Uvjeti e‑trgovine SumUpa

Na snazi od 15.08.2022.

Napomena: ispišite primjerak ovog dokumenta i sačuvajte ga za buduću uporabu.

Korištenjem SumUpovih usluga e-trgovine kako je opisano u nastavku ("Usluge e-trgovine"), prihvaćate biti obvezani Općim uvjetima tvrtke SumUp, ovim Uvjetima e-trgovine i svim ostalim uvjetima i pravilima primjenjivim na određene koje možete koristiti. Ovi uvjeti e-trgovine Dodatni su uvjeti i, uz Opće uvjete i Uvjete plaćanja, čine pravni sporazum između vas i tvrtke SumUp EU Payments UAB (“SumUp”, “mi”, “nas”). Osim ako ovdje nije drugačije definirano, izrazi napisani velikim početnim slovom imaju isto značenje kao u Općim uvjetima i Uvjetima plaćanja. 

1. Usluge e-trgovine

SumUpove Usluge e-trgovine uključuju SumUpove platforme za e-trgovinu, kako je opisano na našem web-mjestu i ostale dostupne proizvode i usluge e-trgovine koji vam omogućuju stvaranje internetske trgovine za prodaju robe i usluga svojim kupcima/klijentima ("Internetska trgovina"). Da biste mogli koristiti Usluge e-trgovine, morate imati račun kod SumUpa, kako što je opisano u odjeljku 1 Općih uvjeta.

Moći ćete prihvaćati plaćanja od svojih kupaca/klijenata za prodaju u vašoj Internetskoj trgovini putem različitih usluga plaćanja koje nudi SumUp. Vaš pristup i korištenje Usluga plaća reguliran je Uvjetima plaćanja.

Mi zadržavamo pravo na izmjene, obustavu ili ukidanje Internetske trgovine i e-trgovanja iz bilo kojeg razloga u skladu s našim Općim uvjetima, Uvjetima plaćanja ili ovim Uvjetima e-trgovine.

2. Teme

Kao dio naših Usluga e-trgovine, možemo vam pružiti predloške dizajna za vašu Internetsku trgovinu ("Teme"), koje su mogli izraditi SumUp ili autori trećih strana. Ako preuzmete Temu, licencirani ste koristiti je samo za vašu internetsku trgovinu.

Teme smijete koristiti za promjenu izgleda vaše Internetske trgovine; međutim, ne smijete ih koristiti u bilo koju svrhu koja nije vezana za vašu uporabu Usluga e-trgovine. Zabranjena je prodaja Tema drugim korisnicima Usluga e-trgovine ili bilo kojim trećim stranama.

Možda ćete imati pravo izmijeniti Temu kako bi odgovarala vašoj Internetskoj trgovini, ali morate poštivati prava autora Teme. Slažete se s time da prava intelektualnog vlasništva Teme ostaju vlasništvo autora Teme. U slučaju navodnog kršenja tih prava s vaše strane, SumUp može obustaviti ili deaktivirati vaš pristup Uslugama e-trgovine.

Isključivo ste vi odgovorni za instalaciju Teme. Mi nismo odgovorni za izgubljene ili prepisane podatke ili bilo koji drugi problem koji može biti posljedica instaliranja nove Teme.

3. Vaše odgovornosti 

Jamčite da će vaša uporaba naših Usluga e-trgovine biti u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima, uključujući potrošačke zakone, zakone o e-trgovini i njima srodne zakone. Mi nismo odgovorni za vaše nepoštivanje zakona ili propisa, ili s pravilima i uvjetima za kupce/klijente, a vi ćete osloboditi odgovornosti i obeštetiti SumUp od svih gubitaka, troškova, štete ili obveza koje SumUp može pretrpjeti ili zadobiti kao rezultat vašeg nepoštivanja/neusklađenosti. Mi ne jamčimo, ne podržavamo, ne garantiramo i ne preuzimamo odgovornost za robu ili usluge koje možete ponuditi u internetskoj trgovini niti za zahtjeve/potraživanja protiv vas od strane kupaca/klijenata. 

Vi se posebice slažete se da ste jedini odgovorni za sljedeće u vezi s Internetskom trgovinom i uporabom Usluga e-trgovine:

  1. ispunjavanje i isporuku sve robe i usluga koje naručuju vaši kupci/klijenti,

  2. pružanje vašim kupcima/klijentima odgovarajuću politiku povrata robe i novca u skladu s važećim zakonima,

  3. rješavanje svih pritužbi, upita, komentara i zahtjeva vezanim za robu i usluge koje nudite,

  4. ispunjavanje poreznih obveza vezanih uz prodaju robe i usluga i, ako je potrebno, obavještavanje kupaca/klijenata o primjenjivim porezima; i

  5. pružanje kupcima/klijentima cjelovit i točan opis ponuđene robe ili usluga, kontakt za korisničku službu, adresu, pravila o isporuci, pravila o zaštiti podataka kupaca/klijenata i sve ostale pravno potrebne informacije koje će se kupcima/klijentima pružiti u odgovarajućoj jurisdikciji.

Ne smijete reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorištavati bilo koji dio Usluga e-trgovine, ili uporabu ili pristup Uslugama e-trgovine, bez našeg izričitog pisanog odobrenja.

4. Ograničenja

Morate se pridržavati svih ograničenja nametnutih našim Općim uvjetima i Uvjetima plaćanja u vezi s vašim korištenjem Usluga e-trgovine. Nadalje, suglasni ste da nećete koristiti Usluge e-trgovine za nuđenje robe ili usluga koji su (a) nezakoniti ili potencijalno nezakoniti (uključujući krivotvorenu ili ukradenu robu ili prijevarne usluge ili aktivnosti) ili (b) nisu u skladu sa svim primjenjivim zakonima ili propisima (uključujući, bez ograničenja, zakone o zaštiti potrošača, zakone o sigurnosti proizvoda, zakone o intelektualnom vlasništvu te trgovinske propise i kontrolu izvoza).

SumUp može prema vlastitom nahođenju odlučiti krši li vaše korištenje Usluga e-trgovine bilo kakva ograničenja nametnuta Općim uvjetima, Uvjetima plaćanja ili ovim Uvjetima e-trgovine. Zadržavamo pravo obustaviti ili ukinuti vaš račun i/ili pristup Internetskoj trgovini ako utvrdimo ili opravdano sumnjamo da je došlo do gore navedenog kršenja.

5. Obrada osobnih podataka

Kako bi vam pružili Usluge e-trgovine pod Uvjetima e-trgovine, SumUp obrađuje osobne podatke krajnjih korisnika Usluga e-trgovine. Time Ugovor o obradi podataka (UOP za e-trgovinu) regulira obradu osobnih podataka na temelju, u svrhu i u okviru valjanosti pružanja Usluga E-trgovine tvrtke SumUp ili povezanih usluga pod Uvjetima e-trgovine. UOP za e-trgovinu čini sastavni dio i podložan je odredbama ovih Uvjeta e-trgovine.

6. Naša odgovornost

Pored onoga što je navedeno drugdje u Općim uvjetima i ovim Uvjetima e-trgovine, SumUp nema obvezu sprječavati i nema nikakvu odgovornost za bilo kakav neuspjeh, prijevaru ili gubitak povezane s Internetskom trgovinom. Sumup ne pruža nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, s obzirom na Internetsku trgovinu te se odriče bilo kakvog jamstva u najvećoj mogućoj mjeri. SumUp (i njegove podružnice, službenike, direktore, zaposlenike i zastupnike) oslobađate svih potraživanja povezanih s bilo kakvim sporovima s kupcima/klijentima u vezi s korištenjem Internetske trgovine, ili vašim nepoštivanjem bilo kakvih primjenjivih regulatornih zahtjeva.

7. Naknade

Za korištenje Usluga e-trgovine pristajete plaćati Naknade sve primjenjive poreze, kako je navedeno na našem web-mjestu i/ili u postavkama vašeg Računa, ili kako je drugačije dogovoreno u pisanom obliku, prema dospijeću u skladu s Općim uvjetima i Uvjetima plaćanja.

8. Otkazivanje ili raskid

Svoju uporabu Usluga e-trgovine možete otkazati u bilo kojem trenutku putem postavki svog Računa. Time će se, ako je to primjenjivo, vaša Internetska trgovina ukloniti s mreže. 

Pored onoga što je drugdje navedeno u Općim uvjetima i ovim Uvjetima e-trgovine, mi možemo ukinuti ove Uvjete e-trgovine ili zatvoriti vašu Internetsku trgovinu bez prethodne najave ako utvrdimo da (a) vaša Internetska trgovina ili proizvodi i /ili usluge koje nudite na prodaju predstavljaju aktivnost navedenu kao Nedozvoljeno poslovanje na našem web-mjestu ili (b) vaše aktivnosti ili radnje štete ili mogu naštetiti našem imidžu ili ugledu, ili imidžu ili reputaciji našeg mrežnog ili stečenog partnera.