politică de confidențialitate transparentă, care va descrie prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod clar, inteligibil și exact și, acolo unde este cazul, veți obține consimțământul prealabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. SumUp nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice servicii sau prelucrare a datelor cu caracter personal realizată de terți folosind API-urile SumUp. Sunteți pe deplin responsabil cu privire la securitatea datelor de pe site-ul dvs., care sunt prelucrate prin intermediul Serviciilor dvs. și/sau al terților aleși de dvs. Trebuie să ne înștiințați cu promptitudine în legătură cu orice încălcări, inclusiv încălcări ale securității, care au impact sau pot avea impact asupra datelor și/sau a bazelor de clienți SumUp.

Dacă preluați date cu caracter personal prin intermediul Serviciilor noastre, trebuie să accesați numai câmpurile minime de date necesare în scopul prelucrări și trebuie să vă asigurați că datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate, transmise și menținute în conformitate cu toate condițiile și cu legislația aplicabilă și că s-au întreprins măsuri rezonabile pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor. 

5. Monitorizare și limite

SumUp poate monitoriza utilizarea de către dvs. a API-urilor SumUp, pentru a asigura calitatea, a îmbunătăți Serviciile noastre și a verifica respectarea de către dvs. a prezentelor Condiții ale licenței API, a Condițiilor generale și a Condițiilor de plată. Această monitorizare poate include accesarea și utilizarea de către SumUp a clientului dvs. API pentru, printre altele, a identifica problemele de securitate care ar putea afecta SumUp, clienții sau licențiatorii săi. Nu veți interfera în această monitorizare. SumUp poate utiliza orice mijloace tehnice pentru a depăși această interferență. Accesul dvs. la orice API SumUp poate fi restricționat, limitat sau filtrat în conformitate cu legile aplicabile.

Utilizarea de către dvs. a API-urilor SumUp face obiectul anumitor limitări în ceea ce privește accesul, apelările și utilizarea, astfel cum se prevede în prezentele Condiții ale licenței API, în Documentația care însoțește respectiva API SumUp sau astfel cum v-a fost comunicat de către SumUp. Nu veți încerca să depășiți sau să eludați limitările privind accesul, apelările și utilizarea API-urilor SumUp și nu veți utiliza nicio API SumUp într-un mod care depășește volumele rezonabile ale solicitărilor, care constituie o utilizare excesivă sau abuzivă sau care nu respectă ori este inconsecvent cu orice porțiune a prezentelor Condiții ale licenței API, a Condițiilor generale sau a Condițiilor de plată. Dacă SumUp consideră că ați încercat să depășiți sau să eludați orice limitări, capacitatea dvs. de a utiliza API-urile SumUp poate fi blocată temporar sau permanent.

6. Drepturi de proprietate și feedback

Confirmați în mod expres că, în ceea ce privește relația dintre dvs. și SumUp, SumUp deține toate drepturile, titlurile de proprietate și interesele privitoare la API-urile SumUp, mărcile comerciale SumUp și Servicii (și la orice lucrări derivate sau îmbunătățiri aduse acestora), ceea ce include, fără limitare, toate drepturile de proprietate intelectuală asociate. Sunteți de acord să nu întreprindeți nicio acțiune care încalcă respectiva proprietate. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres prin prezentul document sunt reținute.

În conformitate cu prezentele Condiții ale licenței API și cu Condițiile generale, SumUp vă acordă o licență limitată, revocabilă, neexclusivă, netransferabilă și care nu este sublicențiabilă de a afișa logourile, mărcile comerciale sau alte elemente de identificare SumUp aplicabile, numai astfel cum este necesar pentru a vă înștiința clienții privind faptul că Produsele dvs. operează în mod interconectat sau se integrează cu Serviciile noastre. SumUp poate limita sau revoca abilitatea dvs. de a utiliza mărcile comerciale SumUp în orice moment.

Acordați SumUp și filialelor și afiliaților săi o licență plătită, fără redevențe, revocabilă, neexclusivă și netransferabilă pentru utilizarea Produselor dvs. în scop de testare, analiză sau în alt scop conex, pentru a vă asigura că Produsele dvs. respectă prezentele Condiții ale licenței API. Puteți revoca în orice moment această licență, comunicându-ne o notificare scrisă. Dacă revocați această licență, prezentele Condiții ale licenței API vor înceta imediat.

Puteți transmite către SumUp comentarii privitoare la API-urile SumUp sau la evaluarea și utilizarea acestora de către dvs. Acordați către SumUp și filialele și afiliații săi o licență fără redevențe, irevocabilă și perpetuă privind utilizarea și crearea unor lucrări derivate pe baza oricărui feedback, comentarii, funcționalități, coduri, caracteristici, solicitări de îmbunătățire, recomandări sau sugestii pe care le puneți la dispoziție cu privire la API-urile SumUp. Totodată, sunteți de acord că SumUp poate utiliza, modifica, distribui sau comercializa în mod gratuit aceste comunicări fără a fi necesar să efectueze o plată sau fără a avea vreo obligație față de dvs.

7. Declarație de renunțare la garanții

API-urile SumUp sunt puse la dispoziție „ca atare” și „conform disponibilității”. Refuzăm orice declarații și garanții exprese, implicite sau prevăzute prin lege, care nu sunt prevăzute în mod expres în prezentele Condiții ale licenței API, inclusiv garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop și neîncălcare a obligațiilor. Nicio recomandare sau informație, orală sau scrisă, obținută de dvs. de la SumUp sau prin intermediul oricărei API SumUp nu va constitui o garanție care nu este prevăzută în mod expres în prezentul document. Fără a limita cele menționate anterior, SumUp, procesatorii, furnizorii, licențiatorii (și filialele, afiliații, reprezentanții, directorii și angajații lor respectivi) nu garantează că API-urile SumUp sunt exacte, fiabile sau corecte; că API-urile SumUp vor îndeplini cerințele dvs.; că API-urile SumUp vor fi disponibile într-un moment sau o locație anume, în mod neîntrerupt sau securizat; că orice defecte sau erori vor fi corectate; sau că API-urile SumUp nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare. Orice conținut sau date descărcate sau obținute în alt mod drept consecință a utilizării API-urilor SumUp sunt descărcate pe riscul dvs. și veți fi singura persoană responsabilă pentru orice prejudicii aduse proprietății sau pentru orice pierderi de date rezultate din descărcarea respectivă.

8. Răspunderea noastră

Pe lângă ceea ce se prevede în alte locuri în Condițiile generale și în prezentele Condiții ale licenței API, în niciun caz SumUp nu va fi responsabilă pentru orice prejudicii, pierderi sau vătămări rezultate din accesarea ilegală, interferarea sau alte moduri de accesare sau utilizare neautorizată a API-urilor SumUp sau a Contului dvs. sau a informațiilor incluse în acestea. În măsura maximă permisă prin legislația aplicabilă, SumUp și procesatorii, furnizorii și licențiatorii săi (sau oricare dintre afiliații, reprezentanții, cadrele de conducere sau angajații săi) nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate cu privire la orice (i) erori, greșeli sau inexactități ale API-urilor SumUp; (ii) vătămare personală sau prejudiciu adus proprietății, de orice natură, rezultat din accesarea sau utilizarea de către dvs. a API-urilor SumUp; (iii) accesare sau utilizare neautorizată a serverelor noastre securizate și/sau a oricăror sau a tuturor informațiilor cu caracter personal stocate pe acestea; (iv) întrerupere sau încetare a transmiterii către sau de la API-urile SumUp; (v) erori, viruși, troieni sau altele similare, care pot fi transmise către sau prin API-urile SumUp de către orice parte terță; (vi) erori sau omisiuni din orice conținut sau date sau pentru orice pierdere sau prejudiciu suportat ca rezultat al utilizării oricărui conținut sau a oricăror date postate, trimise prin e-mail, transmise sau puse la dispoziție în alt mod prin intermediul API-urilor SumUp; și/sau (vii) cu privire la Produsele dvs. ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA NOASTRĂ AGREGATĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE PREZENTELE CONDIȚII ALE LICENȚEI API (ÎN VIRTUTEA DREPTULUI CONTRACTUAL SAU DELICTUAL SAU ÎN CONFORMITATE CU ORICE ALTE PRINCIPII DE DREPT REFERITOARE LA RĂSPUNDERE) NU VA DEPĂȘI 100 DE EURO SAU VALOAREA ECHIVALENTĂ ÎN MONEDA LOCALĂ.

Exonerați de răspundere SumUp (precum și pe sucursalele și afiliații săi, cadrele de conducere, administratorii, angajații și reprezentanții săi) cu privire la oricare și toate pretențiile legate de orice diferende cu clienții privitoare la utilizarea API-urilor SumUp sau de nerespectarea de către dvs. a oricăror cerințe reglementare aplicabile.

9. Despăgubire

În măsura maximă permisă prin lege, sunteți de acord să ne apărați, să ne despăgubiți și să ne exonerați de răspundere pe noi și pe cadrele noastre de conducere, agenții, afiliații și reprezentanții noștri cu privire la orice pretenții (inclusiv pretenții ale terților), costuri, procese judiciare, cereri, pierderi, răspundere, prejudicii, acțiune, procedură, hotărâre, sancțiune, dobânzi și cheltuieli (inclusiv, fără limitare, onorariile de avocat rezonabile) rezultate din sau având legătură cu: (a) orice încălcare efectivă sau presupusă de către dvs. a oricărei prevederi a prezentelor Condiții ale licenței API; (b) utilizarea ilicită sau inadecvată a API-urilor SumUp; (c) încălcarea de către dvs. a oricăror drepturi ale terților, inclusiv, fără limitare, a oricărui drept la intimitate, a drepturilor de publicitate sau a drepturilor de proprietate intelectuală; sau (d) încălcarea de către dvs. a oricărei legi, norme sau reglementări aplicabile.

10. Comisioane

La ora actuală, API-urile SumUp sunt oferite în mod gratuit; cu toate acestea, SumUp își rezervă dreptul de a introduce pachete cu plată, înștiințându-vă în prealabil. Dacă accesați și utilizați pachete API SumUp cu plată, sunteți de acord să achitați Comisioane pentru pachetul pe care l-ați achiziționat, precum și orice taxe aplicabile, astfel cum se prevede pe Site-ul nostru și/sau în setările Contului dvs. sau astfel cum se convine în alt mod în formă scrisă, la data scadentă, conform Condițiilor generale și Condițiilor de plată. 

11. Anulare sau încetare

Puteți anula utilizarea de către dvs. a API-urilor, în orice moment, din setările Contului dvs.

Pe lângă cele menționate în Condițiile generale și în prezentele Condiții ale licenței API, putem rezilia prezentele Condiții ale licenței API fără notificare prealabilă, dacă stabilim că: (a) ați încălcat prezentele Condiții ale licenței API sau orice alt acord încheiat cu SumUp sau (b) ați oferit informații false, incomplete, inexacte sau false sau v-ați implicat în alte moduri într-o activitate frauduloasă sau ilegală. În cazul în care Contul dvs. este închis sau suspendat din orice motiv sau fără motiv, sunteți de acord să încetați imediat să mai utilizați API-urile SumUp.