SumUp-verkkokaupan ehdot

Voimassa alkaen 15.08.2022

Huomaa: tulosta kopio tästä asiakirjasta ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Käyttämällä SumUpin tarjoamia verkkokaupan palveluita, jotka kuvataan jäljempänä (”verkkokaupan palvelut”), hyväksyt SumUpin yleiset ehdot, nämä verkkokaupan ehdot sekä kaikki muut ehdot ja käytännöt, joita sovelletaan käyttämiisi palveluihin. Nämä verkkokaupan ehdot ovat lisäehtoja, ja yhdessä yleisten ehtojen ja maksuehtojen kanssa ne ovat osa sinun ja SumUp Limitedin (”SumUp”, ”me”) välistä oikeudellisesti sitovaa sopimusta. Jollei näissä ehdoissa toisin ilmoiteta, termeillä on sama merkitys kuin yleisissä ehdoissa ja maksuehdoissa. 

1. Verkkokaupan palvelut

SumUpin verkkokaupan palvelut sisältävät SumUpin verkkokauppa-alustat, jotka on kuvattu verkkosivustollamme ja muut tarjottavat verkkokaupan tuotteet ja palvelut, joiden avulla voit luoda verkkokaupan ja myydä sen kautta tuotteita ja palveluita asiakkaillesi (”verkkokauppa”). Sinulla on oltava SumUp-tili voidaksesi käyttää verkkokaupan palveluita, kuten on kuvattu yleisten ehtojen osiossa 1.

Voit vastaanottaa asiakkailtasi maksuja verkkokauppasi kautta tapahtuvasta myynnistä SumUpin tarjoamien maksupalvelujen kautta. Maksupalvelujen käyttöoikeuttasi ja käyttöäsi säätelevät maksuehdot.

Pidätämme oikeuden muuttaa verkkokauppaa ja verkkokaupan palveluita tai keskeyttää tai lopettaa niiden tarjoamisen mistä tahansa syystä yleisten ehtojemme, maksuehtojemme tai näiden verkkokaupan ehtojen mukaisesti. 

2. Teemat

Osana verkkokaupan palveluitamme saatamme tarjota sinulle suunnittelupohjia verkkokauppaasi varten (”teemat”), jotka voivat olla SumUpin tai kolmannen osapuolen luomia. Jos lataat teeman, sinulla on lisenssi käyttää sitä vain verkkokaupassasi.

Voit käyttää teemoja verkkokauppasi ulkoasun muuttamiseen. Et kuitenkaan saa käyttää teemoja mihinkään tarkoitukseen, joka ei liity verkkokaupan palveluiden käyttöösi. Teemojen myyminen muille verkkokaupan palveluiden käyttäjille tai kolmansille osapuolille on kielletty.

Sinulla saattaa olla oikeus muokata teemaa verkkokauppaasi sopivaksi, mutta sinun on kunnioitettava teeman tekijän oikeuksia. Tiedostat, että teeman immateriaalioikeudet pysyvät teeman tekijän omaisuutena. Jos olet oletetusti loukannut näitä oikeuksia, SumUp voi keskeyttää tai lakkauttaa oikeutesi käyttää verkkokaupan palveluita.

Olet yksin vastuussa teeman asennuksesta. Emme ole vastuussa kadonneista tai korvatuista tiedoista emmekä mistään muista ongelmista, joita uuden teeman asentamisesta voi aiheutua.

3. Vastuusi

Vakuutat, että käytät verkkokaupan palveluitamme kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti, mukaan lukien kuluttaja- ja verkkokauppalait ja niihin liittyvät lait. Emme ole vastuussa lakien, asetusten, asiakaskäytäntöjesi ja ehtojesi noudattamatta jättämisestäsi, ja sitoudut suojaamaan SumUpia menetyksiltä, kustannuksilta, vahingoilta ja vastuilta, joita SumUpille voi aiheutua tällaisen toimintasi seurauksena, ja korvaamaan niihin liittyvät vahingot. Emme takaa, tue emmekä vakuuta tuotteita tai palveluita, joita saatat tarjota verkkokaupassa emmekä ota vastuuta niistä tai asiakkaidesi sinulle esittämistä vaateista. 

Hyväksyt erityisesti, että olet yksin vastuussa seuraavista velvoitteistasi verkkokauppaasi ja verkkokaupan palveluiden käyttämiseesi liittyen:

  1. kaikkien asiakkaidesi tilaamien tuotteiden ja palveluiden toimittaminen

  2. asianmukaisen palautus- ja hyvityskäytännön tarjoaminen asiakkaillesi sovellettavien lakien mukaisesti

  3. kaikkien tarjoamiisi tuotteisiin ja palveluihin liittyvien valitusten, tiedustelujen, kommenttien ja vaateiden käsittely

  4. tuotteiden ja palveluiden myyntiin liittyvien verovelvoitteiden täyttäminen ja tarvittaessa sovellettavista veroista ilmoittaminen asiakkaillesi

  5. tarjottavien tuotteiden tai palveluiden täydellisen ja tarkan kuvauksen, asiakaspalvelun yhteystietojen, osoitteen, toimituskäytännön, asiakkaiden tietosuojakäytännön ja kaikkien muiden asianomaisella lainkäyttöalueella edellytettyjen lakisääteisten tietojen tarjoaminen asiakkaillesi.

Et saa jäljentää, monistaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä etkä hyödyntää mitään verkkokaupan palveluiden osaa etkä käyttää verkkokaupan palveluita ilman antamaamme nimenomaista kirjallista lupaa.

4. Rajoitukset

Sinun on noudatettava kaikkia yleisissä ehdoissa ja maksuehdoissa asetettuja verkkokaupan palveluiden käyttöösi liittyviä rajoituksia. Lisäksi vakuutat, ettet käytä verkkokaupan palveluja sellaisten tavaroiden tai palveluiden tarjoamiseen, jotka (a) ovat laittomia tai mahdollisesti laittomia (esimerkiksi väärennettyjä, varastettuja tai vilpillisiä) tai jotka (b) eivät ole kaikkien sovellettavien lakien tai asetusten mukaisia (mukaan lukien rajoituksetta kuluttajansuojalait, tuoteturvallisuuslait, teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat lait, elinkeinosäännökset sekä vientivalvonta).

SumUp voi yksinomaisella harkinnallaan päättää, rikkooko verkkokaupan palveluiden käyttösi yleisissä ehdoissa, maksuehdoissa tai näissä verkkokaupan ehdoissa asetettuja rajoituksia. Pidätämme oikeuden jäädyttää tai irtisanoa tilisi ja/tai verkkokauppasi, jos toteamme tai oikeutetusti epäilemme, että rikkomus on tapahtunut.

5. Henkilötietojen käsittely

Voidakseen tarjota sinulle verkkokaupan palveluja verkkokaupan ehtojen mukaisesti SumUpin on käsiteltävä verkkokaupan palvelujen loppuasiakkaiden henkilötietoja. Tämä tietojenkäsittelysopimus (”verkkokaupan tietojenkäsittelysopimus”) säätelee henkilötietojen käsittelyä, jonka perusteena ja tarkoituksena on SumUpin verkkokaupan palvelujen tai niihin liittyvien palvelujen tarjoaminen niiden voimassaoloajan puitteissa verkkokaupan ehtojen mukaisesti. Verkkokaupan tietojenkäsittelysopimus on olennainen osa näitä verkkokaupan ehtoja, ja siihen sovelletaan näiden verkkokaupan ehtojen lausekkeita.

6. Vastuumme 

Sen lisäksi, mitä muualla yleisissä ehdoissa ja näissä verkkokaupan ehdoissa mainitaan, SumUp ei ole velvollinen estämään verkkokauppaan liittyviä palveluvikoja, petoksia tai menetyksiä eikä ole vastuussa niistä. SumUp ei myönnä mitään verkkokauppaan liittyviä nimenomaisia tai epäsuoria takuita ja kiistää kaikki takuut siinä laajuudessa kuin tämä on mahdollista. Vapautat SumUpin (ja sen kumppaniyhtiöt, toimihenkilöt, johtajat, työntekijät ja edustajat) kaikista vaatimuksista liittyen verkkokaupan kautta tehtyjä ostoksia koskeviin riita-asioihin asiakkaiden kanssa tai sovellettavien lakisääteisten vaatimusten noudattamatta jättämiseesi.

7. Maksut

Käyttämällä verkkokaupan palveluita suostut maksamaan maksut ja mahdolliset verot, jotka on ilmoitettu verkkosivustollamme ja/tai tilisi asetuksissa tai joista on muulla tavoin kirjallisesti sovittu, niiden erääntymispäivänä yleisten ehtojen ja maksuehtojen mukaisesti.

8. Peruuttaminen tai irtisanominen

Voit peruuttaa verkkokaupan palveluiden käytön milloin tahansa tilisi asetuksista, ja verkkokauppasi suljetaan tarvittaessa. 

Sen lisäksi, mitä muualla yleisissä ehdoissa ja näissä verkkokaupan ehdoissa mainitaan, voimme irtisanoa nämä verkkokaupan ehdot tai sulkea verkkokauppasi ilman ennakkoilmoitusta, jos katsomme, että (a) verkkokauppasi tai myyntiin asettamasi tuotteet ja/tai palvelut ovat toimintaa, joka mainitaan poisrajattujen liiketoimintamuotojen luettelossa verkkosivuillamme, tai (b) toimintasi vahingoittaa tai voi vahingoittaa imagoamme tai mainettamme tai verkoston tai vastaanottavan pankin imagoa tai mainetta.