Pogoji elektronskega trgovanja SumUp

V veljavi od 15. 8. 2022

Opomba: Natisnite kopijo tega dokumenta in jo shranite za nadaljnjo uporabo.

Z uporabo storitev elektronskega trgovanja SumUp, kot je opisano v nadaljevanju (»storitve elektronskega trgovanja«), se strinjate, da vas zavezujejo splošni pogoji družbe SumUp, ti pogoji elektronskega trgovanja ter vsi drugi pogoji in pravilniki, ki veljajo za posamezne storitve, ki jih morda uporabljate. Ti pogoji elektronskega trgovanja so dodatni pogoji in so skupaj s splošnimi pogoji in plačilnimi pogoji del pravne pogodbe med vami in družbo SumUp EU Payments UAB (v nadaljevanju »SumUp«, »mi«, »nas«). Če v tem dokumentu ni drugače navedeno, imajo izrazi enak pomen, kot je določen v splošnih pogojih in plačilnih pogojih. 

1. Storitve elektronskega trgovanja

Storitve elektronskega trgovanja SumUp vključujejo platforme za elektronsko trgovanje SumUp, kot je opisano v našem spletni strani in drugih razpoložljivih izdelkih in storitvah elektronskega trgovanja, ki vam omogočajo ustvarjanje spletne trgovine za prodajo blaga in storitev strankam (»spletna trgovina«). Za uporabo storitev elektronskega trgovanja morate imeti račun pri SumUp, kot je opisano v oddelku 1 splošnih pogojev.

Lahko boste sprejemali plačila svojih strank za opravljene nakupe v spletni trgovini prek različnih plačilnih storitev, ki jih ponuja SumUp. Vaš dostop do plačilnih storitev in njihovo uporabo urejajo plačilni pogoji.

Pridržujemo si pravico, da iz katerega koli razloga storitve spletne trgovine in elektronskega trgovanja spremenimo ali ukinemo v skladu z našimi splošnimi pogoji, plačilnimi pogoji ali temi pogoji elektronskega trgovanja.

2. Teme

V sklopu naših storitev elektronskega trgovanja vam lahko ponudimo predloge zasnove za vašo spletno trgovino (»teme«), ki jih je ustvaril SumUp ali avtorji tretjih ponudnikov. Če prenesete temo, imate licenco, da jo uporabljate samo za svojo spletno trgovino.

Teme lahko uporabite za spremembo videza spletne trgovine, toda ne smete jih uporabljati za kakršen koli namen, ki ni povezan z vašo uporabo storitev elektronskega trgovanja. Prodaja tem drugim uporabnikom storitev elektronskega trgovanja ali katerim koli tretjim strankam je prepovedana.

Morda lahko spremenite temo, da ustreza vaši spletni trgovini, toda pri tem morate spoštovati pravice avtorja teme. Strinjate se, da pravice intelektualne lastnine za temo ostajajo last avtorja teme. Če je ugotovljena vaša kršitev teh pravic, SumUp lahko ukine ali deaktivira vaš dostop do storitev elektronskega trgovanja.

Za namestitev tem ste odgovorni izključno vi. Niste odogovorni za izgubljene ali prepisane podatke ali kakršno koli drugo težavo, ki je lahko posledica namestitve nove teme.

3. Vaše odgovornosti

Jamčite, da bo vaša uporaba naših storitev elektronskega trgovanja skladna z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, vključno z zakoni, povezanimi s potrošniki, elektronskim trgovanjem in povezanimi zakoni. Mi nismo odgovorni za vaše neupoštevanje kakšnega koli zakona ali predpisa ali vaših pravilnikov in pogojev za stranke, ter SumUp odvezujete odgovornosti in mu boste povrnili kakršno koli izgubo, stroške, škodo ali odgovornost, ki bi lahko nastala ali bi jo SumUp lahko utrpel zaradi vaše neskladnosti. Ne jamčimo, priporočamo, zagotavljamo ali prevzemamo odgovornosti za blago ali storitve, ki jih morda ponujate v spletni trgovini, ali za zahtevke, ki jih vaše stranke vložijo proti vam. 

Zlasti se strinjate, da ste izključno sami odgovorni za naslednje v povezavi z vašo spletno trgovino in uporabo storitev elektronskega trgovanja:

  1. izpolnitev in dostavo vsega blaga in storitev, ki jih naročijo vaše stranke;

  2. zagotavljanje strankam ustreznega pravilnika za vračila in povračila, ki je skladen z veljavnimi zakoni;

  3. obdelavo vseh pritožb, poizvedb, komentarjev in zahtevkov, povezanih z blagom in storitvami, ki jih ponujate;

  4. izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti v zvezi s prodajo blaga in storitve in po potrebi obveščanje strank o veljavnih davkih

  5. zagotavljanje strankam celotnega in natančnega opisa blaga ali storitev, ki jih ponujate, stik za pomoč strankam, naslov, pravilnik o dostavi, pravilnik o zaščiti podatkov strank in druge pravno zahtevane podatke, ki se strankam zagotovijo v ustrezni jurisdikciji.

Prepovedano je reproduciranje, podvajanje, kopiranje, prodaja, preprodaja ali izkoriščanje katerega koli dela storitev elektronskega trgovanja ali uporaba storitev elektronskega trgovanja ali dostop do storitev elektronskega trgovanja brez našega izrecnega pisnega dovoljenja.

4. Omejitve

Upoštevati morate vse omejitve, ki jih nalagajo naši splošni pogoji in ti plačilni pogoji v zvezi z vašo uporabo plačilnih storitev. Nadalje se strinjate, da ne boste uporabljali storitev elektronskega trgovanja za ponujanje blaga ali storitev, ki so (a) nezakonite ali potencialno nezakonite (vključno s ponarejenimi, ukradenimi ali goljufivimi) ali (b) niso v skladu z vsemi veljavnimi zakoni ali predpisi (vključno, brez omejitev, z zakonodajo o varstvu potrošnikov, zakonodajo o varnosti izdelkov, zakonodajo o intelektualni lastnini ter trgovinskimi predpisi in nadzorom izvoza).

SumUp se lahko po lastni presoji odloči, ali vaša uporaba storitev elektronskega trgovanja krši kakršne koli omejitve, ki jih določajo splošni pogoji, plačilni pogoji ali ti pogoji elektronskega trgovanja. Pridržujemo si pravico, da začasno prekinemo ali ukinemo vaš račun in/ali spletno trgovino, če ugotovimo ali utemeljeno sumimo, da je prišlo do kršitve.

5. Obdelava osebnih podatkov

Za zagotovitev storitev elektronskega trgovanja v skladu s pogoji elektronskega trgovanja SumUp obdeluje osebne podatke strank storitev elektronskega trgovanja. Ta Sporazum o obdelavi podatkov (»sporazum o varstvu podatkov za elektronsko trgovanje«) ureja obdelavo osebnih podatkov na podlagi, za namene in v obdobju veljavnosti opravljanja storitev elektronskega trgovanja SumUp ali povezanih storitev v skladu s pogoji elektronskega trgovanja. Pogodba o varstvu podatkov za elektronsko trgovanje je sestavni del in predmet teh pogojev elektronskega trgovanja.

6. Naša odgovornost 

Poleg tega, kar je navedeno drugje v splošnih pogojih in teh pogojih elektronskega trgovanja, SumUp ni dolžan preprečiti in ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli napako pri storitvi, goljufijo ali izgubo, povezano z nakupom ali prodajo spletne trgovine. Za spletno trgovino SumUp ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev in se v največji možni meri odpoveduje vsem jamstvom. SumUp (in njegove podružnice in hčerinska podjetja, uradnike, direktorje, zaposlene in zastopnike) odvezujete kakršnih koli zahtevkov, povezanih s spori s strankami, povezanimi z nakupom v spletni trgovini, ali zaradi neupoštevanja veljavnih zakonskih zahtev.

7. Provizije

Za uporabo storitev elektronskega trgovanja se strinjate s plačilom provizije in morebitnih veljavnih davkov, kot je določeno na našem spletnem mestu in/ali v nastavitvah vašega računa ali kot je drugače dogovorjeno v pisni obliki, ko in ob zapadlosti v skladu s splošnimi pogoji in plačilnimi pogoji.

8. Preklic ali prekinitev

Svojo uporabo storitev elektronskega trgovanja lahko kadar koli prekličete v nastavitvah računa, vaša spletna trgovina pa bo odstranjena s spleta, če je to ustrezno. 

Poleg tega, kar je navedeno drugje v splošnih pogojih in teh pogojih elektronskega trgovanja, lahko te pogoje elektronskega trgovanja ukinemo ali zapremo vašo spletno trgovino brez predhodnega obvestila, če ugotovimo, da: (a) vaša spletna trgovina in/ali storitve, ki jih ponujate za prodajo, predstavljajo dejavnost, ki je navedena kot nepodprta poslovna dejavnost na našem spletnem mestu ali (b) vaše dejavnosti ali dejanja škodujejo ali lahko škodujejo naši podobi ali ugledu ali podobi ali ugledu mreže ali partnerskega pridobitelja.